You are here

Έρχονται δεκάδες προαγωγές ακαδημαϊκών

24/10/2021 06:01

Αιτήματα για την αποπαγοποίηση 45 θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα εξετάσει την ερχόμενη Δευτέρα η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με τις περισσότερες να αφορούν προαγωγές ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με επιστολή προς την Βουλή, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ζητά την αποπαγοποίηση 25 θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού. Πρόκειται για θέσεις ανέλιξης και ανανέωσης συμβάσεων ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το αίτημα αφορά συγκεκριμένα ανέλιξη 19 λεκτόρων στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και έξι επίκουρων καθηγητών στην βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.

Ενώπιον της Επιτροπής, βρίσκεται επίσης αίτημα του υπουργείου Υγείας, για την αποπαγοποίηση μιας θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, κλίμακας Α15 και Α16, ενώ ζητείται επίσης, η αποδέσμευση ακόμα μίας θέσης προαγωγής Ανώτερου Βοηθού Οδοντιατρείου, κλίμακας Α8 και Α9(i).

Αποπαγοποίηση τριών θέσεων προαγωγής τεχνικών ζητά το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για μία θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, κλίμακας Α11(ii), μια θέση Ανώτερου Τεχνικού, κλίμακας Α9(i) και μία θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, κλίμακας Α10(i).

Το υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και ψηφιακής Πολιτικής ζητά την αποπαγοποίηση μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Γραφείου του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομίων, θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η θέση κλίμακας Α13(ii), έχει κενωθεί λόγω προαγωγής του προκατόχου της και η πλήρωση της κρίνεται απαραίτητη προς εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Το υπουργείο Εξωτερικών ζητά αποπαγοποίηση μιας θέσης μόνιμου λειτουργού Αρχείου και επικοινωνιών, κλίμακας Α8 και Α9(i), η οποία έχει κενωθεί λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης του κατόχου της. Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η θέση είναι προαγωγής και τονίζει ότι είναι σημαντική η πλήρωσης της για την ομαλή υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών εργασιών του.

Ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος καταθέτει αίτημα για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αναφορικά με την πλήρωση πέντε θέσεων προαγωγής στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τέσσερις θέσεις επιθεωρητή αερολιμένα, κλίμακας Α 8-9+1 και μια θέση επιθεωρητή αερολιμένα Α, κλίμακας Α10+1. Η πλήρωση των πέντε θέσεων κρίνεται επιτακτική, αναφέρει στην επιστολή ο υπουργός καθώς εκτός από τα καθήκοντα βάρδιας είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και τον έλεγχο των μέτρων αεροπορικής ασφάλειας στους αερολιμένες.

Το Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων  επίσης ζητά την αποπαγοποίηση πέντε θέσεων προαγωγής. Πρόκειται για μια θέση  Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή  κλίμακας Α11+ii και τέσσερις θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή  κλίμακας Α10+i.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου με επιστολή της υποβάλλει το αίτημα για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων,  μίας θέσης προαγωγής του κυβερνήτη ρυμουλκού Α, κλίμακας Α9(Ι). Αναφέρει ότι υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι για την πλήρωση της σχετικής θέσης, η οποία όπως σημειώνεται είναι απαραίτητη για την ορθή άσκηση του νέου ρόλου που καλείται η Αρχή να επιτελέσει μετά την παραχώρηση του λιμανιού Λεμεσού σε ιδιώτες διαχειριστές και την επερχόμενη εμπορευματοποίηση του λιμανιού Λάρνακας.

Ο δήμος Λακατάμιας (i) υποβάλλει αίτημα για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για μια θέση τεχνικού μηχανικού Α τάξης, κλίμακας Α9. Σημειώνεται ότι είναι θέση προαγωγής η οποία θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των εργασιών του δήμου.

Κονδύλια για αγωγές και θέματα επικοινωνίας στο μενού

Πέραν των αιτημάτων αποπαγοποίησης θέσεων, η Επιτροπή καλείται να εξετάσει τη Δευτέρα και αιτήματα αποδέσμευσης κονδυλίων.

Σε αυτά συγκαταλέγεται αίτημα αποδέσμευσης κονδυλίου €21.900 για την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα για να ετοιμάσει οικονομοτεχνική μελέτη, προς υποβοήθηση της Νομικής Υπηρεσίας, στην προετοιμασία της Δημοκρατίας σε αγωγή που υποβλήθηκε από την εταιρεία Cypra Ltd, εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, του Συμβουλίου Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και του επίσημου παραλήπτη ως εκκαθαριστή του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου.

Το εγκεκριμένο κονδύλι για 2021 ανέρχεται στις €362,160 χιλ. και ότι έχει αποδεσμευθεί ως τώρα ποσό ύψους €564.172 χιλ.

Περιλαμβάνεται ακόμα, αίτημα του υφυπουργείου Ναυτιλίας για πιστώσεις €31 χιλιάδων για την αγορά υπηρεσιών Media Relations Agent, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας του και προώθησης του κυπριακού Νηολογίου.

Το υπουργείο Οικονομικών ζητά την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €5.950 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για παρατηρήσεις πεδίου και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατίας, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε σχέση με την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου σε ορεινές κοινότητες της Λάρνακάς και Λεμεσού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ζητά την αποδέσμευση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021, ύψους €10 χιλιάδων για αυξημένα έξοδα μετάφρασης. Σημειώνεται ότι το ποσό θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις πιστώσεων που ήδη αποδεσμεύθηκαν.

Της Ελένης Χαραλάμπους