You are here

Μεταρρύθμιση εν μέσω προκλήσεων στη νομική υπηρεσία

21/11/2020 08:18

Με τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες προκλήσεις στην ιστορία της υποστηρίζεται ότι βρίσκεται αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια η νομική υπηρεσία, εκ μέρους της οποίας εκφράζεται η εκτίμηση ότι το 2021 θα αποτελέσει έτος εισαγωγής καινοτομιών και μεταρρυθμιστικών αλλαγών.

Σε σημείωμα της υπηρεσίας προς τη βουλή, καταγράφονται σωρεία προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί η υπηρεσία.

Αυτές περιλαμβάνουν τις διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας από ξένους επενδυτές/καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε βάρος Δημοκρατίας.

Καταγράφεται επίσης, η πρόκληση της εποπτείας του ανακριτικού έργου για διακρίβωση τυχόν ποινικών αδικημάτων σε σχέση με την καταστροφή της οικονομίας και του χειρισμού ενώπιον κακουργιοδικείων, ποινικών υποθέσεων που αφορούν μεταξύ άλλων, αδικήματα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και κρατικών αξιωματούχων.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην πρόκληση της διεξαγωγής νομοτεχνικού ελέγχου σε πολύπλοκα νομοθετήματα που αφορούν καινοφανή ζητήματα, εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων όπως στην περίπτωση της πανδημίας. Ως παράδειγμα πολύπλοκων νομικών ζητημάτων αναφέρονται οι περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων και θεμάτων διεθνούς δικαίου που άπτονται ζητημάτων των τουρκικών ενεργειών στην κυπριακή ΑΟΖ και άλλων τουρκικών προκλήσεων, καθώς και της αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ.

Η νομική υπηρεσία επισημαίνει παράλληλα, την κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των αστικών αγωγών και προσφυγών ενώπιον των δικαστηρίων.

Έτος καινοτομιών το 2021, στα σκαριά ψηφιακή αναβάθμιση

Η νομική υπηρεσία προαναγγέλλει ωστόσο, ότι το 2021 θα αποτελέσει έτος εισαγωγής καινοτομιών, αφού θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί μια σειρά μεταρρυθμιστικών αλλαγών.

Σημειώνεται ότι η πρόθεση της υπηρεσίας για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση, ώστε να δομηθεί ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης της εργασίας, αντικατοπτρίζεται μέσα από την επένδυση στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως σημειώνεται, η νομική υπηρεσία στερείται σε μεγάλο βαθμό σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και ψηφιοποίησης, για την εισαγωγή των οποίων βρίσκεται σε ώριμο στάδιο εργασία με τη συνεργασία του υφυπουργείου καινοτομίας.

Κεφαλαιώδους και νευραλγικής σημασίας χαρακτηρίζεται η τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της υπηρεσίας, σκοπός της οποίας είναι να διευκολυνθεί και να οργανωθεί η εργασία των νομικών λειτουργών με άμεσο θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση του τεράστιου όγκου υποθέσεων που καλείται να διαχειριστεί η νομική υπηρεσία.

Οι ουσιαστικότερες ψηφιακές /μεταρρυθμιστικές τομές που θα εισαχθούν περιλαμβάνουν εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για παρακολούθηση της προόδου του παραγόμενου έργου και της πορείας των εκκρεμουσών υποθέσεων, «κτίσιμο» και λειτουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, λειτουργία εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, εισαγωγή και καθιέρωση χρήσης εξειδικευμένου συστήματος για ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων της δημόσιας υπηρεσίας, χρήση εργαλείων για ταυτόχρονη διαχείριση αρχείων και ολιστικό επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της νομικής υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά την αυτονόμηση της νομικής υπηρεσίας, σημειώνεται ότι έχει ετοιμαστεί προσχέδιο νομοσχεδίου το οποίο έχει υποβληθεί στην εκτελεστική εξουσία για προώθηση και το οποίο περιλαμβάνει πρόνοιες που προβλέπουν μεταξύ άλλων, σύσταση εισαγγελικού συμβουλίου υπεύθυνου για τους διορισμούς και τις προαγωγές των λειτουργών της νομικής υπηρεσίας.

Μεγάλο μέρος των δαπανών οι αποζημιώσεις

Ο προϋπολογισμός της νομικής υπηρεσίας, ανέρχεται σε €22,6 εκ. για το 2021, σε σύγκριση με €22,1 εκ. το 2020 με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες να αυξάνονται κατά 1,5 εκ. (7,2%), λόγω αύξησης της μισθοδοσίας και των συνεισφορών εργοδότη στο ΓΕΣΥ, αύξησης εξόδων συμβουλευτικών υπηρεσιών και αύξησης λειτουργικών εξόδων. Οι δαπάνες μισθοδοσίας είναι ανέρχονται στα €10,6 εκ. παρουσιάζοντας άνοδο 12,7%.

Πέραν από τη μισθοδοσία, σημειώνεται ότι στις μεγαλύτερες ομάδες δαπανών περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις και τα έξοδα αγωγών, καθώς και οι συμβουλευτικέ υπηρεσίες και έρευνες.

Οι δαπάνες του 2021 για αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών ανέρχονται στα €3,5 εκ., όσα και το 2020. Το 2020 ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός για αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών, ανήλθε στα €6,5 εκ.

Ποσό €1,6 εκ., όσο και το 2020, προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη πληρωμών εξωτερικών δικηγόρων και αποζημιώσεων από εξώδικους συμβιβασμούς το 2021, καθώς επίσης για την πληρωμή εμπειρογνωμόνων εξωτερικού, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του χαλουμιού.

Οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες ανέρχονται σε €3,7 εκ. έναντι €3,6 το 2020. Το ποσό καλύπτει αγορά υπηρεσιών, μεταφράσεις, μίσθωση υπηρεσιών νομικών συμβούλων, συμφωνίες με συμβούλους για θέματα ερευνών για την οικονομία και μίσθωση υπηρεσιών ποινικών ανακριτικών διορισμένων από τον γενικό εισαγγελέα.

Της Μαρίας Χαμπή