You are here

Πρόεδρος: Τινάζουν την μπάνκα οι νομοθέτες

13/05/2021 07:19

Νομοθεσίες που ανεβάζουν τις δαπάνες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι οποίες κρίθηκε ότι θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του, ανέπεμψε στη Βουλή μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που επιφέρουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παραχώρηση κοινωνικών παροχών και το πλαίσιο κοινωνικών ασφαλίσεων.

Οι νόμοι που αναπέμφθηκαν προέκυψαν από την έγκριση προτάσεων νόμου βουλευτών που προέρχονται από κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και από τροποποιήσεις της Βουλής σε νομοσχέδιο που τέθηκε ενώπιον της Βουλής από την εκτελεστική εξουσία.

Απαιτείται μελέτη από εκτελεστική εξουσία

Από τους τέσσερις σχετικούς νόμους που αναπέμφθηκαν, στις δύο περιπτώσεις γίνεται ειδική αναφορά στις επιπτώσεις που η εφαρμογή του νόμου μπορεί να επιφέρει στο ΤΚΑ.

Ειδικότερα, τονίζεται πως σκοπός του ΤΚΑ είναι η αναπλήρωση του εργασιακού εισοδήματος του ασφαλισμένου, όταν αυτό διακόπτεται λόγω ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας/πατρότητας ή όταν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης.

Προστίθεται ότι όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν στη νομοθεσία το 2012, είχαν σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΤΚΑ, ως προβλεπόταν και στο μνημόνιο με την τρόικα.

Επομένως, εκτιμάται, πως η επέκταση δικαιωμάτων χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη μελέτη για εξεύρεση των απαιτούμενων ασφαλιστικών δικλείδων, θα έχει ως αποτέλεσμα την, με έμμεσο τρόπο, αποδυνάμωση των μέτρων που θεσμοθετήθηκαν για διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΤΚΑ.

Στα όσα καταγράφονται στις επιστολές αναπομπών, ειδικότερα στην τέταρτη αναπομπή που αφορά δικαιούχους ανεργιακού επιδόματος μετά το 63ο έτος, τονίζεται πως το θέμα θα πρέπει να αξιολογηθεί μετά από τη διεξαγωγή λεπτομερούς μελέτης, η οποία όχι μόνο θα καταδείξει το κόστος, αλλά και τις ασφαλιστικές δικλείδες που απαιτούνται προς αποφυγή κατάχρησης του δικαιώματος.

Σημειώνεται πως ο σχεδιασμός είναι πολύπλοκος και πολυδιάστατος και πως πρέπει να διεξαχθεί αποκλειστικά από την εκτελεστική εξουσία της οποίας είναι και η αρμοδιότητα.

Ανάλογες επισημάνσεις είχαν γίνει κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στις αρμόδιες επιτροπές και συνεπώς, οι αναπομπές μάλλον δεν αποτελούν έκπληξη για τους βουλευτές.

Βουλευτές του ΔΗΣΥ προειδοποίησαν για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, στην τελευταία συνεδρία του Σώματος, επισημαίνοντας ότι η Βουλή ψηφίζει αντισυνταγματικούς νόμους που ανεβάζουν τις δαπάνες, χωρίς εισήγηση για ρυθμίσεις που θα αντισταθμίσουν το κόστος.

Η αιτιολόγηση αναπομπών

Η πρώτη από τις αναπομπές, αφορά διαδικασίες του συστήματος αξιολόγησης αναπηρίας και μεταξύ άλλων, περιορίζει τη δυνατότητα επαναξιολόγησης της αναπηρίας ενός προσώπου.

Ο νόμος κρίθηκε ότι καταστρατηγεί την αρχή της Διάκρισης Εξουσιών και τη διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας, ενώ συνεπάγεται επιβάρυνση του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και αύξηση εξόδων του προϋπολογισμού κατά παράβαση του Συντάγματος.

Την πρόταση εισηγήθηκαν οι βουλευτές Αντρέας Φακοντής, Παύλος Μυλωνάς, Μαρίνος Μουσιούττας, Ρούλα Γεωργιάδου και Γιώργος Περδίκης.

Η δεύτερη αναπομπή αφορά στον νόμο περί κοινωνικών ασφαλίσεων διευρύνοντας τον όρο «μισθωτός», για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης. Στην αναπομπή σημειώνεται πως ο νόμος προσκρούει στο εργατικό δίκαιο και στο ενωσιακό δίκαιο ενώ, αυξάνει τις δαπάνες του κράτους μετατρέποντας όσους παρέχουν υπηρεσίες, σε μισθωτούς, για τους οποίους το κράτος θα πρέπει να καταβάλει εισφορές σε διάφορα ταμεία.

Αναφορά γίνεται σε παραβίαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών και της συνταγματικής εξουσίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να αποφαίνεται επί των δημοσίων υπαλλήλων.

Η σχετική πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον Γιώργο Λιλλήκα, τον Κωστή Ευσταθίου, τον Γιώργο Περδίκη και τον Μιχάλη Γιωργάλλα.

Η τρίτη αναπομπή προέκυψε λόγω της απάλειψης προνοιών από νομοσχέδιο, που αποτελούσαν ασφαλιστικές δικλείδες για την παροχή επιδόματος ασθενείας σε ηλικίες 63-65 ετών.

Στην επιστολή αναπομπής υποστηρίζεται ότι με έμμεσο τρόπο αποδυναμώνεται ένα από τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γίνεται λόγος για παραβίαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών. 

Παράλληλα, εντοπίζεται σύγκρουση με το Σύνταγμα λόγω του ότι η ρύθμιση συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη για το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων, λόγω δημιουργίας νέας κατηγορίας και επομένως αύξησης των δυνητικών δικαιούχων επιδόματος ασθενείας.

Η τέταρτη αναπομπή έχει να κάνει με τροποποίηση του περί κοινωνικών ασφαλίσεων νόμου, ώστε να δικαιούνται ανεργιακό επίδομα, πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος, είναι προσωρινά άνεργα και δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη.

Ανάμεσα σε άλλα, υποστηρίζεται ότι ο νόμος συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη για το ΤΚΑ και επομένως συγκρούεται με το Σύνταγμα ενώ, εντοπίζεται σύγκρουση με την αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

Τη σχετική πρόταση νόμου, κατέθεσαν οι βουλευτές Αντρέας Φακοντής, Ευανθία Σάββα και Σκεύη Κούτρα Κουκουμά.

Συνέρχεται η Βουλή για αποδοχή ή απόρριψη

Στη Βουλή έφτασε και πέμπτη αναπομπή μέχρι στιγμής, η οποία αφορά τον νόμο περί δημόσιας υπηρεσίας και το προσόν της ελληνικής γλώσσας σε σχέδια υπηρεσίας για θέσεις επιστημονικών πυραμίδων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κλίμακας Α8 και άνω.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκ μέρους της Βουλής, έχει ήδη δοθεί μια πρώτη ημερομηνία για σύγκληση της Ολομέλειας την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις 10 το πρωί, για την αποδοχή ή απόρριψη των αναπομπών.

Της Μαρίας Χαμπή