You are here

Προστασία ενοικιαστών μέχρι το τέλος Μαΐου

26/03/2020 14:20

Αναστολή οποιασδήποτε έξωσης ενοικιαστή λόγω μη καταβολής του ενοικίου μέχρι την 31η Μαΐου, προνοεί πρόταση την οποία ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.

Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε πριν λίγο στη βουλή.

Αναφέρεται ότι λόγω της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί και των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού - COVID 19 και επειδή καθίσταται απολύτως αναγκαία η λήψη ορισμένων προσωρινών νομοθετικών μέτρων για την προσωρινή προστασία ενοικιαστών από εξώσεις αφού από την 24η Μαρτίου 2020 με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού - COVID 19) Διάταγμα (Αρ.9) του 2020 επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στις διακινήσεις των πολιτών, η βουλή ψηφίζει τον περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2020.

Με βάση το νομοσχέδιο παρά τις διατάξεις του βασικού Νόμου, κάθε διαδικασία για ανάκτηση κατοχής δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31 Μαΐου 2020, και καμιά απόφαση ή Διάταγμα για ανάκτηση κατοχής δεν θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τέτοιας διαδικασίας μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Η εν λόγω διάταξη καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η έξωση, οι οποίες αφορούν περιπτώσεις όπου νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο καθυστερείται επί είκοσι μίαν ή περισσότερες ημέρες μετά την επίδοση εγγράφου ειδοποιήσεως απαιτήσεως εις τον ενοικιαστή και δεν προσφέρεται πριν την καταχώρηση αίτησης για ανάκτηση κατοχής, περιπτώσεις απάντησης σε αίτηση για ανάκτηση κατοχής στο δικαστήριο, εάν αυτή συνοδεύεται από απόδειξη ότι έχει κατατεθεί το οφειλόμενο ποσό ως καθυστερημένα ενοίκια κατά την ημερομηνία καταχώρισης και περιπτώσσεις έκδοσης διατάγματος έξωσης μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, όπου το Δικαστήριο δύναται να καθορίσει το χρόνο συμμόρφωσης με το διάταγμα έξωσης ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών.

Η αναστολή δεν θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ενοίκιο νομίμως οφειλόμενο μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020.

Γ.Χ.