You are here

Στη βουλή οι προϋπολογισμοί δημοσιονομικού συμβουλίου, ΙΚΥΚ

23/09/2019 09:55

Στη βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του δημοσιονομικού συμβουλίου και του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών Κύπρου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και όλοι οι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν.

Με βάση τα πιο πάνω, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών για το 2020 και το ΜΔΠ 2020 – 2022, συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα.

Ο Προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020 προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους €302.010 που προέρχονται εξ ολοκλήρου από Κρατική Χορηγία και δαπάνες ύψους €302.000. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2020 είναι αυξημένες κατά €13.000 ή ποσοστό 4% σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2019. Η αύξηση οφείλεται στην ενσωμάτωση της πρόνοιας για μισθούς, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ετοιμασίας του Προϋπολογισμού.

4. Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός προνοεί δαπάνες που αφορούν: 

Αποδοχές Προσωπικού:

 (α) Αντιμισθίες του Προέδρου και των μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου περιλαμβανομένων και των εισφορών στα διάφορα ταμεία (€79.551).

 (β) Αποδοχές Προσωπικού: πρόνοια για 10 μήνες για μια (1) θέση Προϊστάμενου Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Κλίμακα Α13(ii)), και μια (1) θέση Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) (€72.709).

Λειτουργικές Δαπάνες: περιλαμβάνουν τα διάφορα έξοδα λειτουργίας γραφείου για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου (€139.436), και

μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό: περιλήφθηκε ποσό ύψους  €10.304 για απρόβλεπτες δαπάνες, για κατανομή σε δαπάνες που οι πρόνοιες δεν αρκούν με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Όσον αφορά τις δαπάνες για το 2021 και 2022 αυτές ανέρχονται στις €330.000 αντίστοιχα, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση ύψους 9,2% λόγω περίληψης πρόνοιας για 12 μήνες για τους μισθούς.

ΙΚΥΚ

Όσον αφορά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύππρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Δαπανών του για το 2020 και για το ΜΔΠ 2020-2022 συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα.

3. Ο Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €8.806.010 και €8.800.000 αντίστοιχα.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του Ιδρύματος ανέρχονται στα €8.806.010 όπου το μεγαλύτερο μέρος τους ύψους €8.800.000 προέρχεται από κρατική χορηγία που παραχωρείται μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 04540 «Ειδικά Ταμεία» (Άρθρο 04573 «Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών») του Κεφαλαίου 2002.00.2 «Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες» όπου περιλήφθηκε ισόποση πρόνοια ύψους €8.800.000. Τα έσοδα για τα έτη 2021 και 2022 ανέρχονται στα €9.206.010, αντίστοιχα.

   Οι προβλεπόμενες δαπάνες ύψους €8.800.000, είναι αυξημένες κατά €350.000 σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2019, λόγω της παραχώρησης πρόσθετων υποτροφιών (Στήριξη της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30/5/3019). Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τις κοινωνικές παροχές (υποτροφίες) ύψους €8.330.367, όπου οι €120.000 αφορούν τις ειδικές υποτροφίες που παραχωρούνται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. Οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα (€454.633) και Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό (€15.000). Οι αντίστοιχες δαπάνες για το 2021 και 2022 ανέρχονται σε €9.200.000.

Σημειώνεται ότι το ΙΚΥΚ διαθέτει ταμειακό υπόλοιπο ύψους €280.740.