You are here

Στις 110 οι τροπολογίες του προϋπολογισμού 2023

06/12/2022 06:36

Σχεδόν στις 110 φθάνουν οι τροπολογίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίες θα τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής κατά την τριήμερη συζήτηση του τελευταίου κρατικού προϋπολογισμού της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, για συζήτηση και ψήφιση, με περίπου 25 να τυγχάνουν της πλειοψηφίας του σώματος.

Σημειώνεται ότι αρχικά οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα κοινοβουλευτικά κόμματα επί του κρατικού προϋπολογισμού 2023, η συζήτηση του οποίου ξεκινάει σήμερα με τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων και ολοκληρώνεται με την ψήφιση του την Πέμπτη, ανέρχονταν σε 186.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σε δύο συνεδρίες την προηγούμενη Πέμπτη και χθες προχώρησε σε ομαδοποίηση περίπου 50 τροπολογιών, οι οποίες ήταν κοινές για αριθμό κομμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού αριθμού που θα τεθούν προς έγκριση από το Κοινοβούλιο.

Συνολικά θα τεθούν ενώπιον του σώματος περίπου 50 κοινές τροπολογίες των κομμάτων, εκ των οποίων οι 23 αποκτούν πλειοψηφία, καθώς υποστηρίζονται από αριθμό κομμάτων που συμπληρώνουν τουλάχιστον 28 βουλευτές.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες 60, η πλειοψηφία δηλαδή, οι 30 κατατέθηκαν από το Κίνημα Οικολόγων, οι 16 από το ΕΛΑΜ, οι 9 από το ΑΚΕΛ, τρεις από την ΕΔΕΚ και από μία το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, παρότι ο αριθμός των τροπολογιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, εντούτοις δεν φαίνεται ότι θα είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών που θα τύχουν έγκρισης από την Ολομέλεια, καθώς πέραν του κυβερνώντος κόμματος που καταψηφίζει την πλειοψηφία τους, φέτος δεν τυγχάνουν στήριξης και από κόμματα όπως το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ, λόγω των επικείμενων προεδρικών εκλογών και της πρόθεσης τους ο υποψήφιος τους να αναλάβει καθήκοντα χωρίς βαρίδια και με γεμάτο το κρατικό ταμείο.

 Κάτι που διαφάνηκε και από το μειωμένο αριθμό τροπολογιών που κατέθεσαν φέτος τα τρία κόμματα, αλλά και τον έλεγχο που ζητούν, καθώς τα περισσότερα σταυρώματα κονδυλίων έχουν μετατραπεί σε ένθετη σημείωση στον προϋπολογισμό, δηλαδή θα γίνεται μόνο ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και δεν θα απαιτείται η έγκριση της.

Σημειώνεται ότι τροπολογίες που διαχρονικά ενέκριναν κατά πλειοψηφία τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως π.χ. το σταύρωμα κονδυλίων για πληρωμή συνεργατών του προέδρου και των υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και για την αγορά οχημάτων για αξιωματούχους, φαίνεται να μην αποκτούν πλειοψηφία, καθώς στηρίζονται μόνο από το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ενδεχόμενη απαρτία της Ολομέλειας (56 βουλευτές), θα πρέπει οι τροπολογίες να ψηφίζονται από τουλάχιστον τους μισούς βουλευτές για να τυγχάνουν έγκρισης. Υπενθυμίζεται ότι στο Κοινοβούλιο κατέχει 17 έδρες ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ 15, το ΔΗΚΟ 9, η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ 4 και το ΕΛΑΜ και οι Οικολόγοι από 3.

Εγκρίνεται χωρίς δυσκολία ο προϋπολογισμός

Από την άλλη ο προϋπολογισμός αναμένεται να ψηφιστεί φέτος χωρίς τα παρατράγουδα προηγούμενων χρόνων, καθώς πέραν του ΔΗΣΥ, πληροφορίες φέρουν το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ, να τάσσονται υπέρ της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ κατά υπολογίζεται ότι θα ταχθούν ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τη Βουλή λόγω προεδρικών εκλογών, την εξαίρεση σειράς κονδυλίων από τη δέσμευσή τους (σταύρωμα), προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία της κρατικής μηχανής και οι εκτελέσεις κάποιων συμβολαίων τους επόμενους μήνες λόγω των προεδρικών εκλογών.

Πράσινο για έλεγχο στεγαστικών σχεδίων

Όσον αφορά τις τροπολογίες που είναι δεδομένη η έγκριση τους από την Ολομέλεια του σώματος, αφορούν τέσσερις, οι οποίες είναι κοινές και για τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι.

Με την πρώτη τροπολογία επιχειρείται για άλλη μια φορά η αποκοπή όλων των δαπανών που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, με εξαίρεση το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη του Τροόδους και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η δεύτερη αφορά σε ενημέρωση και εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της επιτροπής Οικονομικών για τις δαπάνες ανάθεσης σε εξουσιοδοτημένο φορέα όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα σφαγεία, αλλά και τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη Μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας.

Επίσης τα έξι κόμματα ζητούν το Υπουργείο Εσωτερικών να ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος των γενόμενων δαπανών που αφορούν στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών (€20 εκατ.), στην υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες (€17 εκατ.) και στην οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών (€4,5 εκατ.) και στους κατοίκους απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών (€4,5 εκατ.).

Ενημέρωση για σχέδια Εστία, Οικία Ενοίκιο έναντι Δόσης  

Προς έγκριση είναι και δύο κοινές τροπολογίες του ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και Οικολόγων καθώς σχηματίζουν την απαραίτητη πλειοψηφία για την έγκριση τους από την Ολομέλεια του σώματος που εξετάζει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα κατέθεσαν εισήγηση για ένθεση σημείωσης, ώστε η Επιτροπή Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο από το υπουργείο Οικονομικών για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τις κατά χάριν χορηγίες (€3,6 εκατ.), για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€25 εκατ.) και για τα Σχέδια Εστία, Οικία και Ενοίκιο Έναντι Δόσης (€17 εκατ.).

Επίσης γραπτή ενημέρωση ανά εξάμηνο ζητούν τα πέντε κόμματα για τις δαπάνες που αφορούν το Σχέδιο αυξημένης αναπλήρωσης της απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί.

Σταυρώνουν τα κονδύλια για αγορά κτιρίων  

Σταύρωμα των κονδυλίων που αφορούν στην αγορά κτιρίων από τη νέα κυβέρνηση, αλλά και την ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών για τις δαπάνες για την υλοποίηση των υποδομών για έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο, αλλά και των κονδυλίων που δαπανούνται για τους μετανάστες ζητούν τα πέντε κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι.  

Συγκεκριμένα, τη γραπτή συγκατάθεση της Βουλής θα πρέπει να εξασφαλίζει η νέα κυβέρνηση για την αγορά ακίνητης περιουσίας, ενώ παράλληλα ζητείται και η γραπτή ενημέρωση ανά εξάμηνο της επιτροπής Οικονομικών για τις γενόμενες δαπάνες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Την υποχρέωση επίσης θα έχει η νέα κυβέρνηση να ενημερώνει γραπτώς την επιτροπή Οικονομικών ανά εξάμηνο για τις διαδικασίες εγκατάστασης ανεξάρτητου συστήματος πυρόσβεσης στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή στο Βασιλικό (ΕΒΠΒ).

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αρχίσει στις αρχές του 2023 και το κόστος κατανέμεται σε €11,4 εκατ. για το 2023 και €9,3 εκατ. για το 2024.

Επίσης γραπτώς θα πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή Οικονομικών ανά εξάμηνο η νέα κυβέρνηση και για τις δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο.

Σταυρώνουν κονδύλια για επιστροφές φόρου

Δύο κοινές τροπολογίες καταθέτουν και τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι, οι οποίες φαίνεται ότι εξασφαλίζουν επίσης πλειοψηφία κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2023 την ερχόμενη Πέμπτη.

Τα πέντε κόμματα σταυρώνουν κονδύλι ύψους €400 χιλ. του Τμήματος Φορολογίας, που αφορά χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων, ώστε να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της επιτροπής Οικονομιών προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη. Σημειώνεται ότι το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε €3,9 εκατ.

Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία που στηρίζουν τα πέντε κόμματα, αφορά ένθετη σημείωση, ώστε να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Παιδείας για τις δαπάνες που αφορά την προκήρυξη και πλήρωση διευθυντικών θέσεων στο Ίδρυμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Εποπτεία για μετακίνηση εργοστασίων ασφαλτικού

Πλειοψηφία φαίνεται να σχηματίζει και κοινή τροπολογία, μετά την ομαδοποίηση τους, των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγων, για σταύρωμα των κονδυλίων που αφορούν την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε περιοχή για στήριξη του έργου των επιτροπών με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Σταύρωμα κονδυλίων για κρατική έκθεση

Πλειοψηφία σχηματίζει και κοινή τροπολογία των ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ, η οποία αφορά παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαδικασίας εξεύρεσης ενδιαφερόμενων επενδυτών για την αξιοποίηση της Κρατικής Έκθεσης.

Τα τέσσερα κόμματα ζητούν όπως ενημερώνεται η επιτροπή Οικονομικών και εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τα €1,6 εκατ. που προϋπολογίσθηκαν για αυτό το σκοπό.

Ψαλίδι 10% για συμβούλους και έρευνες

Η ενσωμάτωση στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, φαίνεται να έχει σίγουρη και τροπολογία που αφορά την αποκοπή ύψους 10%, όλων των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού του 2023, που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες. 

Παράλληλα τα τέσσερα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι ζητούν όπως για όλες τι εναπομείνασες δαπάνες, να ενημερώνεται η επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της.

Έλεγχος για ενοίκια και δημόσιες μεταφορές

Σε τέσσερις κοινές τροπολογίες, το ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Οικολόγοι φαίνεται ότι αποκτούν οριακά πλειοψηφία για έγκριση τους από την Ολομέλεια του σώματος.

Συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση γραπτής συγκατάθεσης από την επιτροπή Οικονομικών για την καταβολή ενοικίων, το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας ύψους €5 εκατ. και τη λειτουργία Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει στη χρηματοδότηση των κυπριακών επιχειρήσεων, σε σχέση με χρηματοδοτικά προϊόντα μετοχικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι το κράτος θα συμμετέχει στο Ταμείο με συνολική χρηματοδότηση ύψους €30 εκατ. και συνεπένδυση από ιδιώτες.  

Ακόμα τα τρία κόμματα ζητούν να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Επιτροπή Μεταφορών, για τις δαπάνες που αφορά τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές ύψους €84,7 εκατ.

Επισυνάπτονται οι προτεινόμενες τροπολογίες στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023.

Της Ελένης Χαραλάμπους