You are here

Τρέχουν για δημιουργία αρχής κυβερνοασφάλειας

16/02/2018 15:25

Ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές του κράτους επιδιώκει να φέρει εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία αρχής για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο συζητήθηκε σήμερα στην επιτροπή μεταφορών.

Η βουλή πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο μέχρι τον Μάιο του 2018 ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία εντός της επιτρεπόμενης προθεσμίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τον ρόλο της εθνικής αρχής θα αναλάβει ο επίτροπος ρυθμίσεως ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων.

Βάσει του νομοσχεδίου, η εθνική αρχή για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων της δύναται να απαιτεί από τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών να της παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της ασφάλειας των δικτύων και συστημάτων πληροφοριών περιλαμβανομένων τεκμηριωμένων πολιτικών ασφάλειας και να αποκαθιστούν οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης.

Η αρχή, θα έχει επίσης την εξουσία να επιτηρεί τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις και όρους που θέτει σε φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών και βασικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναφέρθηκε ότι η οδηγία προέκυψε ως απάντηση της ΕΕ σε σοβαρά επεισόδια κυβερνοεπιθέσεων από τα οποία επηρεάστηκαν ουσιώδεις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στις υπηρεσίες ηλεκτρισμού στην Ουκρανία το 2015 και στο εθνικό σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2017.

«Η οδηγία σκοπεύει να εφαρμόσει και να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη – μέλη έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας στις κρίσιμες υποδομές», ανέφερε ο επίτροπος ηλεκτρονικών ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Γιώργος Μιχαηλίδης.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ανοικτά θέματα για προσωπικό, χρηματοδότηση

Όπως αναφέρθηκε, με την έγκριση του νομοσχεδίου, το γραφείο του επιτρόπου θα ετοιμάσει σχέδιο για τη στελέχωση της αρχής με 15 άτομα με συνολική δαπάνη €1,2 εκ. ετησίως.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει έλλειψη 350 χιλ. ατόμων ετησίως σε ότι αφορά έμπειρο προσωπικό και έλλειψη 1,8 εκ. θέσεων παγκοσμίως.

Απευθύνοντας ερωτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που θα δημιουργηθούν, ο πρόεδρος της επιτροπής Γιώργος Προκοπίου σημείωσε ότι θα πρέπει να έρθουν σχέδια υπηρεσίας, να εγκριθούν και ύστερα να προκηρυχθούν οι θέσεις.

Εκπρόσωπος του υπουργείου μεταφορών επεσήμανε ότι οι θέσεις θα δημιουργηθούν με προϋπολογισμό και ότι πρόκειται για νέες θέσεις, στο σύνολο τους.

Ο κ. Μιχαηλίδης, σημείωσε ότι τα άτομα που θα προσληφθούν θα φέρουν και ευθύνη.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση της αρμόδιας αρχής, ο επίτροπος εισηγήθηκε όπως αυτή γίνει από τους φορείς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών.

Όσο ψηλότερο είναι το επίπεδο ασφαλείας που επιθυμείται να εφαρμοστεί τόσο υψηλότερο είναι το κόστος όπως αναφέρθηκε, με τον κ. Μιχαηλίδη να σημειώνει ότι τα διοικητικά έσοδα της αρχής καλύπτονται από τα τέλη από τους φορείς διαχείρισης των κρίσιμων υποδομών.

«Οι διεθνείς οργανισμοί και το κράτος μπορούν να δίνουν χορηγίες, από το κράτος όμως θα είναι επιστρεπτέα», σημείωσε.

Θα εποπτεύονται 74 κρίσιμες υποδομές

Αναφερόμενος σε μελέτη που έγινε σε συνεργασία με τον οίκο KPMG, ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι υποδείχθηκαν συνολικά 74 κρίσιμες υποδομές, οι οποίες  θα εποπτεύονται με την πλειοψηφία τους να είναι δημόσιες.

Σύμφωνα με σημείωμα του ΓΕΡΗΕΤ, κρίσιμοι τομείς μεταξύ άλλων αφορούν στην ενέργεια, στους μεταφορείς και διανομείς νερού, στις τράπεζες, υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών και υγείας.

Όπως αναφέρθηκε, λόγω της πίεσης του χρόνου προωθείται η συγκεκριμένη  ενδιάμεση νομοθεσία ώστε να στηθεί η δομή της αρχής ενώ, μέχρι το Μάρτιο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος της νομοθεσίας για πλήρη εναρμόνιση με την οδηγία.

Τα μέλη της επιτροπής μεταφορών αναμένεται να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά την επόμενη συνεδρίαση της, την ερχόμενη εβδομάδα.

Της Μαρίας Χαμπή