You are here

Γάγγραινα οι καταχρήσεις, πλήττουν οικονομικά το ΓεΣΥ

23/02/2021 07:27

Οι καταχρήσεις στο ΓεΣΥ αποτελούν τη μεγάλη πληγή του συστήματος προκαλώντας ρήγματα στην ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και πλήττοντας παράλληλα το οικονομικό σκέλος του κορυφαίου κοινωνικού ωφελήματος στον τόπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τον καθημερινό ηλεκτρονικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, οι επισκέψεις στους ειδικούς ιατρούς καταγράφουν μέχρι σήμερα μία αύξηση της τάξης του 20%, σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και της πρακτικής του συστήματος υγείας σε χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.

«Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ο ΟΑΥ έχει εντοπίσει και δεν πρόκειται ούτε να επιτρέψει τη διαιώνιση του, ούτε να αφεθεί να διαβρώσει τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ», επισημαίνει με δηλώσεις του στη StockWatch ο Μιχάλης Μιχαήλ, εκ των μελών του ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ο κ. Μιχαήλ προειδοποιεί ότι οι όποιες καταχρήσεις παρουσιάζονται στο σύστημα, δεν απειλούν μόνο τη βιωσιμότητα του συστήματος, επηρεάζουν, όπως τονίζει και τους ιδίους τους παρόχους. 

Eπεσήμανε, ωστόσο, ότι  ο σφαιρικός προϋπολογισμός του συστήματος αποτελεί ισχυρή δικλείδα για να μην κλονιστεί η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ.

Στη βάση των στοιχείων που αφορούν στις καταχρήσεις, προκύπτει μεγάλο οικονομικό κόστος σε βάρος του συστήματος που συνεπάγεται με κάποια εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Μιχαήλ αναφερόμενος στα μέτρα που λαμβάνονται για πάταξη των καταχρήσεων, σημειώνει ότι ο ΟΑΥ, σε συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο, θα προχωρήσει στην καταγραφή πρωτοκόλλων που θα καθορίζουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την κάθε ιατρική πράξη.

Η διαδικασία αυτή, πρόσθεσε, θα συμβάλει καταλυτικά, τόσο στη μείωση των καταχρήσεων, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας υγείας προς όφελος των ασθενών. 

«Πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη που θα ενισχύσει το δίκτυ προστασίας του συστήματος και των ασθενών, και θα καλύψει ένα τεράστιο ιατρικό κενό, ως απόρροια της εφαρμογής του ΓεΣΥ», παρατήρησε το μέλος του ΔΣ του ΟΑΥ.

Διαβεβαίωσε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που εφαρμόζεται αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ.

Εξελίσσεται, πρόσθεσε, σε μια συνεχή βάση και παραμένει το πλέον αξιόπιστο εργαλείο, τόσο για την πρόληψη και έλεγχο των καταχρήσεων, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τόνισε ότι ο ΟΑΥ, μέσω του ηλεκτρονικού του συστήματος, παρακολουθεί όλες τις ιατρικές πράξεις και παρεμβαίνει εκεί και όπου παρουσιάζονται ενδείξεις για πιθανές καταχρήσεις.

Στόχος, είπε, είναι να γίνονται οι απαιτούμενες υποδείξεις προς τους παρόχους και να μπαίνουν συνεχώς πρόσθετοι κανόνες και κριτήρια στο σύστημα για περιορισμό του απαράδεκτου, όπως το χαρακτήρισε, φαινομένου των καταχρήσεων.

Εισάγονται ασφαλιστικές δικλείδες

Στο σύστημα έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα πολλές παράμετροι και ασφαλιστικές δικλείδες για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων.

Πρόσφατα το ΔΣ του ΟΑΥ υιοθέτησε συγκεκριμένους κανονισμούς για την εξέταση παραβάσεων και εφαρμογής πιο αυστηρών προστίμων.

Οι χρηματικές ποινές θα διαβαθμίζονται ανάλογα με την παράβαση ή και τη συχνότητα της παράβασης.

«Για τον ΟΑΥ η πάταξη των καταχρήσεων αποτελεί μονόδρομο διότι αποστερούν από το σύστημα σημαντικούς πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε ασθενείς που έχουν πραγματική ανάγκη, να προσφερθούν σε αυτούς πιο καινοτόμες θεραπείες και να τους παρέχονται καινούργια φάρμακα», επεσήμανε ο κ. Μιχαήλ.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι ο ΟΑΥ σε αρκετές περιπτώσεις όπου είχε ενδείξεις καταχρήσεων, αρνήθηκε να πληρώσει απαιτήσεις παρόχων ή πλήρωσε λιγότερα από τις τιμολογήσεις των επηρεαζόμενων ιατρών, αφού αξιολογήθηκε πως αυτές δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένες ή ήταν υπερβολικά ψηλές.

Εξήγησε ότι η νομοθεσία του ΟΑΥ δίνει το δικαίωμα στον οργανισμό να τερματίσει τη συνεργασία του με πάροχο ο οποίος παραβιάζει τους συμβαλλόμενους όρους της μεταξύ τους σύμβασης συνεργασίας.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο ΟΑΥ λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι οι αυξημένοι αριθμοί που παρατηρήθηκαν σε κάποιες ιατρικές πράξεις (π.χ. επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ), οφείλονται σε ένα βαθμό και από την αυξημένη συσσωρευμένη ζήτηση που υπήρξε πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ, καθώς όπως τόνισε, «χιλιάδες ασθενείς ανέμεναν την εφαρμογή του ΓεΣΥ για να υποβληθούν σε εξετάσεις και θεραπεία».

Στο επόμενο χρονικό διάστημα ο ΟΑΥ θα προχωρήσει σε περαιτέρω συνεργασία και εκπαίδευση, τόσο των παρόχων όσο και των ασθενών στην προσπάθεια να αξιοποιούνται οι υπηρεσίες στη βάση ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης και να κτιστεί μια κουλτούρα σεβασμού και ορθολογιστικής χρήσης του συστήματος.

Βασικός οικονομικός στρατηγικός στόχος του ΓεΣΥ είναι να έχει ένα μόνιμο ελάχιστο απόθεμα που θα καλύπτει δαπάνες δύο μηνών, για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες.

Ο στόχος αυτός για την ώρα ικανοποιείται με βάση και το πλεόνασμα που είχε ο οργανισμός στις 31/12/2020.

Δοκιμάζεται από την πανδημία και αντέχει

Το ΓεΣΥ συνεχίζει να δοκιμάζεται εδώ και ένα σχεδόν χρόνο από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα υγειονομική και οικονομική κρίση και απέδειξε ότι αντέχει, όπως υποστηρίζει ο κ. Μιχαήλ.

«Το ΓεΣΥ, παρά τη μεγάλη αμφισβήτηση και πολεμική που δέχθηκε πριν την εφαρμογή του, έχει αγκαλιαστεί από ολόκληρη την κοινωνία, δικαιώνοντας όσους πίστεψαν και υποστήριξαν ένα μονοασφαλιστικό, καθολικό και αλληλέγγυο Σύστημα Υγείας», παρατήρησε.

Με βάση πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) στο ΓεΣΥ είναι ενταγμένοι 1745 ειδικοί γιατροί, 541 προσωπικοί γιατροί ενηλίκων, 196 προσωπικοί γιατροί για παιδιά (παιδίατροι), 534 φαρμακεία, 147 εργαστήρια και 54 νοσηλευτήρια στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η εγγραφή και ένταξη στο σύστημα και των υπόλοιπων Επαγγελματιών Υγείας, (Φυσιοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Κλινικοί Ψυχολόγοι, Κλινικοί Διατροφολόγοι, κλπ), καθώς και των Οδοντιάτρων. 

Ο αριθμός των δικαιούχων του ΓεΣΥ ανέρχεται στις 853 χιλ. άτομα. 

Το 90% των δικαιούχων έχει επισκεφθεί τουλάχιστον μια φορά τον προσωπικό του γιατρό, το 70% επισκέφθηκε τουλάχιστον μια φορά ειδικό γιατρό, το 70% έλαβε φάρμακα μέσω του ΓεΣΥ και το 60% πραγματοποίησε εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του ΓεΣΥ.  

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το 2021, όπως κατατέθηκε στη βουλή, προβλέπεται να έχει πλεόνασμα της τάξης των €5,8 εκατ. 

Του Λεύκου Χρίστου