You are here

Πολιτική στήριξη για νέο κτίριο Ινστιτούτου Γενετικής

29/06/2020 07:30

Την ανέγερση νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου στηρίζει η κυβέρνηση απορρίπτοντας τα σχόλια του γενικού ελεγκτή και την ιδέα της ενσωμάτωσης του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η ανεξαρτησία και η ευελιξία των διαδικασιών του, που του επέτρεψαν να επιτελέσει την αποστολή του και να αναπτυχθεί ραγδαία, πρέπει να διατηρηθούν, διαμηνύει το υπουργείο οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι το έργο της επέκτασης του ΙΝΓΚ μέσω της ανέγερσης νέου κτιρίου, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει.

Ο υπουργός οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης αναφέρεται στη συμφωνία δανείου μεταξύ του ΙΝΓΚ και της ΕΤΕπ, μέσω απαντητικής επιστολής προς τον γενικό ελεγκτή, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιτροπή ελέγχου της βουλής.

Σύμφωνα με την επιστολή, το ΙΝΓΚ παρουσίασε το 2016 στο υπουργείο οικονομικών την προοπτική επέκτασης του κυρίως για τη δημιουργία και στέγαση του κέντρου έρευνας και καινοτομίας και ζήτησε την οικονομική στήριξη του κράτους, για σκοπούς υλοποίησης του έργου.

Το υπουργείο, αξιολόγησε θετικά, στο πλαίσιο της προοπτικής δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζ Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την πρόταση του ΙΝΓΚ και έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη δανειοδότηση του έργου η οποία βασίστηκε μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι το μοντέλο χρηματοδότησης που επιλέχθηκε καθιστά το ποσοστό αύξησης της επιχορήγησης προς το Ινστιτούτο, μη απαγορευτικό.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την ΕΤΕπ για τη σύναψη δανείου ύψους μέχρι €26 εκ. με το ΙΝΓΚ, για χρηματοδότηση της επέκτασής του, μέσω της ανέγερσης νέου κτιρίου.

Ο κ. Πετρίδης απαντά σε σχόλια και εισηγήσεις του ελεγκτή που αναφέρονται στο γεγονός ότι, κατά την άποψή του α) δεν τέθηκε οποιαδήποτε ασφαλιστική δικλείδα ως προς τον περιορισμό του ύψους της δαπάνης του έργου, β) στο ποσό των €15 εκ. πλέον ΦΠΑ ως συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που κατά την άποψη του ελεγκτή είναι υποτιμημένος, γ) στα προβλήματα μεταξύ του ΙΝΓΚ και των συμβούλων – μελετητών, δ) την ανάγκη για επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας του έργου και το ενδεχόμενο αναβολής της υλοποίησης του και ε) την εισήγηση για πλήρη ή μερική ενσωμάτωση του ΙΝΓΚ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού το ΠΚ προγραμματίζει την ανέγερση Ιατρικής Σχολής έναντι πολύ χαμηλότερου κόστους €15 εκ. ή εναλλακτικά, την αξιοποίηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής.

Άλλο ιατρική σχολή του ΠΚ, άλλο κέντρο έρευνας- καινοτομίας του ΙΝΓΚ

Το έργο της επέκτασης του ΙΝΓΚ μέσω της ανέγερσης νέου κτιρίου, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει, υποστηρίζει ο υπουργός, σημειώνοντας ότι το υφιστάμενο κτίριο είναι πέραν των 25 ετών και πως το ΙΝΓΚ έχει στο μεταξύ επεκτείνει τις δραστηριότητές του σημαντικά στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό τομέα.

«Η ακύρωση του έργου δεν θα επιτρέψει την όποια ανάπτυξή του, αφού το υφιστάμενο κτίριο είναι υπερπλήρες και φιλοξενεί και τις τρεις ιδιότητες (υπηρεσίες, έρευνα και εκπαίδευση)», όπως αναφέρεται.

Ο κ. Πετρίδης απορρίπτει την αναφορά για χαμηλότερο κόστος της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ, αναφέροντας ότι μόνο η κατασκευή της θα κοστίσει €14 εκ. για 8,8 χιλ. τ.μ., με το αναθεωρημένο συνολικό κόστος να ανέρχεται στα €25,2 εκ. περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, των μελετών και του εξοπλισμού. Από την άλλη, για το ΙΝΓΚ, το αρχικό κόστος ανέρχετο στα €15 εκ. περιλαμβανομένου του αμφιθεάτρου που θα ανεγερθεί για χρήση από τον δήμο Αγ. Δομετίου, πλέον ΦΠΑ για 11,2 χιλ. τ.μ., ενώ τα υπόλοιπα μέχρι τα €26 εκ. (αρχικό συνολικό κοστος) είναι εξοπλισμός και έξοδα για ερευνητικές ομάδες για τα αρχικά στάδια και ΦΠΑ.

Επισημαίνεται εντούτοις, ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά κτίρια με διαφορετικά μεγέθη και χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί με μεγάλη διαφορά χρόνου το ένα από το άλλο, διαφορετικούς αρχιτέκτονες και μηχανικούς για να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς και χρήσεις.

Προβλήματα στη συνεργασία με μελετητές

Σε ότι αφορά την αύξηση του κόστους, ο κ. Πετρίδης σημειώνει ότι δεν θεωρείται υπερβολική αλλά ούτε απαγορευτική και πως έχει εγκριθεί αύξηση €5 εκ. του υφιστάμενου δανείου των €26 εκ. που υπογράφτηκε με την ΕΤΕπ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία ανέγερσης του νέου κτιρίου ενώ, έχει δοθεί έγκριση για αύξηση της κρατικής χορηγίας προς το ΙΝΓΚ για σκοπούς υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι επιπτώσεις της πανδημίας επηρεάζουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, κυρίως το 2020, αλλά και το 2021, ενώ μεταγενέστερα αναμένεται ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.  Προστίθεται ότι κατά την περίοδο χάριτος του δανείου (τουλάχιστον 5 χρόνια), θα καταβάλλονται μόνο τόκοι και πως η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω της αυξημένης χορηγίας, αναμένεται να είναι πολύ μικρή το 2021.

Ο κ. Πετρίδης σημειώνει ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη συνεργασία με τους συμβούλους μελετητές, «αναμφισβήτητα δεν είναι καλή εξέλιξη» και θα επηρεάσουν την πρόοδο του έργου και από πλευράς χρόνου αλλά και κόστους. Αναφέρεται ότι η συνεργασία με τους συμβούλους μελετητές έχει τελικά τερματιστεί.

Σε ότι αφορά την ενσωμάτωση του ΙΝΓΚ στην ιατρική σχολή του ΠΚ ή και την αξιοποίηση του εξοπλισμού της ιατρικής σχολής, ο υπουργός επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν οι απόψεις του ΙΝΓΚ.

Ωστόσο, σημειώνει ανάμεσα σε άλλα, ότι υπάρχουν ήδη συνεργασίες μεταξύ των δύο οργανισμών και μεταξύ του ΙΝΓΚ και άλλων ιατρικών σχολών, ότι τους δύο οργανισμούς χωρίζει μεγάλη φυσική απόσταση με πρακτική δυσκολία στην καθημερινή κοινή χρήση του εξοπλισμού, ότι η ιατρική σχολή δημιουργείται για ίδιες ανάγκες του ΠΚ και πως η δυνατότητα ανάπτυξης του ΙΝΓΚ θα είναι περιορισμένη σε αυτό το πλαίσιο.

Προστίθεται ότι τα δύο έργα, θα χρηματοδοτηθούν, όπως αναφέρεται, από τα δάνεια από την ΕΤΕπ, με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Απόφαση των οργανισμών η συνεργασία

Στο ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο οργανισμών, αναφέρεται και ο υπουργός παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου σε απάντησή του προς τον πρόεδρο των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη.

Ο κ. Προδρόμου αναφέρει ότι το υπουργείο ενθαρρύνει και στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και πως βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, τόσο των Δημόσιων όσο και των Ιδιωτικών, οι αποφάσεις για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους λαμβάνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα, στο πλαίσιο της αυτονομίας τους.

Σε ότι αφορά τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, ο κ. Προδρόμου σημειώνει ότι υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, ειδικότερα με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και πως όπου κριθεί ωφέλιμο από τους δύο οργανισμούς, η συνεργασία αυτή μπορεί να επεκταθεί.

Της Μαρίας Χαμπή