You are here

Σωστή η πρόταση μετατροπής της ΚΕΔΙΠΕΣ σε φορέα στεγαστικής πολιτικής

17/03/2021

Πρόσφατα έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις μέσω των ΜΜΕ αλλά και στη Bουλή σχετικά με το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για το συνεργατισμό και τις ευθύνες διάλυσης του συνεργατισμού καθώς και για τον τρόπο που επιτεύχθηκε η συμφωνία μεταξύ της ΑΛΤΑΜΙΡΑ & ΚΕΔΙΠΕΣ, χωρίς τη διαπραγμάτευση πιθανώς και άλλων επιλογών πλην αυτής της ΑΤΑΜΙΡΑ.

Δεν μπορώ να τοποθετηθώ αν καλώς ή κακώς προχώρησε στην πιο πάνω συμφωνία η πρώην ΣΚΤ / ΚΕΔΙΠΕΣ με την ΑΛΤΑΜΙΡΑ και αν θα έπρεπε να διεκδικήσει μια πιο συμφέρουσα οικονομικά συμφωνία. Εκείνο που επιθυμώ όμως να εκφράσω μέσω αυτής της αρθρογραφίας είναι να παρουσιάσω την πραγματική εικόνα που υπάρχει στο φλέγον ζήτημα των αναδιαρθρώσεων δανείων, λόγω της επαγγελματικής μου γνώσης και εμπειρίας εφόσον το γραφείο μας ασχολείται αποκλειστικά και σε καθημερινή βάση με τις αναδιαρθρώσεις ΜΕΔ δανειοληπτών (φυσικών και νομικών προσώπων).

Όντως η ΑΛΤΑΜΙΡΑ είναι η μοναδική εταιρεία διαχείρισης ΜΕΔ που προβαίνει σε σωστές, βιώσιμες και μακροχρόνιες αναδιαρθρώσεις δανείων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών και προβαίνοντας σε σοβαρή απομείωση χρέους. Παρουσιάζει μια σταθερότητα και σωστή επαγγελματικότητα που της προσδίδει αξιοπιστία στις διαπραγματεύσεις και με προσωπικό που γνωρίζει επακριβώς ποια είναι τα δεδομένα μέσα στα οποία μπορεί να διαβουλευθεί.

Η τράπεζα Κύπρου έχει σταματήσει σχεδόν τελείως (πλην πολύ μεμονωμένων περιπτώσεων) τις αναδιαρθρώσεις ΜΕΔ και έχει επιλέξει την εύκολη λύση της πώλησης πακέτων δανείων σε τρίτους (GORDIAN, PINTCO, HELIX κλπ). Υπάρχει συνεχής αλλαγή λειτουργών που διαχειρίζονται μια υπόθεση καθιστώντας τη διαβούλευση μαζί τους δύσκολη ως και αδύνατη. Ίσως αυτός να είναι και ο στόχος τους.

Η APS HOLDINGS που διαχειρίζεται κυρίως ΜΕΔ της Ελληνικής Τράπεζας βαδίζει σε ρυθμούς χελώνας – ίσως λόγω μη σωστής οργανωτικής δομής – και για να επιτευχθεί μια βιώσιμη αναδιάρθρωση χρειάζεται να περάσουν 1-2 χρόνια.

Η ALPHA BANK μέχρι και πρόσφατα βρισκόταν σε χειμερία νάρκη και δεν είχε σωστή δομή και σωστές πολιτικές για σοβαρές αναδιαρθρώσεις ΜΕΔ. Μόλις πρόσφατα παρουσιάζει μια καλύτερη προσέγγιση και δείχνει να επιδιώκει πλέον να εφαρμόσει πιο ρεαλιστική πολιτική στο τομέα των αναδιαρθρώσεων. Αυτό θα φανεί στο άμεσο μέλλον.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει σε όλες τις τράπεζες, είναι ο τρόπος εκτίμησης των ενυπόθηκων ακινήτων. Η κάθε τράπεζα εξακολουθεί να έχει τις δικές της λίστες συνεργατών- εκτιμητών καθιστώντας τους υπόδουλους στις διαταγές τους και τις οδηγίες τους. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να αλλάξει άμεσα. Είχα εισηγηθεί πριν 2 χρόνια τη δημιουργία μητρώου εκτιμητών κάτω από την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια Αρχή, και οι τράπεζες να ζητούν το διορισμό εκτιμητή από τη συγκεκριμένη Αρχή ή την Κεντρική Τράπεζα, εξαλείφοντας με αυτό τον τρόπο την οποιαδήποτε αμφισβήτηση και επιπρόσθετα ενισχύοντας την αξιοπιστία των εκτιμήσεων. Η τότε διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας όταν τις παρουσίασα την εισήγησή μου, απλά μου ανάφερε ότι δεν είναι δική της δουλειά αυτό το θέμα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος (όταν ήταν υποψήφιος Πρόεδρος το 2018 είχε ενσωματώσει τη συγκεκριμένη εισήγησή μου στο προεκλογικό του πρόγραμμα).

Επίσης θα πρέπει να επικροτήσω και να συγχαρώ τον ΥΠΟΙΚ και τον πρόεδρο του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ για τη εξαγγελία αγοράς δανείων από όλες τις εμπορικές τράπεζες που έχουν ως ενυπόθηκο ακίνητο την κύρια κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη, αγοραίας αξίας κάτω των 350,000 ευρώ. Μόνο μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ (ως Δημόσιος Φορέας πλέον του κράτους, σε συνδυασμό με την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης) θα μπορούν οι δανειολήπτες να επιτύχουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις χρέους και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους και τη μικρή επαγγελματική τους στέγη. Εύχομαι όπως η εξαγγελία αυτή να μετατραπεί σε πράξη και δεν θα μείνει στο ράφι ως μια απλή «δέσμευση» λόγω βουλευτικών εκλογών και συλλογής μερικών ψήφων.

Αυτή ακριβώς ήταν και η πρόταση που είχαμε καταθέσει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τις 15/03/2018, στη συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων με θέμα τα ΜΕΔ και την πορεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας λίγο πριν το οριστικό κλείσιμο του συνεργατισμού.

*Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, Αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ), μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών.