You are here

Ο ρόλος του 5G στην ανάπτυξη της Οικονομίας

20/03/2021

Το δίκτυο 5G αποτελεί τη θεμέλια βάση των τεχνολογικών εξελίξεων που θα καθορίσουν το κοντινό μέλλον. Δεν είναι απλά μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει να κατεβάζουμε ολόκληρες ταινίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πρόκειται  για έναν πραγματικό «game changer» που  αλλάζει τον κόσμο διασυνδέοντας ανθρώπους, μηχανές, προϊόντα και διαδικασίες, σε  πραγματικό χρόνο και με πρωτόγνωρη ικανότητα αλληλεπίδρασης. Αναπτύσσεται μία πλήρως προγραμματιζόμενη ψηφιακή πλατφόρμα, που παρέχει πολλαπλές και διαφορετικές μεταξύ τους υπηρεσίες. Ένα περιβάλλον τεχνολογικής αιχμής που ενθαρρύνει τη δημιουργία εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας, κατευθύνει νέες βιομηχανίες στο ψηφιακό οικοσύστημα και ενισχύει τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, η γεωργία, η διαχείριση πόλεων, η υγειονομική περίθαλψη, οι δημόσιες συγκοινωνίες και πολλούς άλλους.

H Cyta άνοιξε το δρόμο σε αυτή τη νέα συναρπαστική εποχή και έφερε πρώτη στην Κύπρο το 5G. Πάντα με προσήλωση στην ποιότητα, στην αξιοπιστία, στην ασφάλεια και στην τεχνολογική υπεροχή. Αξίζει να σημειωθεί πως τα δίκτυα 5G απαιτούν ιδιαίτερα πολύπλοκες τεχνικές σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχων, καθώς και ενδελεχή προετοιμασία. Απαιτούν, επίσης, πλήρη συμμόρφωση με τα παγκόσμια αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινηθήκαμε στη Cyta, ώστε να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την εξέλιξη του νέου ψηφιακού οικοσυστήματος, που θα υποστηρίξει την εισαγωγή καινοτόμων, υπηρεσιών προϊόντων και εφαρμογών.

Ξεκινώντας από τον Βιομηχανικό τομέα, τα δίκτυα 5G επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό υποστηρίζοντας προηγμένες και διασυνδεδεμένες τεχνολογίες. Αυτές δίνουν την ευκαιρία επαναπροσδιορισμού, εξορθολογισμού και αυτοματοποίησης ή και εξάλειψης των διαδικασιών ρουτίνας, για χάρη εμπλουτισμένων εργασιών που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Ο έλεγχος βιομηχανικών διαδικασιών, η αυτοματοποίηση της διανομής ενέργειας και ο απομακρυσμένος έλεγχος κρίσιμων μηχανημάτων, επιτυγχάνονται πλέον εξ αποστάσεως και με ακρίβεια μέσω αισθητήρων, αυξάνοντας κατακόρυφα την ασφάλεια που παρέχεται σε επικίνδυνα επαγγέλματα όπως είναι οι κατασκευαστικές εργασίες και η εξόρυξη, ενώ συντείνουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Την ίδια στιγμή, βελτιώνεται η ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση, τόσο εντός των αστικών κέντρων, όσο και στις αγροτικές περιοχές. Η ταχεία ασύρματη σύνδεση διευκολύνει την ενοποίηση υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό έχει αντίκρισμα στη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, από το κράτος, με αισθητά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους και τις «Έξυπνες» Πόλεις (Smart Cities). Πλέον είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα ασφαλέστερο, ενεργειακά φιλικότερο και καθαρότερο περιβάλλον με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής μας. Με αισθητά καλύτερη κυκλοφοριακή διαχείριση, εξελιγμένες υποδομές και αναβαθμισμένες και εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες.

Σε έναν άλλον τομέα, η ενίσχυση της τηλεϊατρικής, πέραν της δυνατότητας για εξ αποστάσεως χειρουργικές επεμβάσεις, αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της χρήσης φορητών συσκευών σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και με αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης σε επείγουσες καταστάσεις, μέσω συνδεδεμένων ασθενοφόρων, μειώνοντας τόσο τον χρόνο παραμονής των ασθενών στα νοσοκομεία όσο και τις λειτουργικές δαπάνες υγείας. Τόσο εντός, όσο και εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων, γίνεται εφικτή η  εικοσιτετράωρη παρακολούθηση ασθενών με τη βοήθεια αισθητήρων που συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες για την υγεία. Έτσι  διασφαλίζεται βελτιωμένη φροντίδα περίθαλψης,  με χαμηλότερο κόστος, καλύτερη ποιότητα νοσηλείας και περιορισμό των σχετικών υγειονομικών δαπανών. 

Σημαντικές βελτιώσεις αναμένονται και στην τουριστική βιομηχανία, που στη χώρα μας συνεισφέρει άνω του 20% του ΑΕΠ. Για παράδειγμα, θα διευκολυνθεί η χρήση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR/VR) σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η εικονική ανακατασκευή ενός ιστορικού χώρου και η μετάφραση γλωσσών σε πραγματικό χρόνο, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται. Επίσης, τα ξενοδοχεία μπορούν να αναβαθμίσουν θεαματικά τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας που παρέχουν στους πελάτες τους, υιοθετώντας εφαρμογές για «έξυπνα δωμάτια» με μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αναγνώριση προσώπου για την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας του check-in & check-out.

Σε ότι αφορά στη γεωργία, το 5G είναι ιδανικό για τη διαβίβαση πληροφοριών από απομακρυσμένους αισθητήρες και drone-παρατηρητήρια εδάφους, που χρησιμεύουν για τη μέτρηση και καταγραφή της υγρασίας και της θερμοκρασίας του, αλλά και της έντασης του φωτός και την εξ αποστάσεως συλλογή δεδομένων. Με τη νέα τεχνολογία, τα συστήματα άρδευσης μπορούν να ενεργοποιούνται τη σωστή στιγμή της ημέρας, ο ψεκασμός να γίνει πιο εύστοχος και αποτελεσματικός και οι μέθοδοι καλλιέργειας να αυτοματοποιηθούν πλήρως.

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και οικονομική ύφεση, το 5G θα αποτελέσει έναν ισχυρό καταλύτη ανάπτυξης, τόσο για την εγχώρια όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Τα δίκτυα 5G αποτελούν κρίσιμο δομικό στοιχείο του νέου ψηφιακού κόσμου. Γι’ αυτό και αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στην ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση στην παγκόσμια αγορά. Το 5G είναι ο επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης ανάπτυξης του τόπου μας.  Η διαθεσιμότητα υπερσύγχρονων υποδομών, σε συνδυασμό με το υψηλό βιοτικό επίπεδο, αποτελεί πυλώνα διαφοροποίησης της χώρας μας, ικανό να προσελκύσει τις επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων μαζί με ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

Για την Κύπρο, το στοίχημα που επιβάλλεται να κερδηθεί είναι ξεκάθαρο. Έχει να κάνει με την ταχύτητα που θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλαγές. Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει, είναι ήδη εδώ.

*Ανώτερος Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Cyta