You are here

Υποβαθμίσεις Κυπριακών Τραπεζών από τους Moody’s και Κεντρική Τράπεζα

10/03/2011
Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον τη δήλωση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου στο Cyprus StockWatch. 

Μεταξύ άλλων η δήλωση αναφέρει ότι «η ΚΤ έκανε σύσταση στις τράπεζες παρά το ότι είναι πολύ καλή η κεφαλαιακή τους επάρκεια να ενισχύσουν περαιτέρω τη ρευστότητα τους» και επίσης ότι «τους συστάθηκε επίσης να μην μοιράσουν μέρισμα, ενώ η ΚΤ προωθεί τη δημιουργία Ταμείου Σταθερότητας με τη συμβολή των τραπεζών ώστε οι τράπεζες να δημιουργήσουν ένα επιπρόσθετο μαξιλάρι σε ενδεχόμενους κινδύνους».

Θα ήταν ευχής έργον αν τα προτεινόμενα μέτρα - τα οποία φαίνονται συνετά και λογικά - είχαν παρθεί πριν ένα χρόνο, στα αρχικά δηλαδή στάδια της Ελληνικής κρίσης.  Διότι κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν αποφευχθεί οι διαδοχικές υποβαθμίσεις των κυπριακών τραπεζών και της ίδιας της κυπριακής κυβέρνησης. 

Πριν ένα περίπου χρόνο οι κυπριακές τράπεζες παρουσίασαν τεράστια κέρδη (για το 2009).  Θα ήταν πολύ πιο συνετό να είχαν αρχίσει από τότε να κάνουν μεγαλύτερες πρόνοιες για τα επισφαλή δάνεια και τις πιθανές ζημιές του 2010, οι οποίες ήδη διαφαίνονταν στον ορίζοντα.  Οι προβλέψεις για την Ελληνική οικονομία για το 2010, από τότε περιλάμβαναν βαθειά ύφεση και μεγάλη αύξηση της ανεργίας.  (Γι’ αυτό το θέμα είχα γράψει πέρυσι, κάνετε κλικ πιο κάτω για περισσότερα.

Να προσθέσω παρενθετικά ότι η καθυστέρηση των εποπτικών αρχών της Κύπρου να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος δεν αποτελεί εξαίρεση στα διεθνή πεπραγμένα.  Είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο οι ζημιές σε μια τραπεζική κρίση να αναγνωρίζονται με καθυστέρηση για διάφορους λόγους. 

Πρώτον είναι θέμα της προσπάθειας που καταβάλλουν οι επιτηρητές του συστήματος – συχνά όχι και πολύ μεγάλη διότι δεν είναι και δικά τους τα χρήματα που προστατεύουν.  Δεύτερο, το επίπεδο δεξιοτήτων των εποπτικών αρχών είναι συνήθως χαμηλό γιατί αυτοί που έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν και ταυτόχρονα να κρύβουν τις ζημιές πληρώνονται καλύτερα αν βρίσκονται σε ιδιωτικές τράπεζες (μετακινήσεις στελεχών των εποπτικών αρχών προς τις εμπορικές τράπεζες είναι ενδεικτικές αυτού του φαινομένου - αυτό φαίνεται να έχει γίνει πρόσφατα και στην Κύπρο).  Τρίτο, σε πολλές περιπτώσεις οι εποπτικές αρχές δέχονται πιέσεις να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση τυχόν προβλημάτων σε τράπεζες για πολιτικές ή και άλλες σκοπιμότητες. 

Επανερχόμενος στην ουσία, σήμερα όμως δυσκολεύομαι να δεχθώ τη δήλωση του διοικητή της ΚΤ ότι οι Κυπριακές τράπεζες είναι «εύρωστες».  Όταν ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων μιας τράπεζας είναι 11% ή 12 % - όπως στην περίπτωση των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών - μέσα σε κανονικές συνθήκες, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτή τη δήλωση.  Όταν όμως η Ελληνική οικονομία στην οποία οι τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση βρίσκεται σε βαθειά κρίση – θέμα για το οποίο έχω ξεχωριστό άρθρο, δεν είναι αρκετό οι τράπεζες να παρουσιάζουν κεφαλαιακή επάρκεια.  Είναι απαραίτητο να έχουν κάνει επαρκείς προβλέψεις στον ισολογισμό τους για τις μεγάλες ζημιές που θα δημιουργηθούν στο εγγύς μέλλον, ως επίσης και να έχουν ήδη διαγράψει τα κακά χρέη από το ενεργητικό τους (και να έχουν ανάλογα μειώσει την αξία των επισφαλών).

Για το τελευταίο κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος γιατί οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να κρύβουν και να ανακυκλώνουν τα κακά χρέη μέσα στον ισολογισμό τους, αν δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.  Ευελπιστεί όμως κάποιος ότι οι εποπτικές αρχές αντιλαμβάνονται το πρόβλημα αυτό και το αντιμετωπίζουν με τον ορθό τρόπο.

Όσον αφορά τις προβλέψεις, τα τελευταία αποτελέσματα των τραπεζών – τα οποία φαίνεται να εξέπληξαν το ΧΑΚ προς τα κάτω – δείχνουν ότι παρά τη μεγάλη αύξηση από πέρυσι, δεν φαίνεται να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει οικονομική κρίση.  

Για παράδειγμα, δημοσίευμα του «Φ» με ημερομηνία 1η Μαρτίου που αναφέρεται στη Marfin Popular Bank, η οποία παρουσιάζει «υγιή» δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Tier 1) της τάξης του 12%, αναφέρει τα εξής:

«...ο δείκτης προβλέψεων προς χορηγήσεις παρέμεινε σταθερός στις 100 μονάδες βάσης, με το δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις να διατηρείται στο 51%».  Η πρόνοια δηλαδή που φαίνεται να γίνεται - η οποία δεν έχει αλλάξει για τουλάχιστον ένα χρόνο - είναι για ζημία 51% πάνω στο 1% των χορηγήσεων, δηλαδή 0.51% των δανείων.  Από μόνη της αυτή η λιλλιπούτια πρόβλεψη δημιουργεί εύλογες απορίες και ερωτηματικά, όχι μόνο για την ίδια την τράπεζα αλλά και γιά τις εποπτικές αρχές.  Επίσης οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα ότι ένας υγιής δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων μπορεί να μετατραπεί σε κεφαλαιακή ανεπάρκεια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.   Αν για παράδειγμα οι ζημιές ανέλθουν στο 5% του χαρτοφυλακίου της τράπεζας – το οποίο μέσα σε συνθήκες κρίσης δεν θα είναι και πολύ απίθανο - τότε ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα μειωθεί κατά 4.5%, διότι οι προβλέψεις θα μπορούν να καλύψουν μόνο το 0.5%, δηλαδή το 10% της ζημιάς.

Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη λοιπόν γιατί ο οίκος Moody’s προχώρησε στην υποβάθμιση των «εύρωστων» κυπριακών τραπεζών.

Ούτε και πρέπει να προκαλεί έκπληξη η προσπάθεια που γίνεται να μετατοπισθεί η ευθύνη για την υποβάθμιση των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές στα δημοσιονομικά.  Όμως το δημόσιο χρέος της Κύπρου, που βρίσκεται γύρω στο 60% του ΑΕΠ, παραμένει πολύ χαμηλό για να δικαιολογήσει αυτή την προσπάθεια. 

Σίγουρα υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα, όπως το θέμα των συντάξεων, που αν δεν αντιμετωπισθούν πιθανό να αυξήσουν το χρέος μεσοπρόθεσμα (αυτό εξαρτάται και από το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, όπως έχω εξηγήσει σε άλλο άρθρο μου). 

Το πρόβλημα όμως σήμερα είναι το τραπεζικό σύστημα.  Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα δημοσιονομικά στο προσεχές μέλλον – δηλαδή τους επόμενους 12 μήνες - είναι οι ίδιες οι τράπεζες.  Και αυτό γιατί οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για την Ελληνική οικονομία, το μέλλον της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον των κυπριακών τραπεζών.

Πανίκος Δημητριάδης

Καθηγητής Οικονομικών

Πανεπιστήμιο του Leicester
17 σχόλια
Κ Κωνσταντίνου on 10/03/2011
Αγαπητέ Πανίκο,
επειδή ζεις μακρυα από την Κύπρο, έχεις την πολυτέλεια να βλέπεις τα αυτονόητα.
Στην Κύπρο δε βλέπουμε πια αντικειμενικές αναλύσεις.
Εδώ για ότι έγινε ή γίνεται φταίει πάντα ο Χριστόφιας και η Κυβέρνηση. Υπάρχει μια ψυχωση που συσκωτίζει τα πάντα.
Όταν μας υποβάθμισαν οι S&P's με επίκλιση μόνο των τραπεζικών προβήμάτων, οι μισοί σχολιαστές έγραφαν ψέματα ότι μας υποβάθμισαν για τα δημόσια οικονομικά και οι άλλοι μισοί ότι τους έβαλε πάνω ο Σταυράκης.
Στ. Γεωργίου on 10/03/2011
Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Δημητριάδη ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι τραπεζικοί και όχι δημοσιονομικοί. Ίσως είναι καιρός, έστω και καθυστερημένοι, κάποιοι να δουν πέραν από τη μύτη τους.
Pablo on 10/03/2011
Επιτέλους και κάποιος που έγραψε τα πράγματα με το όνομά τους..
Εχουμε πραγματικά κουραστεί από τα εδώ ΜΜΕ τα οποία στην προσπάθεια τους να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση παρουσιάζουν την Κεντρική Τράπεζα και τον κο Ορφανίδη ως την ιερή αγελάδα η οποία κατέχει το αλάθητο..
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα στην οικονομία...
Φ. Ζ. on 10/03/2011
Νομίζω πως τα προβλήματα με την τραπεζική εποπτεία είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που αναδεικνύει ο κ. Δημητριάδης, τον οποίο συγχαίρω.

Οι τράπεζες είναι σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καθημερινότητα του καθενός - λόγω δυστυχώς της έκθεσης τους στην Ελλάδα.

Η αγιοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας που φαίνεται να υπάρχει στα κυπριακά ΜΜΕ συνεπάγεται την πολιτικοποίηση ενός θεσμού που κάποτε είχε να πενεύεται ότι ήταν ανεξάρτητος.
... on 10/03/2011
Μπράβο στον κ. Ορφανίδη που δεν διστάζει να εκφράζει τις απόψεις του κατά της κυβέρνησης που τον διόρισε, η οποία ήθελε -- μεταξύ άλλων -- να ξεπουλήσει το χρυσό της Κεντρικής για να μοιράζει προσφυγικά επιδόματα.
Kostas P on 10/03/2011
Ομολογώ πως τα άρθρα του κ Δημητριάδη είναι τα μόνα οικονομικά άρθρα που διαβάζω και λένε τα πράγματα με το όνομα τους και γι' αύτο το συγχαίρω. Οι τράπεζες είναι η αιτία που το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης θα ανεβεί αφού είναι ο κύριως λόγος για τις συνεχείς υποβαθμίσεις της οικονομίας. Με απλά λόγια οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν τα ψηλότερα επιτόκια δανεισμού για τα ρίσκα που παίρνουν οι τράπεζες για να κάνουν κέρδη! Όταν τέθηκε θέμα φορολόγησης των κερδών τους όμως, που βασικά κάνουν στις πλάτες όλων μας, οι πολιτικοί μας διέσχιζαν τα ιμάτια τους... γιατί αραγέ;;;;
kax on 10/03/2011
Συμφωνώ πλήρως με τον καθηγητή ότι οι τράπεζες συνιστούν τον μεγαλύτερο ΄κίνδυνο γαι την Κυπριακή οικονομία.Άλλωστε οι όροι που προγραμματίζει αύξηση κεφαλαίου η Τράπεζα Κύπρου δίνει το στίγμα.Αλλάζει παλιά ομόλογα με επιτόκια 2.25 και 5.5% με ψηλές τιμές μετατροπής με νέα με 6.5% επιτόκια και χαμηλή τιμή μετατροπής προκειμένου να πάρει καινούργια κεφάλαια.Σίγουρα η μόνη λογική εξήξηση είναι ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για κεφάλαια και έτσι οι μέτοχοι πρέπει να χάσουν για να μπορέσει να πάρει αυτά τα λεφτά.Ως αναφορά την Κεντρική και όλους τους αξιωματούχους είναι αυτονόητον ότι είναι υποχρεωμένοι να λεν ότι οι τράπεζες είναι εύρωστες και δεν νομίζω ότι μπορεί να τους αδικήσει κανένας μας γι αυτό.Θα διαφωνήσω στο ότι η Κεντρική δεν έχει καλά στελέχη αλλά νομίζω λείπει η πολιτική απόφασηαπό πάνω και ίσως η θέληση από πιό κάτω για να ασκηθεί πραγματική εποπτεία.Διότι βέβαια στα χαρτιά υπάρχει καθοδήγηση προς τις τράπεζες αλλά δεν υπάρχει η βούληση να εξασκήσει η Κεντρική τη μεγάλη της δύναμη που φτάνει μέχρι παύση διοικητικών συμβούλων.Εισηγήθηκε ο Διοικητής να μην δοθεί μέρισμα και μία τράπεζα ήδη τον αγνόησε χωρίς αυτός στα φανερά να αντιδράσει ενώ σε μια περίοδο που οι τράπεζες είναι εξαρτώμενες της ΕΚΤ και της κυβέρνησης μπορεί και οφείλει να τους διατάξει να ακυρώσουν την απόφαση τους.Νομίζω εκεί κρίνεται η αξιοπιστία της Κεντρικής αφού οι εγκύκλιοι της μοιάζουν με τους νόμους για το κάπνισμα που αλλού τηρούνται ,αλλού μερικά και αλλού καθόλου.Ό προηγούμενος διοικητής τα έβαλε με το κατεστημένο και προκάλεσε παραιτήσεις πανίσχυρων διοικητικών συμβούλων και είναι η σειρά του Κου Ορφανίδη να δώσει στίγμα όχι σαν επιστήμονας πλέον αλλά σαν τεχνοκράτης.Τα γραπτά κείμενα του τα κρίνει η ακαδημαική κοινότητα και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί διαπρέπει αλλά η πορεία του στην Κεντρική κρίνεται από τα αποτελέσματα και προς το παρόν δεν είναι απλός θεατής αλλά παρουσιάζεται και υποστηρικτής των τραπεζών εκεί που τα γεγονότα βοούν.Οι οίκοι αξιολόγησης είπαν γιατί υποβάθμισαν την Κύπρο με καθαρό τρόπο που δεν σηκώνει ερμηνείες από κανένα.
Θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στο σχόλιο του τελευταίου σχολιαστή και να διευκρινήσω ότι όσοι κάνουν σχόλια που δεν είναι διθυραμβικά ΄για τηνΚεντρική δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουν την κυβέρνηση.Θα έλεγα ότι επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση για το δημοσιονομικό και για το τραπεζικό στην Κεντρική.Δεν γίνεται σχεδόν όλοι να προβλέπουν ΄πρόβλημα με τα Ελληνικά ομόλογα εκτός από τους Κους Ορφανίδη και Ηλιάδη.Αν είναι 'ετσι ας χρησιμοποιήσουν όλην την ρευστότητα των τραπεζών να αγοράσουν και άλλα Ελληνικά ομόλογα ,να παίρνουν και ψηλούς τόκους και υπερκέρδη στην λήξη τους.Για να μην παρεξηγηθώ όπως είπα στην αρχή αυτοί είναι αναγκασμένοι να λεγουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα ομόλογα.
Ανοικονόμητος on 10/03/2011
Καλά ρε παιδιά, δηλαδή θέλετε να βγει η Κεντρική Τράπεζα και να πει ότι οι τράπεζες μας δεν είναι εύρωστες; Για όνομα του Θεού! Τόσο η Κεντρική όσο και η κυβέρνηση λένε δημοσίως ότι οι τράπεζες μας είναι εύρωστες, και πολύ καλά κάνουν. Είναι υποχρεωμένες να το λένε αυτό. Ότι κάνουν από πλευράς εποπτείας πρέπει να το κάνουν σιωπηρά για να μην δημιουργήσουν ανησυχίες.
P. Demetriades on 11/03/2011
Thanks for your comments.

I wanted to add that when the authorities feel the need to say that the banking system is healthy, it frequently suggests that there is an underlying problem.

It is of course possible, although unlikely, that the rating agencies have got it all wrong. If that is the case, then a detailed statement explaining why should have been issued by the CBC. As it hasn't, I can only assume that the rating agencies have got it - more or less - right.

In the UK, the FSA said similar things a few days before the collapse of Northern Rock. Specifically, they issued a statement saying it was very well capitalised. A day or two later there were queues outside the bank.

A year later Gordon Brown came on TV and said that people should not worry about their savings in the High Street banks because they are very safe (I hope Christofias doesn't fall into the same trap). There were no queues outside banks but there was a massive outflow of funds into Northern Rock - which by then was state owned - and Treasury Bills, which became near impossible to buy. A few days later 3 of the big 4 had to be bailed out by the government, after a sleepless Sunday night and before the markets opened on Monday.

In this day and age, with information flows at they are, mis-information or under-information does not pay off, it can only undermine the credibility of the authorities and the uncertainty that is created by itself can result in worse outcomes.

Of course, if they do declare that there is a problem they should also be offering a credible plan to solve it (which may require a few sleepless nights...). And of course, the only credible plan in these circumstances is injection of capital by the government (which necessitates more government borrowing and eventually higher taxes...).
Ανοικονόμητος on 11/03/2011
Κύριε Δημητριάδη,

Η πρόταση σας είναι πολύ δραστική (δεν την κρίνω γιατί δεν είμαι ειδικός). Πιστεύω θα έπρεπε να είναι το κύριο θέμα ενός άρθρου (ή πολλών άρθρων) αντί να καταχωνιάζεται σε ένα σχόλιο που πολύ λίγοι θα δουν.
P. Demetriades on 11/03/2011
It wasn't a suggestion, it is just what normally happens when the banking situation is in trouble.

In the UK, the biggest bank RBS remains 86% state owned. Another two large banks are also partially government owned. It was the unthinkable a few years ago, as I suspect it may now be in Cyprus. But it has happened.

And there is little prospect of privatising the RBS unless it's first broken down to parts that can be failed in an orderly manner without causing a systemic crisis.

Banks everwhere have enjoyed a huge implicit subsidy by the taxpayer in the form of an unfair bet: tails they win, heads the taxpayer loses (Stigltz calls this socialism for the rich). That is why they have grown so large. It is not the free market outcome!

Worst of all they have become not only too big to fail but also too big to save.

No more blog posts this month I am afraid - too many deadlines in the office...
Andreas Philaniotis on 11/03/2011
Dear Mr. Demetriades,

Your articles are always fascinating.
I would agree with you that the rating agencies usually get things right, however not all the time.
See for example Lehman Bros that it was investment rated firm (I think A) at the time it failed for bankruptsy. Rating agencies failed to see this coming.

Also, I find it funny (to say the least) that the USA - a basically bankrupt nation- has an Aaa rating, when at the same time Russia is Baa1 (i.e. 8 notches down).

Furthermore, I agree that most of the Cypriot Banks are pecked to the Greek economy due to the Greek governmental bonds they carry in their books as well as the correlation of the 2 economies.

However I do not consider it reasonable that one bank with in excess of 2bln of Greek gov. bonds in its books is downgrated the same as the 3rd biggest bank in Cyprus with basically no such exposure in its books. The comments of its CEO last week, were in my mind valid, and Moody's overacted in this occasion.

For the above reasons I tend to believe that agencies are not always right, do get things wrong,can adversly affect the economy of a country and create snowball effects in that economy.
P. Demetriades on 11/03/2011
Andrea:

Thanks for your comment and the good words - these kind of comments keep me going!

I agree with you, the rating agencies do get it wrong and sometimes very badly so. But we do know that there was usually a conflict of interest when they did so in the past. I cannot see one in the case of Cyprus.

I take it you refer to Hellenic. I saw the statement in the press by their CEO and I can sympathise with their plight. I appreciate that their exposure is less, but I suspect that Moody's think they would be affected by 'contagion' from the big banks, if they do get into trouble.

Sadly, that is what we call systemic risk (or externality). The big players take risks that can affect everyone else's riskiness and reputation. This is one more reason why they should be contained, because they create external effects for everyone else. Notwistanding their 'contributions' to employment and growth - any company can grow uncontrollably if there is no downside.
Michalis on 12/03/2011
In some comments i do see some tendency of saying that the Government bares no or little responsibility. In that i will have to disagree with you. Healthy economies start from solid foundations as set by Governments.

In Cyprus all Governmental bodies are unproductive. From water to electricity to projects with really no sense we see a Governmetnt whose attitute is unrealistic.

As for the ratings some of you need to understand that we are just going back to where we should have been. Its not normal to see such property and such shares prices. Its time we wake up and get real.

The party is over. As for Cyprus i do say this 2011 and 2012 will be the boom of our dark era. And a hint for you check the numbers of our genious Ministry of Economy and you will see a lot.

The problem with us Cypriots is that we are always reactive and not proactive and that is why my friends we are heading to very difficult times. Our culture has never learned from its mistakes....in that sense we shall pay the price.
Πανίκος Δημητριάδης on 13/03/2011
Thanks for all the comments. I thought that some of you may be interested in something I posted yesterday on my own blog, which pertains to the role of governments and central banks in the new world economic order, click on the link below to see it:

http://givegoodeconomicsachance.blogspot.com/2011/03/ec101-socialism-for-rich.html

I leave it to you to decide whether the Cyprus government and central bank are sufficiently pro-active.
Michalis on 17/03/2011
I feel that hiring 1000 people in the public sector is not a proactive measure especially since the Public Sector's productivity is very low. (as i said read the numbers, Goverment numbers say they are reduced but are they??? Dont read the line,read behind it may i say. )

Imposing taxes on medicine, banks etc. again not a measure.

Importing water from Greece again not proactive.

Increasing tax on companies. Now that is what i call the worst measure especially when that is all we have to compete with the other nations.


The list Panicos is endless. To be honest they lack managerial skills and unfortunately their ideological perspectives prevail in governing our country.
P. Demetriades on 25/03/2011
Το παράδειγμα που χρησιμοποίησα στο πιο πάνω άρθρο μου, το οποίο αναφερόταν στη Marfin Popular Bank αποδείχθηκε ατυχές, διότι βασίστηκε σε στοιχεία τα οποία δεν παρουσίαζαν ολοκληρωμένη εικόνα για τις προβλέψεις της τράπεζας γιά επισφάλειες. Απολογούμαι αν αυτό έχει δημιουργήσει λανθασμενες εντυπώσεις για την τράπεζα.

Συγκεκριμένα, έχω τώρα στην κατοχή μου στοιχεία τα οποία δειχνουν ότι η Τράπεζα έχει σωρευτικές προβλέψεις κατά το 2010 οι οποίες ανήλθαν σε περίπου Ευρώ 1 δις. Tο παράδειγμα μου έλαβε μόνο υπόψη τις πρόσθετες προβλέψεις κατά το 2010. Ετσι η Τράπεζα φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει ζημιές της τάξης του 5% των χορηγήσεων της, με μικρή μόνο μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειάς της, της τάξης των 60 μονάδων βάσεων.

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα της τράπεζας είναι καλύτερη από αυτήν που είχα περιγράψει στο παράδειγμά μου, πρέπει να προσθέσω ότι το ποσοστό ζημιάς που χρησιμοποίησα είναι πολύ συντηρητικό (αυτό δεν ήταν τυχαίο). Αυτό αποδυκνείεται και από τα πρόσφατα στρές τεστς της Moody’s, τα οποία παρουσιάζουν κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τάξεις των 2.7 δις (η 17% του ΑΕΠ της Κύπρου) αν οι υποθέσεις των τεστ επαληθευθούν.

Σε πιο γενικές γραμμές, αξίζει κάποιος να μελετήσει την εμπειρία από τραπεζικές κρίσεις σε άλλες χώρες για να κρίνει τι ποσοστό ζημιάς είναι λογικό να χρησιμοποιήσει σε τέτοια τέστ.
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο που έχει δημιοσιευθεί στο Journal of Financial Stability* το ποσοστό των ζημιών στις ΗΠΑ κατά την τελευταία κρίση είχε φθάσει το 7%, στη Βουλγαρία είχε ανέβει πάνω από το 60%, στην Ορουγουάη to 46% και στην Αργεντινή το 30%. Ο λόγος που οι ζημιές μπορούν να συσσωρευθούν και να φθάσουν σε τέτοια ψηλά επίπεδα είναι ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να κρύβουν της ζημιές στους ισολογισμούς τους για πολύ καιρό μέσω συνήθως της ανακύκλωσης των δανείων τους (δηλαδή ανανεώνουν η κάνουν νέα δάνεια σε πελάτες που έχουν προβληματικά δάνεια). Αυτό δημιουργεί τεχνητή εικόνα υγείας και κερδών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, αυτό το πρόβλημα έχει παρουσιαστέι σε πολλές χώρες, και όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες (δηλ. ΗΠΑ, Ιαπωνία κλπ). Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στην Κύπρο. Αυτό είναι ευθύνη των εποπτικών αρχών.

Επίσης γνωστή μελέτη της Διεθνούς Τράπεζας** που δημοσιεύθηκε το 1999, και καλύπτει όλες τις τραπεζικές κρίσεις μέχρι τότε, δείχνει ότι οι ζημιές από τραπεζικές κρίσεις ανέρχονται σε ποσοστά πολύ υψηλότερα από το 5%. Π.χ στην Κορέα το 1997 οι ζημιές είχαν φθάσει σε 30-40% των χορηγήσεων, στη Θαιλάνδη το 14.1%, στη Βραζιλία το 1997 15%, στην Τσεχία το 1999 30.6% κλπ. Στην Ιαπωνία οι ζημιές είχαν φθάσει στο 17.9% του ΑΕΠ της χώρας.


*J.-P. Niinimaki “Hidden loan losses, moral hazard and financial crises”, Journal of Financial Stability 2009. Doi:10.1016/j.jfs.2009.08.001.
** Gerard Caprio and Daniela Klingebiel (October 1999) “Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises”, The World Bank.