You are here

Η προστασία της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα

19/03/2011
O χρηματοοικονομικός τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και τον καθρέφτη των οικονομικών επιτευγμάτων που σημείωσε ο τόπος μας τα τελευταία χρόνια.  Στον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού μας τομέα βρίσκονται οι τράπεζες οι οποίες παρά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων τριών χρόνων και σε αντίθεση με τις εμπειρίες άλλων χωρών, έχουν αντεπεξέλθει χωρίς καμιά στήριξη από το δημόσιο και εξακολουθούν να διατηρούν την ευρωστία τους.

Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σήμερα ενώπιον μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης.  Η πορεία υποβαθμίσεων και οι συνεχείς αμφισβητήσεις για το μέλλον της οικονομίας μας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης εξ’ αιτίας των μεγάλων δομικών δημοσιονομικών ανισοσκελιών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς και των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών, έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στο χρηματοπιστωτικό τομέα του τόπου.  Δυστυχώς, παρά τη θετική ανάπτυξη της οικονομίας και τη μικρή βελτίωση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2010, οι οίκοι αξιολόγησης δεν έχουν πεισθεί ότι η βελτίωση είναι μακροπρόθεσμης φύσης.  Είτε το θέλουμε είτε όχι και άσχετα με το εάν θεωρούνται αξιόπιστοι ή όχι, οι αρνητικές αξιολογήσεις μας επηρεάζουν καίρια και δημιουργούν αρνητική εικόνα στις διεθνείς αγορές.

Η παρούσα αρνητική εικόνα μπορεί να ανατραπεί καλύτερα αν ληφθούν μέτρα για ουσιαστική μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βελτίωση το συντομότερο δυνατόν.  Όπως φαίνεται για παράδειγμα και στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα εξασφαλίζεται καλύτερα όταν μια χώρα διατηρεί υγιή δημοσιονομικά μεγέθη.  Επιπρόσθετα, η υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να διασφαλιστεί με τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  Ένα τέτοιο ταμείο μπορεί να λειτουργήσει ως μαξιλάρι προστασίας από τις πιέσεις που ασκούνται λόγω των υποβαθμίσεων του κράτους.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει από πέρσι υποστηρίξει τη δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο θα συμβάλει στην προστασία και περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του τραπεζικού τομέα της χώρας.  Το Ταμείο θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τα Ταμεία που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί στη Γερμανία και στη Σουηδία.  Άποψή μου είναι ότι το κόστος του Ταμείου αυτού θα πρέπει να το επωμιστούν εξ’ ολοκλήρου οι Τράπεζες και τα ΣΠΙ μέσω της επιβολής ειδικού τέλους.  Τα κεφάλαια που θα συσσωρεύονται στο Ταμείο αυτό θα πρέπει να κατακρατούνται ως ασφαλιστικά αποθέματα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση ανάγκης για ενεργό στήριξη του τραπεζικού τομέα.

Έχω την πεποίθηση πως υπό τις παρούσες συνθήκες χρηματοοικονομικής αστάθειας και υπό το πρίσμα των πρόσφατων υποβαθμίσεων, η φορολόγηση των τραπεζών, ιδιαίτερα όταν δεν γίνεται με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά για κάλυψη των αυξημένων δημοσίων δαπανών, δεν θα συμβάλει στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.  Αντίθετα, θα προκαλέσει εξασθένιση του τομέα, αποστερώντας του πολύτιμα κεφάλαια, και αύξηση των κινδύνων που ήδη δημιουργούνται από τη χρηματοοικονομική αστάθεια στη ζώνη του ευρώ και τις πολλαπλές υποβαθμίσεις του κράτους.

Είναι γεγονός ότι, εξ αιτίας των υποβαθμίσεων και των συνεπακόλουθων έντονων πιέσεων που ασκούνται στις Τράπεζες και στα ΣΠΙ, παρατηρείται άνοδος στο κόστος δανεισμού το οποίο μεταφέρεται στους ώμους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα με αλυσιδωτές αρνητικές επιδράσεις στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας και περαιτέρω επιδείνωση της ανεργίας.  Η επιβολή φορολογιών στις Τράπεζες, θα αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις και τα κόστη που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας και κατ’ επέκταση το κόστος δανεισμού για όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.  Αντίθετα, η δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τον τρόπο που εισηγείται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, θα στείλει ισχυρότατο μήνυμα στήριξης του τραπεζικού τομέα, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και θα αμβλύνει τις ανησυχίες που οδηγούν στις υποβαθμίσεις, ακόμα και στην περίπτωση που τα δημόσια οικονομικά δεν σημειώσουν άμεσα σημαντική βελτίωση.  Ουσιαστικά, το Ταμείο θα αποσυνδέσει σε κάποιο βαθμό τις αξιολογήσεις του τραπεζικού τομέα από τις εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά.

Η πλέον υπεύθυνη επιλογή για τον τόπο μας είναι να δημιουργήσουμε άμεσα ένα Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  Εάν λοιπόν το Ταμείο αυτό δημιουργηθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε η αξιοπιστία του τραπεζικού μας συστήματος θα ενισχυθεί έστω και με την ύπαρξη των σημερινών δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα.  Προσβλέπω στην υποστήριξη της πρότασης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από τη βουλή των αντιπροσώπων και ευελπιστώ ότι το υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει σοβαρά την πρότασή μας.  Θεωρώ ότι αυτή εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον της οικονομίας του τόπου.  Διότι η οικονομία αποτελεί εθνική υπόθεση.

Αθανάσιος Ορφανίδης

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
22 σχόλια
Filios on 19/03/2011
"Η πορεία υποβαθμίσεων και οι συνεχείς αμφισβητήσεις για το μέλλον της οικονομίας μας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης εξ’ αιτίας των μεγάλων δομικών δημοσιονομικών ανισοσκελιών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς και των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών, έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στο χρηματοπιστωτικό τομέα του τόπου."

A.Orphanides

Moody's Investors Service has today downgraded
Cyprus's government bond ratings by two notches to A2 from Aa3,
reflecting its view of the country's weakening medium-term credit
fundamentals. At A2, the rating outlook is stable. Today's rating action
concludes the review for possible downgrade, which Moody's initiated on
13 January 2011.


MOODY'S RATINGS RATIONALE

The key drivers for today's rating action are:

1. Concerns that the deterioration in the Cypriot government's fiscal
metrics, relative to levels recorded prior to the financial crisis, is
largely structural;

2. The banking sector's exposures to macroeconomic stress in Greece; and

3. Concerns about the country's competitiveness.

__________

Σχόλιο: Σε κάποιο βαθμό ο κ. Ορφανίδης έχει δίκαιο όταν αναφέρεται σε δημοσιονομικά προβλήματα. Αφήνει στο περιθώριο όμως το θέμα των τραπεζών και της εποπτείας τους, που είναι άλλωστε η δουλειά του.
Mr deposit on 19/03/2011
Ο κ. Ορφανίδης υποστηρίζει ότι το ταμείο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, αποσυνδέοντας το από τα δημοσιονομικά προβλήματα.

Διερωτούμαι πραγματικά πως. Με το να δίνουν €30 εκ. σε ένα ταμείο κάθε χρόνο οι τράπεζες, θα πείσουν ότι μπορούν να αντέξουν ένα hair cut στα €5 δισεκ. που έχουν σε ομόλογα;

Δεν έχω πειστεί.
Ανοικονόμητος on 19/03/2011
Ασφαλώς τα 30 εκ δεν θα κάνουν καμιά διαφορά αν υπάρξει κούρεμα αύριο.

Όμως η δημιουργία ενός Ταμείου είναι καλή ιδέα γιατί δίνει τα σωστά μηνύματα μαρκοπρόθεσμα.

Αντίθετα, το να φορολογούμε τις τράπεζες και να σπαταλούμε τα έσοδα δεξιά και αριστερά δεν δίνει καθόλου καλά μηνύματα.
Mario M. on 19/03/2011
I agree that signaling is important. This is why the central bank and the finance ministry should send out more coherent signals regarding the strength of the cypriot banks and economy.

The two should coordinate more, esp. in this period of crisis. Having the central bank talk about fiscal, and the government about banking weaknesses is damaging.
kax on 19/03/2011
Χαίρομαι που ο Διοικητής με το άρθρο του μας δίνει το δικαίωμα να εκφράσουμε τις απόψεις μας.Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω της θέσης του είναι αναγκασμένος να υιοθετεί την επίσημη γραμμή της ΕΕ ότι δεν θα υπάρξει καμμιά αναδιάρθρωση χρέους,άρα οι τράπεζες δεν θα υποστούν ζημιά από ομόλογα και περιορίζομαι σε γενικές γραμμές στα όσα αναφέρει.
Θέλω πρώτα να σημειώσω ότι στην Κύπρο πέραν απο το χρηματοοικονομικό τομέα υπάρχει και η υπόλοιπη οικονομία η οποία παραπαίει στην συντριπτική πλειοψηφία μετά την ¨Ενταξη στην ΕΕ,ακριβώς διότι η Κυβέρνηση με νόμους δημιούργησε τις συνθήκες να ευημερήσουν οι υπηρεσίες και να σβήσει η παραγωγή στην Κύπρο.Οι όποιες επιτυχίες των τραπεζών οφείλονται ακριβώς σε ενσυνείδητη κυβερνητική απόφαση και όχι σε ιδιαίτερες ικανότητες των τραπεζιτών.Άλλωστε πολλοί κορυφαίοι τραπεζίτες κατά καιρούς υπηρέτησαν σε άλλα πόστα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.Στις σημερινές δύσκολες συγκυρίες κάποιοι πρέπει να υποστούν θυσίες και ο Κος Ορφανίδης θέλει να αφήσει η Βουλή έξω τους τραπεζίτες που κατά τεκμήριο είναι οι πλέον προνομιούχοι.
Η θέση ότι οι τράπεζες δεν στηρίκτηκαν είναι το λιγότερο υπερβολική.Μακάρι να είχαν και οι υπόλοιποι κλάδοι το ένα εκατοστό της στήριξης.Η Κυβέρνηση εγγυάται τις καταθέσεις τους μέχρι κάποιου ποσού ενώ έκαμε ειδικές εκδόσεις χρεωγράφων αξίας δισεκατομυρίων προς όφελος των τραπεζών .Επίσης η ΕΚΤ έδωσε σωσίβιο πολλών δις.Ϊσως ο Διοικητής να έπρεπε να ήταν πιό σαφής αν και προφανώς εννοεί ότι δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο τους η κυβέρνηση.Βεβαίως στην Κύπρο μέρος του τομέα αποτελούν Ελληνικές και Γαλλικές τράπεζες που έχουν επωφεληθεί παντοιοτρόπως από τις δικές τους κυβερνήσεις.
Μεγάλο μέρος του όφελους προς το κράτος έρχεται με την καταβολή φορολογίας απο τράπεζες άλλων χωρών(πχ Ρωσσικές)που έχουν υποτυπώδη παρουσία στην Κυπρο.Αυτές η μόνη στήριξη που θέλουν είναι η συνέχιση του χαμηλού φορολογικού συντελεστή για να διοχετευουνμέσω Κύπρου κέρδη που κάνουν αλλού.
Λέγει ο Κος Ορφανίδης ότι οι τράπεζες διατηρούν την ευρωστία τους.Στο βαθμό που συμβαίνει αυτό η ευρωστία επιτυγχάνεται σε βάρος τών άλλων τάξεων γι αυτό η οποιαδήποτε παραπέρα στήριξη πρέπει να προυποθέτει από μέρους των τραπεζών να βοηθήσουν όλες τις τάξεις.Στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό και η Κεντρική δεν κατάφερε/επεδίωξε να λειτουργούν οι τράπεζες πρός όφελος και της οικονομίας.
Αναμφίβολα τα δημοσιονομικά πρέπει να διορθωθούν.Καμμία συζήτηση γι αυτό αλλά διετωτώμαι όπως η Κυβέρνηση πρέπει να κάμει περικοπές γιατί να μην κάμουν και οι τράπεζες ώστε να μην χρειαστούν στήριξη από την Κυβέρνηση.Στην Κύπρο εργοδοτούν κόσμο,ενοικιάζουν καταστήματα,προσφέρουν στην οικονομία.Γιατί όμως να μην πουλήσουν τις δραστηριότητες τους σε ορισμένες χώρες τουλάχιστον.Γιατί να υπάρχει το ρίσκο έμμεσα η άμεσα να χρηματοδοτούν οι Κύπριοι πολίτες επεκτάσεις στο εξωτερικό?Ερχόμενος πιό κοντά στο σχόλιο του Διοικητή για οικονομικές επιτυχίες ακόμα και οι ίδιοι οι μέτοχοι είναι χαμένοι τα τελευταία χρόνια.Φαίνεται ότι οι κερδισμένοι από την επιτυχία των τραπεζών τα τελευταία χρόνια είναι πολύ λίγοι.
Οι απόψεις του για το ταμείο στήριξης είναι καλές για το μέλλον όταν οι συνθήκες είναι ομαλές.Τώρα υπάρχει έκτακτη ανάγκη και πιστεύω ότι η Κυβέρνηση υπό το βάρος του πανίσχυρου λόμπι των τραπεζιτών,που δίνουν δάνεια,προσφορές,εργοδοτούν και προάγουν συγγενείς αποφασίζοντων δεν ζητά αρκετά από τις τράπεζες.
Ο τομέας στην Κύπρο θα ευημερεί όσο υπάρχει ευνοική αντιμετώπιση των ξένων από την Κυβέρνηση.Άλλωστε στο εξωτερικό όπου δραστηριοποιούνται οι τράπεζες μας δεν δείχνουν να έχουν τόση επιτυχία να παίρνουν καταθέσεις αφού δεν έχουν φορολογικό πλεονέκτημα.Επειδή γίνεταιπολλές φορές λόγος για εποπτεία δεν θα σχολιάσω αφού είναι εκτός θέματος αλλά πιστεύω ότι όσο περισσότερο χαλαρή είναι η Εποπτεία τόσο περισσότερες θα είναι οι ξένες καταθέσεις και εναπόκειται στην Κεντρική να αποφασίσει που τραβά την γραμμή μεταξύ της αξιοπιστίας που τόσο δείχνει να επιδιώκει και όγκου καταθέσεων.
Καταλήγοντας αντιλαμβάνομαι ότι ο Διοικητής είναι υπέυθυνος για τις τράπεζες και γι αυτό ίσως οι θέσει του είναι υπέρ των τραπεζών.Κυβέρνηση και κόμματα πρέπει να ενδιαφερθούν για όλους τους άλλους που μέχρι στιγμής τα συμφέροντα τους δεν είναι κοινά.Γι αυτό πιστεύω ότι ο Διοικητής πρέπει πρώτα να ασκήσει την τεράστια δύναμη που του δίνει η θέση του για να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες λειτουργούν πρός όφελος της κοινωνίας και μετά να ζητήσει ότι χρειάζεται και όλοι θα είναι δίπλα του.Ο προκάτοχος του το 2006 έτριξε τα δόντια του,είναι τώρα η δική του σειρά,είναι πολλά που δικαιούται και μπορεί να κάμει.Μέχρι τότε όμως δεν είναι σωστό να ζητά από όλους εμάς να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των τραπεζών.
phylarchus on 20/03/2011
Ο Διοικητής έχει δίκαιο. Δεν ξέρω κανένα σοβαρό οικονομολόγο, μέσα ή έξω από την Κύπρο που να έχει διαφορετική άποψη και τα πράγματα είναι σχεδόν αστεία όπως τοποθετούνται από κάποιους με βάση μια ανύπαρκτη πάλη ανύπαρκτων τάξεων. Μόνο μερικοί πολιτικοί με παρωπίδες ή άλλοι που στοχεύουν στη θέση του Διοικητή, τού οποίου η (πρώτη) θητεία λήγει σε ένα χρόνο, προσποιούνται ότι έχουν διαφορετική θέση (το προσποιούνται είναι τιμητικό γι' αυτούς, γιατί είναι εκτός πάσης λογικής και πραγματικότητας αυτά που γράφουν). Για όσους θάθελα να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο Α. Ο.:
Ο Διοικητής Αθανάσιος Ορφανίδης
Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
1979
Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία, Κύπρος
1985
Πτυχίο (S.B) στα Μαθηματικά, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
1985
Πτυχίο (S.B) στα Οικονομικά, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
1990
Διδακτορικό (Ph.D) στα Οικονομικά, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1990-1996
Οικονομολόγος, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ
1996-2003
Ανώτερος Οικονομολόγος, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
2003-2006
Σύμβουλος, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
2006-2007 Ανώτερος Σύμβουλος, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
2007-
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
2008-
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Άλλες θέσεις
Επίκουρος Καθηγητής, Georgetown University (Άνοιξη 1992)
Επισκέπτης / Επίκουρος Καθηγητής, Johns Hopkins University (1995-2004)
Λέκτορας, Goethe University, Φρανκφούρτη (Αύγουστος 2002)
Λέκτορας, Ινστιτούτο Kielγια Διεθνή Οικονομικά (Νοέμβριος 2004)
Συνεργάτης Επιμελητής Έκδοσης, Journal of Economic Dynamics and Control (2002-2007)
Ερευνητικός Συνεργάτης, Κέντρο Ερευνών Οικονομικής Πολιτικής, Λονδίνο
Συνεργάτης, Κέντρο Χρηματοοικονομικών Μελετών, Φρανκφούρτη
Διεθνής Ερευνητικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Kiel για Διεθνή Οικονομικά
Δημοσιεύσεις
The Great Inflation (with M.D. Bordo, eds), University of Chicago Press, forthcoming.
"Introductory remarks on ‘The role of statistics in central bank communications’" in European Central Bank (ed) Central Bank Statistics: What did the Financial Crisis Change?, Proceedings of the Fifth ECB Conference on Statistics on 19 and 20 October 2010, Frankfurt: European Central Bank, 2011.
"Reflections on inflation targeting" in D. Cobham, O. Eitrheim, S. Gerlach and J.F. Qvigstad (eds) Twenty Years of Inflation Targeting: Lessons Learned and Future Prospects, Cambridge University Press, 2010.
"Recent policy challenges through the lens of economic forecasts", Cyprus Economic Policy Review, 3(2), December 2009, pp.73-79.
"Imperfect knowledge and the pitfalls of optimal control policy" (with J.C. Williams) in K. Schmidt-Hebbel and C.E. Walsh (eds) Monetary Policy Under Uncertainty and Learning, Santiago: Central Bank of Chile, 2009.
"Comment on ‘What have economists learned about monetary policy over the past 50 years?’ by Lars Svensson" in Deutsche Bundesbank (ed) Monetary Policy Over Fifty Years – Experiences and Lessons, Routledge, 2009.
"Comment on ‘Torn between new data needs and respondents’ fatigue - are efficiency gains the philosophers’ stone?’ by Klaus Liebscher and Aurel Schubert" in European Central Bank (ed) A Strategic Vision for Statistics: Challenges for the Next 10 years, Frankfurt: European Central Bank, 2008.
"Preparing for the euro - perspectives from the monetary policy strategy in Cyprus" in K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner and D. Ritzberger-Grunwald (eds) Currency and Competitiveness in Europe, Cheltenham: Edward Elgar, 2008.
"Learning, expectations formation, and the pitfalls of optimal control monetary policy" (with J.C. Williams), Journal of Monetary Economics, 55, Supplement 1, October 2008, pp. S80-S96.
"Taylor rules" in S.N. Durlauf and L. E. Blume (eds) The New Palgrave, Second Edition, New York: Palgrave Macmillian, 2008.
"Robust monetary policy with imperfect knowledge" (with J.C. Williams), Journal of Monetary Economics, 54 (5), July 2007, pp. 1406-1435.
"The bond market term premium: what is it, and how can we measure it?" (with D.H. Kim), BIS Quarterly Review, June 2007, pp. 27-40.
"Inflation targeting under imperfect knowledge" (with J.C. Williams) in F. Mishkin and K. Schmidt-Hebbel (eds) Monetary Policy under Inflation Targeting, Santiago: Central Bank of Chile, 2007.
"A quantitative exploration of the opportunistic approach to disinflation" (with Y. Aksoy, D.H. Small, V. Wieland, and D.W. Wilcox), Journal of Monetary Economics, 53(8), November 2006, pp. 1877-1893.
"Monetary policy with imperfect knowledge" (with J.C. Williams), Journal of the European Economic Association, 4(2-3), 2006, pp. 366-375.
"The road to price stability" American Economic Review, Papers and Proceedings, May 2006, pp. 178-181.
"Real-time data and monetary policy" (with H. Herrmann and P.L. Siklos), North American Journal of Economics and Finance, 16(3), December 2005, pp. 271-276.
"The decline of activist stabilization policy: natural rate misperceptions, learning, and expectations" (with J.C. Williams), Journal of Economic Dynamics and Control, 29(11), November 2005, pp.1927-1950.
"Expectations, learning and monetary policy" (with J.C. Williams), Journal of Economic Dynamics and Control, 29(11), November 2005, pp. 1807-1808.
"Term structure estimation with survey data on interest rate forecasts" (with D.H. Kim), Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series, 2005-48, October.
"Comment on ‘The incredible Volcker disinflation’ by Marvin Goodfriend and Robert G. King", Journal of Monetary Economics, 52(5), July 2005, pp. 1017-1023.
"The reliability of inflation forecasts based on output gap estimates in real time" (with S. van Norden), Journal of Money, Credit and Banking, 37(3), June 2005, pp. 583-601.
"Inflation scares and forecast-based monetary policy" (with J.C. Williams), Review of Economic Dynamics, 8(2), April 2005, pp. 498-527.
"The reform of October 1979: how it happened and why" (with D.E. Lindsey and R.H. Rasche), Federal Reserve Bank of St Louis Review, 87(2, Part 2), March/April 2005, pp.187-236.
"Reflections on monetary policy 25 years after October 1979: editors' introduction" (with D.L. Thornton), Federal Reserve Bank of St Louis Review, 87(2), Part 2), March/April 2005, pp. 139-144.
"Imperfect knowledge, inflation expectations, and monetary policy" (with J.C. Williams) in B. Bernanke and M. Woodford (eds) The Inflation-Targeting Debate, Chicago: University of Chicago Press, 2005.
"The macroeconomic consequences of terrorism" (with S.B. Blomberg, and G.D. Hess), Journal of Monetary Economics, 51(5), July 2004, pp. 1007-1032.
"Monetary policy rules, macroeconomic stability, and inflation: a view from the trenches", Journal of Money, Credit and Banking, 36(2), March 2004, pp.151-175.
"Monetary policy in deflation: the liquidity trap in history and practice", North American Journal of Economics and Finance, 15(1), March 2004, pp. 101-124.
"Price stability and monetary policy effectiveness when nominal interest rates are bounded at zero" (with G. Coenen and V. Wieland), Advances in Macroeconomics, 4(1), 2004, Article 1.
"Monetary policy when the nominal short-term interest rate is zero" (with J. Clouse, D. Henderson, D.H. Small, and P. A. Tinsley), Topics in Macroeconomics, 3(1), 2003, Article 12.
"Historical monetary policy analysis and the Taylor Rule", Journal of Monetary Economics, 50(5), July 2003, pp. 983-1022.
"The quest for prosperity without inflation", Journal of Monetary Economics, 50(3), April 2003, pp. 633-663.
"Monetary policy evaluation with noisy information", Journal of Monetary Economics, 50(3), April 2003, pp. 605-631.
"The unreliability of output gap estimates in real time" (with S. van Norden), Review of Economics and Statistics, 84(4), November 2002, pp. 569-583.
"Comment on ‘The conduct of monetary policy with a shrinking stock of government debt’ by Stacey L. Schreft, and Bruce D. Smith", Journal of Money, Credit and Banking, 34(3, Part 2), August 2002, pp. 883-886.
"Optimal discretion" (with Y. Lengwiler), Scandinavian Journal of Economics, 104(2), June 2002, pp. 261-276.
"Monetary policy rules and the great inflation", American Economic Review, Papers and Proceedings, 92(2), May 2002, pp. 115-120.
"The opportunistic approach to disinflation" (with D. Wilcox), International Finance, 5(1), Spring 2002, pp. 47-71.
"Robust monetary policy rules with unknown natural rates" (with J.C. Williams), Brookings Papers on Economic Activity, 2, 2002, pp. 63-118.
"Monetary policy rules based on real-time data", American Economic Review, 91(4), September 2001, pp. 964-985.
"War and democracy" (with G.D. Hess), Journal of Political Economy, 109(4), August 2001, pp. 776-810.
"Commentary on ‘Expectations, open market operations, and changes in the Federal Funds Rate’", Federal Reserve Bank of St Louis Review, 83(4), July/August 2001, pp. 49-57.
"Economic conditions, elections, and the magnitude of foreign conflicts" (with G.D. Hess), Journal of Public Economics, 80(1), April 2001, pp.121-140.
"Money and inflation: the role of information regarding the determinants of M2 behavior" (with R.D. Porter) in H. J. Klockers and C. Willeke (eds) Monetary Analysis: Tools and Applications, Frankfurt: European Central Bank, 2001.
"Inflation zone targeting" (with V. Wieland), European Economic Review, 44(7), June 2000, pp. 1351-1387.
"Errors in the measurement of the output gap and the design of monetary policy" (with R.D. Porter, D. Reifschneider, R. Tetlow, and F. Finan), Journal of Economics and Business, 52(1-2), January/April 2000, pp. 117-141.
"P* revisited: money-based inflation forecasts with a changing equilibrium velocity" (with R.D. Porter), Journal of Economics and Business, 52(1-2), January/April 2000, pp. 87-100.
"Efficient monetary policy design near price stability" (with V. Wieland), Journal of the Japanese and International Economies, 14, 2000, pp. 327-365.
"Inflation, volatility and growth" (with R. Judson), International Finance, 2(1), April 1999, pp. 117-138.
"Myopia and addictive behaviour" (with D. Zervos), Economic Journal, 108, January 1998, pp. 75-91.
"Leverage as a state variable for employment, inventory accumulation, and fixed investment" (with C. Calomiris and A.S. Sharpe) in F. Capie and G. Wood (eds) Asset Prices and the Real Economy, London: Macmillan 1997.
"Earnings, forecasts and the predictability of stock returns: evidence from trading the S&P" (with J. Lander and M. Douvogiannis), Journal of Portfolio Management, 23(4), Summer 1997, pp. 24-35.
"Optimal reform postponement", Economics Letters, 52, December 1996, pp. 299-307.
"Taxation and intergenerational transfers with family size heterogeneity: do parents with more children prefer higher taxes?'' (with G.D. Hess), Journal of Money, Credit and Banking, 28(2), May 1996, pp. 162-177.
"The timing of stabilizations", Journal of Economic Dynamics and Control, 20(1), January 1996, pp. 257-279.
"Compensation incentives and risk taking behavior: evidence from mutual funds" in M. Loretan (ed) Risk Measurement and Systemic Risk, Washington D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System, 1996.
"War politics: an economic, rational voter framework" (with G.D. Hess), American Economic Review, 85(4), September 1995, pp. 828-846.
"Rational addiction with learning and regret" (with D. Zervos), Journal of Political Economy, 103(4), August 1995, pp. 739-758.
"Estimating the interest rate risk of liquid retail deposit values" (with J. O’Brien and D. Small) in The Declining Role of Banking, The 30th Annual Conference on Bank Structure and Competition, Chicago: Federal Reserve Bank of Chicago, 1994.
"The empirical properties of a monetary aggregate that adds bond and stock mutual funds to M2" (with B. Reid and D.H. Small), Federal Reserve Bank of St Louis Review, 76(6), November/December 1994, pp. 31-51.
"Optimal consumption dynamics with non-concave habit forming utility" (with D. Zervos), Economics Letters, 44, January 1994, pp. 67-72.
"Labor hoarding when unemployment is a worker discipline device", Scandinavian Journal of Economics, 95(1), March 1993, pp. 111-118.
"Money, inflation and growth" (with R.M. Solow) in B. Friedman and F.Hahn (eds) Handbook of Monetary Economics, Amsterdam: Elsevier North-Holland, 1990.
Panayiotis on 21/03/2011
Πραγματικά, ήταν ανάγκη να τα παραθέσεις όλα αυτά?
Panayiotis on 21/03/2011
Ας τα απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα.

Οι τράπεζες δανείζονται χρήμα από ΕΚΤ ή προσφέρουν ψηλά επιτόκια σε καταθέτες όταν έχουν ζήτηση στα διάφορα δανειστικά τους προϊόντα.

Στην Κύπρο του 2011 δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα προϊόντα αυτά αλλά ούτε και διαφημιστικές καμπάνιες για να προσελκύσουν νέους δανειολήπτες.

Έτσι δημιουργείται το ερώτημα, γιατί οι τράπεζες θέλουν περισσότερο χρήμα. Η δική μου απάντηση είναι για να είναι καλύτερα προετοιμασμένες σε μια μελλοντική κρίση. Αυτή η κρίση μπορεί να είναι το κούρεμα των ομολόγων στην Ελλάδα, η χρεοκόπηση εταιρειών στις οποίες οι τράπεζες έχουν δανείσει για επενδύσεις, η μαζική χρεοκόπηση ιδιωτών μετά από μια παρατεταμένη ανεργία όπου δεν μπορούν πλέον να πληρώνουν την δόση τους.

Στην περίπτωση των κυπριακών τραπεζών η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή την στιγμή είναι η δέσμευση τους σε Ελληνικά ομόλογα τα οποία δημιουργήθηκαν βάση των επενδυτικών τους σχεδίων, όπου έπαιρναν επενδύσεις/καταθέσεις από αυτούς που κατέχουν χρήμα, όπως ταμεία πρόνοιας, κλπ, τα εγγυώνται με "σίγουρα" ομόλογα του δημοσίου και μετά έπαιρναν τις επενδύσεις/καταθέσεις και λεφτά από την ΕΚΤ με την προσκόμιση των κρατικών ομολόγων και τα δάνειζαν σε κάρτες και finance σε αυτοκίνητα προς 10% και 15% και 20% σε όλο το κόσμο.

Τώρα ο Ορφανίδης, έρχεται και μου ζητά να επιχορηγήσω τις τράπεζες με τους φόρους μου αφού αν δεν μπορεί το κράτος να τα πάρει από τις τράπεζες θα τα πάρει από εμένα με άλλους φόρους. Κύριε Διοικητά, γυρεύτου αλλού.

Επίσης μου ζητά να στηρίξω ταμεία για να βοηθήσουν τράπεζες οι οποίες ίσως να μην έπρεπε καν να υπάρχουν στο παζάρι, διότι μην νομίζεται ότι αυτό το ταμείο θα χρησιμοποιηθεί από μεγάλες τράπεζες, έτσι και αλλιώς δεν θα τους κάνει τίποτε, αλλά θα χρησιμοποιηθεί από μικρές και σίγουρα θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών.

ΟΧΙ κύριε Διοικητά, αν μια τράπεζα δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τους καλείτε στο γραφείο σας, τους ζητάτε να βρουν αγοραστή εντός 30 ημερών και αν δεν το πράξουν τους βάζετε λουκέτο.

Επίσης καλείτε τις τράπεζες στο γραφείο σας και τους υπενθυμίζεται ότι είναι τράπεζες και όχι επενδυτικές εταιρείες και αν θέλουν να είναι επενδυτικές μπορούν να αλλάξουν το καταστατικό τους μέσω γενικής συνέλευσης και να βρεθούν εκτός ελέγχου της Κεντρικής γιατί αυτά λένε όταν προσελκύουν επενδυτές/καταθέτες, ότι "είμαστε μεγάλες τράπεζες που μας ελέγχει μια κεντρική τράπεζα με ίσως το καλύτερο κεντρικό τραπεζίτη αυτή την στιγμή στην Ευρώπη".
Kostas on 21/03/2011
Εμένα η αποριά μου είναι η εξής. Γιατί η τράπεζα μου έχει αυξήση το περιθώριο κέρδους της στο στεγαστικό μου δάνειο απο 1,25% (συνδεδεμένο με την ΚΤ) σε 3,75% και πληρώνω 4,75% αντί 2,25% απο την στιγμή που η κυβέρνηση έδωσε στις τράπεζες εν 1 δισ ρευστότητα? Τι έκανε ο κος Ορφανίδης για να με προστατέψει απο την επιδρομή των τραπεζών στο εισόδημα μου? Το ποσό που αποστερούμε εγώ και πολλοί άλλοι απο το διαθέσιμο μου εισόδημα δεν κάνει ζημιά στην οικονομία? Το δε τραγικό οι τράπεζες τα πέρνουν απο αυτούς που χρωστούν για να τα δώσουν σε αυτούς που έχουν καταθέσεις δηλαδή καμία διάθεση να ξοδέψουν και να κινηθεί η οικονομία. Πιος φέρει την ευθύνη????????????????????????????????
on 21/03/2011
Απάντηση στην ερώτηση του Kostas:

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlprotect_gr/dmlprotect_gr?OpenDocument
Pablo on 21/03/2011
Απλά ο κος Ορφανίδης...

Ειναι τραγικό να έχουμε ένα Διοικητιτή της Κ.Τ. ο οποίος επιτρέπει να έχουν οι τράπεζες τα ψηλότερα επιτόκια στην Ευρώπη, να θυσαυρίζουν εις βάρος του απλού κόσμου και στο τέλος να ζητούν κα τα ρέστα..

Αν οι τράπεζες ήθελάν ταμείο στήριξης ας τους επέβαλλε ο κος Ορφανίδης, ο οποίος καυχιέται ότι πρόβλεψε την κρίση τον καιρό που όλοι οι άλλοι έλεγαν ότι δεν μας αγγίζει, να μην έδειναν μέρισμα για 2-3 χρόνια να δεις πότε συγκεντρωνόταν ένα ποσό πέραν του 1 δις για στήριξη...

Τώρα ζητά από το κράτος να γονατίσει περαιτέρω τον απλό κόσμο απλά και μόνο για να νιώθουν οι τραπεζίτες άνετα!!!!
michael on 21/03/2011
Dear Phylarchus ,
You beat me to it.I was thinking of making two columns.On the one side I would put the names of Orfanides,Pissarides,Sarris,Makis Keravnos and on the other side the names of Stavrakis ,Evagorou,Kiritsi,Chistofias.
Score 4-0
Κ Κωνσταντίνου on 21/03/2011
Ας δούμε με αριθμούς τις επιδόσεις του κ Ορφανίδη διότι τα βιογραφικά από μόνα τους δε λένε τίποτα.

Το 2007 και το το πρώτο 9μηνο του 2008 η πιστωτική επέκταση έτρεχε με ρυθμούς 35%(!) δημιουργώντας συνθήκες υπερθέρμανσης, κοινώς φούσκας, των ακινήτων. Πόσο σοβαρή είναι μια Κεντρική Τράπεζα που αφήνει την πιστωτική επέκταση να τρέχει με 35%;
Το πιο τραγικό όμως είναι ότι οι περιορισμοί της Κεντρικής και μάλιστα ανορθόδοξα μέσω της εποπτείας ήρθαν το 2009 όταν η οικονομία είχε μπει ήδη σε ύφεση.

Επαναλαμβάνω, όλοι όσοι είναι εντεταλμένοινα ασκούν πολιτική κρίνονται από τις επιδόσεις τους κι όχι από τα βιογραφικά τους σημειώματα.
kax on 21/03/2011
Φύλαρχε
Όσοι δεν έχουν επιχειρήματα καταφεύγουν σε χαρακτηρισμούς,αφορισμούς και θεωρίες συνομωσίας.Για το βιογραφικό δεν έχω να πω τίποτε αφού ουδέποτε άφησα τον παραμικρό υπαινιγμό για το ακαδημαικό έργο του Διοικητή που δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησης.Πάντως σε ενημερώνω ότι Κύπριοι διαπρέπουν ως full-tenured professors στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου,ορισμένοι σε μικρή ηλικία.
Επί της ουσίας πες μας ποιοί ξένοι ανεξάρτητοι οικονομολόγοι είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει αναδιάρθρωση χρέους της Ελλάδας.Επίσης γιατί αφού οι τράπεζες πηγαίνουν τόσο καλά ως ο πρόλογος του άρθρου του Κου Ορφανίδη οι μέτοχοι τους χάνουν.Τέλος πως είναι απόδειξη ευρωστίας ανταλλαγή χρεωγράφων με 2.2% επιτόκιο με νέα με 6.5% επιτόκιο και τιμή μετατροπής 60% χαμηλότερη.
Πρέπει να αντιληφθείς ότι εμείς που ζούμε στην Κύπρο έχουμε καλύτερη γνώση καταστάσεων και παρασκηνίων στις τράπεζες από τον οποιοδήποτε καθηγητή οικονομικών,ακόμα και του Harvard.Υποστηρίζουμε τον θεσμικό ρόλο της Κεντρικής και ζητούμε από τον Κον Ορφανίδη να ασκήσει την δύναμη του και να διορθώσει τα κακώς έχοντα όπως δοκίμασε ο προκάτοχος του.Το μέρισμα που θα δώσει τράπεζα,παρά την αντίθετη συμβουλή του Διοικητή, είναι περισσότερο από τον φόρο που θα κληθεί να πληρώσει.
Evagoras Yakkeshis on 22/03/2011
Κύριε υπουργέ δυστυχώς λυπούμαι να παρατηρήσω πως έχασες τον εποπτικό έλεγχο που επιβάλλεται να εξασκείς σύμφωνα με τα θεσμικά καθήκοντα που έχεις αναλάβει.

Αφού με ο ένας σου ακούει (τράπεζες) με ο άλλος (κυβέρνηση).

Λαλείς στες τράπεζες να προστατεύσουν την ρευστότητα - αντί τούτου διούν μερίσματα (και προμερίσματα στην περίπτωση της Τρ.Κύπρου).

Λαλείς του Σταυράκη να μεν φορολογήσει τες τράπεζες - αντί τούτου καταθέτει πρόταση φορολόγησης.

Τι ρόλος δηλαδή σου έχει μείνει να εξασκήσεις? Το να μας λες τα αυτονόητα πως οι τράπεζες πρέπει να θωρακίσουν τα κεφάλαια τους για να αντιμετωπίσουν το τσουνάμι που μάλλον έρκεται κατά πάνω τους? Ε και? Τούτο το λέω και γω που γυμνάσιο όσον και ξόρτωσα να φκάλω.

Ετσιάκκαρες τι πρόνειες έχουν κάμει οι τράπεζες αναλόγως με το μέγεθος της έκθεση τους στην Ελλάδα πριν (επανηλημένα) δηλώσεις για το πόσο εύρωστες είναι? Η Τρ.Κύπρου για παράδειγμα έχει γύρω στα 45% του ενεργητικού της δανεισμένο σε χώρα υπο-πτώχευση - τι πρόνειες έκαμε για την κάλυψη μη εξυπηρετουμένων δανείων? 50-60% ζημιά πάνω σε 1.25%-1.50% των δανείων..? Όσο καλοσχεδιασμένη και συντηριτική να ήταν η δανειοδοτική πολιτική της τράπεζας αυτής, εσένα σε βρίσκουν σύμφωνο αυτοί οι αριθμοί συγκρινόμενοι με το πιθανό μέγεθος του προβλήματος? (εγώ λέω 3% + μη εξυπηρετούμενα δάνεια).

Έρχεστε σήμερα να μας διαφημίσετε την εισήγηση σας για ίδρυση "Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας" και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι σύμφωνα με την αμεσότητα του κινδύνου που διατρέχουν οι τράπεζες μας αυτό είναι ένα μέτρο too little too late, προσπαθείτε να μας το πουλήσετε ως champion singnaling measure i.e. "η δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τον τρόπο που εισηγείται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, θα στείλει ισχυρότατο μήνυμα στήριξης του τραπεζικού τομέα" - παντώς και είναι τα μηνύματα που θα μας σώσουν άυριο. Το πουλλάκιον εκκολαύθειν και επέτασεν όμως κύριε Ορφανίδη.

Και η Μελίνα εχτές εξικούννισε μας το: 2,7δισ (!) που δείχνουν τα στρέςς τεστ της Μούτης πως θα χρειαστούν για αποκατάσταση πρωτοβάθμιων κεφαλαίων - μη κακό και πάθουμε τον χαττά.

Ε και ποιός εννά τα δώκει τούτα κύριε Ορφανίδη μου? Το περιβόητο σας Τ.Χ.Σ και τα "μηνύματα" που θα στέλλει ακόμα? Τα 30 εκατομύρια που θα βάλλουν μέσα κάθε χρόνο οι τράπεζες...?! Η παττισμένη η κυβέρνηση...?! Κανένα που τούτα φυσικά - η Ε.Κ.Τ θα το πράξει. Όπως ακριβώς πράττει σήμερα στην Ελλάδα, μιαν υπο-πτώχευση χώρα.

Είσαστε όλοι ένοχοι κύριοι.

Ευχαριστώ.
Thucydides on 22/03/2011
Where can one begin on this topic. Moody's have slammed the Central Bank's Governor's view that a mere 50M Euro fund is enough to stabilise the Cypriot Banking System in case of a shock. This money would be best spent enhancing the existing Deposit Insurance scheme than creating this new fund of 50M just for the sake of it.

Unfortunately for our country our governor is more interested in buldozing his view across other people's view and doesn't care much for dialogue with the Government for the good of the country. His academic and professional experience seems impressive on paper but has nobody noticed a lack of Banking experience? It's all well and good being a guru on monetary policy, inflation and writing papers on output gaps and the like and a very different beast to know about the particularities of the Cyprus Banking Sector that has NOTHING to do with the US Banking sector.

Was it not this CB Governor that (wrongly) assumed that by local banks issuing covered bonds the loan interest rates would fall? Was it not this central bank Governor that thought that the ECB interest rate being low will affect loan interest rates in Cyprus?? Well nothing of the sort happened as the cost of funding for Cypriot Banks is the interest rates offered on deposits and as long as Greek banks are scrambling for deposits offering deposit rates of 4% plus then Cypriot Banks cannot have a cost of funding lower than that. But who are we to bring this to the attention of our technocratic and independent governor?? Maybe he should listen to other people more(people with real banking experience) and leave the theory for his academic papers.

Thanks for publishing!!
phylarchus on 22/03/2011
1. Οι καταθέσεις των ξένων στις κυπριακές τράπεζες δημιουργήθηκαν 15 τουλάχιστο χρόνια πριν τον Ορφανίδη. Το να ζητάτε από την Κ. Τρ. σήμερα σε μια μέρα να αντιμετωπίσει τους κινδύνους απ' αυτές είναι τουλάχιστο ποντιοπιλατικό. Τουλάχιστο αυτός προσπαθεί.
2. Τα ψηλά επιτόκια δεν είναι η Κ. Τ. που τα δημιουργεί. Οι εποχές της λίρας πέρασαν τώρα είμαστε στο ευρώ. Όταν δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά αυτό σημαίνει ότι στο εξωτερικό αποδίδει περισσότερο, άρα τοκίζεται εκεί.
- Τι πρέπει να κάνει η Κ. Τ., να τυπώσει ευρώ; Είναι περιορισμένες οι δυνατότητές της. Το χρήμα απορροφάται από τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν αποδοτικά και πληρώνουν το κόστος του. Οι ελληνικές και ξένες τράπεζες εδώ πληρώνουν ψηλά επιτόκια κατάθεσης και μεταφέρουν τα λεφτά έξω, οι ντόπιες τράπεζες και συνεργατικά είναι υποχρεωμένες να τες ανταγωνιστούν. Ο Διοικητής είχε προτείνει τρόπο άντλησης φτηνού χρήματος από την ΕΚΤ νωρίς, που ο Υπουργός Οικονομικών όμως δεν εφάρμοσε. Και κάτι άλλο: Γιατί οι κατηγορούντες τον Δ/τή για τα ψηλά επιτόκια (ότι στηρίζει τις τράπεζες) δεν αποτείνονται στα συνεργατικά να βρουν καλύτερους όρους;..Τα πράγματα μόνο τότε θα βελτιωθούν, όταν λειτουργήσει ο ανύπαρκτος ανταγωνισμός και αυξηθεί η παραγωγικότητα. Πώς όμως θα γίνει αυτό, όταν η βασιλική ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία με κάθε αύξηση του κόστους (και του χρήματος), βασιζόμενη σε ατράνταχτα έσοδα, αυξήσεις συντάξεις και ΑΤΑ τρίβει τα χέρια από χαρά; Αφού με κάθε μέρα που περνά με αυτά τα δεδομένα, που η κυβέρνηση ούτε να αναγνωρίσει θέλει, οι βολεμένοι Δημόσιοι και Ημικρατικοί με τα κεκτημένα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί ιδιώτες φτωχότεροι; Μόνο στην Κύπρο θα μπορούσε ποτέ να λάβει χώρα τέτοια αντιστροφή των τάξεων! Το πού θα μάς οδηγήσει αυτό δεν είναι ανάγκη να είναι κανένας μάγος για να προβλέψει.
phylarchus on 22/03/2011
Kax τώρα πρόσεξα το κείμενό σου. Θα απαντήσω σύντομα.
1. Αν εσύ το θεωρείς συνομοσιολογία δικαίωμά σου. Αυτός ο συρφετός εναντίον του Ορφανίδη είναι τυχαίος και δεν έχει καμμιά σχέση με την επερχόμενη λήξη της θητείας του. ΟΚ.
2. Άλλο η κατάσταση ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και άλλο η κερδοφορία τους. Έχει γούστο να αναμένεις από την Κ.Τ. να φροντίζει να παίρνεις ψηλό μέρισμα! Αν δεν σού αρέσει το μέτρο που αναφέρεις για την Τράπεζα Κύπρου γιατί δεν πας στηνν ΕΓΣ αύριο να διαμαρτυρηθείς; Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ασχολείσαι και με το εξωτερικό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι Κύπριος.
3. Επειδή αναφέρθηκες και στον προκάτοχο του σε καλώ να πεις και μια λέξη για το περιβόητο σχολείο...Επίσης αν έχεις την εντύπωση ότι δικαιούται η Κ. Τ. να απαγορέψει σε τράπεζα να δώσει μέρισμα γελιέσαι. Μόνο να εισηγηθεί δικαιούται και αυτό έκαναν και οι δυο Διοικητές.
4. Ότι εμείς εδώ στην Κύπρο τα ξέρουμε όλα είναι σίγουρο.
Σήφης on 22/03/2011
Φύλαρχε, ένας σύνδεσμος θα ήταν αρκετός...Όντως είναι εντυπωσιακό το βιογραφικό του κ. Ορφανίδη και κάθε Κύπριος νιώθει περήφανος που η κεντρική τράπεζα μας διοικείται κι αντιπροσωπεύεται από ένα άτομο με τέτοια ακαδημαϊκή κατάρτιση και συνεισφορά. Η δε φήμη του για ως έναν από τους καλύτερους monetary economists στο παγκόσμιο ενισχύει ιδιαίτερα την αξιοπιστία του χρηματοικονομικού συστήματος και των Κυπριακών εποπτικών αρχών και γεμίζει και μας τους πολίτες με περηφάνεια.

Αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα του κ. Ορφανίδη, δεν πρέπει να παρασυρόμαστε σε ναρκισιστικούς ονειροπολισμούς... Ο κάθε ένας μας πρέπει να παραμένει και ρεαλιστής και κριτικός στα όσα ακούμε, είτε από τον Διοικήτή είτε από τον Υπουργό είτε από άλλους πολιτικούς κοκ, για το καλό του τόπου...

Αυτο τουλάχιστον μας διδάσκει η πρόσφατη ιστορία...
Ας μην ξεχνούμε το μάθημα της αποτυχίας του hedge fund Long Term Capital Management (LTCM) στο board of directors του οποίου συμμετείχαν ο Myron Scholes κι ο Robert C. Merton, που μοιράστηκαν το 1997 το Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, ενώ παράλληλα στο προσωπικό του επενδυτικού ταμείου συμμετείχαν αρκετοί εξέχοντες επιστήμονες κι ακαδημαϊκοί... Το ταμείο έκλεισε πλήρως χρεωκοπημένο το 2000, μετά από μόλις 6 χρόνια λειτουργίας....
[ http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management ]

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό, τραγικά καταθληπτικό κατακρίβειαν, που παρατηρείται τόσο έκδηλη τριβή μεταξύ Κεντρικής και Υπουργείου... μια συνεχής εμπαθής κόντρα ( που τη συντηρούν για τους δικούς τους λόγους τόσο τα ΜΜΕ όσο και τα κόμματα ) η οποία κάθε άλλο παρά καλό κάνει στον τόπο...
Η Κεντρική να μετατρέπεται σε δημοσιονομικό γέρακα και να τα ρίχνει του Υπρουργείου για τα δημοσιονομικά, ξεχνώντας τις ευθύνες της για το 30% credit growth και την έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα και την εξάρτηση από τα Ρωσικά κεφάλαια...Το δε Υπουργείο να τα ρίχνει στην Κεντρική, ξεχνώντας την ευθύνη του για την έλλειψη ουσιαστικών/διαρθρωτικών μέτρων για εξυγίανση των δημοσιονομικών, για την κωλυσιεργεία του στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των διαχρονικών προβλημάτων...

Μιλώντας για προβλήματα...Το μέγα πρόβλημα είναι όντως οι εκλογές... Για κάποιους τον Οκτώβριο στην Φραγκφούρτη, για κάποιους άλλους τον Μάιο με τις βουλευτικές... Ενώ εύχομαι και για τις δύο περιπτώσεις καλή επιτυχία στους ενδιαφερόμενους, απεύχομαι να την πληρώσει τελικά η Κύπρος, τόσο ο κοσμάκης όσο κι ο επιχειρηματικός κόσμος που προσφέρει τόσες θέσεις εργασίας και συνεισφέρει στην ευημερία του τόπου..
kax on 23/03/2011
Φύλαρχε
Ελίσσεσαι σαν χέλι αλλά δεν λέεις την δική σου άποψη επί της ουσίας.Για το σχολείο που αναφέρεις τι να πω εγώ,ούτε δικηγόρος του πρώην Διοικητή είμαι,ούτε και character witness.Δεν ξέρω τα γεγονότα πέραν των όσων δημοσιεύτηκαν.
Σήμερα κιόλας η BAC ανακοίνωσε ότι το FED δεν της έδωσε άδεια να αυξήσει το μέρισμα και θα ξανακάμει αίτηση σε μεταγενέστερο στάδιο.
Ναι εκείνους που τους κρούζει φροντίζουν να μαθαίνουν .Με το ιντερνετ δεν είναι πολύ δύσκολο.Από περιέργεια μετά τα σχόλια στο άρθρο αυτό μπήκα στο Google για να μάθω για τους Leading monetary economists.Έπεσα πάνω σε blog όπου επικρίνεται ο διορισμός του Διοικητή της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο διότι είναι .....χαμηλό το επίπεδο του στην έρευνα.Υπάρχει διευκρίνηση μετά ότι δεν θα κάνει έρευνα αλλά θα διδάσκει μόνο και ειδικά για το τραπεζικό σύστημα.Σίγουρα με τον δικό μας δεν θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα αλλά είναι για να καταλάβεις ότι και ο πιο πετυχημένος Κεντρικός τραπεζίτης όταν το βγάλεις έξω από τα νερά του δεν είναι δεδομένο ότι θα θεωρηθεί λαυράκι σε άλλη δουλειά,έστω και αν ήταν καθηγητής σε Πανεπιστήμιο προηγουμένως.
demis on 24/03/2011
please let me know when Mr Orphanides leaves Cyprus and the soviet pseudo-economist Evagorou takes over the CB.
Hopefully by that time Lybia will be free from Gadaffi and I could emigrate over there.
Taylor on 30/03/2011
Yes please let me know as well so I can pop a cork of champagne and drink to the health of our economy.