You are here

Fitch και Κεντρική Τράπεζα

06/06/2011
 Διάβασα με ενδιαφέρον την ανακοίνωση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σχετικά με την υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από «ΑΑ–» σε «Α–».  Η ανακοίνωση δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι ο μόνος λόγος για την υποβάθμιση είναι η έκθεση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου στην Ελληνική οικονομία, οι προοπτικές της οποίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Αυτά φυσικά είναι γνωστά και συνάδουν με τις προηγούμενες υποβαθμίσεις από τους άλλους οίκους αξιολόγησης.  Προκύπτουν όμως κάποια σημαντικά νέα στοιχεία στην ανακοίνωση, όπως για παράδειγμα ότι η έκθεση ανέρχεται σε €14 δισ. σε κρατικά ομόλογα και €5 δισ. ομόλογα ελληνικών τραπεζών.

Συγκριτικά αναφέρω ότι η έκθεση της Moody’s δεν έκανε καθόλου αναφορά σε ομόλογα τραπεζών, ενώ οι δικές τους εκτιμήσεις για έκθεση σε ομόλογα του ελληνικού κράτους ήταν πολύ χαμηλότερη (€5 δισ.).  Αυτά τα νέα – και χειρότερα - στοιχεία σίγουρα δημιουργούν επιπρόσθετα ερωτηματικά τα οποία είναι απαραίτητο να απαντηθούν από τις αρχές.

Ο οίκος αναφέρει επίσης ότι το μέγεθος του κυπριακού τραπεζικού συστήματος ανέρχεται σε 9 φορές το ΑΕΠ της Κύπρου – σε σύγκριση με 6.5 περίπου φορές το ΑΕΠ που δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤΚ).

Ανάμενα λοιπόν ότι οι εποπτικές αρχές θα μας διαφώτιζαν ως προς τα μεγέθη αυτά και θα διέψευδαν ίσως κάποια από τα στοιχεία του οίκου Fitch.  Δυστυχώς η ανακοίνωση της ΚΤΚ που ακολούθησε την υποβάθμιση αποφεύγει να σχολιάσει την ακρίβεια των στοιχείων του οίκου Fitch.  Δεν διστάζει όμως να εκφράσει τη διαφωνία της με την ανάλυση του οίκου.  Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΚΤΚ αναφέρει τα εξής:

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν συμφωνεί με την ανάλυση του οίκου Fitch.  Παρά ταύτα, λαμβάνει μέτρα περαιτέρω θωράκισης του τραπεζικού τομέα θεωρώντας ότι οι αρχές του κάθε κράτους οφείλουν να προλαμβάνουν τις εξελίξεις.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εφαρμόζει ένα αυστηρό σύστημα εποπτείας απαιτώντας από τις τράπεζες, μεταξύ άλλων, διατήρηση υψηλών δεικτών ρευστότητας και πλεονάσματα κεφαλαίων για κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν.  Οι τράπεζές μας παραμένουν κερδοφόρες και τον τελευταίο χρόνο έχουν περαιτέρω ενδυναμώσει την κεφαλαιακή τους βάση, με αποτέλεσμα να έχουν ξεπεράσει από τώρα τις αυξημένες απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές για πλήρη εφαρμογή μέχρι το 2019».

Αυτά μπορεί μεν να ακούγονται εντυπωσιακά, αλλά πέραν του ότι είναι εντελώς ατεκμηρίωτα, έρχονται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις του οίκου Fitch, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

“Most Greek-related exposure is held by three major Cypriot banks: Bank of Cyprus, Marfin Popular Bank and Hellenic Bank. Fitch believes that these banks are relatively well placed to absorb the impact of a sovereign debt crisis in Greece that entailed an assumed 50% haircut to face value of Greek government bonds. The agency estimates that in this scenario the cost of recapitalising the banks to a tier one capital ratio of 10% would be of the order of EUR2bn (11% of GDP), only part of which might have to be met by the state. However, in a more severe stress test, where a Greek sovereign default was associated with significant deterioration in asset quality such that non-performing loans rose to 25%, Fitch estimates that the cost of recapitalising the banks could rise to 25% of GDP, necessitating more extensive sovereign support”.

Να προσθέσω ότι ποσοστό 25% για μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν είναι καθόλου ακραίο, τόσο με βάση την ιστορία όσο και με βάση τα σημερινά δεδομένα της Ελληνικής οικονομίας - ανεξάρτητα αν μια νέα χρηματοδότηση από την ΕΕ μετατοπίσει το πρόβλημα διαχρονικά και πολύ πιθανό να το μεγεθύνει.

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στο Journal of Financial Stability*, το ποσοστό των ζημιών στις ΗΠΑ κατά την τελευταία κρίση είχε φθάσει το 7%, στη Βουλγαρία είχε ανέβει πάνω από το 60%, στην Ουρουγουάη τo 46% και στην Αργεντινή το 30%.  Ο λόγος που οι ζημιές μπορούν να συσσωρευτούν και να φθάσουν σε τέτοια ψηλά επίπεδα είναι ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να κρύβουν της ζημιές στους ισολογισμούς τους για πολύ καιρό μέσω συνήθως της ανακύκλωσης των δανείων τους, (δηλαδή ανανεώνουν ή κάνουν νέα δάνεια σε πελάτες που έχουν προβληματικά δάνεια).  Αυτό δημιουργεί τεχνητή εικόνα υγείας και κερδών.  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, αυτό το πρόβλημα έχει παρουσιαστεί σε πολλές χώρες, και όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες (δηλ. ΗΠΑ, Ιαπωνία κλπ).

Επίσης πολύ γνωστή μελέτη της Διεθνούς Τράπεζας** που δημοσιεύθηκε το 1999, και καλύπτει όλες τις τραπεζικές κρίσεις μέχρι τότε, δείχνει ότι ποσοστό ζημιών επιπέδου 25% δεν αποτελούν εξαίρεση.  Στην Κορέα το 1997 οι ζημιές είχαν φθάσει σε 30-40% των χορηγήσεων, στην Ταϊλάνδη στο 14.1%, στη Βραζιλία το 1997 στο 15%, στην Τσεχία το 1999 στο 30.6% και στην Ιαπωνία οι ζημιές είχαν φθάσει στο 17.9% του ΑΕΠ της χώρας.

Η ανακοίνωση του οίκου Fitch - εκτός αν τα στοιχεία στα οποία βασίζεται είναι λανθασμένα – οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα ότι η φαινομενικά μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια των κυπριακών τραπεζών είναι πλασματική, εφ' όσον δεν είναι ικανοποιητική για να καλύψει τους μεγάλους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση του τραπεζικού συστήματος στην Ελληνική οικονομία.

Με άλλα λόγια, τα μοντέλα κινδύνου που χρησιμοποιούν οι κυπριακές τράπεζες για να εκτιμήσουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές τους ανάγκες – τα οποία εγκρίνει η ΚΤΚ – φαίνεται να υπο-εκτιμούν τους κινδύνους από την Ελληνική οικονομία.

Στη Βασιλεία Ι, οι τράπεζες μπορούσαν να θεωρήσουν τα ομόλογα κρατών-μελών του ΟΟΣΑ ως να μην εμπερικλείουν κανένα κίνδυνο.  Δηλαδή το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο για κατοχή ελληνικών ομολόγων – ακόμη και σήμερα – θα ήταν μηδέν.  Σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ (και ΙΙΙ), οι τράπεζες καθορίζουν οι ίδιες τον κίνδυνο των επενδύσεων τους, εφ’ όσον έχουν την έγκριση των εποπτικών αρχών.  Υποπτεύομαι ότι κάποιες τράπεζες σε άλλες χώρες συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να θεωρούν κρατικά ομόλογα χωρών του ΟΟΣΑ, ίσως ακόμη και της Ελλάδας, ως χωρίς κίνδυνο (riskless) για σκοπούς καθορισμού του ελάχιστου ρυθμιστικού τους κεφαλαίου.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τις κυπριακές εποπτικές αρχές είναι τι ακριβώς ποσοστό κινδύνου χρησιμοποιούν οι κυπριακές τράπεζες όταν επενδύουν σε ελληνικά κρατικά η/και τραπεζικά ομόλογα.  Για να κατανοήσουμε τι ακριβώς εννοούν όταν μιλάνε για «πλεόνασμα κεφαλαίων».  Πως ορίζεται η βάση είναι το μεγάλο αναπάντητο ερώτημα.

Το ερώτημα αυτό δεν είναι καθόλου απαιτητικό.  Η τελευταία πρόταση της ανακοίνωσης της ΚΤΚ – την οποία πρέπει να ομολογήσω διάβασα πολλές φορές πριν την πιστέψω - αναφέρει τα εξής:

«Πρέπει να ανατρέψουμε την αρνητική πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να επαναφέρουμε το δημόσιο χρέος σε επίπεδο το οποίο να συνάδει με τα δεδομένα μιας μικρής χώρας με μεγάλο χρηματοοικονομικό τομέα».

Με άλλα λόγια η ΚΤΚ, αντί να εισηγηθεί τρόπους που θα μειώνουν τον κίνδυνο για το φορολογούμενο πολίτη από το μεγάλο μέγεθος του τραπεζικού συστήματος, τον καλεί να κάνει θυσίες ούτως ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει τις τράπεζες για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τους μεγάλους κινδύνους που αναλαμβάνουν.  Αν δηλαδή το δημόσιο χρέος ήταν 35% του ΑΕΠ θα μπορούσαμε να δώσουμε και 25% του ΑΕΠ - που υπολογίζουν οι Fitch ότι πιθανό να χρειαστεί - στις τράπεζες χωρίς πρόβλημα...

Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι καθόλου παράλογο ο Κύπριος πολίτης να θέλει να πληροφορηθεί με κάθε λεπτομέρεια για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, όπως επίσης και για το επίπεδο κεφαλαιακής κάλυψης που οι εποπτικές αρχές θεωρούν ικανοποιητικό για τον κάθε κίνδυνο ξεχωριστά.  Αρχίζοντας από τα ομόλογα του ελληνικού κράτους, τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών και τα δάνεια και χορηγίες στα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Κύπριος πολίτης θα μπορούσε τότε να κρίνει πιο αντικειμενικά κατά πόσον η κοινωνικοποίηση τραπεζικών ζημιών, για την οποία φαίνεται να μας προετοιμάζουν τόσο ο οίκος Fitch όσο και η ΚΤΚ, είναι αποτέλεσμα κακής τύχης η ελαστικής εποπτείας.

*J.-P. Niinimaki “Hidden loan losses, moral hazard and financial crises”, Journal of Financial Stability 2009. Doi:10.1016/j.jfs.2009.08.001.

** Gerard Caprio and Daniela Klingebiel (October 1999) “Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises”, The World Bank.

 Πανίκος Δημητριάδης
Καθηγητής Οικονομικών
Πανεπιστήμιο του Leicester
67 σχόλια
Aristides on 06/06/2011
Superb analysis by Professor Demetriades; I personally could not find in any of the financial or other journals in Cyprus anything of this caliber. Congratulations to Stockwatch for hosting such blogs.
Of great interest is the part which refers to the restructuring by the banks of their loans in order to enable them to make lower provisions, in effect overstating profits and even paying dividends from non-existing profits.
The other very interesting point relates to the CB comment as regards the economy and how it should relate to the very large banking sector. In other words if we want such a large banking sector we (the taxpayers) should be willing to pay for risks the banks take.
on 07/06/2011
you write "η έκθεση ανέρχεται σε €14 δισ. σε κρατικά ομόλογα και €5 δισ. ομόλογα ελληνικών τραπεζών". However, this does not seem to agree with the BIS data just released. See pages A102 and A103 at the following link:
http://bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1106.pdf#page=104
The numbers for Cyprus are not there but you can infer them by subtracting the major European countries numbers from the European total which would give you a residual number of about 6 billion, some (most) of which is likely held by Cypriot banks. But not 14 billion!
P. Demetriades on 07/06/2011
The data are not mine, they are straight from the Fitch announcement. Like you I was surprised to see such large exposures. However, as I understand it, the authorities were given an opportunity to comment before the report was made public. If the figures were wrong they should have pointed this out to Fitch. I take it, therefore, that the figures must be correct, in light of the fact that so far the authorities have not said anything to the contrary.
kax on 07/06/2011
Η διαφορά είναι στα ομόλογα που κρατούν Ελληνικές τράπεζες στην Κύπρο και επειδή είναι εταιρείες και όχι υποκαταστήματα όπως εξηγεί στο αμέσως προηγούμενο blog ο Taylor υπεύθυνη για να τις στηρίξει αν κάτι πάει στραβά είναι η Κύπρος και όχι η Ελλάδα.¨Οσο περνά ο καιρός και αναλυτές και οίκοι σκαλίζουν παραπάνω θα αναθεωρούνται ανάλογα οι αριθμοί.
on 08/06/2011
So by the same token, Australia would be exposed to the Greek debt because the Bank of Cyprus operates there?
on 08/06/2011
To the extent that they are not mere sub-branches of Greek banks as you say, why should their parent company's Greek government debt be associated with their operations in Cyprus? in addition, local exposure should somehow depend on their share in the local market. Take, for example Societe Generale who is also not a sub branch of their parent company. And again, I take it that nobody counts the parent company's (Societe Generale Greek, Irish, and Spanish debt let's say) as a Cyprus banking problem.
kax on 08/06/2011
Anonymous
It is obvious I am just referring to the bonds held by the Cyprus companies ,not total exposure of Greek banks.Nobody is counting the bonds held by Societe Generale in France but if the " Cypriot Societe Generale"has bonds they should be counted.However whether they are counted or not it makes no difference because SG can absorb any loss without help from the Cypriot taxpayer.This is not true for the "Cypriot"Greek banks with the possible exception of National Bank.
Jimmy on 08/06/2011
You said it yourself SocGen is a BRANCH. So CBC is only responsible for its BRANCH in CY not for the parent company. On the other hand Eurobank, Piraeus, Alpha, Ethniki are SUBSIDIARIES so responsibility for their SUBSIDIARY'S Banking and Trading Book (not the PArent's of course)is with the CBC, unless Orphanides got the Bank of Greece to sign a letter of comfort or guarantee that IT has responsibility for the CYPRIOT SUBSIDIARIES of these Greek banks.
Australia has no exposure to Greece via BOC as it is a Branch there.
Erol Riza on 06/06/2011
Prof Demetriades is proabably correct in identifying some risks which are not published by banks but it is important to make some clarifications on some issues which only a practising banker knows. Firstly Basel II does not allow banks to assign the capital adequacy since such banks which adopt the Internal rating systme have to be big and have their systems approved by the cetnral Bank; to my knowledge the Cypriot banks use the Standard model when assingning capital adequacy which is an external ratings based system. What is more important though for the informed observe is what is included in the banking book and the trading books of banks. The trading book is valued on a mark to market basis and hence the valuation of the bonds held is measured daily and hence it would show the loss. The banking book is what banks would generally hold to maturity and which are priced historically. Hence if the market wishes to know more it would be the banking book that should matter and what if any provisions have been made.
In order for the rating agencies to have some real value in what they say they would be well advised to try and understand how banks have allocated their investments and not to generalise and make assumptions based purely on figures which they put forward. The fact that rating agenices make their ratings with impunit if they are wrong is something which is not the subject of this article but it must be considered in the light of the damage they may to the rated instututions/sovereign. History has shown that rating agencies were at the root of the problem in the sub prime crisis in the USA and they were all caught sleeping. Now they have gone to the other extreme of anticipating hair cuts and defaults; this is dangerous. If anything their analysis is not what the ECB would accept and they ma be totally worong. What is their downside?????
P. Demetriades on 07/06/2011
Many interesting points there, thanks. I am indeed surprised that the large Cypriot banks are using the standardised approach and not the IRB one.

Even under the standardised approach, however, certain quantitative disclosures are mandatory under Pillar III (market discipline). Specifically, capital requirements for credit risk for portfolios subject to the standardised approache should be disclosed separately for each portfolio. I take it - without being a practicing banker - this means banks should be disclosing separately the capital requirements they have for their Greek sovereign bond portfolio and their Greek banks portfolio. Are they?

This should show capital requirements increasing at each successive downgrade of the country. Currently, the risk weight for Greece's rating is 150%, so for every billion worth of Greek sovereign bonds they should be holding 120 million of Tier 1 capital.

Many would argue that even a 12% capital ratio against the Greek bond portfolio is an opportunity for regulatory arbitrage, ultimately representing an unfair bet against the taxpayer.

Incidentally, the rating agencies did indeed play a role ih the sub-prime crises but few would argue that they were at the root of the problem. In the US, the reason they got it badly wrong was distorted incentives due to massive conflicts of interest. I do not think any such conflicts are present when they are rating Cyprus.
G.G. on 06/06/2011
This is an excellent discussion.

I agree that there should be more information about the banking books. I suspect the market would take comfort in knowing more, than less.

The biggest risk right now is the uncertainty caused by the situation in Greece and the way to reduce it, is to give out more information.

As for the CB, it is only reasonable that it will try to divert attention to the state's balance sheet, rather than the banks'. What do you expect it to say? That they messed up?
P. Demetriades on 06/06/2011
Not quite. But I do expect a prudent regulator to say something along the following lines:

"The CBC in close collaboration with the Ministry of Finance is examining ways in which the risk posed by the large size of the banking system to the economy can be minimised without reducing banks' many contributions to economic growth. To this end we are appointing an independent commission of experts (along the lines of the Vickers Commission in the UK) to make recommendations as to how we can move forward towards achieving this objective..."
Erol Riza on 06/06/2011
I am sorry GG the CB did not mess up. The regulators provide a broad framework under which the commercial banks in any country have to operate. The banks are allowed to make investments and loans based on their credit criteria and their risk appreciation. It is not the job of the CBC, or any Central Bank for that matter, to intervene and tell banks that they should buy German bonds or Austrian bonds instead of Greek or irish. The sovereign bonds of the EU are eligible for repo at the ECB and most banks have used such refinancing for the lower cost. Have you seen any other Central BAnk intervene in such operations. We live in a system which allows banks to operate as they do under the regulations set by the ECB abd the EU. The CB does not make its own regulations based on their laws. The second thing to bear in mind is that banks have a managment which is accountable to their Board and their shareholders. The banis hence make considered investments which are within CB guidelines and they should be made accountable.

As to the balance of the the CB versus that of the government you should consider that the rating agencies have been talking about structural reform and cuts in public spendng for the last two years. What they now say is that given the budget deficit and the condition of the public finances in the event that the large exposure to Greece does in fact mean some financial support becomes imperative it will be difficult to do so in view of the public sector's own problems.
Has anyone considered not supporting the banks if they are in difficulty? If there is to be a problem the EU and the ECB will work towards helping such member that has a problem and we should no become alarmist. Mr Papdemos who until recently was a VP of the ECB should know better when he said the ECB will do what it has to do!
KKyriacou on 07/06/2011
Erol, since you sound like a practicing banker I would appreciate if you could shed some light on the following: a) do you know how much the ECB advances on the repo lines for sovereign debt (does it distinguish between countries, or does it treat them all the same).
p.s. as for the bonds residing in the "held-to-maturity" vs. the trading book so that they do not have to mark them to market ... you hit the nail in the head. Losses do not simply disappear, just because they are not obligated to report on them, ... they are just hidden in the gray zone of loans, along with the NPLs that are reported performing, even though they have not seen a payment for months, just because they are backed by property (which is not marked to market).
Clueless on 06/06/2011
Thank you Mr Riza for your balanced and non-politicized views.
G.G. on 06/06/2011
So, who should taxpayers blame for being burdened with a contingent liability of several billion (of Greek bonds), some of which have been purchased in the past 18 months?

The government that does not regulate banks?

The CB that cannot intervene to tell banks not to invest in Greek bonds?

Or the boards of the banks, to which taxpayers have no shares?

Are we failing to see the forest here or what?
Jimmy on 06/06/2011
I meant to say that the head if Supervision WAS given a contract beyond 63 even though ETYK disagreed and the fact that he only has 5 years Regulating experience!
Erol Riza on 06/06/2011
I still think that the bank Boards and the shareholders as the owners of the banks are accountable; maybe not to the tax payers in general but to the average person who owns shares. If the banks have fallen foul of their corporate governance, and it is this you are alluding to, then the bank should be reported to the central bank for failing in its responsibilities. In addition, since it is a listed share the complaint should be sent to the Capital Markets Committee> Have we seen such complaints filed?
I would like to remind some of the readers, lest we have a short memory, that when the CBC tried to cool off the prooerty market by asking developers to deposit 40% against their funding all hell broke loose and the Governor of the CB, who acted purely out of prudence, came uder fire from all parties. SO ther we are when on one occasion which blatantly called for cooling off the whoelof Cyprus was against the decision.
I hope this speaks volumes that when the CBC acts out of prudential reasons politicians should stay out.
Jimmy on 06/06/2011
The Central Bank under Orphanides has made huge mistakes. The only thing Orphanides states as a macro prudential measure is his half hearted attempt to impose a stricter loan to value ratio. Massive shortcomings of the CBC under Orph include:
1 Corporate Givernance of the CBC is massively outdated. Orphanides is king and emperor with no checks and balances. A great articles in Politis on Sunday raised this issue. The BIS and Bank of England have since 2009 issue guidelines for central bank governance that include:
A. An independent chairman of the board ( not the governor himself)
B. Deputy governors for monetary policy and financial stability. The CBC should have a deputy governor that is Turkish Cypriot. (so should the deputy attorney general- no problem there to surpass it)
C. Independent Audit committee plus risk committee the CBC has none Orphanides audits himself.
All thisrelates to functions other than monetary policy which should be and rightly is independent from politicians.
With regards practical regulation and supervision issues.
1 why does the CBC allow commercial banks to classify as performing loans with 3 past due payments as long as they are secured. Internationally 3 past due payments to a loan means the loan is NP whether or not it is secured or not. Therefore the apprix 10% NPL’s in the banking books of Cyprus banks can’t be compared to those of other countries. It also creates perverse incentives fir banks to just obtain additional security, restructure the loan and as long as it is 100% secured then it will never show as non performing even with 20 past due payments!
2. Why do the CBC on site examiners turn a blind eye to out of date property valuations, lots date to 2007 and 2008 at the peak of the property bubble. A lot if revalued would show 20-30% less value leading to more unsecured exposure.
3. How can bankers easily run rings around the inexperienced young accountants sent ti examine them. Why does the CBC not hire experienced commercial bankers who would study bank examination courses in regulatory institutions abroad such as the FDIC who would show them how to unearth the hidden skeletons in a Bank’s balance sheet. External audit experience does not equip you for bank examination!!
Ανοικονόμητος on 07/06/2011
Όλα τα προβλήματα που αναφέρεις Jimmy προϋπήρχαν και δεν τα δημιούργησε ο Ορφανίδης.

Θα μου πεις, γιατί δεν τα έφτιαξε; Να φτιάξει τι δηλαδή; Την εταιρική διακυβέρνηση; Από αυτόν εξαρτάται; Αλλά ακόμα κι αν μπορούσε, σε ποιον να δώσει εξουσίες; Στους εκπροσώπους τους ΑΚΕΛ στο ΔΣ; Να κάμουμε δηλαδή και την ΚΤ παράρτημα των κομμάτων;

Φυσικά αυτό θα γίνει πολύ σύντομα αν όπως φημολογείται δούμε την Πραξούλα στο πόστο του Διοικητή του χρόνου. Υπομονή και θα γελάσουμε. Και θα κλάψουμε.
Jimmy on 07/06/2011
Yes but since 2009 with the credit crisis, NEW GUIDELINES were issued for Corporate Governance of both Commercial Banks and Central Banks themselves. Orphanides does not mind telling commercial banks about their Corporate Governance. Whilst his Corporate Governance is still dated from 1963. He is accountable to no one. An audit committee could involve independent professionals why does he not want this? Basically he is a dictator who does not want his power diluted fullstop. Stop defending him, his credibility in light of the recent credit downgrades is in tatters...
Monetary Policy Independence is correct and should stay as is. No politician should have a right to interfere with this CB function.
However all other functions of the Central Bank like regulation and financial stability etc need to have checks and balances in place by an INDEPENDENT BOARD an Independent Chairman of the board, an independent risk committee. Orph's refusal to dilute his power in these functions is nothing short of disastrous given the NEW GUIDELINES since 2009 and in view of the reasons all 3 credit rating now site for the downgrades (size of banking system and exposure to Greece) The fact that the problems pre-existed before Orph does not mean we do not have to improve this institution for it to regain true accountability and independence in matters (monetary policy) where there should be independence.
Otherwise as Prof Demetriades superbly points out then the CB is serving the interest of banks AGAINST the taxpayer and the regulator is effectively captured.
Ανοικονόμητος on 07/06/2011
What are you basing all this on? I don't remember anyone making a SERIOUS proposal about CB governance and Orphanides saying no.

(AKEL lackeys in the Board trying to stage a mini-rebellion does not qualify as serious.)
P. Demetriades on 07/06/2011
Thanks for all the comments, which I have enjoyed reading.

To put matters in perspective, Basel II and Basel III themselves lack accountability. There is a very nice paper on this by Ranjit Lall at Oxford, see:

http://www.globaleconomicgovernance.org/wp-content/uploads/GEG-Working-paper-Ranjit-Lall.pdf

I do believe that greater accountability for regulators is beneficial but incentive structures should also change to better reward success. Otherwise, no one competent will ever want to be a regulator.
Erol Riza on 07/06/2011
Jimmy, it would be useful to know your real name and your banking knowledge, both commercial and central banking. It appears you are repeating accusations branded about without real substance. The Central Bank Law does not date back to 1963; please check your sources. The Governor of the CBC, as a member of the ECB, has his peers at the ECB to work upto; do you think the Board of the CBC is better placed to monitor what the Governor does. Monetary policy is determined by the ECB so the issue does not arise. I think the CBC implements the BIS and ECB regualtions to the Law and if it did not do its job properly there would be recomendations from the Committee of Financial Stability. The banks in any case came under the stress test initiated by the European Central Bank Governors; perhaps the assumption of a 19% haricut was arbitrary but it was not for Governor Orphanides to decide. I think it is importnat for readers to know your comptetence in abnking matters. My knowledge is based on 30 years international banking mostly gained in London. How many years do you have and at which banks? I think we need to safeguard the only Governor who commands international respect and does not do favours to politicians or professionals who have their own interest and not the protection of depositors.
John Savvides on 08/06/2011
Δυστυχώς ορισμένοι σε αυτό τον τόπο γίνονται ηθελημένα ή άθελα τους θύματα της εσκεμμένης και καθοδηγούμενης παραπληροφόρησης εναντίον του Διοικητή Ορφανίδη. Για ποιο πράγμα είναι ένοχος ο Ορφανίδης? Επειδή αρνήθηκε να υποκύψει στην..."εταιρική διακυβέρνηση" που ήθελε να επιβάλει το ΑΚΕΛ για να πουλήσει πρώτα από όλα τα αποθέματα χρυσού της ΚΤΚ και να τα μετατρέψει σε αλόγιστες κρατικές σπατάλες με στόχο την εξαγορά ψήφων για το κυβερνών κόμμα? Επειδή προειδοποίησε έκγαιρα και δικαιώθηκε απόλυτα για τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην κυπριακή οικονομία την στιγμή που η κυβέρνηση, από τον πρόεδρο της δημοκρατίας ως τον υπουργό οικονομικών διαλαλούσαν με κάθε ευκαιρία και δημόσια πως η Κύπρος θα μείνει αλώβητη από την κρίση και κατηγορούσαν όσους εκτιμούσαν σωστά τις επιπτώσεις για...κινδυνολογία και άκουσον, άκουσον, προδοσία????Επειδή προειδοποίησε έγκαιρα την κυβέρνηση για την διολίσθηση στα δημόσια οικονομικά και τις τρομακτικές επιπτώσεις της διολίσθησης αυτής στην οικονομία της χώρας? Επειδή υπέδειξε πως έγκαιρα έπρεπε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων και χλευάστηκε από όλους όσοι τρέμουν το πολιτικό κόστος και έχουν ως μοναδική έγνοια την ενίσχυση των μικροκομματικών τους επιδιώξεων?Επειδή προειδοποίησε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο για να εισπράξει και πάλι την αντίδραση της κυβέρνησης η οποία τον κατηγόρησε και πάλιν για κινδυνολογία ενώ σήμερα με την μελέτη που έγινε δικαιώνεται πλήρως?Για ποιο πράγμα επιτέλους να απολογηθεί ο Ορφανίδης? Η απάντηση είναι απλή: Το ΑΚΕΛ δεν έχει χωνέψει πως την Κεντρική Τράπεζα εξακουλουθεί σύμφωνα με το νόμο να τη διοικά ο ανεξάρτητος από κομματικές παρεμβάσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αθανάσιος Ορφανίδης και όχι η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ! Και η ΚΤΚ θα παραμείνει ανεξάρτητη ως την ημέρα που Διοικητής της θα είναι ο Ορφανίδης. Από κει και πέρα ας μην αγωνιούν ορισμένοι: την εξουσία θα αναλάβει η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, η οποία ως γνωστόν ειδικεύεται τόσο σε θέματα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, όσο και σε θέματα τραπεζικής εποπτείας...αλλά βεβαίως και στην διαχείρηση των αποθέματων χρυσού! Οσοι λοιπόν έχουν αποθέματα....αξιοπρέπειας ας κάνουν λίγη υπομονή μέχρι την ανάληψη της εξουσίας στην ΚΤΚ από το ανώτατο σοβιέτ της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ . Και τότε θα δουν τι σημαίνει...σωστή εταιρική διακυβέρνηση σε όλο της το μεγαλείο......με απόλυτα προβλεπτά και...θαυμαστά αποτελέσματα όπως αυτά που καταγράφονται ήδη από την ...εταιρική τους διακυβέρνηση επί του συνόλου της οικονομίας της χώρας!
Ανοικονόμητος on 08/06/2011
Let me add one more thing. People in this blog keep talking about Orphanides' management style. Granted, he probably failed that course in communication skills back in college. But, no-one can question (a) his expertise and ability, (b) his work ethic and (b) his commitment to meritocracy. I bet most of the flak he is getting in this blog comes from disgruntled CB employees who were enjoying the cushy government job until Orphanides came along and raised expectations.

And here's one more thing. People (Jimmy for example) talk about INDEPENDENT boards, independent this and independent that. Let me ask you Jimmy, where are all those independent people going to come from and who do you think is going to appoint them? Are you counting on the same president who appointed Moleskis, Costakis Christoforou, Akis Papasavvas (I could go on and on) to appoint an independent board? Or are you counting on the next president being much better?

We have ONE guy in this country who does not come from the system, is internationally renowned and is trying to do his job right without doing favors to anyone. He has taken on the system and the sysytem is fighting back. We should be supporting him (without giving him a black check), not undermining him.
Jimmy on 08/06/2011
Erol,

I have 10 years Commercial banking experience half of it in London with one of the biggest International banks with a global presence in most advanced and emerging countries and the rest in the biggest Cyprus bank. I would not like to show off my academic qualifications as it is not in my character but rest assured they include economics, banking and finance as well as central banking issues especially on regulation. I think you having worked in London from my nickname, you can easily guess my first name.
It is interesting that you religiously support Orphanides (along with a few other people on this blog). Your 30 years experience should tell you otherwise, especially with respect to regulatory matters. I do not doubt the fact that he is internationally respected in Monetary Policy Issues and academic research on Taylor Rules and the like. I also do not doubt his competence in these areas nor the ECB monitoring the contributions in monetary policy issues, of the CBC which are rightly independent of any political influence in Cyprus.
However with regard to Regulation, Supervision and Financial Stability I have serious doubts about this governor's competencies. I also have serious doubts about the CBC's latest decisions as explained by user Taylor in another previous blog post. I also have serious doubts about the Corporate Governance of the CBC itself based on a Sunday article in Politis. I would like Independent professionals on the CBC board, a deputy governor an independent chairman of no political extraction pure professionals that have no conflict of interest and can monitor Orphanides on regulatory and licensing matters.

To sum it all up Orphanides is very good for monetary policy. Unfortunately, this is not the main reason we need a Central Banker for, now that this responsibility is with the ECB. Yes it is great to have a Central Banker who could challenge Axel Webber's view on Inflation and monetary policy and stick up to Mario Draghi. However this is a luxury when the same governor does not know much on Supervisory matters. (Prove to me his competencies in this area based on his academic research or his work experience advising Greenspan-he probably along with "The Maestro" originally believed Monetary policy should not have a counter cyclical element and that bubbles do not matter!)
The credit rating agencies have flagged up at the macro level various weaknesses in the regulatory architecture in Cyprus. Just defending the CBC's position based on European stress tests that were universally discredited by the markets is denying the Cypriot people's intelligence. Did the Irish banks not all pass these stress tests? Did they then not have to be bailed out? Do you really believe that all the Greek Banks apart from Agrotiki passed these tests? A 50% haircut for Greek Government bonds is the MINIMUM for these tests to be realistic. A relaistic assessment of the NPL's in the banking books of the 3 major Cypriot banks is also required. How do you explain why fully tangibly secured loans are still classified as performing even if they have 20 past due payments? Even with these NPL's are 10% of the banking book. How do you expalain the lenience in property valuations with a lot dating to the peak of the Cyprus property bubble in 2007-2008 thus artificially inflating security and hence hiding more NPL's??
How do u respond to the user "Taylor's" critique on a previous blog entry that under Orphanides's watch CBC now has the responsibility for Marfin Egnatia that merged with Marfin Laiki? Is the Egnatia exposure to Greek Government bonds, Greek Corporate and Household loans also disclosed in the CBC numbers. Are the exposure of the Cypriot Subsidiaries of: Alpha, Peiraeus, Ethniki, Eurobank etc both to Government bonds to other Greek Bank bonds accounted for? Did the CBC take letters of comfort or guarantees from the Bank of Greece to shift the primary responsibility in case of default of all these subsidiaries to Greece and not tiny Cyprus. Our exposure to Greek Subsidiaries and via our 3 banks to Greek Government Bonds, Bonds of Greek banks and loans to Greek corporate and retail customers of Cypriot banks are many multiples of our GDP at least 5 times with the most conservative estimates. How do the high capital ratios of the Cypriot banks protect us against this?? 10% capital adequacy is a drop in the ocean. How does your Governor's 70 M Euro fund even raised to 500M Euro in the future save us from 5x our GDP exposure to Greece?? All these subsidiaries were licensed under Orphanides and the present head of Supervision who is so indispensable that his contract has been extended by Orphanides for 2 years against ETYK's wishes even though his experience in regulation is only in the past few years why??
Why does the governor not beef up deposit insurance if he cares about depositors and instead made another fund that is way too small as a cushion??
phylarchus on 08/06/2011
Ερόλ Ριζά σ' ευχαριστώ για την αποστομοτική για πολλούς τοποθέτησή σου. Συμφωνώ μαζί σου, τα έχω πει κι' εγώ επανειλημμένα αλλά έχω κατηγορηθεί ως...οπαδός του Ο. Εσένα δεν θα τολμήσει κανείς να σε κατηγορήσει. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια καμπάνια προετοιμασίας του εδάφους για την αντικατάσταση του Ο. Το ωραίο είναι ότι όλες οι κατηγορίες, έστω και αν ως επί το πλείστον δεν ευσταθούν, δεν περιέχουν ούτε μια εισήγηση για συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η Κ. Τ και δεν παίρνει. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται ένας νέος Διοικητής. Τι θα κάνει καλύτερα; Εν τάξει, ας δεχτούμε ότι θα "απαγορέψει" σε τράπεζες στο μέλλον να αγοράζουν χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης, θα βάλει όρους για κάλυψη μεγάλων καταθέσεων ξένου συναλλάγματος. ΤΩΡΑ τι θα κάνει; Διότι κατόπιν εορτής όλοι γίνονται παντογνώστες, μέχρι να καθήσουν στην καρέκλα...Αλοίμονο αν και στη θέση του Διοικητή της Κ. Τ. διοριστεί ένα, έστω και μασκαρεμένο, κομματόσκυλο. Τότε είναι που θα πάμε κατά διαόλου...
pireefs on 08/06/2011
Διαβάζω πολύ προσεκτικά το blog και διαφαίνεται ότι υπάρχουν δύο τάσεις: οι υποστηρικτές του Ορφανίδη και οι οι "αντιφρονούντες" . Οι μεν κατηγορούν τους δε ότι ακολουθούν τη γραμμή του ΑΚΕΛ, οι δε ότι ο Ορφανίδης είναι αλάνθαστος γιατί έχει λέει εμπειρία από τις ΗΠΑ, της οποίας τα χάλια όσον αφορά το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο των αγορών και τραπεζών τα είδαμε. Τα πράγματα είναι απλά: ήταν κατάλληλος ο Ορφανίδης για ΔΚΤ; Εγώ λέω ναι. Πήρε σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του; Πάλι ναι. Πήρε και λανθασμένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του; Αναμφίβολα. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Πρέπει να του ανανεωθεί η θητεία; Δεν μπορώ να κρίνω, όπως και δεν μπορεί να κρίνει κανένας χωρίς να έχει όλα τα στοιχεία και όχι μόνο αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι στην Κύπρο που όλοι ξέρουμε ότι καθοδηγούνται από τη μια ή την άλλη πλευρά. Διαχρονικά όμως πιστεύω ότι δεν μπορεί να διαιωνίζονται σε καρέκλες τα ίδια άτομα. Αυτό ισχύει για όλους και όχι μόνο για τον Ορφανίδη. Το ποιος θα διοριστεί είναι άλλο θέμα. Σίγουρα αν θα τοποθετηθεί εγκάθετος του Προέδρου και της ΚΕ του ΑΚΕΛ, προσωπικά διαφωνώ. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι Κύπριοι και εντός και εκτός Κύπρου. Το τι έχει σημασία είναι τα κριτήρια επί των οποίων θα γίνει η επιλογή. Πιστεύω ότι αυτός που θα επιλεγεί δεν πρέπει να έχει σχέση με το τραπεζικό κατεστημένο της Κύπρου, να μην είναι πρώην πολιτικός και αν είναι δυνατό να έχει την αποδοχή όλων των κομμάτων. Η οικονομία χρειάζεται συγκλίσεις. Ο διαχωρισμός στους μεν και στους δε μόνο περαιτέρω ζημιά θα κάνει. Μόνο και μόνο ότι το όνομα του Ορφανίδη προκαλεί διχασμό, είναι αρκετό για την αντικατάστασή του.
kax on 08/06/2011
Επειδή προφανώς κάποιοι γνωρίζετε τον Κον Ριζά και εγώ όχι αν έχετε την καλοσύνη εξηγάτε μου ποιός είναι(μέχρι τώρα νόμιζα ότι ήταν υπάλληλος της Κεντρικής) και γιατί να μην τον αμφισβητήσουμε.Στα περισότερα σημεία συμφωνώ μαζί του.Εκπλήσομαι πάντως που ο Κος Ριζά λέει ότι καθηγητής πανεπιστημίου απόφοιτος του Cambridge έχει λάθος διότι δεν έχει τραπεζική πείρα.Ακόμα περισσότερο εκπλήσσομαι που ενώ ο Jimmy φαίνεται γνώστης του αντικειμένου τον αμφισβητεί και εκείνον.Το blog είναι ανώνυμο και κανένας δεν θα μας πεί να γράψουμε επώνυμα.΄Για να μην με ρωτήσει ο Κος Ριζά αν έχω τραπεζική πείρα δεν έχω,έχω εκφράσει επώνυμα σε πολλές περιπτώσεις τις θέσεις μου.Για να δώσω όμως hint του Κου Ριζά δεν κομπλεξάρομαι από το πανεπιστήμιο που σπούδασε ο Κος Ορφανίδης ,δεν έχω τίποτε προσωπικό μαζί του εκτός από το ότι προστατεύει τις τράπεζες σε βάρος των άλλων.Αποτάθηκα μιά φορά στην Κεντρική,δεν βρήκα ανταπόκριση και πήρα τα παράπονα μου και την κριτική αλλού και όπως διαπιστώνετε έχουν ληφθεί υπόψη.Δεν πρόκειται να κάμουμε εμείς την εποπτεία για να έχουμε πείρα.Με την λογική του Κου Ριζά δεν πρέπει ούτε τους ποδοσφαιριστές να κριτικάρουμε αφού δεν είμαστε ο Μέσσι.
Τέλος για τον Φύλαρχο βλέπω ότι πράγματι κάποιοι έχουν και προσωπικά παράπονα από τον Διοικητή,προφανώς εντός Κεντρικής αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει οι υπόλοιποι να σιωπήσουμε.Άλλο τα ακαδημαικά προσόντα του Διοικητή που πρέπει τουλάχιστον στο μαθηματικό μέρος να σκόραρε στο 0.2% και καλύτερα για να πάει στο ΜΙΤ και άλλο η επίδοση του στην Διοίκηση της Κεντρικής και η αντιμετώπιση των καταστάσεων.Η ακαδημαική επίδοση αποδεικνύει βεβαίως ευφυία αλλά δεν υπάρχει συσχετισμός ευφυίας και επιτυχίας στην καρριέρα κάποιου ,όπου συνήθως εκτός από άλλα προσόντα μετρούν οι διασυνδέσεις.Η Κεντρική δεν εποπτεύει αυστηρά αλλά καλύπτει τις τράπεζες και όσοι δεν το παραδέχονται φορούν παρωπίδες.
Jimmy on 08/06/2011
Oh and Erol Riza, please tell me what will happen when the ECB gets tougher with the liquidity they are providing to Greek banks... Greek banks will have to find alternative sources of funding and guess what? Their Cyprus subsidiaries will raise interest rates on deposits and by consequence rates on loans will also increase for ALL CYPRIOTS who borrow. Who with open arms granted these subsidiaries licenses in Cyprus? Well our hero who knows everything and is not part of the establishment. Could he prevent banks from draining the deposits from the Cyprus market and then taking them to Greece, Romania or other places. YES he could in many different ways and your 30 years experience should tell you that, he could have strongly suggested to all CEO's of the commercial banks not to do it or else he would take tougher measures... I think only a stern word by tough guy Orphanides would do the trick don't you???
Erol Riza on 08/06/2011
Gentlemen, let me try to clarify some issues since my comments may have been misunderstood;
Firstky, I am no apologist for the Central Bank or the banks;
Secondly, I have no desire to hinder a fruitful discussion;
Thirdly, I beleive the Central Bank has served the country and economy pretty well throughtout its existence;
Fourtly, I have a respect for Prof Demetriades who I know personally.

Where I disagree with the Prof and others is that the Central Bank is responsible for the banks' decsions to buy bonds or lend to Greek borrowers. My reference to my expereince was to explain that banks have credit committees and risk managment committees and their investments and lending are determined by an evaluation of risk and return, within the guidlines of the regulators and in line with Basel principles. I agree with prof Demetriades that these banking guidleines set by the Bank for Interntiional Settlements were outdate dnad failed in cope with the changes which were taking place in international banking and in particular the assignment of capital against risk. At one time it was more penal in tersm fo capital adequacy for a bank to lend to IBM (a AAA name some time ago) than say Mexico. The recent changes were introduced to correct an assymetry is risk and Basel III was somehow compromised by the financial crisis. Where does this lead to in terms of financial stability and soundness of the banking systems is something that will be debated for some years. However, it is wrong in my opinion to dicredit the institution and its Governor for practises of the banks which were done within their legal rights. The banks operate within the Eurosystem which is a system that has functioned on the whole pretty well. The crisis and its depth and breadth has taken everyone, including the ECB experts, by surprise. It is easy to critisize with the benefit of hindsight but criticism must be fair and justified. I think that the European Commission is making some recommendations on Cypruswhich we hope the authorities in Cyprus will heed and that corrective measures, where they are deemed necessary, will be taken by government and where the Central Bank has to perform better I think we can expect it will happen. But can you see the co-op banks coming under the supervision of the Central Bank? This is a segment of the market responsible for credit creation which is under a separate regulator. I would like to beleive we all want a sound and well managed banking system since this is the lifeblood of the economy.
In closing, I would like to thank Prof Demetriades who has raised important issues on capital adequacy and issues we all hope will make the banking system even more sound.
kax on 09/06/2011
First I would like to thank Mr Riza for his clarifications which are very welcome.I agree with most except the conclusion that the CB is not to blame.Banks in Cyprus are usually run by 2,3 people.Boards are not fully informed,most members are there for the benefits.Even the people running the show are not well informed about actions or inactions of their subordinates.As Jimmy pointed out they use valuations of collateral according to their wishes.I would ago as far to say that they start the other way,they decide what the provisions will be and then play with the numbers.Anybody can prove this just by checking valuations,there are often differences of 80% between nearby plots.Therefore it it is the CB task in their supervisory role to detect what is going on,rather than check what the banks show them.Everybody in Cyprus when appointed to a post thinks he knows everything and is unwilling to accept suggestions.This is the root of the problem,if CB used forensic accountants and invited people who deal with banks to whistleblow ,the results would be amazing.Instead they rely on their own staff and start on the premise that everything is run by the book.Rather than being specific I ask all of you if they have heard banks asking for extra collateral for loans given in Swiss francs which appreciated 25% the last few years.I Know no one.
While it is not the Governor's fault if his auditors are no match for the bank managers it is his responsibility to put in place the mechanism for effective bank supervision.If you look at the bios of the Governors and Presidents of the FED many are lawyers,few have as good academic experience than our Governor.Obviously they rely on their advisors.Dr Orphanides needs no advise on monetary policy,and I accept that perhaps when he made policy decisions he could not anticipate the crisis.However at this point where all over the worlds bank balance sheets are questioned he cannot speak about vigilante supervision.To a very large degree banks do what they like with their accounts and their numbers are not questioned by the CB.This is the problem the Governor must solve.If instead of praising the banks he took some time to PERSONALLY investigate how provisions are made and act accordingly most of the people who are disappointed by his performance so far would turn into his biggest supporters.
Jimmy on 09/06/2011
I agree with Kax's observations. I would also like to see the Co-Ops being regulated by the CBC to have uniform supervision of all credit institutions.
I disagree with Erol Riza that our criticism of the Governor and the CBC for its actions under his stewardship is unfair. Surely one cannot force a commercial bank to follow a particular strategy HOWEVER the Governor and his regulators can use rules, principles, regulations and on site examinations to guide banks towards more conservative recognition of NPL's more conservative application of the CBC rules etc.
In this area I'm afraid to note that the critisism directed towards the present governor are both fair and entirely justified. To be clear, I am no fan of AKEL or the present government's economic policies. On the other hand, this slavish belief that Orphanides is always right is unfounded, as I have proven, especially with regard to regulatory and supervisory matters and unfortunately for our country, this is the area in which a governor needs to be comfortable with in these challenging times. I would much rather have a new CBC governor that is well versed and experienced in this area of Central Banking and by extension a Head of Supervision with 30 years experience in that area than the current situation where you have a governor who is excellent with respect to Monetary Policy and who THINKS that he also knows how to supervise...this is very dangerous for our banking system and by extension our economy. Coupled with the fact that Dr Orphanides is a difficult character that vary rarely listens to others and encourages "groupthink" among his subordinates as well as a culture of fear and punishment towards all those that disagree with him, then we are running with 100Km per hour towards a very steep cliff...
The sooner the Mass Media in this country realise this and stop just clapping at all of Dr Orphanides decisions for reasons of political oposition to the present government, then our country will be better served. I have not seen a truly critical article in any Cypriot Newspaper or website with respect to the CB's regulation and this surely is UNFAIR.
Παρατηρητής on 10/06/2011
Αγαπητέ κ. Δημητριάδη, διάβασα με πολύ προσοχή το ενδιαφέρον σας άρθρο για τις υποβαθμίσεις και θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής: Σχολιάζετε σε κάποιο σημείο την ανακοίνωση της ΚΤΚ η οποία επισημαίνει ότι "πρέπει να ανατρέψουμε την αρνητική πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να επαναφέρουμε το δημόσιο χρέος σε επίπεδο το οποίο να συνάδει με τα δεδομένα μιας μικρής χώρας με μεγάλο χρηματοοικονομικό τομέα»
για να πείτε ότι "με άλλα λόγια η ΚΤΚ, αντί να εισηγηθεί τρόπους που θα μειώνουν τον κίνδυνο για το φορολογούμενο πολίτη από το μεγάλο μέγεθος του τραπεζικού συστήματος, τον καλεί να κάνει θυσίες ούτως ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει τις τράπεζες για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τους μεγάλους κινδύνους που αναλαμβάνουν".Σας ρωτώ λοιπόν τα εξής: για σας δεν είναι πρόβλημα η μεγάλη δημοσιονομική επιδείνωση των τελευταίων χρόνων; Δεν είναι πρόβλημα η μεγάλη ανοδική πίεση που το μεγάλο δημόσιο χρέος ασκεί στα κυπριακά επιτόκια; Θεωρείτε ορθή και συνετή την μέχρι τώρα ακολουθητέα δημοσιονομική πολιτική και διαφωνείτε με την ΚΤΚ η οποία τονίζει την ανάγκη για άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λήψη διαρθρωτικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης; Μήπως, λέω μήπως, αν σημερα είχαμε δημοσιονομικό πλεόνασμα και ανύπαρκτο ή πολύ χαμηλό δημόσιο χρέος, οι οργανισμοί αξιολόγησης θα υποβάθμιζαν την οικονομία μας; Επίσης αναφέρετε ότι "η ΚΤΚ, αντί να εισηγηθεί τρόπους που θα μειώνουν τον κίνδυνο για το φορολογούμενο πολίτη από το μεγάλο μέγεθος του τραπεζικού συστήματος..." Μα η ΚΤΚ της Κύπρου έχει προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του τραπεζικού μας συστήματος τα οποία καταγράφονται λεπτομερώς στην Ετήσια της Έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο. Μήπως δεν έχετε διαβάσει την Έκθεση αυτή; Η μήπως αποτελεί πρόβλημα για σας η θέση της ΚΤΚ ότι θα πρέπει να κινηθούμε τόσο προς την ενίσχυση του τραπεζικού μας τομέα όσο και προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης;
Αναμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας.
P. Demetriades on 10/06/2011
Would you take away from the poor, pensioners and the unemployed, or even the employed middle classes, in order to support bankers and bank shareholders?

That is the essence of the question.

Joseph Stiglitz has called this growing international phenomenon - with which the CBC seems determined to catch up - 'socialism for the rich'.

Bank profits and bonuses remain private while bank losses are socialised. Others have called it reverse Robin Hood behaviour.

I have a light-hearted post on this on my own blog, see:

http://givegoodeconomicsachance.blogspot.com/2011/03/ec101-socialism-for-rich.html

As for the public debt and deficit figures, their current levels, 61% and around 5.5% respectively, are certainly not alarming by any stretch of the imagination. Certainly not by comparison with other countries of the periphery, the UK or the US.

The main reason the public finances of Cyprus do not look good to the rating agencies is the large contingent liability called the banking system's exposure to Greece. If the latter wasn't there, the latest round of downgrades would not have happened. We know that from the statements made by all the agencies. We now know that these could add 25% of GDP to the debt ratio, taking it to a much more dangerous level of 76%.

The other reason why the public finances are not as good as the current relatively low levels suggest is the funding gap in pensions. If not addressed, this will result in the public debt growing out of control.

Pension contributions should certainly rise not only in order to put the public finances on a sustainable time path but also for reasons of social justice, which Prof. Ellinas' latest post explains rather well.

But the reason they should rise should not be to make room to support the banks, unless of course you believe in socialism for the rich...
P. Demetriades on 10/06/2011
I just discovered a typo in my comment above - I should have said 86%! 76% is much less dangerous!
Παρατηρητής on 11/06/2011
Κ. Δημητριάδη, μου απευθύνετε την εξής ερώτηση: "Would you take away from the poor, pensioners and the unemployed, or even the employed middle classes, in order to support bankers and bank shareholders? " Κ. Δημητριάδη, μα αυτό ακριβώς θα γίνει και γίνεται ήδη (εννοώ το πλήγμα εναντίον των συνταξιούχων, των φτωχών κλπ) όταν το δημοσιονομικό έλλειμα και χρέος εκτροχιαστεί και όταν στο τέλος, αν δεν συνέλθουμε έγκαιρα από μόνοι μας, θα μας αναγκάσουν κάποιο άλλοι να συνέλθουμε. Δεν βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα; Δεν είναι το δημοσιονομικό χρέος της χώρας που έφερε τη χώρα στο χάος και τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις και όχι μόνο, σε απόγνωση; ¨Ηδη η Κύπρος βρίσκεται υπό επιτήρηση από την ΕΕ για το αυξημένο της έλλειμα και πολλοί διεθνείς αναλυτές (financial times για παράδειγμα) προβλέπουν πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο το μέγεθος του δημοσίου χρέους κ. Δημητριάδη που εξετάζεται από τους διεθνείς οίκους και τις αγορές αλλά ΚΥΡΙΩΣ η διαφαινόμενη αξιοπιστεία μιας χώρας να πάρει διορθωτικά μέτρα. Αυτό το παραβλέπετε εντελώς! Για παράδειγμα η Κύπρος μπορεί να έχει χαμηλότερο χρέος από τη χ χώρα αλλά η χ χώρα να μην υποβαθμίζεται στο σημείο που υποβαθμιζόμαστε εμείς ακριβώς γιατί έχει δείξει μια αξιόπιστη πολιτική για δημοσιονομική εξυγίανση ενώ η χώρα μας δυστυχώς σχεδόν καμία απολύτως (μήπως κ. Δημητριάδη δεν γνωρίζετε για χώρες με μεγαλύτερο χρέος αλλά χαμηλότερες υποβαθμίσεις από εμάς;). Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε πως η πραγματική ανάπτυξη και η πραγματική δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας δεν επιτυγχάνονται με κούφια συνθήματα υπέρ των χαμηλά αμοιβόμενων ούτε ασφαλώς με τη πολυδιαφημιζόμενη "φορολόγηση του πλούτου" και την τιμωρία του κέρδους και της επιτυχίας. Γιατί είναι ο πλούτος, η επιτυχία και το κέρδος που παράγουν θέσεις εργασίας και πληρώνουν μισθούς και μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε άλλος τρόπος. Ο Νομπελίστας μας κ. Πισσαρίδης μόλις προχθές προειδοποίησε πως η σωτηρία της Ελλάδας μπορεί να γίνει κατορθωτή μόνο μέσα από ένα ανάλογο πρόγραμα όπως αυτό που εφάρμοσε τη δεκαετία του 80 στη Μεγάλη Βρετανία η κ, Θάτσερ όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Αυτό ασφαλώς ισχύει και για την Κύπρο. Αν εσείς κ. Δημητριάδη γνωρίζετε άλλη μέθοδο από αυτή που εισηγείται ο. Κ Πισσαρίδης ή γενικότερα άλλη μέθοδο για ενίσχυση των θέσεων εργασίας και των πραγματικών μισθών πέραν από την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με πραγματικά οικονομικά κίνητρα και αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, θα ήταν καλό να μας την αναλύσετε λεπτομερώς και να τη συζητήσουμε.(Πολλά από τα άλλα θέματα που θίγετε έχουν σχολιαστεί από τον κ. Ζένιο Σταύρου και εμένα στην απάντησή μου προς τον Jimmy και αν θέλετε μπορείτε να τα σχολιάσετε). Σας ευχαριστώ και πάλι για την απάντησή σας και ελπίζω ο δημιουργικός διάλογος που αναπτύσσεται να μας κάνει όλους σοφότερους.
P. Demetriades on 11/06/2011
Εχετε θίξει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα μπορoύσα να τα καλύψω όλα στο απαραίτητο βάθος σε 10 περίπου διαλέξεις (προσκλήσεις πολύ ευπρόσδεκτες)!

Εχω γράψει πολλά άρθρα γιά την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας που περιλαμβάνουν διαφορετικές εκτιμήσεις από τις δικές σας (και αυτές που αποδίδετε στον κ. Πισσαρίδη), οι οποίες άρχισαν με προβλέψεις από το Φεβράρη του 2010 ότι το πρόγραμμα λιτότητας δε θα δουλέψει γιά το λόγο ότι η πρωτοφανής λιτότητα θα βυθίσει τη χώρα στην ύφεση, ανεργία, φτώχεια και κοινωνική αναταραχή, όπως και έγινε, ο σύνδεσμος πιό κάτω είναι μόνο το πρώτο:

http://givegoodeconomicsachance.blogspot.com/2010/02/troubles-of-greece.html

Μπορείτε να δείτε στο δικό μου μπλόγκ - όπως και στα άρθρα που εχω δημοσιεύσει - πως μπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη και η ευημερία.

Η σημερινή αρχιτεκτονική της ευρωζώνης δε βοηθά καθόλου όταν οι οικονομίες βρίσκοντα σε ύφεση (φαίνεται να έχει γραφτεί από κάποιους οι οποίοι ανέμεναν μ΄νιμη άνθηση), π.χ. το ένταλμα της ΕΚΤ που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον πληθωρισμό, το ΣΣΑ που είναι προ-κυκλικό κλπ, δείτε τα πίο κάτω:

http://givegoodeconomicsachance.blogspot.com/2011/05/suicidal-tendencies-of-ecb.html

http://givegoodeconomicsachance.blogspot.com/2010/03/stability-and-growth-pact-neither.html

Οπως έχω εξηγήσει αλλού η λήψη μέτρων γιά να αντιμετωπισθεί το έλλειμμα στις συντάξεις είναι απαραίτητη όχι μόνο γιά να βελτιώσει τις προβλέψεις γιά την εξέλιξη του χρέους, αλλά και γιά τους λόγους που αναλύει ο κ. Ελληνας στο άρθρο του. Το μόνο που με ανησυχεί είναι το timing. Εν μέσω ύφεσης η ισχνής ανάκαμψης μέτρα που πιέζουν την κατανάλωση προς τα κάτω μπορεί να έχουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις και να αυξήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα, μειώνοντας τα φορολογικά έσοδα! Μπορεί δηλαδή να αποδειχθεί μπούμεραγκ.
Παρατηρητής on 11/06/2011
Θέλω ακόμα να προσθέσω κάτι πιο γενικό αλλά σημαντικό κ. Δημητριάδη: όταν επικρίνουμε την έκθεση των τραπεζών μας στην Ελλάδα και γενικότερα την έκθεση της κυπριακής οικονομίας στην ελληνική είναι σαν να επικρίνουμε την στρατηγική επιλογή της χώρας μας να έχει στενές οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα (αυτό που πρέπει να δούμε είναι πως καλύτερα αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους που προέκυψαν). Αυτές οι οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα έφερναν ως πρόσφατα στην Κύπρο εκατοντάδες εκατομύρια κέρδη και αποτελούσαν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Τώρα ξαφνικά επειδή προέκυψε η ελληνική κρίση μας λέτε με άλλα λόγια, αλλά αυτό στην ουσία μας λέτε, πως η στρατηγική αυτή επιλογή, η οποια ήταν απόλυτα φυσιολογική γιατί πρόκειται για μια χώρα με την ίδια κουλτούρα, γλώσσα κλπ με εμάς (και αυτό όπως γνωρίζετε είναι πολύ σημαντικό στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων) ήταν λάθος! Θα το πω απλά για να το καταλάβουν όλοι, όταν μας συμφέρει είμαστε και εμείς...Έλληνες και όταν δεν μας συμφέρει γινόμαστε μόνο Κύπριοι! Και το παίζουμε και υπερόπτες έναντι του ελληνικού λαού τη στιγμή που γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν είναι ο ελληνικός λαός που ευθύνεται για τη σημερινή κατάντια αλλά κάποιοι ανέυθυνοι πολιτικοί που οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν. Όπως ακριβώς και εδώ στην Κύπρο κάποιοι αρνούνται ακόμα να δουν που οδήγησαν τη δημοσιονομική κατάσταση τα τελευταία τρία χρόνια και να πάρουν μέτρα ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ. Μέχρι να μας οδηγήσουν και εμας αργά ή γρήγορα κάτω από την επιτήρηση του ΔΝΤ και τότε θα δούμε όλοι πως ο "σοσιαλισμός των πλουσίων" όπως τον ονομάζετε,δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα!
P. Demetriades on 11/06/2011
Πολύ καλό σημείο. Προσωπικά υπερ-αγαπώ την Ελλάδα, την ελληνική κουλτούρα, την ιστορία και είμαι περήφανος γιά τις δικές μου ελληνικές ρίζες.

Απόδειξη, μεταξύ άλλων, και η εισήγηση μου - που δημοσίευσε η Financial Times - γιά την επάνοδο του γερμανικού μάρκου, ως απάντηση σε αυτούς που θέλουν την Ελλάδα έξω από την ευρωζώνη, την οποία αντιμετώπισε με μεγάλη εχθρότητα - και χωρίς οικονομικά επιχειρήματα - ο γερμανικός τύπος. Δείτε:

http://www.iefimerida.gr/news/8074/%C2%AB%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%C2%BB

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1493696&nt=103

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=134767

Η Κύπρος πρέπει να στηρίξει την Ελλάδα άμεσα όσο μπορεί, αλλά όχι μέσω των τραπεζών που έχουν γνώμονα το γρήγορο κερδος.

Δυστυχώς εκείνο που βλέπω στον Κυπριακό τύπο - αλλά και σχόλια εδώ - είναι μιά συνεχής κριτική της Ελλάδας, και καμία κριτική της ευρωζώνης η οποία έχει εξίσου αν όχι και μεγαλύτερη ευθύνη γιά τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Πήραν ένα μεγαλο πρόβλημα και το μετέτρεψαν σε κρίση βιωσημότητας όλης της ευρωζώνης. Θυμίζει λίγο την Μεγάλη ϋφεση (Great Depresssion) που πρόεκυψε από τα λάθη της Κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Nice discussion.
Jimmy on 10/06/2011
Paratiriti,

Before Prof Demetriades replies to you I would like to contribute something.
62% debt to GDP is certainly not good and the large budget deficits of 4.5% are not good either (part of these came into play from the automatic stabilizers in our fiscal system due to the crisis-but even then I agree that the trend of these increases of these indicators are worrying), however these pale into insignificance if you look at the data of our exposure to Greece via our banks their loans to Greece, the Greek Bank subsidiaries and the Greek Government bonds. All these amount to between 5x our GDP to 10x our GDP depending on the rating agency...
So the CBC announcement that deflects or tries to shift the blame of the Fitch downgrade on the debt to GDP ratio or the budget deficit is unhelpful to say the least and shows that the CBC is hiding its head in the sand.
Also the measures taken by the CBC: 70 M euro "cushion" fund in case of bank failure that could in the future be raised to 500M euro is a drop in the ocean when compared to the multiples of GDP that our banking sector has at stake in Greece and the Greek Economy...
The conclusion is up to the people to decide, if the above behaviour by the CBC, that Prof Demetriades very correctly points out, is responsible behaviour from an institution that likes to believe it is holier than God.
Παρατηρητής on 10/06/2011
Jimmy σε ευχαριστώ για την απάντηση σου...αποφεύγεις όμως να απαντήσεις την ουσία των ερωτημάτων μου, και επειδή ίσως να έθεσα αρκετά και να μην έχεις ώρα να απαντήσεις, αν θες απάντα μου μόνο σε ένα: αν είχαμε δημοσιονομικό πλεόνασμα και όχι χρέος θα μας υποβάθμιζαν, ΝΑΙ η ΟΧΙ; Does this....little detail "pales into insignificance" to you?
Jimmy on 10/06/2011
Paratiritis,

YES we would still be downgraded due to the irresponsible supervision of the CBC and the Contagion effect from Greece, the agencies may not have downgraded as much but they would certainly STILL have DOWNGRADED us!! Do you fail to see the dangers from our exposures to Greece even in the theoretical possibility that we had a Surplus (tell me how many EU countries don’t have debt and have a suprplus?? You are living in dreamland if you think that is possible!!)
Why is the CBC and you trying to shift the blame, do you not recognise the severity of our exposure to Greece? Do you believe the CBC has been responsibly supervising? Do you not believe that if the CBC had not given licenses to Greek Subsidiaries and Allowed Marfin to keep its HQ in Cy after buying Egnatia that our exposure to Greece would have been far less. Do you not think that then AS A COUNTRY we could tell the rating agencies that are exposure to Greece is not MULTIPLES of our GDP??
Σταύρος Α. Ζένιος on 10/06/2011
Αγαπητοί,

ο τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας υπήρξε για πολλά χρόνια μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα της χώρας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προσελκύοντας κεφάλαια. Όταν τα λάθη άλλων --- κυρίως στις ΗΠΑ ---μας κτύπησαν και εμάς ας είμαστε λίγο ψύχραιμοι για τα "δικά μας λάθη".

Επίσης, τι πιο λογικό απο το να επενδύουν οι τράπεζες μας σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου --- μέχρι βεβαίως να ανακαλύψουν όλοι, περιλαμβανομένης και της ίδιας της ελληνικής κυβέρνησης --- οτι το ελληνικό δημόσιο έχει καταστεί αφερέγγυο. Πώς θα το γνώριζαν αυτό οι κύπριοι τραπεζίτες, ή η Κεντρική μας Τράπεζα;

Και τι να γίνει με τους κινδύνους απο υποβάθμιση των ομολόγων του κυπριακού δημοσίου; Οι Κυπριακές τράπεζες να παύσουν να αγοράζουν κυπριακά ομόλογα, να επενδύουν μόνο στην Κίνα ή Βραζιλία;

Όταν η διεθνής κρίση που ξεκίνησε απο το 2007 (όχι το 2008) αγγίζει το τραπεζικό μας σύστημα τρία ή τέσσερα χρόνια μετά αυτο μιλά θετικά για την σοβαρότητα του τραπεζικού μας τομέα αλλά και για την σοβαρή εποπτείας που ασκείται.

Τα δημόσια οικονομικά όμως είναι καθαρά δικό μας δημιούργημα, και εδώ πρέπει να δραστηριποιοιηθούμε για πιο άμεσες λύσεις. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να δεί πως να απαγκιστρωθεί σταδιακά απο την Ελλάδα (δύσκολο πράγμα! Γι' αυτο παλεύουν και οι ευρωπαικές τράπεζες....) χωρίς να προκαλέσει την πλήρη κατάρρευση της Ελλάδας.

Με δυό λόγια we are in this together: το τραπεζικό σύστημα και τα δημόσια οικονομικά. Ο κος Ορφανίδης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ. Πολύ λίγοι ήταν σε θέση να δούν αυτά που είδε εγκαίρως, και ΚΑΝΕΙΣ δεν μίλησε για τους κινδύνους που ο ίδιος δεν είχε δεί και δεν μπορούσε να είχε δεί!

Απο την άλλη το κράτος αύξησε τις δημόσιες δαπάνες ενώ μειώνονταν τα έσοδα, και όχι για παραγωγικές επενδύσεις αλλά για επιδόματα. Αυτή ήταν σίγουρη συνταγή για επιδείνωση των προβλημάτων και πολλοί προειδοποίησαν για αυτό --- περιλαμβανομένων και καθηγητων του Πανεπιστημίου Κύπρου σε δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε όταν ξέσαπσε η κρίση.

Συμπερασματικά: πρέπει να επικεντρωθούμε στην πραγματική οικονομία, παραγωγικές επενδύσεις δημόσιου χρήματος, καλύτερο κράτος, δημιουργία θέσεων εργασίας σε επαγγέλματα με προοπτική. Αν η οικονομία μας είναι ισχυρή ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ κίνδυνος απο το ελληνικό χρέος είναι διαχειρίσιμος. Αν η οικονμία μας είναι αδύνατη τότε το τελειώτικό κτύπημα θε έρθει απο τον τραπεζικό τομέα. Αλλά δεν θα είναι αυτός η αιτία.

Όταν έχεις ψηλό πυρετό ο θάνατος μπόρεί να έρθει απο ανεπάρκεια των νεφρών ή καρδιακή ανακοπή. Ούτε τα νεφρά όμως ούτε η καρδία φταίνε για τον ψηλό πυρετό!

Και μια μικρή υποσημείωση: Τα Internal Rating Models πολύ λίγες τράπεζες είναι σε θέση να τα αναπτύξουν, καμιά του μεγέθους των δικών μας τραπεζών. Απο το 2001 είχα πρετείνει την δημιουργία Risk Management Service Bureau ως κοινοπραξία των τραπεζών για να αναπτύξουμε πιο προηγμένη τεχνογνωσία.
P. Demetriades on 11/06/2011
Αγαπητέ Σταύρο,

Το επιχείρημα ότι δεν γνώριζαν οι τράπεζες γιά τη φερεγγυότητα της ελληνικής κυβέρνησης οταν αγόραζαν τα ομόλογα δεν ευσταθεί. Μεγάλο μέρος των ομολόγων απεκτήθη όταν τράπεζες άλλων χωρών πωλούσαν τα ομόλογα, μετά που άρχισε η μεγάλη κατρακύλα της Ελληνικής οικονομίας, δες το προηγουμενο μου άρθρο γιά το ίδιο θέμα:

http://blog.stockwatch.com.cy/?p=432

Οπως ανάφερα και πιό κάτω δεν κτίζονται τέτοιοι κίνδυνοι (7-9 φορές το ΑΕΠ και επέκταση που θυμίζει λίγο την αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου) σε μερικά χρόνια, χρειάζονται δεκαετίες, άρα κανένας δε φέρει αποκλειστικά την ευθύνη.

Έλαχε όμως ο κλήρος τώρα σε αυτούς που έχουν τα ηνία στην ΚΤΚ να λάβουν ουσιαστικά μέτρα γιά να περιορίσουν τον κίνδυνο, όσον το δυνατό χωρίς να μειωθεί η συνεισφορά του τραπεζικού συστήματος στην Κυπριακή οικονομία.

Αυτή είναι και η υπεύθυνη αντιμετώπιση του προβλήματος, παρά η εισήγηση να μειωθεί το δημόσιο χρέος γιά να στηριχθούν οι τράπεζες (το χρεός πρέπει να περιορισθεί γιά άλλους λόγους που εξήγησα πιό πάνω).

Διαφορετικά η ΚΤΚ μετατρέπει τον εαυτόν της σε εκπρόσωπο του (διεθνούς) κινήματος του "σοσιαλισμού γιά τους πλούσιους" στην Κύπρο γιά το οποίο έχω γράψει αλλού:

http://givegoodeconomicsachance.blogspot.com/2011/03/ec101-socialism-for-rich.html
Παρατηρητής on 11/06/2011
Προς Jimmy: Με πρόλαβε o κ. Ζένιος και έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Τα μόνα που έχω να προσθέσω είναι τα εξής: Επικρίνεις τον κ. Ορφανίδη ούτε λίγο ούτε πολύ γιατί δεν προέβλεψε την ελληνική κρίση, λες και ο κ. Ορφανίδης είχε στα χέρια του τα στοιχεία εκείνα που η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση έκρυβε από τον ελληνικό λαό και για τα οποία ουδείς γνώριζε ούτε ασφαλώς και ο σημερινός πρωθυπουργός που κάνει το παν για να τα καταφέρει η χώρα να αποφύγει τη χρεοκοπία (και αν σταματήσει ο λαικισμός και η ανάλογη υπόσκαψη, όπως αυτή που γίνεται και στον κ. Ορφανίδη θα τα καταφέρει). Επικρίνεις τον κ. Ορφανίδη γιατί δεν πρόβλεψε κάτι που δεν πρόβλεψε κανείς διεθνώς ενώ παραγνωρίζεις εσκεμμένα πως ο κ. Ορφανίδης σε αντίθεση με το αρμόδιο υπουργείο οικονομικών πρόβλεψε πολύ ορθά τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης στη δική μας οικονομία και προειδοποίησε έγκαιρα για την αστόχευτη και εν πολλοίς άσχετη με την κρίση δημοσιονομική σπατάλη, ενώ παράλληλα έπαιρνε και παίρνει μέτρα για περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού μας συστήματος. Και κανένας ασφαλώς διεθνής οίκος αξιολόγησης δεν επέκρινε την εποπτεία που άσκησε ο κ. Ορφανίδης, απλά διαπιστώνουν τους κινδύνους που προέκυψαν από την ελληνική κρίση για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει η ΚΤΚ (εδώ σε προκαλώ, οι οίκοι, η Ευρωπαική Επιτροπή, το ΔΝΤ, έχουν επισημάνοι αρκετές φορές την ευθύνη των κυπριακών αρχών για τη δημιουργία του δημοσιονομικού ελλέιμματος, έχεις όμως δει πουθενά κάτι ανάλογο να καταλογίζεται στην ΚΤΚ για τη δημιουργία των κινδύνων από την ελληνική κρίση; απλούστατα οι κίνδυνοι αυτοί, οι κατεξοχήν εξωγενείς, επηρεάζονται δυστυχώς περαιτέρω από την δημοσιονομκή διολίσθηση που δεν είναι εξωγενής αλλά κυρίως δημιούργημα λανθασμένων αποφάσεων εντός Κύπρου και όχι ασφαλώς της ΚΤΚ). Μήπως εσύ αγαπητέ Jimmy, είτε ο κ. Δημητριάδης είτε ο οποιοσδήποτε που σήμερα επικρίνει τον κ. Ορφανίδη, είχαν προβλέψει τι θα γινόταν στην Ελλάδα και είχαν προβεί σε έγκαιρες προειδοποιήσεις επί του συγκεκριμένου; Όχι ασφαλώς γιατί αυτό ήταν αδύνατο! Γιατί επομένως επαναλαμβάνω έρχεσαι τώρα εκ των υστέρων να επικρίνεις τον κ. Ορφανίδη για κάτι που ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος προέβλεψε(επειδή δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί); Αυτό που μετρά είναι ότι ο ο κ. Ορφανίδης έπραξε το καλύτερο υπό τις περιστάσεις, τη στιγμή μάλιστα που κάποιοι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να υποσκάψουν το θεσμικό εποπτικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες του Διοικητή και να δώσουν εποπτική αρμοδιότητα, όπως κατάγγειλε δημόσια ο κ. Ορφανίδης, σε μέλος του ΔΣ του οποίου τα συμφέροντα συγκρούονται με αυτά της αμερόληπτης και ανεξάρτητης εποπτείας. Επίσης, ισχυρίζεσαι πως και πάλι θα υποβάθμιζαν την πιστοληπτική ικανότητα του δημόσιου μας χρέους...αν δεν είχαμε χρέος αλλά πλεόνασμα. Φαίνεται μάλλον πως ούτε εσύ ο ίδιος αντιλαμβάνεσαι τι ακριβώς ισχυρίζεσαι σε αυτό το σημείο γιατί ασφαλώς είναι αδύνατο να υποβαθμιστεί ένα χρέος ανύπαρκτο!
P. Demetriades on 11/06/2011
Παρατηρητή,

Φαίνεται ότι δεν έχεις διαβάσει το προηγούμενο μου άρθρο γιά το ίδιο θέμα, το οποίο παρουσιάζει πιο συγκεκριμένα στοιχεία γιά το πότε αποκτήθηκαν τα ομόλογα - δεν υπήρχε καμία ανάγκη γιά προβλέψεις αφού οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί σε όλους:

http://blog.stockwatch.com.cy/?p=432

Θα ήταν ευχής έργον αν οι διάφοροι σχολιαστές απέφευγαν την προσωποποίηση (και πολιτικοποίηση) του θέματος, η οποία το μόνο που πετυχαίνει είναι να θολώνει τα ύδατα. Εχουμε μπροστά μας ενα θέμα καθαρά οικονομικής πολιτικής και ρύθμισης, και όχι προσωπικοτήτων.

Η κουλτούρα της χαλαρής εποπτείας και ρύθμισης από την ΚΤΚ είναι φαινόμενο δεκαετιών και κανένα συγκεκριμένο άτομο δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη. Δεν είναι και τόσο εύκολο να αλλάξει αλλά πρέπει, γιά το δημόσιο συμφέρον.

Ενας ακόμη λογός που σήμερα η ΚΤΚ πρέπει να γίνει πιό αυστηρή είναι και η επέκταση του σχέδιο εγγύησης καταθέσεων που έγινε το 2009, η οποία συνεπάγεται αυξημένο ηθικό κίνδυνο (Moral hazard).
kax on 11/06/2011
Επειδή έχει ώρα που υπέβαλα σχόλιο που μπορεί να σκοντάφτει σε λογοκρισία η θέση μου για την εποπτεία εκφράζεται από τον πρώην Κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Edward Gramlich "It is like a city with a murder law, but no cops on the beat" "Booms and Busts:The Case of Subprime Mortgages" Federal Reserve Bank of Kansas City Review Fourth Quarter 2007,105-13
Jimmy on 12/06/2011
Paratiriti,

It is funny that you are talking about Surplus and 0 Public Debt. I challenge you give me one name of an EU country that has a surplus now. So saying that I don't know what you are trying to say that would the rating agencies downgrade us if we had no public debt or surplus that is almost impossible to be the case in THE REAL WORLD you are talking about a theoretical possibility! My reply that we would still be downgraded by the rating agencies applies in the real world possibility that we would have a very low public debt to GDP and our current exposure to Greece. Even say with a 20-25% debt level which is VERY VERY low by any standard our current exposure to Greece would cause a downgrade. Is it possible for any state to supply healthcare, education and defence with a surplus? NO WAY so even suggesting this is possible means your out of touch with reality!
Also forecasting in A SOCIAL SCIENCE like economics is for charlatans just read the black swan and you will see. I never said that I Predicted the Greek crisis. Orphanides though with his lax supervision is doing Nothing to solve the problem.
Σταύρος Α. Ζένιος on 12/06/2011
Αγαπητέ Πανίκο,

διάβασα το άρθρο σου στο οποίο με παρέπεμψες για να απαντήσεις στην θέση μου.

Γράφεις ακριβώς:

"Για να αγορασθούν τα ομόλογα με τόσο μεγάλη έκπτωση, πολύ πιθανό να έχουν αποκτηθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Κάτι που οδηγεί στο αναπόφευκτο αλλά και δυσάρεστο συμπέρασμα ότι όταν οι Γερμανικές τράπεζες πωλούσαν ομόλογα για να μειώσουν την έκθεσή τους, η Τρ. Κύπρου αγόραζε περισσότερα.

Εύχομαι η πιο πάνω εκτίμηση να είναι λανθασμένη."

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατι η εκτίμηση σου είναι μάλλον λανθασμένη: αγνοείς πολλές άλλες ερμηνείες αυτών που δήλωσε ο CEO της Τρ. Κύπρου, πολύ πιο πιθανές απο την δική σου. Όπως, για παράδειγμα, οτι τα ομόλογα δεν αγοράστηκαν με έκπτωση τον τελευταίο χρόνο, αλλά εμφανίζονται στα βιβλία με έκπτωση λόγω της αύξησης των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας τον τελευταίο χρόνο.

Η κύρια παρατήρηση μου όμως είναι οτι δεν μπορείς να διαψεύσεις τα επιχειρήμaτα μου με ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ οι οποίες μπορεί να είναι και λανθασμένες όπως ο ίδιος ομολογείς --- και όπως μάλλον είναι.

'Εχοντας λοιπόν μελετήσει την απάντηση σου παραμένω στην αρχική μου θέση οτι:

"Πρέπει να επικεντρωθούμε στην πραγματική οικονομία, παραγωγικές επενδύσεις δημόσιου χρήματος, καλύτερο κράτος, δημιουργία θέσεων εργασίας σε επαγγέλματα με προοπτική. Αν η οικονομία μας είναι ισχυρή ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ κίνδυνος απο το ελληνικό χρέος είναι διαχειρίσιμος. Αν η οικονμία μας είναι αδύνατη τότε το τελειώτικό κτύπημα θε έρθει απο τον τραπεζικό τομέα. Αλλά δεν θα είναι αυτός η αιτία."

Οπωσδήποτε αν επέμενα να διώξουμε κάποιον για εκτιμήσεις που ΔΕΝ ήταν προβλέψιμες αυτος ΔΕΝ θα ήταν ο Διοιηκητής. Δεν έχω όμως αμφιβολία οτι αυτό θα γίνει στο τέλος.

Και εγώ εύχομαι η πιο πάνω εκτίμηση μου να είναι λανθασμένη!

Μάλλον όμως ΔΕΝ είναι.
P. Demetriades on 12/06/2011
Αγαπητέ Σταύρο:

Η υπόθεση μου αποδείχθηκε σωστή. Μετά που έγραψα το άρθρο ανακάλυψα ότι η Τρ.Κύπρου είχει μειώσει την έκθεση της σε ελληνικά ομόλογα σε 0.1 δις ευρώ πριν το τέλος του 2009:

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=110243

Αρα ομόλογα 2 σχεδόν δις ευρώ (με υψηλές βραχυπρόθεσμες αποδόσεις και μεγάλο μεσοπρόθεσμο ρίσκο) αποκτήθησαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Συμφωνώ όμως απόλυτα με τις εκτιμήσεις σου γιά τη σημασία των παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων και το καλύτερο κράτος με το οποίο υποθέτω εννοείς τη χρηστή διοίκηση (good governance). Αυτά είναι και τα θέματα στα οποία επικεντρώνομαι ως ερευνητής εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες.

Δεν έιναι όμως καθόλου σίγουρος ότι αν υπάρξει τσουνάμι από την Ελλάδα, η Κύπρος θα αντέξει όσο ισχυρή και αν ήταν η οικονομία της, λόγω κυρίως του μικρού της μεγέθους.

Τυχόν χρεοκοπία της Ελλάδας θα μπορούσε να είχε επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος πολύ μεγαλύτερες ακόμη και από το 25% του ΑΕΠ της Κύπρου. Η εμπιστοσύνη που είχα στην ευρωζώνη να λύσει τα προβλήματα της Ελλάδας και των άλλων χωρών της περιφέρειας έχει σχεδόν εξατμισθεί εντελώς.
kax on 12/06/2011
Επειδή η συζήτηση εξελίσσεται σε πολύ θεωρητικό επίπεδο απλώς θέλω να παρατηρήσω ότι φαινεται από τους ισολογισμούς των τραπεζών ποτε αγοράστηακαν τα ομόλογα.Η μεν Λαική στην συντριπτική πλειοψηφία τα είχε από πριν ενώ η Τράπεζα Κύπρου τα αγόρασε κατά την διάρκεια της κρίσης.Ο ΚΟς Ηλιάδης απλά επεσήμανε ότι αν γίνει κούρεμα ένα πσοστό δεν θα χάσει η Τράπεζα του όλο το ποσό διότι τα έχει στα βιβλία σε τιμή 88 και οχι 100.Δεν είπε ποτε τα αγόρασε.Το λεν οι ισολογισμοί της Τράπεζας του.
Δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση αν είχε ευθύνη ο Διοικητής διότι αγόρασαν Ελληνικά ομόλογα οι τράπεζες ούτε και αν δεν αγόρασαν Κυπριακά καθ υπόδειξη του όπως υπαινίσσεται σήμερα η Καθημερινή.
Εκείνο όμως που επιμένω είναι ότι σε αντίθεση με τους Κους Ζένιο και Δημητριάδη που σαν ακαδημαικοί επισημαίνουν και εισηγούνται διαφορα μέτρα ο Κος Ορφανίδης δεν είναι καθηγητής πανεπιστημίου.Οφείλει λοιπόν πέραν από επισημάνσεις και εισηγήσεις να βεβαιώνεται ότι η Κεντρική εποπτεύει οτι οι Τράπεζες ακολουθουν τις οδηγίες της και δεν κάνουν ότι θέλουν.
Παρατηρητής on 16/06/2011
κ. Δημητριάδη λετε: "Δεν έιμαι όμως καθόλου σίγουρος ότι αν υπάρξει τσουνάμι από την Ελλάδα, η Κύπρος θα αντέξει όσο ισχυρή και αν ήταν η οικονομία της, λόγω κυρίως του μικρού της μεγέθους." Μα αν το πιστεύετε αυτό τότε αυτόματα η όλη κριτική που ασκείτε στον κ. Ορφανίδη αναιρείται ολοκληρωτικά, αφού ασφαλώς δεν ευθύνεται ο κ. Ορφανίδης για το μικρό μέγεθος της οικονομίας της χώρας μας.

Όμως είναι καλό πρωτού ενδεχομένως προχωρήσουμε στη συζήτησή μας να ξεκαθαρίσουμε κάποιες από τις θέσεις σας που νομίζω σε κάποια σημεία παραμένουν θολές:

Εγώ έχω πεί πως ο κ.Ορφανίδης έχει πολύ ορθά προβεί στις εξής ενέργειες για θωράκιση της οικονομίας της χώρας μας:

1. Έχει προτρέψει τις τράπεζές μας να ενισχύσουν την κεφαλαιουχιακή τους βάση και αυτό έχει γίνει και καταγράφεται και από τους οίκους αξιολόγησης.

1. Έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να συνδράμει στην δημιουργία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για ισχυροποίηση του τραπεζικού τομέα αλλά η κυβέρνηση έχει μετατοπίσει το βάρος στην δημιουργία του Ταμείου για κάλυψη των αλόγιστων κρατικών δαπανών.

3. Έχει με εντονο τρόπο και πάρα πολλές φορές καλέσει την κυβέρνηση να πάρει άμεσα διορθωτικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, για το συνταξιοδοτικό πρόβλημα κλπ.Η κυβέρνηση ακόμα να το πράξει.

Δηλαδή από τις ποιο πάνω ενέργειες/εισηγήσεις του κ. Ορφανίδη, μόνο η πρώτη έχει υλοποιηθεί γιατί αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΚΤΚ και του Διοικητή της και δεν υπόκειται στην κωλυσιεργία της κυβέρνησης. Οι άλλες δύο του εισηγήσεις δεν είναι αρμοδιότητα της ΚΤΚ να υλοποιήσει και έτσι δεν είναι στο χέρι του κ. Ορφανίδη να κάνει οτιδήποτε πέραν από τις έντονες συστάσεις/συμβουλές προς την κυβέρνηση. Αποκλειστική ευθύνη γι' αυτές τις ενέργειες, όπως άλλωστε και η ίδια η κυβέρνηση διατυμπανίζει, φέρει η ίδια η κυβέρνηση.

Εσείς κ. Δημητριάδη συμφωνείτε με τις τρεις εισηγήσεις του κ. Ορφανίδη; Διαφωνείτε με κάποια από αυτές;Εισηγήστε κάτι άλλο συγκεκριμένο που πρέπει να γίνει από πλευράς ΚΤΚ;

Αναμένω με πολύ ενδιαφέρον την απάντησή σας

ΥΓ: προς Jimmy: λες ότι ζω σε φανταστικό κόσμο και δεν μπορεί μια κυβέρνηση να έχει και πλεόνασμα αλλά και να παρεχει υπηρεσίες υγείας,άμυνας και εκπαίδευσης. Μα αν θυμάμαι καλά, πριν 3 χρόνια είχαμε πλεόνασμα και είχαμε και υγεία και εκπαίδευση και άμυνα! Η μήπως τις υπηρεσίες αυτές τις εισήγαγε αυτή η διακυβέρνηση; Και είναι γι' αυτό που μέσα σε 3 χρόνια όχι μόνο εξανέμισε το πλεόνασμα που είχαμε αλλά δημιούργησε και τόσο μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικής αναξιοπιστείας, το οποίο οδήγησε την απόδοση (yields) των δεκαετών ομολόγων της Κύπρου στην τέταρτη πιο ψηλή θέση μετά από αυτά της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας;
Jimmy on 21/06/2011
Paratiriti,
Go figure out the difference between Public Debt and Budget Deficit and then start talking…
From what you said it was inferred that Cyprus had at a time no Public Debt and by extension a Surplus. This is Fantasy stuff.
Yes it is possible for a couple of years to have a budget surplus rather than a public budget deficit and this is more possible in times that the global economy is doing well…it is almost impossible to achieve a public budget surplus in years of the worst crisis since the great depression.
As to what Orphanides proposes these measures ARE NOT ENOUGH!!
His proposal for the “cushion fund” of 70 M euro is a DROP IN THE OCEAN 500M Euro he proposes (after been criticised by the rating agencies) over several years amounts to 3% of our GDP if Greece fails then 25% of our GDP is in danger, due to exposure of banks HE EXCLUSIVELY REGULATES to Greece via Greek Gov Bonds, Greek Bank Bonds and loans to Greek Households and Businesses…
As to 10% Capital Adequacy ratios they will be decimated in case of a Greek Failure…
So stop believing O is a hero he doesn’t see the wood for the trees! If Cyprus is affected by the crisis it is because he is asleep at the wheel and the decisive factor for any Cyprus Economy failure is his half understanding of bank regulation!!
Παρατηρητής on 21/06/2011
Αγαπητέ Jimmy,
σε ευχαριστώ για την απάντησή σου....γνωρίζω ασφαλώς τη διαφορά μεταξύ δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους και δεν χρειάζομαι κανένα μάθημα επ' αυτού του σημείου. Ιδιαίτερα από άτομα που δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται την διαφορά μεταξύ δημοσιονομικής σπατάλης και ψηφοθηρίας από τη μια και δημοσιονομικής πειθαρχίας και εξυγίανσης από την άλλη...και που επίσης δεν αντιλαμβάνονται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Κύπρο είναι δομικής φύσης κυρίως και δεν οφείλεται στην κρίση...απλούστατα η κρίση υπήρξε η αφορμη για να διαφανούν τα σφάλματα δημοσιονομικής απειθαρχίας στην Κύπρο και η αδυναμία ορισμένων να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις των επιλογών αυτών αλλά και ασφαλώς τα χρόνια διαρθρωτικά πρόβληματα τα οποία οι ιδεολογικές αγκυλώσεις κάποιων αντί να λύουν, επιδεινώνουν (όπως και στην Ελλάδα έτσι και εδώ η κρίση δεν σχετίζεται ποσώς με τη διεθνή χρηματοικονομική αναταραχή αλλά με τα δημόσια οικονομικά και τις διαρθρωτικής φύσης στρεβλώσεις,το πρόβλημα είναι εσωτερικό, δεν προείλθε από έξω),..
Μάθε λοιπόν πρώτα αγαπητέ Jimmy αυτές τις απλές οικονομικές έννοιες που δεν φαίνεται να γνωρίζεις πολύ καλά (αν δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με την οικονομική επιστήμη να σου συστήσω αρκετά προπτυχιακά βοηθήματα τα οποία θα σε βοηθήσουν τουλάχιστον να κατανοήσεις τις πρώτες βασικές έννοιες) και μετά να ασχοληθείς και με πιο εξειδικευμένα θέματα τραπεζικής εποπτείας κλπ.. Για τα οποία και πάλιν φαίνεται να έχεις σημαντικά κενά και να μην γνωρίζεις επαρκώς τις θέσεις του Διοικητή της ΚΤΚ επί του προκειμένου, ο οποίος δεν κοιμόταν όπως εσύ ισχυρίζεσαι αλλά συνεχώς προειδοποιούσε για όσα συμβαίνουν σήμερα, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι τους οποίους εσύ προφανώς υποστηρίζεις, δήλωναν σε όλους τους τόνους πως είμαστε η ...καλύτερη οικονομία στην ευρωζώνη!!! (και τώρα που καταρρέουμε και θελουν να απαλλαγούν και από τον ενοχλητικό Ορφανίδη που λέει την αλήθεια, ξεκίνησαν και μια εκστρατία να του τα φωρτώσουν όλα!)
Jimmy on 22/06/2011
Dear Paratiritis,

Many thanks for your amusing response.
For your information my first degree was in Economics from a world class university. ( I bet you anything I'm probably better qualified than you on the subject if this is how low you want the conversation to drop) The basic difference though, is that I can appreciate that "rational expectations" modeling and forecasting in economics, a Social and not NATURAL or PHYSICAL, Science is for Charlatans. Something that people like you, who believe in the neo-classical synthesis, and are amazed by mathematics in models, fail to grasp.
As to the structural nature of the debt in Cyprus this is exactly what your friend Orphanides keeps wrongly pestering everyone about. Also his ex boss Greenspan the "Maestro" of Neo Classical and laissez faire who perpetually blew bubbles and believed monetary policy is strictly to target inflation has acknowledged in a speech to congress that "the whole intellectual edifice on which his assumptions were based has collapsed" now that the massive saving of big banks has stopped the rot, he is once again returning to his old wrong ways something that people like you and Orphanides believe in.

I can also assure you that I am not an Akel voter and have never voted left in my life. The basic difference is that someone like me understands that attacking our economy by the right just to gain votes in the elections is unpatriotic. It is also very amusing that the days that the Finance Minister (with all his weaknesses) goes abroad on roadshows to sell our bonds to institutional investors then Orph at the same time doubts the creditworthiness of his own country...an act of treason...In what other country in this world, dear paratiritis, does the Central Bank Governor undermine his own government and does not work WITH the government for the good of the country? Please elaborate. What Orphanides is doing is unhelpful full stop.
As to Specific regulatory Issues I just laugh at your ignorance, you seem to be from Orphanides' inner circle -(CB Econ Res), and it is people like you that encourage "groupthink" and have no understanding whatsoever of regulation and supervision that will make our country fall of a cliff with your hubristic ways.
Please explain to me since you have such a deep knowledge of O's views on regulation why he allowed the following:
1. Alpha bank to buy Lombard Natwest and thus enlarge its Cyprus Subsidiary to a large extent, making it a systemic institution by our market standards and too big to fail.
2. Eurobank had come as a branch and in 2008 under Orphanides' watch he allowed it to become a subsidiary and as such the Cypriot taxpayer, you and me, are on the line for saving this bank when it fails.
3. Why he gave a license to Pireaus bank in 2008 as a subsidiary. Again we are on the hook for a rescue of its Cyprus subsidiary thanks to O's deep knowledge of banking regulation...
4. Why he fails to see that Marfin Popular, Egnatia are now a grave danger to our economy given its 50% banking book exposure to Greece its 3bn Euro Greek Gov Bonds and its holding of other Greek bank bonds.

I repeat, people like yourself and Orph that say all that is wrong in Cyprus is the structural public debt are living in a parallel universe. If Greece collapses the structural nature of our debt will be a drop in the ocean when compared to our HUGE exposure to Greece 9x our GDP that was built up under your hero's watch, who all he does is ask for higher capital ratios, again a mere drop in the ocean for the magnitude of the disaster that can hit us if Greece defaults. So compare 60% of GDP debt to 9 times our GDP bank assets, most of it to Greece and tell me in your expert opinion which is more dangerous...
Professor Demetriades has in this and other articles exposed the truth behind what is going on in our economy. On the other hand the Cyprus Media and O have spun a web of misinformation (O has a specialised PR spin doctor/media spokesman) just to make sure he is portrayed by the press in a favourable light. Instead of wasting taxpayers money on this, I would prefer he work to save our economy rather that preaching at the high altar of MIT economics!!
Taylor on 22/06/2011
Paratiritis

Why are you so for Dr Orphanides what is your relation to him? It is beggar's belief why a person can be so fascinated by a controversial figure to put it kindly.
Παρατηρητής on 22/06/2011
Taylor,
γιατί υπάρχει συνεχώς αυτή η νοοτροπία στην Κύπρο που λέει πως όποιος υποστηρίζει τις θέσεις κάποιου (είτε οικονομικές είτε πολιτικές), σημαίνει πως αυτό κρύβει κάποια προσωπικά συμφέροντα αν αυτό υπονοείς; Αν προσέξεις και στη συζήτηση που άνοιξε εδώ στην stockwatch για το πρόβλημα της Ελλάδας, έχω υποστηρίξει με θέρμη την πολιτική που την στιγμή αυτή ακολουθεί ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου. Μήπως είναι για να με διορίσει στο...δημόσιο τομέα της Ελλάδος;
Παρατηρητής on 24/06/2011
Αγαπητέ Jimmy.

Η νεοφιλεύθερη αντίληψη (αν έτσι απλοικά ονομάσουμε τη σχολή σκέψης που ασπάζεται τη Νεο-κλασική οικονομική θεωρία και το laissez faire που λες ότι αποστρέφεσαι) όσον αφορά την οικονομία έχει ως μια από τις βασικές της αρχές τον αυστηρό έλεγχο της κυκλοφορίας του χρήματος. Οι οικονομικές φούσκες στις οποίες αναφέρεσαι δημιουργήθηκαν ακριβώς από το αντίθετο: την ανεξέλεγκτη αύξηση στην κυκλοφορία του χρήματος. Μήπως τελικά, λέω μήπως, δεν ήταν νεοφιλελεύθερες οι πολιτικές εκείνες που οδήγησαν στις φούσκες και τελικά στην κρίση;

'Οσον αφορά το Διοικητή της ΚΤΚ το μόνο που θέλω να σου πω είναι πως δεν υποστηρίζω τις θέσεις του γιατί είναι νεοφιλελεύθερος και μάλλον δεν είναι ασφαλώς ο άνθρωπος, αλλά γιατί κρίνω τις ενέργειές του (στα θέματα της αρμοδιότητάς της ΚΤΚ) αλλά και τις οικονομικές του συμβουλές προς αυτούς που χειρίζονται την οικονομική πολιτικη της χώρας μας ως απόλυτα σωστές και ενδεδειγμένες. (Για τον ίδιο ακριβώς λόγο υποστηρίζω και την πολιτική που τη στιγμή αυτή ακολουθεί στην Ελλάδα ο Γιώργος Παπανδρέου ο οποίος επίσης δεν είναι νεοφιλελεύθερος αλλά θεωρώ πως αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη στήριξή του μνημονίου). Επίσης να σου υπενθυμίσω, επειδή καταφέρεσαι και πολύ σωστά εναντίον της δημιουργίας φούσκων στην οικονομία, ότι ο κ. Ορφανίδης ήταν ο μόνος που έβλεπε πως στα ακίνητα είχε δημιουργηθεί φούσκα και ήταν ο μόνος που πήρε μέτρα γι αυτό το θέμα παρά τις αφόρητες πιέσεις και την αντίθεση όλων συμπεριλαμβανομένου και του ΔΗΣΥ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια ανοικτή συζήτηση για την οικονομία που είχα πάει τότε, γνωστός οικονομικός παράγοντας είχε διερωτηθεί δημόσια "μα που τη βλέπει την φούσκα ο Διοικητής της ΚΤΚ?". Τα γεγονότα βέβαια δικαίωσαν τον κ. Ορφανίδη και σε αυτό όπως και σε όλα τα άλλα θέματα. Μήπως είναι τυχαίο πως τη στιγμή αυτή υποστηρίζεται από όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων και τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ) με εξαίρεση κάποιους από την ηγεσία του ΑΚΕΛ; Και είναι τυχαίο πως σε όλα τα θέματα που έχει θίξει έχει την απόλυτη στήριξη της ΕΚΤ;
Taylor on 29/06/2011
Paratiriti,

This is indeed the first time I have personally heard Greenspan not been called a neocon I quote from Wikipedia:
''Greenspan describes himself as a "lifelong libertarian Republican".''

With regards to Dr Orphanides always being right this must be the worst joke ever. Ok you say he saw the Cyprus Property bubble what did he do about it? Even if he had raised the loan to value ratio that you are alluding to, it is definitely NOT a soft landing he created for the Cyprus Property market and I guess that is why certain professional valuers critisized him.
Yes Orphanides has the support of the ECB in monetary policy issues and to some fiscal structural issues he raises, I doubt that the ECB supports him in not understanding the contagion effects from the Greek Economy... Something that you avoid answering like the plague as if this does not exist!! Only this shows your bias!!
As to whether all political parties support him, Orphanides' strong supporters are Mr Averof Neophytou and Mr N Papadopoulos. The first has been visiting Dr O in the CBC very frequently as my friends within the CBC can confirm. All the other political parties are not strong supporters of whatever Orphanides says they just criticize people who try to undermine his independence. As to whether the vast majority of public opinion support him again I beg to differ, at least in my circles only a minority support him..
Παρατηρητής on 29/06/2011
Taylor,

Δεν γνωρίζω πως ο ίδιος ο Greespan περιγράφει τον εαυτό του και αν θεωρεί ότι είναι libertarian neconservative όπως λες, εγώ κρίνω την οικονομική του πολιτική και σίγουρα αυτή δεν έχει σχέση με την ταμπέλλα που λες ότι ο ίδιος προσδίδει στον εαυτό του. Γιατί δεν μπορεί και δεν είναι neoconservative policy BY DEFINITION η ανεξέλεκτη αύξηση της προσφοράς χρήματος. Εκτός πια και αν είμαστε ότι δηλώνουμε!

Όσον αφορά τον Ορφανίδη, από τον τρόπο που γράφεις γίνεται ξεκάθαρο πως αυτό που πραγματικά σε ενοχλεί δεν είναι ούτε η εποπτική του πολιτική ούτε οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με θεμιτή κριτική, είναι εμφανές ότι υπάρχει μια εμπάθεια εναντίον του και είναι πολύ καλά γνωστό πια ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ στην Κύπρο τον πολεμά και γιατί. Και σε προκαλώ να μου βρεις έστω και μια δήλωση κριτικής εναντίον του Ορφανίδη που έχει γίνει από στέλεχος άλλου κόμματος πλην της γνωστής μερίδας του ΑΚΕΛ η οποία σε τελική ανάλυση δεν είναι τον Ορφανιδη που υπονομεύει αλλά κάθε σοβαρή προσπάθεια για διορθωτική δημοσιονομική πορεία. 'Οσον αφορά τον κύκλο σου δεν αμφιβάλλω καθόλου για τα αισθήματα που λες ότι τρέφουν για τον Ορφανίδη.

Όσον αφορά τις επιδράσεις από την Ελλάδα που λες ότι αποφεύγω να συζητήσω θα σου πω ένα πράγμα και θα κάνω και μια πρόβλεψη και εδώ θάμαστε να δούμε ποιος θα επαληθευτεί: Η Ελλάδα στο τέλος θα τα καταφέρει. Το νερό μπήκε στο αυλάκι, η χώρα έχει πάρει μέτρα και η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν τελεσίδικα αποφασίσει για το θέμα. Κανένα πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί στον τραπεζικό μας τομέα. Πάρα πολύ σύντομα η Κύπρος εξ αιτίας της μη λήψης μέτρων στα δημοσιονομικά θα βρεθεί σε πολύ χειρότερη και από την Ελλάδα θέση και στο Μηχανισμό Στήριξης αν μπούμε (και όπως πάμε μάλλον θα μπούμε) θα μπούμε αποκλειστικά (και θα είναι ξεκάθαρο) για την κακή δημοσιονομική κατάσταση. Έφτασε στο σημείο η αντιπολίτευση (Αβέρωφ) να προτείνει οδυνηρά μέτρα με κόστος για να γλυτώσουμε από τα χειρότερα και αντί η κυβέρνηση να εκμεταλευτεί την κατάσταση και να πάρει μέτρα επιτίθεται στους πάντες. Άυτό είναι πρωτοφανές ΔΙΕΘΝΩΣ. Όπως βέβαια πρωτοφανές είναι να διοικεί μια χώρα μέλος της ευρωζώνης μια κυβέρνηση με τέτοιες απόψεις(δεν είναι η κομμουνιστική ταμπέλλα το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι ο αναχρονισμός στην πράξη)!
Taylor on 30/06/2011
I am not left wing and have never voted Akel, my circle and myself are all from Mr Averof's party...from this go figure whether it is because I do not like Orph personally or because of his wrong policies with regard our banking system that I am not his greatest fan.
What you do not understand is that I acknowledge the structural problems of our economy. However these are much smaller problems when compared to the contagion effect from Greece. 9x GDP versus 60% of GDP debt that user Jimmy has highlighted above, since you are so sharp do the math and tell us frankly without political bias which is the greater evil!!
On the other hand YOU TOTTALY discount the contagion effect from Greece you say that its debt problems have been solved this is not considered credible by any serious independent commentator!! Your disdain for the present government blinds you and your hero Orph to the really huge problems in our banking system. The fact that you do not even touch these points shows that you do not wish to displease your hero and his wrong policies that user Jimmy has very specifically highlighted, the fact that you have no answers whatsoever to these wrong handling of very important regulatory issues means that you are either ideologically biased or do not know anything about the Cyprus banking system!! And I bet you that if we will need help from abroad it will be specifically from downgrades due to our Greek exposure not because of structural issues. Watch closely what the rating agencies say and we shall see how many times structural is mentioned and how many times Greece, banking system and contagion are mentioned

PS To moderator: if you just want Paratiritis view, close this post for comments you are biased beyond belief with your censorship, be fair!!
Παρατηρητής on 30/06/2011
Taylor,
Μια απλή ερώτηση: Αν σε λίγους μήνες διαφανεί ότι η ελληνική κρίση ξεπερνιέται οριστικά και ότι η Κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει πάρει ακόμα σοβαρά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, θα κινδυνεύουμε να μπούμε ναι ή όχι στον μηχανισμό στήριξης; Θα μας αναβαθμίσουν ναι ή όχι οι οίκοι αξιολόγησης;

Διάβασε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις εκθέσεις των οίκων και όχι επιλεκτικά: π.χ 24/2/2011 διπλή υποβάθμιση Μοοdy's: o οίκος "υπογραμμίζει ότι προσπάθειες της κυβέρνησης να θεσπίσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικών παροχών ή στο κόστος του κρατικού μισθολογίου, θα μπορούσαν να προλάβουν ή να αντιστρέψουν κάποια από την αναμενόμενη επιδείνωση στα δημοσιονομικά και θα μπορούσαν να αξίζουν μια αναβάθμιση.
Επίσης, αναβάθμιση των ratings θα μπορούσε να προκύψει από μικρότερα προβλήματα στην Ελλάδα ωστόσο από μόνα τους αναφέρεται, είναι απίθανο να δικαιολογούν την αναβάθμιση"
Taylor on 30/06/2011
Paratiriti,

Keep avoiding to directly answer if Orph is responsible or not for the lax regulation that led us to 9 times our GDP exposure to Greece. The Greek contagion effect will NOT go away I repeat it won't. Greece is insolvent with 150% debt to GDP, Europe has just kicked the can down the road. So there will be no upgrade even if we improve our structural fiscal issues as long as the Greek contagion effect looms large over our banking system. Both Fitch and S&P quote ONLY our exposure to Greece as reasons for their latest downgrades and any more imminent downgrades will again mainly be caused by our banking systems exposure Greece. Keep shutting your ears to the true dangers keep ignoring things that don't fit in with your hero's view and the country will because of people who choose politics over reason go down the drain.
Also why don't you visit Orphan and express your gratitude at his superb handling of regulatory issues, next May though you will be very disappointed!!
Παρατηρητής on 30/06/2011
Taylor,
αν και εσύ αποφεύγεις να σχολιάσεις το απόσπασμα που σου παραθέσω εγώ θα σου απαντήσω για τον ισχυρισμό σου ότι "both Fitch and S&P,s quote ONLY our exposure to Greece as reasons for their latest downgrades " όπως και για το θέμα της εποπτείας που λες πως δήθεν δεν απαντώ(να ξαναδιαβάσεις αν θες όλα τα σχόλια που έκανα προσεκτικά).

Οι τελευταίες εκθέσεις των οίκων που αναφέρεις δεν αποτελούν παρά συνέχεια των προηγούμενων τους στις οποίες έκαναν αναφορά και στα δημοσιονομικά προβλήματα, απλούστατα επειδή η ελληνική κρίση είχε επιδεινωθεί κατά το διάστημα των τελευταίων εκθέσεων, έδωσαν (προσωρινά κατά την εκτίμησή μου) έμφαση σε αυτό τον παράγοντα. Να σου πω επίσης πως η θέση του Ορφανίδη ήταν ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα και ήταν περίπου η εξής με απλά λόγια: αν και διαφωνεί με την ανάλυση των οίκων για το συγκεκριμένο θέμα εντούτοις ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ για τον τραπεζικό τομέα που είναι στη διάθεση της ΚΤΚ για να αμβλύνει τις ανησυχίες των οίκων. Δηλαδή φίλε taylor ΔΕΝ ΑΓΝΟΕΙ και ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ο Ορφανίδης τις αποφάσεις των οίκων γιατί είτε μας αρέσουν οι οίκοι και είτε διαφωνούμε ή όχι, οι αξιολογήσεις τους επηρεάζουν τις αγορές. Δεν εθελοτυφλεί ούτε αδρανεί ο Ορφανίδης. Και αυτή είναι η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ στη νοοτροπία του με την κυβέρνηση, η οποία αγνοεί παντελώς τις αναλύσεις των οίκων και τις προειδοποιήσεις της ΕΕ και αρνείται να πάρει οποιοδήποτε ουσιαστικό και αξιόπιστο μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης παρά τις πιέσεις και της αντιπολίτευσης και του συγκυβερνώντος ΔΗΚΟ.

Αντίθετα, ο Ορφανίδης πήρε και παίρνει μέτρα στον τομέα της αρμοδιότητάς του (αύξηση κεφαλαιουχικής επάρκειας τραπεζών κλπ) και οι οίκοι το αναγνωρίζουν και το καταγράφουν και πουθενά δεν θεωρούν, ΠΟΥΘΕΝΑ, την έκθεση των τραπεζών μας στην Ελλάδα ως συνέπεια της εποπτείας Ορφανίδη. Η έκθεση στην Ελλάδα όπως έχω ξαναγράψει είναι απόλυτα φυσιολογική και κατανοητή και οφείλεται στους διαχρονικούς στενους οικονομικούς δεσμούς Κύπρου Ελλάδας και ειδικότερα των τραπεζικών τομέων των δύο χωρών. Όλα τα υπόλοιπα που λες εσύ είναι άδικη και αστήρικτη κριτική και προέρχεται μόνο από τη μερίδα του ΑΚΕΛ που υποσκάπτει συνέχεια τον Ορφανίδη και από κάποιους κύκλους όπως ο δικός σου που ισχυρίζεται ότι δήθεν προέρχεται από το κόμμα του κ. Αβέρωφ.

Αν όμως πράγματι προέρχεστε από αυτό το κόμμα, αντί να μου ζητάς εμένα να συναντήσω τον Ορφανίδη για να του εκφράσω την ευαρέσκεια μου για την καλή εποπτεία που ασκεί,πολύ πιο επικοδομητικό θα ήταν να ζητήσεις εσύ και ο κύκλος σου μια συνάντηση με τον κ.Αβέρωφ. Ο Αβέρωφ είναι η πιο σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική φωνή όσον αφορά τα θέματα οικονομίας στην Κύπρο και είμαι σίγουρος πως θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τι πραγματικά συμβαίνει στην κυπριακή οικονομία τη στιγμή αυτή (και τα τελευταία 3 χρόνια) και γιατί ο Ορφανίδης αποτελεί σημαντικότατο κεφάλαιο για τον τόπο και την οικονομία, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που μας περιμένουν.

Όσον αφορά την απαγοήτευσή που όπως λες θα νιώσω τον επόμενο Μαιο υπονοώντας την αποχώρηση Ορφανίδη θέλω να σε διαβεβαιώσω πως δεν έχω καμία πρόθεση να κρύψω πως όντως ανησυχώ πάρα πολύ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο όπως και όλοι οι σοβαροί οικονομικοί κύκλοι της χώρας, όπως και ο κάθε σοβαρός πολίτης ο οποίος βλέπει που μας οδηγεί αυτή η κυβέρνηση με την πρωτοφανή ανευθυνότητά της όσον αφορά στην οικονομική πολιτική. Μια αποχώρηση Ορφανίδη με απόφαση της κυβέρνησης θα σημάνει το ΤΕΛΟΣ και των τελευταίων αποθεμάτων αξιοπιστείας που διαθέτει η χώρα μας στην ΕΕ αναφορικά με την οικονομία της. Αν εσύ δεν ανησυχείς γι' αυτό αλλά αντίθετα χαίρεσαι, λυπούμαι πραγματικά αλλά καμία, ΜΑ ΚΑΜΙΑ σχέση δεν έχεις με την παράταξη από την οποία ισχυρίζεσαι ότι προέρχεσαι.
Taylor on 01/07/2011
Specific mistakes that Jimmy mentioned:"
1. Alpha bank to buy Lombard Natwest and thus enlarge its Cyprus Subsidiary to a large extent, making it a systemic institution by our market standards and too big to fail.
2. Eurobank had come as a branch and in 2008 under Orphanides’ watch he allowed it to become a subsidiary and as such the Cypriot taxpayer, you and me, are on the line for saving this bank when it fails.
3. Why he gave a license to Pireaus bank in 2008 as a subsidiary. Again we are on the hook for a rescue of its Cyprus subsidiary thanks to O’s deep knowledge of banking regulation…
4. Why he fails to see that Marfin Popular, Egnatia are now a grave danger to our economy given its 50% banking book exposure to Greece its 3bn Euro Greek Gov Bonds and its holding of other Greek bank bonds."