You are here

Καλλιεργώντας χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα στις νέες γενεές

23/03/2023

«Με γερά θεμέλια οικοδομούμε το οικονομικό μέλλον των παιδιών μας»

Αυτή η βδομάδα έχει καθοριστεί ως Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος (Global Money Week), μια διεθνής εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού (Financial illiteracy). Μέσω τοπικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, θέλουμε να μεταδώσουμε στο κοινό και ειδικότερα στα παιδιά και στους νέους υγιείς γνώσεις, ικανότητες, συνήθειες και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να λαμβάνουν ορθές οικονομικές αποφάσεις για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα χρήματα τους.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Κύπρο όπου το μέσο επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώσεων είναι χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κάτω από τα κατώτερα επίπεδα που απαιτούνται για να θεωρείται κάποιος ως χρηματοοικονομικά εγγράμματος.

Οι ανεπαρκείς χρηματοοικονομικές γνώσεις επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ζωής και την οικονομική ευημερία σε ατομικό επίπεδο. Παραδείγματα όπως η έλλειψη κουλτούρας αποταμίευσης στην πατρίδα μας, οδηγεί σε λιγότερο συσσωρευμένο πλούτο στην πορεία της ζωής ενός πολίτη, καθώς και σημαντική μείωση του βιοτικού επιπέδου κατά τη συνταξιοδότησή του. Παράλληλα, ο υπερδανεισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οδηγεί στην συσσώρευση υπερβολικού χρέους που επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τις ζωές των πολιτών και τη ζωή της οικογένειάς τους.

Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός συντελεί επίσης στην αύξηση της ανισότητας, καθώς οι περισσότερο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι συνήθως και με ανεπαρκείς χρηματοοικονομικές γνώσεις. Βάσει ερευνών χαμηλότερα επίπεδα γνώσεων παρατηρούνται μεταξύ άλλων στους άνεργους και στα άτομα με χαμηλό εισόδημα και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

Εξίσου σημαντικές είναι οι επιπτώσεις σε συλλογικό επίπεδο, με την φτωχή κρίση στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, όπως την υπερβολική ανάληψη κινδύνων και τον υπερδανεισμό, να προηγούνται διαχρονικά χρηματοοικονομικών κρίσεων συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής έκθεσης στο Χρηματιστήριο το 1999 και της τραπεζική κρίσης που οδήγησε στο κούρεμα των καταθέσεων πριν ακριβώς 10 χρόνια.

Κατά συνέπεια, είναι ύψιστης σημασίας να μάθουμε στα παιδιά μας, την αποτελεσματική διαχείριση των προσωπικών οικονομικών και τη λήψη ορθολογιστικών οικονομικών αποφάσεων.

Ο επαγγελματικός σύνδεσμος CFA Κύπρου (CFA Society Cyprus), με την εθελοντική στήριξη των μελών του, συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια της προώθησης της χρηματοοικονομικής παιδείας στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, μέλη του συνδέσμου έχουν πραγματοποιήσει παρουσιάσεις για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού σε περισσότερους από 2.000 μαθητές ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων, σε όλη την Κύπρο. Βασικοί στόχοι της παρουσίασης, διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών, είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στη σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης χρημάτων, και η διδασκαλία έξυπνων συνηθειών εξοικονόμησης, αποταμίευσης και επένδυσης, η αποφυγή παγίδων, όπως για παράδειγμα ο υπερδανεισμός, καθώς επίσης και η εκμάθηση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών όπως ο ανατοκισμός και η διασπορά του ρίσκου ενός χαρτοφυλακίου αποταμιεύσεων ή επενδύσεων.

Το CFA Society Cyprus, έχει επίσης συμβάλει καθοριστικά στην εισαγωγή του μαθήματος της χρηματοοικονομικής παιδείας στα πλείστα ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Παγκύπρια, με τη διδασκαλία σε μαθητές 16-17 χρονών. Αναλαμβάνοντας το ρόλο του συντονιστή προσκαλέσαμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο σχεδίασε και προσέφερε δωρεάν το μάθημα στα σχολεία. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά και στα αγγλικά, μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα από τα σχολεία με βάση τις δικές τους ανάγκες, και έχει διάρκεια μέχρι 25 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο μάθημα μπορούν να διδάξουν οι υφιστάμενοι εκπαιδευτικοί των σχολείων με ειδικότητα είτε στα οικονομικά, τη λογιστική ή ακόμα και σε άλλους σχετικούς κλάδους, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να προσφέρει επίσης σχετική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς. Ελπίδα του συνδέσμου μας είναι η καθολική εισαγωγή του μαθήματος χρηματοοικονομικής παιδείας σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρω και την εμπλοκή του CFA Society Cyprus ως συμβούλου, στη διαμόρφωση των πολιτικών στην εθνική στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, και τη στενή μας συνεργασία με την «Ad-Hoc» Επιτροπή, που συστάθηκε από τη Βουλή για να προτείνει δράσεις για το μέλλον υπό το συντονισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης από το διεθνή Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με χορηγία €250.000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Στο CFA Society Cyprus, μέσω του εθελοντισμού των μελών μας, ευελπιστούμε να έχουμε αντίκτυπο στην αποτελεσματική ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας, καθώς και στη μελλοντική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με εδραίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας θα αυξηθεί και η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των νέων γενεών, δηλαδή θα τους επιτρέψει να έχουν διεξόδους και επιλογές σε δύσκολες οικονομικά στιγμές, καθώς επίσης θα επηρεάσει θετικά την ποιότητα της ζωής τους και την οικονομική τους ευημερία.

Χρίστος Θεοφίλου
Μέλος του CFA Society Cyprus

CFA Cyprus

Το CFA Society Cyprus είναι ένας επαγγελματικός σύνδεσμος με μέλη στο χώρο του Χρηματοοικονομικού τομέα κυρίως, και όχι αποκλειστικά, εκ των οποίων οι πλείστοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σχετικές εξετάσεις και τα απαραίτητα χρόνια επαγγελματικής κατάρτισης. Ο σύνδεσμος έχει στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο και την επαγγελματική υποστήριξη, εκπαίδευση και εποπτεία των μελών του.