Αν παρακολουθήσει κανείς τις συζητήσεις για την οικονομία στην Κύπρο, θα αποκομίζει πιθανώς την, εσφαλμένη κατ’ εμέ, αντίληψη ότι η τύχη της οικονομίας εξαρτάται κυρίως από τις δικές μας ενέργειες....