You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 26/06/2015, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.


2) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.

3) Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

4) Εκλέχθηκαν με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2015. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2015 η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων». Από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ελευθέριος Μαυρομάτης (ΑΜ 28141) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Νίκος Μπιζίνης (ΑΜ 37861).

5) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2015.

6) Χορηγήθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού και λήψη της ίδιας απόφασης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

8) Εγκρίθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσής σχετικά με την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην ολοκλήρωση της οποίας θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μια και η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών.

9) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2016.

10) Εγκρίθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ο διορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

11) Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 2015 - 17:43