You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 28/06/2013, και στην οποία παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 74,73% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.

2) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.

3) Απαλλάχθηκαν , με απαρτία 74,73% και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2012-31/12/2012.

4) Εκλέχθηκαν με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% μία τακτικός και μία αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2013. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2013 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)» με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής η κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ (ΑΜ ΣΟΕΛ 16121) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. ΖΩΗ ΣΟΦΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14701).

5) Αποφασίστηκε με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2013, όπως δεν δόθηκαν και για τα έτη 2010- 2012.

6) Χορηγήθηκε με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7) Παρασχέθηκε, με απαρτία 74,73%, και ομόφωνη πλειοψηφία 72,45% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

Δείτε το αρχείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013
Παρασκευή, 28 Ιουνίου, 2013 - 16:22