You are here

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει, μείωση των πωλήσεων για τον Όμιλο κατά 11,0%, στα € 176,3 εκ. έναντι € 198,1 εκατ. του 2012. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα € 31,7 εκατ., έναντι € 39,5 εκατ. του 2012, σημειώνοντας μείωση 19,8%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε € 5,9 εκ., έναντι € 9,5 εκατ., του 2012, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 37,9% και οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στα € 14,9 εκατ. από ζημιές € 11,7 εκατ. του 2012.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις το 2013 μειώθηκαν κατά 18,3%, στα € 118,2 εκατ. περίπου, έναντι € 144,6 εκατ. του 2012. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € -0,3 εκ. περίπου, μειωμένα σε σχέση με το 2012 (€6,4 εκ. περίπου). Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 16,4 εκατ. περίπου, αυξημένες σε σχέση με το 2012 (ζημίες € 10,3 εκατ.).

Η μείωση των μικτών κερδών στον Όμιλο και στην Εταιρία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένο Μικτό Περιθώριο Κέρδους. Ο όμιλος παρόλα αυτά κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές του σε σχέση με το 2012 περίπου κατά 9%. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται τόσο στην παρατεταμένη ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία, όσο και στην συνεχιζόμενη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της Εταιρίας και κατά επέκταση του Ομίλου επιβαρύνθηκαν σημαντικά και από την κατάρρευση της αγοράς του εσωτερικού στις πωλήσεις Φ/Β Συστημάτων.

Λόγω ζημιών στη χρήση 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 και αναμένεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τονίζεται πως τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.alumil.com) την Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014.
Παρασκευή, 28 Μαρτίου, 2014 - 11:17