You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.103 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,22% επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.093 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,22% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2015.

3) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2016.

4) Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

5) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

6) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.
Τρίτη, 21 Ιουνίου, 2016 - 15:16