You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2014.

3) Εξελέγη ε Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2015.

4) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.
Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2015 - 15:01