You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Ψήφισαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.874 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.2013-31.12.2013 καθώς και τα αναμορφωμένα συγκριτικά κονδύλια της χρήσεως 2012 λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2013.

3) Εγκρίθηκε η κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,35 ανά μετοχή με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία να ανέλθει σε Ευρώ 4,15 από Ευρώ 3,80. Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.900.000,00 και προέρχεται κατά ποσό Ευρώ 4.862.445,52 από τα αφορολόγητα αποθεματικά και κατά ποσό Ευρώ 37.554,48 από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων ετών. Κατόπιν της συγκεκριμένης αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 58.100.000,00.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η παράγραφος 5.1 του άρθρου 5 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής:

«5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (€ 58.100.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (€ 4,15) εκάστης».

Επίσης στο άρθρο 5 του καταστατικού προστίθεται νέα παράγραφος 5.1 ια η οποία έχει ως εξής :

«5.1 ια Σύμφωνα με την από 17.06.2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (€ 4.900.000,00) με : α) κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.862.445,52) των αφορολόγητων αποθεματικών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και β) κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 37.554,48) φορολογηθέντων κερδών προηγουμένων ετών. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ τρία και ογδόντα λεπτά (€ 3,80 ) σε Ευρώ τέσσερα και δέκα πέντε (€ 4,15).

4) Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, με αύξηση των μελών από επτά σε οκτώ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

α) Τους κ.κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελο, Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο και Γεώργιο Ποιμενίδη ως εκτελεστικά μέλη.

β) Τη κα Μαριάννα Αντωνίου και τους κ.κ. Κωνσταντίνο Δορκοφίκη και Αθανάσιο Συρράκο ως μη εκτελεστικά μέλη.

γ) Τους κ.κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο και Γεώργιο Κρέπη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 αποφασίσθηκε να αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο ο οποίος έχει την απαιτούμενη από το νόμο αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και κ. Γεώργιο Κρέπη καθώς και από το μη εκτελεστικό μέλος κ. Αθανάσιο Συρράκο.

5) Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τη διαχειριστική χρήση 2014 και εγκρίθηκε η αμοιβή αυτής.

6) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου αυτού καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο1 του άρθρου 23 του ν.2190/1920 στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας , να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.
Τρίτη, 17 Ιουνίου, 2014 - 13:51