You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 11ης Μαρτίου 2015 η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. γνωστοποιεί την τροποποίηση της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015.
Τρίτη, 26 Μαΐου, 2015 - 11:02