You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2014

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε

Ευρώ 1,2 εκατ. έναντι Ευρώ 1,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σταθερός στα Ευρώ 3,3 εκατ.
Τετάρτη, 28 Μαΐου, 2014 - 18:05