You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Γνωστοποίηση απόκτησης έμμεσης συμμετοχής πάνω του 5% σε έμμεσα δικαιώματα ψήφου.

H ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (η Εταιρία), κατ’ εφαρμογή του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ γνωστοποίησε ότι κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK A.E. (η Τράπεζα), απέκτησε ποσοστό 83,66% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και κατά συνέπεια απέκτησε σημαντική έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, η οποία ανέρχεται σε 91,53% επί συνόλου των κοινών μετοχών της και αντιστοιχεί σε 12.814.843 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 7α του ν. 3864/2010 περιορισμούς.
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2013 - 13:33