You are here

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.: Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2015, αποφάσισε μεταξύ άλλων:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό του 1.054.802,16 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,09 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ και

β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό του 1.054.802,16 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,09 Ευρώ, ήτοι από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.328.812,96 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.720.024 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

Την 20-08-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 399903, η με αριθμό 86157/20.08.2015 (ΑΔΑ: ΨΚΚΙ465ΦΘΘ-ΥΖΤ) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίασή της 30-10-2015 για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 04-11-2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία των 0,54 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 05-11-2015 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού/καταγραφής δικαιούχων) για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,09 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 11-11-2015.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 11-11-2015 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους για διαφόρους λόγους η είσπραξη της επιστροφής του κεφαλαίου θα είναι δυνατή από τις 17-11-2015 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 12-11-2016 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (θέση Τζήμα - αγροτική οδός Ηφαίστου, Κορωπί Αττικής).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-66.80.000).
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, 2015 - 15:48