You are here

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10-6-2015

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 10η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 5 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι΄αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 76,99 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.862.185 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες για τη χρήση 2015, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2015 (περίοδος 1/1-31/12/2015). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα δεύτερο: Eγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2016 του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Μιχαήλ Αγγελικής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη της «ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε», για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2016, καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 (επτά χιλιάδων) ευρώ για την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε», 5.000,00 (πέντε χιλιάδες) ευρώ για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε» και 5.000,00 (πέντε χιλιάδες) ευρώ για τα «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Θέμα τέταρτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 4-1-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για καταβολή μηνιαίας αμοιβής στο Διευθυντή Παραγωγής και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Πολύχρονο ύψους τριών χιλιάδων εκατό (3.100) ευρώ, καταβληθεισομένης σύμφωνα με το αρθρ.12 του ν. 4172/2013 από την αρχή της τρέχουσας χρήσης έως σήμερα και αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση καταβολής της ως άνω μηνιαίας αμοιβής έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιπλέον αποφασίστηκε και η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα λοιπά μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των 12.000 ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2016 - 15:22