You are here

Εταιρικό Προφίλ

ANEK

ANEK LINES S.A.

ANEK Lines S.A.
ΔιεύθυνσηΛ. Καραμανλή
Ταχ. Κωδ.: 731 00
Χανιά
Τηλέφωνο0030 28210 24177
Φαξ0030 28210 36200
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.anek.gr
ISINGRS316273002
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος/ChairmanΓεώργιος Κατσανεβάκης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος/Deputee MDΓεώργιος Αρχοντάκης
Διευθύνων Σύμβουλος/Managing DirectorΙωάννης Ι. Βαρδινογιάννης
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanΣπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης
Μέλος/DirectorΕμμανουήλ Αποστολάκης
Μέλος/DirectorΜιχαήλ Γεωρβασάκης
Μέλος/DirectorΜιχαήλ Μαρακάκης
Μέλος/DirectorΙωάννης Σταυρόπουλος
Μέλος/DirectorΚωνσταντίνος Αχλιόπτας
Μέλος/DirectorΑλέξανδρος Μαρκαντωνάκης
Μέλος/DirectorΓεώργιος Φραγκιαδάκης
Secretary
'ΟνομαΒαγγέλης Αρετάκης
ΔιεύθυνσηΛ. Καραμανλή
Ταχ. Κωδ.: 731 00
Χανιά
Tel0030 28210 24177
Φαξ0030 28210 36200
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαGrant Thornton (Ελλάδος)
ΔιεύθυνσηΒασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'Ονομα
Διεύθυνση
Ιστορικό

H εταιρεία ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου του 1967, με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANEK LINES», με μετόχους απλούς ανθρώπους της Μεγαλονήσου. Είναι η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης και η ιδέα της ίδρυσής της προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα.

Διοικείται από 15μελες συμβούλιο και απασχολεί κατά μέσο όρο 1800 άτομα σε πληρώματα & Διοικητικές Υπηρεσίες ξηράς. Η έδρα της είναι στα Χανιά, σε ιδιόκτητα υπερσύγχρονα γραφεία, τα οποία διαθέτουν μεγάλο συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα φιλοξενίας 500 ατόμων. Η δραστηριοποίηση της ΑΝΕΚ στον χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1970 με τη δρομολόγηση του πρώτου πλοίου της, του αλησμόνητου «ΚΥΔΩΝ», στη γραμμή Πειραιά – Χανιά. Από τότε μέχρι σήμερα η εξέλιξή της ήταν εντυπωσιακή.

Ο μεγάλος και σύγχρονος στόλος της ΑΝΕΚ περιλαμβάνει 11 ιδιόκτητα πλοία, ελληνικού νηολογίου, τα οποία είναι πιστοποιημένα με τα Διεθνή Συστήματα Ασφάλειας και Ποιότητας ISM & ISPS Systems, ΙSO & HACCP αντίστοιχα.

Επιπροσθέτως, εφαρμόζοντας την Διεθνή Σύμβαση STCW του 1995, που αφορά στην ποιότητα των πληρωμάτων (εξειδίκευση, διπλώματα, εμπειρία κλπ), η ΑΝΕΚ κατά γενική ομολογία έχει καταφέρει να διατηρήσει μια από τις πρώτες θέσεις στο χώρο της διεθνούς και εγχώριας ναυτιλίας.

Η σημερινή ΑΝΕΚ LINES ανήκει στην ομάδα των πλέον σύγχρονων ναυτιλιακών εταιρειών, με πανευρωπαϊκή παρουσία και μεγάλο κύρος. Από το Δεκέμβριο του 1998, με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διασφάλισε την ανοδική της πορεία. Με τη διεύρυνση του εμπορικού της δικτύου, με την δημιουργία νέων δρομολογιακών γραμμών, με την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών και των προκλήσεων στο ναυτιλιακό χώρο, με την υλοποίηση εύστοχων στρατηγικών Marketing που λαμβάνουν υπόψη όλες τις σημαντικές ιδιομορφίες και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες τις κάθε αγοράς, ενεργοποιεί αποδοτικά και ανταγωνιστικά τόσο το συνολικό δυναμικό της όσο και το μεγάλο δίκτυο πωλήσεων και πρακτορείων που την αντιπροσωπεύουν, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα, η ΑΝΕΚ είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και με υπευθυνότητα προσφέρει χρόνια τώρα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από μεγάλες περιβαλλοντικές, αθλητικές, πολιτισμικές χορηγίες, στηρίζει οικονομικά ιδρύματα κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ενισχύει προσπάθειες διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολής της ιστορικής φυσιογνωμίας της Κρήτης, συμμετέχοντας στην τουριστική προβολή της χώρας. Βρίσκεται πάντα, έμπρακτα και διακριτικά & στο πλευρό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη την συνδρομή της.
Το Δεκέμβριο του 2008, στο πλαίσιο της ετήσιας απονομής των΄΄ 5th Greek Shipping Awards΄΄ που διοργάνωσε η Lloyd’s List, η ΑΝΕΚ βραβεύτηκε ως «H Καλύτερη Εταιρεία της Χρονιάς 2008 για την Επιβατηγό Ναυτιλία».

Από την γέννηση της εταιρείας & τον κατάπλου του πρώτου πλοίου της, του θρυλικού ΚΥΔΩΝ, μέχρι τις μελετημένες στρατηγικές αποφάσεις της σημερινής Διοίκησης, η ΑΝΕΚ LINES λειτουργεί χωρίς παρέκκλιση, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αναπτύσσει και βελτιώνει τον αξιόπιστο στόλο της, το ειδικευμένο προσωπικό της και τις άψογα παρεχόμενες υπηρεσίες της. Και όλα αυτά πάντα με κύριο γνώμονα το συμφέρον του επιβατικού κοινού που μακροπρόθεσμα εξασφαλίζει και την ευρωστία του δικού της φέροντος μετοχικού οργανισμού.


History

The company was founded on the 10th of April 1967, under the name "Anonymous Naval Company of Crete P.L.C." and the distinctive title "ANEK LINES," having as shareholders, everyday people from the large island.

It is the first company with a grassroots base and the idea of its founding came from the need to improve shipping services linking the mainland of Greece to Crete.

Administered by a 15 member board, and employs on average 1800 individuals in inland crews & Management Services. Its base is in Chania, in privately owned ultra modern offices, which have a large conference centre with the ability to host 500 persons.

The activity of ANEK in the passenger shipping industry began in September 1970 with the launch of its first ship, the unforgettable "KYDON", on the Piraeus - Chania line. Since then, its development has been impressive.

The large and modern fleet of ANEK includes 11 private ships, registered in the Greek ship register, which are certified by the International Safety and Quality Systems ISM & ISPS, ISO & HACCP respectively.

In addition, by implementing the International Convention STCW 1995, relating to the quality of the crews (specialization, qualifications, experience, etc.), ANEK is generally acknowledged to have maintained one of the top positions in the area of international and domestic shipping.

Today, ANEK LINES belongs to the group of the most modern shipping companies, with a large European presence and great prestige. Since December 1998, with its listing in the Athens Stock Exchange, it has ensured its upward progress. By enlarging its commercial network, by creating new routes, enhancing investment opportunities and challenges in the shipping field, by implementing well targeted marketing strategies which take into account all the specific peculiarities of each market, it efficiently and competitively activates its total potential as well as their large sales network and agencies which represent it, in Greece and Europe.

At the same time, ANEK is a socially aware company and has responsibly contributed for years to the community through major environmental, sporting, and cultural sponsorships, it financially supports foundations with social and charitable character, strengthens attempts to preserve the cultural heritage and promote the historical physiognomy of Crete, participating in the touristic promotion of the country. Always practical and distinctive and alongside our fellow man who is in need of its contribution.

In December 2008, in the framework of the annual award of the " 5th Greek Shipping Awards", organized by Lloyd's List, ANEK was awarded the prize of "Best Company for the Year 2008 for Passenger Shipping".

From the birth of the company and the arrival of its first ship, the legendary KYDON, to the strategical decisions of the current Administration, ANEK LINES has been operating without deviation, with responsibility and consistency, has developed and improved its reliable fleet, its specialized staff and its impeccable services, having always in mind the best interest of passengers, which in the long term also ensures the robustness of its own shareholder organisation.