You are here

Εταιρικό Προφίλ

ELLAKTOR

ELLAKTOR (CR)

Ellaktor S.A.
ΔιεύθυνσηΕρμού 25
Ταχ. Κωδ.: 145 64
Κηφισιά
Τηλέφωνο0030 210 8185000
Φαξ0030 210 8185001
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.etae.com
ISINGRS191213008
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος/ChairmanΓεώργιος Προβόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος/Managing DirectorΑναστάσιος Καλλισταντσής
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanΔημήτριος Καλλισταντσής
Μέλος/DirectorΙορδάνης Αϊβάζης
Μέλος/DirectorΠαναγιώτης Δουμάνογλου
Μέλος/DirectorΜιχαήλ Κατούνας
Μέλος/Director Αλέξιος Κομνηνός
Μέλος/DirectorΜαγδαληνή Δέσποινα Ν. Μαρκάκη
Μέλος/DirectorΕλένη Παπακωνσταντίνου
Secretary
'ΟνομαΓεωργία Φωτογιάννη
ΔιεύθυνσηΕρμού 25
Ταχ. Κωδ.: 145 64
Κηφισιά
Tel0030 210 8185000
Φαξ0030 210 8185001
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαPricewaterhouseCoopers S.A.(Ελλάδος)
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Αθήνα, Ελλάδα
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'Ονομα
Διεύθυνση
Ιστορικό Η διαδικασία συγκρότησης του Ομίλου ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002 με την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και στη συνέχεια τη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προέκυψαν η μητρική εταιρία του Ομίλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (εταιρεία συμμετοχών) και η νέα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (κατασκευαστική εταιρεία). Το Δεκέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ από το ΧΑΑ και η απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ μεταβίβασε σε αυτή όλες τις μη κατασκευαστικές της δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της σε έργα παραχώρησης και διατηρώντας το κατασκευαστικό αντικείμενο και τις συναφείς με αυτό δραστηριότητες (Μεταλλεία, Λατομεία). Το Δεκέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της κατασκευαστικής εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και η απόσχιση του κλάδου συμμετοχών και εισφορά αυτού στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ . Ορόσημα στην πορεία του Ομίλου: 1949: Ίδρυση της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΤΕΒ) Α.Ε. με κύριο τομέα δραστηριοποίησης τα Δημόσια Έργα 1955: Ίδρυση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. με κύριο τομέα δραστηριοποίησης τα Ιδιωτικά έργα 1970: Ίδρυση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. με κύριο τομέα δραστηριοποίησης τα Δημόσια Έργα 1996: Υπογραφή σύμβασης για το έργο παραχώρησης ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 1996: Υπογραφή σύμβασης για το έργο παραχώρησης ΓΕΦΥΡΑ 1998: Στρατηγική συνεργασία μεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. με ανταλλαγή μετόχων 1999: Στρατηγική συνεργασία μεταξύ των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΒ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. με ανταλλαγή μετοχών 2001: Εξαγορές θυγατρικών κατασκευαστικών εταιρειών ΤΟΜΗ, ΚΑΣΤΩΡ, ΤΡΙΓΩΝΟ 2002: Απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. και απορρόφησή τους από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. καθώς και απορρόφηση της ΤΕΒ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. δημιουργούν την μητρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών 2002: Απορρόφηση των εταιριών ΤΕΧΝΟ και REDS από την Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. με τη δημιουργία της νέας REDS, Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων 2002: Απόκτηση ποσοστού στο Καζίνο της Πάρνηθας 2002-2004: Εκτέλεση πλήθους έργων για τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα 2004: Απόκτηση ποσοστού στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής 2005: Εξαγωγή ΑΚΤΩΡ από το ΧΑΑ και απόκτηση του 100% από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 2005: Εξαγορά εταιρείας HERHOF GmbH στη Γερμανία με τεχνογνωσία στον τομέα του περιβάλλοντος 2006: Ανάληψη έργου Blue City στο Ομάν 2007: Απορρόφηση της κατασκευαστικής εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και εισφορά του κλάδου συμμετοχών στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2008: Μετεγκατάσταση των γραφείων του Ομίλου (αλλαγή έδρας) στην Κηφισιά. Αλλαγή επωνυμίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Δραστηριότητες Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μια εταιρεία συμμετοχών με επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς: Κατασκευή, Παραχωρήσεις, Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) & Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ακινήτων. Η Κατασκευή υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες. Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μειοψηφικές συμμετοχές σε επιλεγμένους τομείς μεσο-βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Σήμερα οι τομείς αυτοί είναι το Καζίνο και τα Μεταλλεία. Τα κυριότερα επιτεύγματα ανά τομέα δραστηριότητας περιλαμβάνουν: Στον τομέα της Κατασκευής η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ που έχει αναλάβει όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου είναι σταθερά η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα με υψηλή κερδοφορία και σταθερή ετήσια παραγωγή χρηματικών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Σε διεθνές επίπεδο οι προσπάθειες εδραίωσης της εταιρείας και μετατροπής της σταδιακά σε "regional player" έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς με την ανάληψη έργων στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Στον τομέα των Παραχωρήσεων ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των εγχώριων ανταγωνιστών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα με τη συμμετοχή του στην Αττική Οδό και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Πέρα από την κατασκευή των έργων αυτών, ο Όμιλος συμμετέχει και στις αντίστοιχες εταιρείες λειτουργίας, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης έργων τέτοιου τύπου. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει επίσης εξασφαλίσει σημαντιικό μερίδιο από την μεγάλη αγορά των νέων συγχρηματοδοτούμενων έργων με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης από φορέα στον οποίο συμμετέχει ως leader, την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, πάλι από φορέα στον οποίο μετέχει ως leader, την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου Μαλιακός - Κλειδί και του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα καθώς και την ενεργό συμμετοχή του σε διάφορα άλλα έργα παραχώρησης (χώροι στάθμευσης, μαρίνες, κ.α.) Όλες οι συμμετοχές των Παραχωρήσεων βρίσκονται κάτω από την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. Στον τομέα της Ενέργειας (ΑΠΕ) και του Περιβάλλοντος ο Όμιλος κατέχει δεσπόζουσα θέση σε Ελλάδα και Κύπρο σε θέματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑ και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Με την εξαγορά της εταιρείας HERHOF στη Γερμανία από τη θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ, ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε μια παγκοσμίως μοναδική τεχνολογία σε θέματα ανακύκλωσης αστικών και εμπορικών απορριμμάτων, η οποία τον καθιστά πλέον διεθνή παίκτη σε ένα χώρο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο Όμιλος έχει σήμερα σε λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 30 MW και μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 28,5 MW. Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι μια εταιρεία περιβαλλοντικών εφαρμογών με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στους χώρους της ανάπτυξης και διαχείρισης ΧΥΤΑ, ανακύκλωσης απορριμμάτων, επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (βιοαέριο αστικών απορριμμάτων και αιολική ενέργεια). Έχει εκτελέσει πλήθος ενεργειακών έργων σε Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχοντας κατόπιν και στην λειτουργία τους. Επίσης εκτέλεσε με μεγάλη επιτυχία το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων για τον ΑΘΗΝΑ 2004. Με την πρόσφατη εξαγορά της εταιρείας HERHOF στη Γερμανία απέκτησε πρόσβαση σε μια μοναδική τεχνολογία ανακύκλωσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων που ανοίγει νέους ορίζοντες σε διεθνές πλέον επίπεδο. Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων η συνολική εμπορική αξία των ακινήτων του Ομίλου εκτιμάται σε €107 εκ. Την τελευταία πενταετία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη δύο εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων σε Πάτρα και Αθήνα και ενός πρωτοποριακού οικιστικού συγκροτήματος στην Παλλήνη. Παράλληλα, προχωρά ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη των δύο μεγάλων ακινήτων σε Κάντζα και Γυαλού. • Τέλος, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε τομείς που δεν ανήκουν στους παραδοσιακά στρατηγικούς τομείς του Ομίλου όπως στο Καζίνο Πάρνηθας με αναμενόμενες αποδόσεις πολύ μεγαλύτερες από το κόστος επένδυσης, καθώς και στα Μεταλλεία Χαλκιδικής.