You are here

Εταιρικό Προφίλ

ELSTR

ELASTRON (CR)

Elastron S.A.
ΔιεύθυνσηΛ. Διυλιστηρίων – Αγ. Ιωάννης 190
Ταχ. Κωδ.: 18233
Ασπρόπυργος

Τηλέφωνο0030 210 5515000
Φαξ0030 210 5515015
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.elastron.gr
ISINGRS088003009
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος/ChairmanΠαναγιώτης Σίμος
Διευθύνων Σύμβουλος/Managing DirectorΑθανάσιος Καλπίνης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος/Deputee MDΣτυλιανός Χ. Κουτσοθανάσης
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanΕλβίρα Καλπίνη
Μέλος/DirectorΑνδρέας Σ. Καλπίνης
Μέλος/DirectorΑναστάσιος Π. Μπινιώρης
Μέλος/DirectorΚωνσταντίνος Γιαννίρης
Μέλος/DirectorΔημήτριος Παπαριστείδης
Μέλος/DirectorΧρήστος Σακελλαρίου
Μέλος/DirectorΓεώργιος Κούβαρης
Μέλος/DirectorΔημήτριος Παπαριστείδης
Secretary
'ΟνομαΣτέφανος Ααρών
ΔιεύθυνσηΛ. Διυλιστηρίων – Αγ. Ιωάννης 190
Ταχ. Κωδ.: 18233
Ασπρόπυργος
Tel0030 210 5515000
Φαξ0030 210 5515015
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαΣΟΛ α.ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΔιεύθυνσηΦωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 0030 210 8691100
Φαξ: 0030 210 8617328, 210 8618016
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.solae.gr
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'Ονομα
Διεύθυνση
Εταιρικό Προφίλ

Η Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ συστάθηκε το 1958, έχει την έδρα της στο δήμο Ασπροπύργου, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 7365/06/Β/86/32 και δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας ποικίλων μορφών μετάλλων.

Αρχικά λειτούργησε σαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και το έτος 1965 μετετράπη σε Ανώνυμο Εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο 23.477,62 ευρώ και με κύριο αντικείμενο απασχόλησης την εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων. Η διάρκεια της Εταιρίας σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει ορισθεί σε 75 χρόνια από την νόμιμη ίδρυσή της, ως Ανώνυμος Εταιρία, στις 15/08/65 (ΦΕΚ 748 Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2190/1920.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, είναι:

H εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων και συναφών ειδών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
H με οποιονδήποτε τρόπο αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η αγροτική - κτηνοτροφική εκμετάλλευση αυτών.

H ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα, η ανέγερση οικοδομών είτε για λογαριασμό της Εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων, ή με το σύστημα της αντιπαροχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου 3741/1929, του N.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών ναυπήγησης, διάλυσης, επισκευής και φύλαξης πλοίων και συναφών εργασιών.

H συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

H συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

H αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρίας ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων και θυγατρικών εταιριών, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής επικράτειας ή της αλλοδαπής.

Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρίας επιτρέπεται η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. έχει µία συνεχή όσο και επιτυχή παρουσία στο χώρο εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων από το 1958.

Τα κυριότερα είδη που εμπορεύεται καλύπτουν ανάγκες τεχνικών και κατασκευαστικών εταιριών, βιομηχανικών συγκροτημάτων, διυλιστηρίων, αγροτικών βιομηχανιών, καθώς και ανάγκες της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Τα είδη αυτά µπορούν να καταταγούν σε τρεις κυρίες ομάδες κάθε µία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος προϊόντων.

Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στα πλαταία χαλυβουργικά προϊόντα, η δεύτερη ομάδα στα επιμήκη χαλυβουργικά προϊόντα και η τρίτη ομάδα αναφέρεται στους σιδηροσωλήνες.

Η πρώτη ομάδα που αναφέρεται κυρίως στα µεταποιηµένα χαλυβουργικά προϊόντα, περιλαμβάνει :

• λαμαρίνες θερμής και ψυχρής έλασης
• λαµαρίνες γαλβανισµένες, χρωµατιστές και πλαστικοποιηµένες
• λαµαρίνες κριθαρωτές και µπακλαβαδωτές
• λαµαρίνες αυλακωτές και τραπεζοειδείς για την επικάλυψη κτιρίων
• λαµαρίνες αλουµινίου
• λαµαρίνες µε πιστοποιητικά Lloyds που χρησιμοποιούνται στην επισκευή και κατασκευή πλοίων
• λαµαρίνες σε σχήματα κοµµένα µε παντογράφο - φλογοκοπή

Με την επεξεργασία γαλβανισμένων λαμαρινών ή/και χρωματιστών λαμαρινών παράγονται τα προϊόντα ψυχρής έλασης: SYMDECK, ΤΕΓΙΔΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ και ΜΕΤΑΛΛΟΣΑΝΙΔΕΣ.

Η δεύτερη ομάδα που αναφέρεται στα επιμήκη προϊόντα περιλαμβάνει όλες τις διατομές σιδήρου UPN, IPN, IPE, HEB, HEA, κοιλοδοκούς, γωνίες, ταϋ, βολβολάµες, λάµες, στρογγυλά, τετράγωνα και εξάγωνα.

Η τρίτη ομάδα που αναφέρεται και αυτή σε επιμήκη προϊόντα περιλαμβάνει όλες τις διατομές και πάχη σιδηροσωλήνων, κατασκευής των εργοστασίων της εταιρίας: Σιδηροσωλήνες στρογγυλοί, τετράγωνοι, ορθογώνιοι, γαλβανιζέ στρογγυλοί, γαλβανιζέ τετράγωνοι και γαλβανιζέ ορθογώνιοι.

Όλα τα ανωτέρω είδη επεξεργάζεται η εταιρία στο οργανωμένο STEEL SERVICE CENTER το οποίο διαθέτει. Το ανωτέρω συγκρότημα είναι το πλέον σύγχρονο εν λειτουργία και οργανωμένο σε ευρωπαϊκά πρότυπα, κέντρο στον κλάδο επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων. Με το STEEL ERVICE CENTER, που το αποτελούν δύο υπερσύγχρονες µονάδες, στον Σκαραµαγκά και στον Ασπρόπυργο, η εταιρία εφαρμόζει προωθημένες αντιλήψεις στη διακίνηση των χαλυβουργικών προϊόντων στη χώρα µας, προσφέροντας στους πελάτες της έτοιμα προϊόντα, σε ακριβείς, επιθυμητές διαστάσεις, κατά παραγγελία, περιορίζοντας στο ελάχιστο το κόστος τους από ανεπιθύμητες φύρες και υψηλά αποθέματα.

Ιστορικό

2008: α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρία μετονομάστηκε από "Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε." σε "ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε."

β) Στρατηγική συνεργασία με τους ομίλους «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ», οι οποίοι μέσω θυγατρικών τους εταιρειών, θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της κατά 100 % θυγατρικής εταιρίας KALPINIS – SIMOS ROM S.R.L. με έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η εταιρία μετονομάζεται σε «BALKAN IRON GROUP S.R.L.» (διακριτικός τίτλος «B.I.G. S.R.L.»), με συμμετοχή της κάθε εταιρίας κατα το 1/3.

2007: Σύσταση από κοινού με την British Steel Holdings B.V. νέας θυγατρικής εταιρίας με την σημερινή επωνυμία Τατα Ελαστρον Α.Ε. Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

2001: Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Πειραιά στον Ασπρόπυργο Αττικής.

1999: α) Σύσταση από κοινού με την British Steel Holdings B.V. θυγατρικής εταιρίας με τη σημερινή επωνυμία Corus - Καλπίνης – Σίμος Α.Β.Ε.Ε.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αντλήθηκαν συνολικά 10,4 εκατ. Ευρώ.

1990: Η Εταιρία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντλώντας κεφάλαια ύψους 8,7 εκατ. Ευρώ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της.

1977: Η Εταιρία δημιούργησε το πρώτο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Steel Service Center) στην ελληνική αγορά και επεξέτεινε την δραστηριότητά της και στον τοµέα µεταποίησης και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων.

1965: Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

1958: Ίδρυση της Εταιρίας σαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης από τους Ανδρέα Καλπίνη και Νικόλαο Σίμο.

Company profile

The Company “A. KALPINIS – N. SIMOS SA STEEL PRODUCTS” was founded in 1958, its seat is in the Municipality of Aspropirgos; it is registered in the Companies Register under No 7365/06/B/86/32 and operates in the trading and processing of different types of metals.

Initially it operated as a limited liability company and in 1965 it was incorporated with stock capital amounting to €23,477.62 and mainly operating in the trade of steel products. The duration of the Company according to its Articles of Association has been set at 75 years since its incorporation on 15/08/65 (OGG 748 Corporations and Limited Companies Bulletin) and its operation is governed by the provisions of Law 2190/1920.

The Company’s operations, in accordance with article 2 of its Articles of Association, include:

Importing, processing and trading steel, steel sheets, iron products, metal and similar products either independently or in association with other natural or legal persons.

Purchasing, selling, exploiting, administering, leasing and managing in any way whatsoever property as well as its exploitation for agricultural and animal farming purposes.

Undertaking, executing and supervising any type of constructions in own or other lots, constructing buildings either on behalf of the Company either on behalf of third parties or using the system of valuable consideration and under the provisions of Law 3741/1929, of LD 1024/1971 and articles 1002 and 117 of the Civil Code.

Undertaking, executing and supervising works involving shipbuilding, dismantling, repairing and guarding ships and similar works.

Participating in any type of business, of any legal form to an identical or similar purpose.

Collaborating with any natural or legal person in any way whatsoever.

Representing in Greece any local or foreign business or company having identical or similar purposes.

Establishing branches, agencies or offices and subsidiaries in any part of Greece or abroad.

Providing supply chain services.

Within the scope of the Company it is permitted to provide guarantees to third parties, natural or legal persons cooperating with the Company, without prejudice to articles 10 and 23(a) of Law 2190/1920.

A KALPINIS – N. SIMOS SA has a long and successful presence in the sector of marketing and processing steel products since 1958.

The main products marketed cover the needs of technical and constructions companies, industrial plants, refineries, farming industries as well as the needs of shipbuilding and the ship-repairing industry. These products can be classified into three main groups each one of which involves a large number of products.

The first group involves steel products, the second one involves longitudinal steel products, the third one involves iron pipes.

The first group, which mostly involves processed steel products, comprises:

• hot and cold rolled steel plates
• galvanized, coloured and plastic-coloured steel plates
• Teary and chequered steel plates
• Corrugated and trapezoidal steel plates to cover buildings
• aluminium plates
• plates certified by Lloyds used in repairing and building ships
• shaped plates cut using a pantograph – flame cutter

By processing galvanized steel plates and/or coloured steel plates, cold rolled products are produced: SYMDECK, PURLINS, TILING and METAL BOARDS.

The second group involves longitudinal products including all iron sections UPN, IPN, IPE, HEB, HEA, hollow beams, corners, T, bulbar blades, blades, round, square and hexagonal shapes.

The third group also involves longitudinal products including all sections and thicknesses of iron pipes manufactured by the company: Round, square, right iron pipes, galvanized round, galvanized square and galvanized rectangular ones.

All the aforementioned products are processed in the Company's organised STEEL SERVICE CENTER. The above plant is the most modern center in the sector of steel products processing in operation and is organized according to European standards. With the STEEL SERVICE CENTER, comprising of two ultra-modern units, in Scaramagas and Aspropirgos, our Company applies advanced concepts in the marketing of steel products in our country, offering its customers ready to use products, in the precise dimensions they need on demand; minimizing their costs incurred by undesirable wastage and large stock.

History

1958: The Company was founded as a limited liability company by Andreas Kalpinis and Nicolaos Simos.

1965: Incorporation of the Company under the business name “A. KALPINIS – N. SIMOS SA.”

1977: The Company created the first Steel Service Center on the Greek market and extended its scope of activities into the manufacture and processing of steel products.

1990: The Company became listed on the Athens Stock Exchange drawing capital of 8.7 million euros used to finance its development.

1999: a) In partnership with British Steel Holdings B.V., the foundation of a subsidiary company now trading under Corus - Kalpinis – Simos SA.

b) General Assembly resolution to increase the Company stock capital by a total of €10.4 million.

2001: The Company seat is transferred from Piraeus to Aspropirgos in the Attica region.