You are here

Εταιρικό Προφίλ

ETE

NATIONAL BANK OF GREECE

National Bank of Greece
ΔιεύθυνσηΑιόλου 86
T.K: 10232
Αθήνα
Τηλέφωνο0030 210 3341000
Φαξ0030 210 3228187
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.nbg.gr
ISINGRS003013000
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος/ChairmanΓκίκας Χαρδούβελης
Διευθύνων Σύμβουλος/Managing DirectorΠαύλος Μυλωνάς
Μέλος/DirectorClaude Piret
Μέλος/DirectorΠερικλής Δρούγκας
Μέλος/DirectorΧριστίνα Θεοφιλίδη
Μέλος/DirectorΑικατερίνη Μπερίτση
Μέλος/DirectorWietze Reehoorn
Μέλος/DirectorElena Ana Cernat
Μέλος/DirectorΑβραάμ Γούναρης
Μέλος/DirectorMatthieu Kiss
Μέλος/DirectorAnne Marion Bouchacourt
Μέλος/DirectorJayaprakasa CS Rangaswami
Secretary
'ΟνομαΓρηγόρης Παπαγρηγόρης
Διεύθυνση
Tel0030 210 334 2310
Φαξ0030 210 334 1670
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαDeloitte & Touche (Ελλάδος)
ΔιεύθυνσηΧατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισιάς 250 – 254
152 31 Χαλάνδρι
Αθήνα
Τηλέφωνο: 0030 210 6781100
Φαξ: 0030 210 6776221-2
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.deloitte.gr
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'Ονομα
Διεύθυνση
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1891 την Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης. Από τον Οκτώβριο 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ". Στο πλαίσιο του στρατηγικού της προσανατολισμού στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η ΕΤΕ εξαγόρασε, εντός του 2006, τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka στη Σερβία. Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης Η ΕΤΕ θεωρεί την εταιρική της διακυβέρνηση βασικό μοχλό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των συμμετοχών της. Εξάλλου, ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός ενόψει της μετάβασης της ΕΤΕ από κρατικά ελεγχόμενο οργανισμό σε όμιλο με ευρεία μετοχική βάση, αυξανόμενη παρουσία στην περιφέρεια και περισσότερο από 30% του κεφαλαίου του στα χέρια ξένων θεσμικών επενδυτών. Στις αρχές του 2005, η Τράπεζα υιοθέτησε πρόγραμμα βελτίωσης πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, και κατά τη διάρκεια του έτους πολλοί από τους βασικούς στόχους του προγράμματος αυτού επιτεύχθηκαν: Το ΔΣ έχει συστήσει τρεις επιτροπές, που απαρτίζονται από μη εκτελεστικά μέλη και έχει βελτιώσει τις πολιτικές αξιολόγησης των ανώτατων στελεχών της διοίκησης και αμοιβής των μελών του ΔΣ της ΕΤΕ. Το Φεβρουάριο του 2006, το ΔΣ υιοθέτησε πλαίσιο Κατευθυντήριων Γραμμών Εταιρικής Διακυβέρνησης στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι δομές και οι πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν ώστε η ΕΤΕ να έχει εναρμονίσει εν γένει την πολιτική της με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και να κατέχει ήδη ηγετική θέση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα και στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.