You are here

Εταιρικό Προφίλ

EUPIC

EUROPEAN RELIANCE GEN. INS. CO. S.A

European Reliance Gen. Ins. Co. S.A.
ΔιεύθυνσηΛ. Κηφισίας 274
Ταχ. Κωδ.: 15232
Χαλάνδρι

Τηλέφωνο0030 210 6829601
Φαξ0030 210 6841325
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.europisti.gr
ISINGRS277023008
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος/ChairmanΣταύρος Μ. Λεκκάκος
Διευθύνων Σύμβουλος/Managing DirectorΧρήστος Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanΝικόλαος Χαλκιόπουλος
Μέλος/DirectorΕρρίκος Σάρπ
Μέλος/DirectorΣτέφανος Βερζοβίτης
Μέλος/DirectorΓεώργιος Κωνσταντινίδης
Μέλος/DirectorΓιώργος Διαμαντόπουλος
Μέλος/DirectorΤριαντάφυλλος Λυσιμάχου
Μέλος/DirectorKeith R. Morris
Μέλος/DirectorΧρίστοφορος Α. Πούλιος
Secretary
'Ονομα
Διεύθυνση
Tel
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαPKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔιεύθυνσηΛ. Κηφισίας 124,
Αθήνα , ΤΚ 115 26
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'Ονομα
Διεύθυνση
Προφίλ εταιρείας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε το 1977 από ασφαλιστές καριέρας. Είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το Δεκέμβριο του 1997.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ σήμερα είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατομικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο με ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και καινοτομικά εργαλεία. Η Εταιρία διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 1900 συνεργατών που απασχολούνται σε 90 καταστήματα και Γραφεία Πωλήσεων και 350 πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα και οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από 200.000 ευχαριστημένους πελάτες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ συμπληρώνει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσω των θυγατρικών της εταιριών, της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ», της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE ΑΕΠΕΥ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής, της Εταιρίας Παροχής Τεχνικής Βοήθειας «ALTER EGO A.E.», της Εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με αντικείμενο την παροχή εξωνοσοκομειακών ιατρικών υπηρεσιών και της «ENOVATION A.E.», Εταιρίας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικών.

Ιστορικό

1978: Στην πρώτη Γενική Συνέλευση - αλλά και σε όλες τις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις κεφαλαίου - αποφασίζεται να επιτραπεί η είσοδος στο Κεφάλαιο της εταιρίας νέων συνεργατών του Δικτύου Πωλήσεων και του Διοικητικού Προσωπικού με αντίστοιχο περιορισμό του δικαιώματος των παλαιών μετόχων στην ανάληψη μετοχών. Με την ενέργεια αυτή η εταιρία αύξησε το εταιρικό ενδιαφέρον των συνεργατών της για την πρόοδό της.

1979: Αγορά οικοπέδου 1.300 τ.μ. και ανέγερση κτιρίου 3.500 τ.μ. περίπου επί της οδού Φιλελλήνων 24 στο Χαλάνδρι, με πρόσβαση στη Λεωφ. Κηφισίας 274. Το κτίριο αυτό, στέγασε την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ επί 13 χρόνια, αποτέλεσε σημαντικό έρεισμα για την ανάπτυξη της εταιρίας, περιόρισε τα γενικά της έξοδα και βελτίωσε την εικόνα της στην αγορά.

1987: Αλλαγή του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Λειτουργίας, με τη δημιουργία κέντρων κέρδους, που ανέδειξαν στελέχη πάνω στα οποία επί πολλά έτη η εταιρία ανέθεσε την αξιόπιστη και αποδοτική διαχείριση των υποθέσεών της σε κάθε τομέα.

1988: Ιδιαίτερο σταθμό αποτέλεσε η αγορά του επί της Λεωφ. Κηφισίας 274 οικοπέδου 4.300 τ.μ. καθώς και συντελεστή δομήσεως 4.500 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί ένα πολυτελές μέγαρο 16.000 τ.μ. περίπου, που εκτός από ατράνταχτο περιουσιακό στοιχείο (έχει εκτιμηθεί σε € 30 εκ.), αποτελεί έδρα της εταιρίας, σπουδαίο σημείο προβολής, δίδει πρόσθετη αξία στο όπισθεν αυτού ιδιόκτητο κτίριο 3000 τ.μ. επί της οδού Φιλελλήνων 35, δημιουργώντας την πρόσβαση στη Λεωφ. Κηφισίας, αλλά και κυρίως αποτελεί μια σταθερή πηγή εσόδων της τάξεως των € 1,4 εκ. ετησίως αυξανόμενη κατά τον τιμάριθμο.

1994: Αύξηση του Κεφαλαίου της εταιρίας το 1994 κατά € 5 εκ. Η αύξηση αυτή μαζί με τα υφιστάμενα κεφάλαια και αποθεματικά καθώς και τα κέρδη των χρήσεων 1994 και 1995 που αποθεματοποιήθηκαν, αύξησαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας σε € 8,5 εκ.

1990-1994: Σχεδιασμός και διάθεση στην Ελληνική αγορά πρωτοποριακών ασφαλιστικών Προϊόντων όπως τα Προγράμματα Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας, Φόρου Κληρονομιάς, LIFECARD, κλπ. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ πρωτοστάτησε στην επέκταση του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς ήταν η δεύτερη ασφαλιστική εταιρία που έλαβε άδεια για την ίδρυση εταιρίας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

1996: Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 15/6/96 για την είσοδο της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απόφαση που υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1997 και επέφερε πρόσθετα κεφάλαια άνω των € 6 εκ.

1999: Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 19,3 εκ. τον Νοέμβριο του 1999, γεγονός που την κατέταξε στην 7η θέση της αγοράς εξ απόψεως ιδίων κεφαλαίων.

2005: Αλλαγή στο Οργανόγραμμα με 3 Γενικές Διευθύνσεις.

2006: Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α και την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου η Τράπεζα Πειραιώς να αποκτήσει ποσοστό 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α να αναλάβει την κάλυψη του 30% των στεγαστικών δανείων και άλλων εμπορικών συμφερόντων της Τράπεζας Πειραιώς αλλά και περιουσιακών στοιχείων της ίδιας της Τράπεζας.