You are here

Εταιρικό Προφίλ

NAYP

NAFPAKTOS TEXTILE IND. G. POLYHRONO

Nafpaktos Textile Industry S.A.
ΔιεύθυνσηΑγ. Γεωργίου 40-44
Πευκή

Τηλέφωνο0030 210 6140430
Φαξ0030 210 8028650
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.nafpaktos-yarns.gr
ISINGRS265061002
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος/ChairmanΒασίλειος Γ. Πολύχρονος
Διευθύνων Σύμβουλος/Managing DirectorΔημήτριος Πολύχρονος
Αντιπρόεδρος/Vice ChairmanΑναστάσιος Χ. Πολύχρονος
Μέλος/DirectorΔημήτριος Α. Λεβαντής
Μέλος/DirectorΑθανάσιος Γ. Σκαμαγκούλης
Μέλος/DirectorΙωάννης Χ. Κιζλαρίδης
Μέλος/DirectorΠαναγιώτης K. Παυλόπουλος
Secretary
'Ονομα
Διεύθυνση
Tel
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαBDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ
ΔιεύθυνσηΠατησίων 81 & Χέυδεν 8-10
104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 0030 210 8894300
Φαξ: 0030 210 8212876

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.bdo.com.gr
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'Ονομα
Διεύθυνση
Ιστορικό

1988: (Οκτώβριος): Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη λειτουργίας του πρώτου κλωστηρίου 10.000 αδραχτιών, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1.850 τόνων βαμβακερών νημάτων πενιέ.

1989: Συγχώνευση των εταιρειών "Υφαντήρια Ναυπάκτου Γ. Πολύχρονος Α.Β.Ε.Ε." και "Πολύχρονος Α.Β.Ε.Ε - Βιοτεχνία Υφασμάτων" και δημιουργία της σημερινής Εταιρείας "Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου - Γεώργιος Πολύχρονος Α.Β.Ε.Ε."

1992: Πραγματοποίηση επένδυσης κατασκευής σύγχρονων κλιματιζόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων δευτέρου υφαντηρίου που βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των παραγόμενων υφασμάτων και αύξησε την παραγωγικότητα του εξοπλισμού.

1995: Περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας με την πραγματοποίηση νέας σημαντικής παραγωγικής επένδυσης που χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια τα οποία αντλήθηκαν με την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α. το 1996 και επιχορήγηση του Δημοσίου. Η επένδυση ύψους 3.000 εκατ. δραχμών αφορούσε δημιουργία σύγχρονου κλωστηρίου νημάτων για την αύξηση της ετήσιας παραγωγής νημάτων από 1.850 σε 3.700 τόνους.

1996 (Ιούλιος): Εισαγωγή της μετοχής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1998: Επέκταση της δραστηριότητάς της και στο εξωτερικό (κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές της να φθάσουν το 2000 στο 28% του συνολικού κύκλου εργασιών της.

1999: α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω δημόσιας εγγραφής κατά 1.918.350.000 δραχμές με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης (944,5 εκατ.) και τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες (944,5 εκατ.).

β) Συμμετοχή κατά 51% στο μετοχικό κεφάλαιο (δρχ. 1.100 εκατ.) της εταιρείας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Ε., της οποίας αντικείμενο δραστηριότητας είναι η παραγωγή Επωνύμων Ενδυμάτων με τα διεθνώς γνωστά σήματα της Lee Cooper και Lois.

2000: Συμμετοχή με ποσοστό 51% (δρχ. 10,2 εκατ.) στην εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.".

2001: Συμμετοχή κατά 64,5 % στη νεοσυσταθείσα εταιρεία "ΒΙΟΠΟΛ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2003: Απεβίωσε ξαφνικά στις 2/1/2003 ο ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρίας μας Γεώργιος Πολύχρονος.

2007: Eξαγοράσθηκε από την εταιρία το μειοψηφικό πακέτο μετοχών της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε , η οποία παρέμενε αδρανής και πραγματοποιήθηκε η απορρόφησή της.

2008: Eκποιήθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός του πρώτου κλωστηρίου της εταιρίας, κατασκευής 1988, προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης απαξίωσή του.

2009: α. Αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η προσωρινή διακοπή της παραγωγής νημάτων, επειδή επι του παρόντος, το κόστος παραγωγής τους υπερβαίνει τις τιμές πωλήσεως τους στην αγορά. Οι πωλήσεις νημάτων θα συνεχισθούν κανονικά ανάλογα με την εξέλιξη της σχετικής ζήτησης από τα υφιστάμενα αποθέματα. Η παραγωγή νημάτων θα επαναληφθεί εφόσον οι συνθήκες αγοράς το επιτρέψουν. β. Υλοποιήθηκε η απόφαση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση της 26/06/2009, για την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε, ώστε η εταιρία να αποκτήσει το 100% των μετοχών της θυγατρικής και να προβεί μελλοντικά στην απορρόφησή της. γ. Προέβη στη λύση των θυγατρικών εταιριών της ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε, SILVER STAR S.H.P.K. και POLARIS ALBANIA S.H.R.L με έδρα την Κορυτσά Αλβανίας, οι οποίες σε όλη την χρήση 2009 ήταν σε αδράνεια και η δραστηριότητά τους αντιπροσώπευε μόλις το 1% της συνολικής δραστηριότητας του Ομίλου.

2010: (Ιούνιος ): α. Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε., το αντικείμενο δραστηριότητας της οποίας ( παραγωγή και πωλήσεις ετοίμων ενδυμάτων) δεν συνεχίστηκε απο την εταιρία λόγω ζημιογόνου εκμεταλλεύσεως.

History

1988: (October): The first spinning mill with an annual output of 10,000 spindles and 1,850 tons of cotton-combed yarns is completed and begins operating.

1989: The companies "Nafpaktos Weaving Mills G. Polychronos S.A" and "Polychronos S.A. Fabrics" merge to create the present day company "NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY GEORGE POLYCHRONOS S.A."

1992: An investment relating to the erection of a modern air-conditioned second textile mill is completed, which significantly improves the quality of the fabrics produced and increases equipment productivity.

1995: Further development of the company is decided upon with the implementation of a new significant productive investment funded by owner's equity raised by listing the company on the Athens Stock Exchange in 1996 and with subsidies from the State. The investment worth 3,000 million drachmas (8.8 million euro) related to the creation of a modern yarn spinning frame unit to increase annual yarn production from 1,850 tons to 3,700 tons.

1996: (July): The shares of the company are listed on the Athens Stock Exchange.

1998: The Company expands its activities abroad (mainly within the Member States of the European Union) thus giving a huge boost to exports, which, during the year 2000, accounted for 28% of its total turnover.

1999: a) The Company increases its share capital by a public subscription worth 1,918,350,000 drachmas with the aim of boosting its working capital (944.5 million GRD) and participation in other companies (944.5 million GRD).

b) 51% participation in the share capital (1,100 million GRD) of the company POLARIS S.A. which is involved in the production of brand name clothing with the internationally renowned trademarks Lee Cooper and Lois.

2000: 51% participation (29.934 Euro) in the company "SOFADΟΝ GINNING MILLS S.A"

2001: 64.5% participation in the newly - established company "BIOPOL AGRO-INDUSTRIAL COMPANY S.A."

2003: On 2/1/2003 the founder and chairman of the company, George Polychronos, passed away unexpectedly