You are here

Εταιρικό Προφίλ

ASP

Advantage Capital Holdings Plc (CR)

Advantage Capital Holdings Plc
Διεύθυνση1 Andrea Chaliou str.
Whitemoon Centre
1st floor
2408 Engomi
P.O.Box 23799
1086 Nicosia
Τηλέφωνο22 550 000
Φαξ22 752 440
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.aspisholdings.com
ISINCY0006731315
Διοικητικό Συμβούλιο
Μέλος/DirectorΚίκης Χαννίδης ( 0.039 %)
Μέλος/DirectorΔημήτρης Βιδάλη ( 0.000 %)
Μέλος/DirectorΑντρέας Σεργίδης
Secretary
'ΟνομαAspis Secretarial Ltd
ΔιεύθυνσηAndrea Chaliou 1
Egkomi, 2408 Nicosia
Tel22 550000
Φαξ22 752 440
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαKPMG Chartered Accountants
ΔιεύθυνσηKPMG Limited
14, Esperidon Street
1087 Nicosia
P.O. Box: 21121
1502 Nicosia
Cyprus
Tel.: +357 22209000
Fax: +357 22678200
e-mail: [email protected]

KPMG Limited
11, 16th June 1943 Street
3022 Limassol
P.O. Box: 50161
3601 Limassol
Cyprus
Tel.: +357 25869000
Fax: +357 25363842
e-mail: [email protected]


KPMG Limited
Millenium Lion House
1G., Aradippioti Street
6016 Larnaca
P.O. Box: 40075
6300 Larnaca
Cyprus
Tel.: +357 24200000
Fax: +357 24200200
e-mail: [email protected]

KPMG Limited
52, Griva Digheni Avenue
8047 Paphos
P.O. Box: 60288
8101 Paphos
Cyprus
Tel.: +357 26943050
Fax: +357 26943062
e-mail: [email protected]

KPMG Limited
Tziovani Blog
2, Soteras Street (2nd floor)
5286 Paralimni
P.O. Box: 33200
5311 Paralimni
Cyprus
Tel.: +357 23820080
Fax: +357 23820084
e-mail: [email protected]

KPMG Limited
Akamas Gate Complex
19, Vasileos Stasikou Avenue
8820 Polis Chrysochou
P.O. Box: 66014
8830 Polis Chrysochous
Cyprus
Tel.: +357 26322098
Fax: +357 26322722
e-mail: [email protected]
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'ΟνομαMarketrends (Capital Market) Ltd
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Γρίβα Διγενή 36
5ος όροφος
1066 Λευκωσία

Τηλ: 02 - 873444
Φαξ: 02 - 666181
02 - 681181
Νομικός
'ΟνομαΛ. Παπαφιλίππου & Σία
Διεύθυνση1, Costakis Pantelides Avenue, 1-3 floors
P. O. Box 22313, (1520) Nicosia
1010 Nicosia, Cyprus
Phone: (+357 – 2) 67 41 41
Fax: (+357 – 2) 67 33 88
E-mail: [email protected]

Last updated: 04/05/2001
Ιστορικό

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με την επωνυμία CLJ Personal Financial Services Ltd στις 5 Μαΐου 1997 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής 85806 και με έδρα την Λευκωσία.

Από την ημερομηνία ίδρυσής της, η Εταιρεία ενεργούσε ως αντιπρόσωπος επιλεγμένων εταιρειών Ασφαλειών Ζωής και Γενικού Κλάδου που πρόσφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών για άντληση κεφαλαίων και προετοιμασία εταιρειών για εισδοχή στο Χ.Α.Κ.

Με κύριο χαρακτηριστικό τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και την προσωπική εξυπηρέτηση η Εταιρεία δημιουργήθηκε με πρωταρχικό στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές στον πελάτη. Για δύο και πλέον χρόνια η Εταιρεία είχε αναπτύξει τις δραστηριότητες της και πέτυχε να διευρύνει τον κύκλο εργασιών της.

Όταν το 1999 ξεκίνησε η μεγάλη χρηματιστηριακή άνοδος, η MarkeTrends (Capital Market) Ltd ενεγράφη στο Μητρώο Εταιρειών στις 1 Σεπτεμβρίου 1999 με αριθμό εγγραφής 104621 και κύριο στόχο την παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών.

Εξαγορά MarkeTrends (Capital Market) Ltd

Στις 10 Μαρτίου 2000, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η
εταιρεία CLJ Personal Financial Services Ltd προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά £450.000 και εξαγόρασε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της MarkeTrends (Capital Market) Ltd και μετονομάσθηκε σε MarkeTrends Financial Services Ltd. Η δίκαια αξία του καθαρού ενεργητικού της MarkeTrends (Capital Market) Limited στις 31 Δεκεμβρίου 1999 ανήλθε σε £592.343. Η συμφωνία εξαγοράς προνοούσε ότι όλα τα κέρδη ή ζημιές που θα πραγματοποιηθούν από την MarkeTrends (Capital Market) Ltd μετά την 1η Ιανουαρίου 2000 θα ανήκουν στην Εταιρεία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσεως £450.000 και της δίκαιης αξίας του καθαρού Ενεργητικού της εξαρτημένης εταιρείας MarkeTrends (Capital Market) Ltd ανήλθε σε £142.343 και μεταφέρθηκε στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως αρνητική εμπορική εύνοια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 11ης Μαρτίου 2000, η Εταιρεία μετατράπηκε από ιδιωτική σε Δημόσια με αλλαγή του Καταστατικού της την ίδια ημερομηνία με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.

Στις 17 Μαρτίου 2000 η MarkeTrends Financial Services Ltd συνέστησε την εταιρεία MarkeTrends Financial Planning Ltd, περισσότερες πληροφορίες για την οποία παρατίθενται στο Τμήμα Ι2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκλησης για Εγγραφή.

Από τις 3 Μαΐου 2000 η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της MarketVentures Ltd από τις 3 Μαΐου 2000. Η MarkeTrends Financial Services αποτελεί ένα από τους ιδρυτικούς μετόχους της MarketVentures Ltd.

Από τις 13 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας MarketMedia Ltd με ποσοστό 16,6%, ενώ η συνολική συμμετοχή των εταιρειών του Ομίλου της MarkeTrends Financial Services Ltd στην MarketMedia Ltd ανέρχεται σε 58,8%. Η εταιρεία MarketMedia Ltd ιδρύθηκε στις 13/6/2000 και η MarkeTrends Financial Services αποτελεί ένα από τους ιδρυτικούς μετόχους της.

Στις 7 Ιουλίου 2000 η MarkeTrends Financial Services εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας Iris Insurance Company Ltd, η οποία στις 24 Ιουλίου 2000 μετονομάσθηκε σε MarkeTrends Insurance Ltd.

Στις 13 Ιουνίου 2000 συστάθηκε η εταιρεία MarkeTrends Finance Ltd από τις εταιρείες MarkeTrends Financial Services Ltd και MarkeTrends Financial Planning Ltd. Στις 19 Ιουνίου 2000 η MarkeTrends Insurance Ltd εξαγόρασε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της MarkeTrends Finance Ltd καταβάλλοντας στους μετόχους της το ποσό των 11.000.000. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου / Πρόσκλησης για Εγγραφή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της MarkeTrends Finance Ltd κατέχεται από την MarkeTrends Insurance Ltd. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον τομέα της χορήγησης πιστώσεων και δανείων σχετικά με αγορά μετοχών κα άλλων αξιών.

Κατά την ίδια ημερομηνία με έκδοση 760.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία, η εταιρεία προέβηκε σε ανταλλαγή μετοχών με τρίτα πρόσωπα και απέκτησε 2.376.097 επιπλέον μετοχές της Blue Status Financial Services Ltd και έτσι η συμμετοχή της MarkeTrends Financial Services Ltd στην Blue Status Financial Services Ltd ανήλθε σε 10,0%.

Στις 23.8.2000 αποφασίστηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η έκδοση 9.500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία στην τιμή της £1,00 έκαστη ως μέρος του τιμήματος για την απόκτηση του 27% του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας, εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής Liberty Life Insurance Ltd. Οι εν λόγω μετοχές εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στις 20/9/2000. εκκρεμεί η έκβαση εκδηλωθήσας διατύπωσης μερικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Liberty Life Insurance Ltd για το ελάχιστο 50% συν μία μετοχή και rights και κατά μέγιστο 51% των εκδομένων μετοχών και rights της εταιρείας,. Το κείμενο της μερικής Δημόσιας Πρότασης υποβλήθηκε για έγκριση στο ΧΑΚ στις 11/12/2000.

Κατά την ίδια ημερομηνία η MarkeTrends Financial Services Ltd εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Liberty General Insurance Ltd. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία Liberty General Insurance Ltd, παρατίθενται στο τμήμα 18 του παρόντος εγγράφου.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2000 σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 4 Ιουλίου 2000, η Εταιρεία με έκδοση 9.015.869 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ έκαστη προέβηκε στην εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Arbil Ltd, Virnfire Enterprises Ltd και Beechmore Services Ltd. Και οι τρεις εταιρείες λειτουργούν ως εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και πραγματοποιούν επενδύσεις σε διάφορες εταιρείες.

Στις 2 Ιουνίου 2000, το Διοικητικό Συμβούλιο της MarkeTrends Financial Services Ltd ανακοίνωσε στο Χ.Α.Κ. την απόφασή του να διατυπώσει δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Δημόσιας Εταιρείας Efremico Holdings Ltd για την απόκτηση κατά το ελάχιστο ποσοστού πλειοψηφίας της εταιρείας Efremico Holdings Ltd και κατά μέγιστο το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Στις 16 Ιουνίου 2000, η προτείνουσα Εταιρεία MarkeTrends Financial Services Ltd υπέβαλε έγγραφο Δημόσιας Πρότασης αλλά στις 23 Ιουνίου 2000, σε απάντησή του το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αποφάσισε όπως μη επιτρέψει την δημοσίευση του εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης.

Επανυποβλήθηκε νέα δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Efremico Holdings Ltd στις 10 Ιουλίου 2000 αλλά στις 13 Ιουλίου 2000, σε απάντησή του, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αποφάσισε όπως μη επιτρέψει την δημοσίευση του εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης.

Επανυποβλήθηκε νέα δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Efremico Holdings Ltd στις 17 Αυγούστου 2000 αλλά στις 22 Αυγούστου 2000, σε απάντησή του, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αποφάσισε όπως μη επιτρέψει την δημοσίευση του εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 28 Νοεμβρίου 2000 το Διοικητικό Συμβούλιο της MarkeTrends Financial Services Ltd ανακοίνωσε στο ΧΑΚ την απόφασή να διατυπώσει μερική Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρείας Liberty Life Insurance Ltd για την απόκτηση εκείνου του αριθμού μετοχών και rights ο οποίος σε συνδυασμό με αυτόν που ήδη κατέχεται από την Εταιρεία και την ενεργούσα σε συνεννόηση θυγατρική εταιρεία της MarkeTrends Insurance Ltd θα φέρει το ποσοστό της σε τουλάχιστον 50% συν μια μετοχή και rights και κατά μέγιστο σε 51% του συνόλου των μετοχών και rights της εταιρείας. Στις 11 Δεκεμβρίου 2000 υποβλήθηκε στο ΧΑΚ το κείμενο της Μερικής Δημόσιας Πρότασης και εκκρεμεί η έγκρισή του από το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στις 26 Οκτωβρίου 2000 το Διοικητικό Συμβούλιο της MARKETRENDS INSURANCE LIMITED ανακοίνωσε στο Χ.Α.Κ. την απόφασή του να διατυπώσει Μερική Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της Δημόσιας Εταιρείας STARIO INVESTMENSTS LIMITED για την απόκτηση εκείνου του αριθμού τίτλων που δεν κατέχεται ήδη από την MarkeTrends Insurance Ltd που θα φέρει το ποσοστό συμμετοχής της στην STARIO INVESTMENTS LIMITED, κατά ελάχιστο το 50% συν μία μετοχή και κατά το μέγιστο στο 51% επί του συνόλου των εκδομένων και εισηγμένων μετοχών - και κατά το ελάχιστο στο 50% συν ένα Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών και κατά μέγιστο στο 51% επί του συνόλου των εκδομένων και εισηγμένων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Warrants).

Στις 8 Νοεμβρίου 2000 η προτείνουσα Εταιρεία MARKETRENDS INSURANCE LIMITED υπέβαλε έγγραφο Μερικής Δημόσιας Πρότασης η οποία αφορούσε σε εκείνο τον αριθμό τίτλων που δεν ήταν στην κατοχή της και που θα έφερνε το ποσοστό συμμετοχής της στη Σκοπευόμενη Εταιρεία STARIO INVESTMENTS LIMITED, κατά το ελάχιστο το 50% συν μία μετοχή και κατά το μέγιστο το 51% επί του συνόλου των εκδομένων και εισηγμένων μετοχών 0 και κατά το ελάχιστο στο 50% συν ένα Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών (Warrants). Στις 23 Νοεμβρίου 2000 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε να επιτρέψει την δημοσίευση της Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Stario Investments Ltd. Η διάρκεια της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης είναι μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2000, οπότε και θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμά της.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2004 εγκρίθηκε ψήφισμα για μετονομασία της εταιρειας από "Marketrends Financial Services Ltd" σε "MFS Group Public Co Ltd".

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2007 εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για μετονομασία της εταιρείας από «MFS Holdings Public Company Ltd» σε «Aspis Holdings Public Company Ltd».

Δραστηριότητες

Η συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Συγκροτήματος είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του στους τομείς δραστηριότητάς του σε σημαντικό παράγοντα της αγοράς.

Οι βασικές υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα είναι:

A) Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

· Εκτέλεση Χρηματιστηριακών συναλλαγών κινητών αξιών
· Χρηματιστηριακές αναλύσεις

Β) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

· Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εισαγωγής νέων εταιρειών στο Χ.Α.Κ.
· Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και άλλες υπηρεσίες.
· Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
· Διαφήμιση και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
· Πιστωτικές Υπηρεσίες

Γ) Επενδύσεις

· Στρατηγικές επενδύσεις


Εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών κινητών αξιών

Μέσω της θυγατρικής της χρηματιστηριακής εταιρείας MarkeTrends (Capital Market) Ltd, η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης ( stock brokerage) για αγορές και πωλήσεις κινητών αξιών, όπως μετοχές, χρεόγραφα και χρηματιστηριακά παράγωγα (warrants) που είναι εισηγμένα στο Χ.Α.Κ.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της η εταιρεία διαθέτει τρεις έμπειρους και κατάλληλα καταρτισμένους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους οι οποίο είναι στη διάθεση των πελατών της εταιρείας για την εκτέλεση εντολών αγορών και πωλήσεων καθώς και για την προσφορά επενδυτικών συμβουλών.

Χρηματιστηριακές αναλύσεις

Το Συγκρότημα διαθέτει ομάδα τεσσάρων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναλυτών (financial analysts) που εδρεύουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία, οι οποίοι εκπονούν χρηματοοικονομικές μελέτες εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Κ. της χρηματιστηριακής αγοράς και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα. Τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών αναλύσεων είναι διαθέσιμα σε συμβουλευτική μορφή στους συνεργάτες / συμβούλους επενδύσεων και στην πελατεία του Συγκροτήματος.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εισαγωγής νέων εταιρειών στο Χ.Α.Κ.

Το Συγκρότημα παρέχει επενδυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όπως:

(α) συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδότησης.
(β) την χρηματοδότηση κεφαλαιακών αναγκών επιχειρήσεων μέσω μετοχικών ή/και δανειακών κεφαλαίων.
(γ) την οικονομική αξιολόγηση, προετοιμασία και κατάρτιση ενημερωτικών δελτίων για εισαγωγή τίτλων εταιρειών (μετοχές, χρεόγραφα, χρηματιστηριακά παράγωγα) στο Χ.Α.Κ.
(δ) συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για πράξεις εξαγορών και συγχωνεύσεων (Mergers and Acquisitions) ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών και
(ε) την εκπόνηση εκτιμήσεων αξίας εταιρειών και σχεδίων βιωσιμότητας.

Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και άλλες υπηρεσίες

Μέσω της θυγατρικής MarkeTrends (Capital Market) Ltd το Συγκρότημα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων και περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Ήδη έχει υπογραφεί συμβόλαιο με την επενδυτική εταιρεία Stario Investments Ltd για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.

Η ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίων του Συγκροτήματος έχει στενή συνεργασία σε προσωπικό επίπεδο με τον πελάτη με σκοπό την αναγνώριση και εκτίμηση των αντικειμενικών στόχων και περιορισμών του χαρτοφυλακίου και τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής. Ακολούθως, η ομάδα διαχειρίσεως εφαρμόζει την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική για επίτευξη του προκαθορισμένου στόχου. Τέλος, παρακολουθώντας στενά το οικονομικό, πολιτικό και χρηματιστηριακό περιβάλλον η ομάδα διαχειρίσεως εισηγείται και αναπροσαρμόζει ανάλογα την μεθοδολογία διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Μέσω της θυγατρικής MarkeTrends Insurance ltd, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο γενικών ασφαλειών. Επιπλέον μέσω της συμμετοχής του ομίλου MarkeTrends Financial Services Ltd στην ασφαλιστική εταιρεία Liberty Life Insurance Ltd (Η MarkeTrends Financial Services Ltd κατέχει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Liberty Life Insurance Ltd) το Συγκρότημα δραστηριοποιείται και στον κλάδο των Ασφαλειών Ζωής.

Διαφήμιση και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Μέσω της εταιρείας MarketMedia Ltd ο Όμιλος έχει ήδη ξεκινήσει την δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση, εκτύπωση και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Πιστωτικές Υπηρεσίες
Μέσω της θυγατρικής MarkeTrends Finance Ltd, ο Όμιλος προτίθεται να προσφέρει πιστωτικές υπηρεσίες για αγορά μετοχών και άλλων κινητών τίτλων.

Στρατηγικές Επενδύσεις
Μέσω της εταιρείας MarketVentures Ltd, το Συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει επιχειρηματικές συμμετοχές σε νέες ελπιδοφόρες επιχειρήσεις και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.