You are here

Εταιρικό Προφίλ

CBH

CONSTANTINOU BROS HOTELS (CR)

Constantinou Bros Hotels Public Co Ltd
Διεύθυνση77 Poseidonos Ave
8042 Paphos

P.O. Box 60182
8101 Paphos
Τηλέφωνο26 965 866
Φαξ26 964 867
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.cbh-cyprus.com
ISINCY0005430513
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκτελεστικός Πρόεδρος/Executive ChairmanΑντρέας Κωνσταντίνου ( 86.870 %)
Μέλος/DirectorΜάριος Σπύρου
Μέλος/DirectorΓιώργος Κωνσταντίνου
Εκτελεστικός Σύμβουλος/Executive DirectorΑνδρέας Αναστασίου
Secretary
'ΟνομαAndreas Anastasiou
Διεύθυνση4A Skiathou str.
8021 Paphos
Cyprus
Tel26 965 866
Φαξ26 913 132
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαPriceWaterhouse Coopers
ΔιεύθυνσηJulia House
Θεμιστοκλή Δέρβη 3
Τ.Κ. 21612
1066 Λευκωσία

Nora Court,
Οδός Αθηνών 86
3040 Λεμεσός
Τ.Κ. 53034
3300 Λεμεσός
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'ΟνομαCISCO
ΔιεύθυνσηEUROLIFE HOUSE
Εύρου 4
Τ. Θ. 20597
1660 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ: 02 - 881700
Φαξ: 02 - 338225
Νομικός
'ΟνομαΓεωργιάδης & Πελίδης
ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Κυριάκου Μάτση 16
Eagle House
10ος Όροφος
Άγιοι Ομολογητές
1082 Λευκωσία
Τ.Θ. 21451
1509 Λευκωσία
Last updated: 29/08/2000
Ιστορικό

1977

Οι αδελφοί Αγαθοκλής και Αντρέας Κωνσταντίνου ιδρύουν την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης A.C. Grapex (Dealers & Exporters) Limited μέσω της οποίας δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και συγκεκριμένα στην εξαγωγή κυπριακών σταφυλιών.

Ως μέρος της προσπάθειας των δυο αδελφών να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους, ιδρύεται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Paphos Stone C. Estates Limited, αντικείμενο της οποίας είναι η αγορά, ανάπτυξη και πώληση γης και ακίνητης περιουσίας.

1978

Η Paphos Stone C. Estates Limited ανεγείρει το πρώτο της έργο, το συγκρότημα Αθηνά Νο. 1, πάνω στον παραλιακό δρόμο της Κάτω Πάφου. Το συγκρότημα αυτό αποτελείται από καταστήματα στο ισόγειο και διαμερίσματα στους άλλους δυο ορόφους, τα οποία η εταιρεία πωλεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

1978

Ιδρύεται η King's Head Development Company Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

1978-86

Μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα οι αδελφοί Κωνσταντίνου δραστηριοποιούνται εκτενώς και με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της αγοράς, ανάπτυξης και πώλησης γης και ακίνητης περιουσίας μέσω της Paphos Stone C. Estates Limited. Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται και πωλούνται πέραν των:

· 220 καταστημάτων
· 100 επαύλεων
· 320 διαμερισμάτων
· 200 οικοπέδων

Οι πιο πάνω δραστηριότητες επικεντρώνονται στην επαρχία της Πάφου, με τα περισσότερα έργα να αναπτύσσονται σε προνομιούχα τεμάχια γης στην περιοχή της κάτω Πάφου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι όλα τα προαναφερθέντα έργα σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν από το ιδιόκτητο αρχιτεκτονικό γραφείο και την ιδιόκτητη εργοληπτική εταιρεία της Paphos Stone C. Estates Limited. Η εργοληπτική εταιρεία είναι μια από τις πρώτες εταιρείες του τομέα της που κάνει χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

1987

Οι αδελφοί Κωνσταντίνου εντοπίζουν τις ανερχόμενες προοπτικές του τουριστικού τομέα, και συγκεκριμένα του τομέα των ξενοδοχείων. Λαμβάνουν έτσι την απόφαση να αξιοποιήσουν τα ταλέντα, τις ικανότητες, την ενέργεια και τους πόρους τους για να δραστηριοποιηθούν στον καινούργιο αυτό τομέα.

1988

Η Paphos Stone C. Estates Limited αγοράζει γη σε προνομιούχα τοποθεσία, επί αμμώδους κόλπου μεταξύ της Κάτω Πάφου και της Δημοτικής Πλαζ Γεροσκήπου, και αρχίζει την οικοδόμηση της ξενοδοχειακής μονάδας Paphian Bay Hotel, που ολοκληρώνεται μέσα σε μόνο 12 μήνες.

1989

Η εταιρεία A&A Constantinou Bros Limited (συγγενική εταιρεία του Συγκροτήματος) ανεγείρει τη ξενοδοχειακή μονάδα Imperial Beach Hotel, που λειτουργεί το Μάρτιο του 1990.

Ως αποτέλεσμα του πολέμου στον Αραβικό Κόλπο, το Imperial Beach Hotel πωλείται στην εκκλησία της Κύπρου.

Ιδρύεται η Constantinou Bros Hotels Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

1990

Η King's Head Development Company Limited Αγοράζει γη παραπλεύρως του Paphian Bay Hotel, και αρχίζει η ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας Pioneer Beach Hotel που αποπερατώνεται το 1991.

1998

Η εταιρεία αγοράζει τη γη μεταξύ του Ledra Beach Hotel και του Imperial Beach Hotel, όπου αρχίζει η ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας Athena Beach Hotel.

1999

Ολοκληρώνεται η ανέγερση και αρχίζει η λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας Athena Beach Hotel.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ιθύνουσας αποφασίζει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μετατροπή της σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Έκδοση στο κοινό με Πρόσκληση για Εγγραφή και ακολούθως την εισαγωγή των τίτλων της Εταιρείας στο ΧΑΚ.


Πληροφορίες για το Συγκρότημα

Διάρθρωση:

Το Συγκρότημα αποτελείται από την Constantinou Bros Hotels (η ιθύνουσα), την King's Head Development Company Limited και την Paphos Stone C. Estates Limited. Η ιθύνουσα κατέχει ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο των King's Head Development Company Limited και Paphos Stone C. Estates Limited.

Η ιθύνουσα ιδρύθηκε στη Λευκωσία στις 16 Δεκεμβρίου 1989 ως ιδιωτική εταιρεία (αριθμός εγγραφής 38303) σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο.

Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στην ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 10 Δεκεμβρίου 1999 να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μετατροπή της εταιρείας σε δημόσια σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Έκδοση στο κοινό με Πρόσκληση για Εγγραφή και ακολούθως την εισαγωγή των τίτλων της Εταιρείας στο ΧΑΚ.

Με Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 1999 η ιθύνουσα εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια για σκοπούς του Περί Εταιρειών Νόμου. Με ειδικό ψήφισμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησης τους (pre-emption right) ως προς τις μετοχές που προσφέρονται με το παρόν Έγγραφο.

Δραστηριότητες:

Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στον τομέα της ιδιοκτησίας και διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων. Κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή το συγκρότημα έχει ανεγείρει και λειτουργεί τις ακόλουθες τρεις ξενοδοχειακές μονάδες:

Paphian Bay Hotel

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία: Paphos Stone C. Estates Limited
Διάρκεια Εργασιών: 12 μήνες
Ημερ. Έναρξης εργασιών: Αύγουστος 1987
Hμερ. Αποπεράτωσης εργασιών: Αύγουστος 1988

Pioneer Beach Hotel

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία: King's Head Development Company Limited
Διάρκεια Εργασιών: 14 μήνες
Ημερ. Έναρξης εργασιών: Ιανουάριος 1990
Hμερ. Αποπεράτωσης εργασιών: Απρίλιος 1991

Athena Beach Hotel

Ιδιοκτήτρια Εταιρεία: Paphos Stone C. Estates Limited
Διάρκεια Εργασιών: 14 μήνες
Ημερ. Έναρξης εργασιών: Μάρτιος 1998
Hμερ. Αποπεράτωσης εργασιών: Ιούνιος 1999