You are here

Εταιρικό Προφίλ

ITTL

The Mall of Cyprus (MC) Plc

The Mall of Cyprus (MC) Plc
ΔιεύθυνσηΟδός Βεργίνας 3
The Mall of Cyprus
Στρόβολος
2025 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο25 110 161
Φαξ25 110 018
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.ittl.com.cy
ISINCY0101421713
Διοικητικό Συμβούλιο
Μέλος/DirectorΤάκης Χριστοδούλου
Μέλος/DirectorΓιώργος Μουσκίδης
Μέλος/DirectorΓιάννης Γ. Μαυροκορδάτος
Μέλος/DirectorMartin Olivier
Secretary
'ΟνομαMontrago Services Ltd
ΔιεύθυνσηNeocleous House
195 Archiepiskopou Makariou Iii Avenue
Limassol
Cyprus
Tel25 110 000
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαDeloitte Ltd
Διεύθυνση24 Spyrou Kyprianou Avenue
Nicosia, CY1075
Cyprus

Fax: + 357 22 360 300
Phone: + 357 22 360 400
Email: [email protected]
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'Ονομα
Διεύθυνση
Νομικός
'ΟνομαΤάσσος Παπαδόπουλος & Σία
ΔιεύθυνσηΣοφούλη 2
Μέγαρο "Σιαντεκλέρ"
Γραφείο 205
1096 Λευκωσία

Tassos Papadopoulos & Associates LLC is one of the leading law firms in Cyprus providing a full range of legal services. Tassos Papadopoulos & Associates was established by the majority of partners and associates of the former Tassos Papadopoulos law firm (one of the oldest and largest law firms in Cyprus, founded in 1971 by the former President of Cyprus Tassos Papadopoulos). The firmΆs objective and commitment is to provide high quality, speedy response and cost-effective legal services and to meet the demands of the modern specialized legal practice with special emphasis on confidentiality.

The firm maintains its principal practice base in Nicosia and is associated with local firms in all towns of Cyprus. It is also a member of major international networks of independent law firms such as Taglaw and the Association of European Lawyers with several thousand well-connected lawyers in over 90 countries.

In transactional and non-contentious business, the focus of the firm's work is in banking and finance, corporate law, financial services, acquisitions of companies and property,immigration and property law, public tenders, mergers and joint ventures, the financing of major capital projects, IPOs and public listings.

In the area of litigation, the firm has a very strong team of highly experienced litigation lawyers in every major field of civil litigation and arbitration including banking and finance, competition, corporate and commercial, construction, insurance, and contracts.

The firm also has a substantial practice in the field of company formation, administration and tax planning (not only in respect to companies registered in Cyprus but also in foreign jurisdictions), as well as in international transactions involving Cyprus entities.

The clientele of the firm includes local and international banking institutions, semi-governmental organizations, municipalities and other local authorities, individuals, local and international building and engineering contractors, pharmaceutical companies, medical equipment companies,shipping enterprises, local and international information technology companies, publicly listed companies, investment firms, insurance companies, professional firms, large business concerns in commerce, tourism, hotels, general trade, oil and other fields.
Ιστορικό Η εταιρεία ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc (‘η Εταιρεία’) συστάθηκε στην Κύπρο στις 27 Νοεμβρίου 1971 (Αριθμός Εγγραφής H.E. 3941) ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, με την επωνυμία N. K. S. (Estates) Limited. Στις 3 Μαρτίου 1984 η εταιρεία μετονομάστηκε σε N. K. Shacolas (Estates) Limited, στις 26 Ιανουαρίου 1995 μεταονομαστηκε σε ITTL Trade Tourist and Leisure Park Limited και στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 μετονομάστηκε σε ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc (σημερινή ονομασία). Κύριος σκοπός σύστασης της ήταν και παραμένει η ιδιοκτησία και η ανάπτυξη γης. Στη γη αυτή έχει ανεγερθεί το Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα (Shacolas Emporium Park) ένα εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο το οποίο περιλαμβάνει το εμπορικό Κέντρο "The Mall of Cyprus", το κατάστημα οικιακού εξοπλισμού ΙΚΕΑ καθώς και άλλα αναπτυξιακά έργα για καταναλωτικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι: "Όπως αγοράζει, λαμβάνει επί μισθώσει ή επί υπομισθώσει ή επί ενοικιαγορά ή επ’ ανταλλάγματα ή αποδέχεται ως δωρεάν ή άλλως πως αποκτά ή κατέχει οιανδήποτε κινητή και ακίνητον περιουσία οιουδήποτε είδους και περιγραφής ή δικαιώματα επ’ αυτής)(περιλαμβανομένων δουλειών, δικαιωμάτων διαβάσεως, αρδεύσεως, νερού, φωτισμού και άλλων, ως και δικαιωμάτων ενοικιαγοραστού) ή συμφέροντα εις αυτήν, είτε απ’ ευθείας είτε από κοινού μετ’ άλλων. Όπως γενικώς βελτιώνει και αξιοποιεί την κινητή και ακίνητον περιουσία ή ιδιοκτησία είτε της Εταιρείας είτε άλλων και προς τον σκοπό τούτο όπως ελέγχει, διαχειρίζεται, επιδιορθώνει, ανταλλάσει, υποθηκεύει, επιβαρύνει, κατεδαφίζει, παρέχει δικαιώματα αδείας και συμφέροντα αναφορικώς προς την τοιαύτην κινητή ή ακίνητον περιουσία και άνευ επηρεασμού των ανωτέρω, όπως ανεγείρει, κατασκευάζει, συντηρεί, διασκευάζει, επιδιορθώνει, επιπλώνει, διαμορφώνει, μετατρέπει, διακοσμεί, διαχειρίζεται, κατεδαφίζει, ξενοδοχεία, τουριστικά υποστατικά κατοικίας, πολυκατοικίας, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, εργαστήρια, εργοστάσια, κτίρια ή άλλα έργα παντός είδους, αποθηκευτικούς χώρους ή κοινοχρήστους χώρους ή χώρους σταθμεύσεως, διακινήσεως, διαβάσεως ή εξωραϊσμού και όπως διαμορφώνει και χρησιμοποίει οιανδήποτε γη εις οδούς, πλατείας, κήπους, κοινοχρήστους ή χώρους εξωραϊσμού, παιγνίων ή δημοσίας χρήσεως. Όπως μισθώνει ή υπομισθώνει, ενοικιάζη ή αποκτά δικαιώματα χρήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας ανηκούσης εις άλλους προς χρήσιν υπό της Εταιρείας ή διά τους σκοπούς της Εταιρείας και όπως εκμισθοί, υπομισθοί ή ενοικιάζη, εκχωρεί ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον διαθέτη τοιαύτην κινητή ή ακίνητον περιουσία εις τρίτους.» Κύριος σκοπός σύστασης της ήταν και παραμένει η ιδιοκτησία και η ανάπτυξη γης. Στη γη αυτή έχει ανεγερθεί το Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα (Shacolas Emporium Park) ένα εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο το οποίο περιλαμβάνει το εμπορικό Κέντρο "The Mall of Cyprus", το κατάστημα οικιακού εξοπλισμού ΙΚΕΑ καθώς και άλλα αναπτυξιακά έργα για καταναλωτικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.