You are here

Εταιρικό Προφίλ

OCT

OCEAN TANKERS (CR)

Ocean Tankers Holdings Public Co Ltd
ΔιεύθυνσηKyriakou Matsi 16 and Parou 4
Blue Anchor House
Agioi Omologites
1082 Nicosia
Τηλέφωνο22 813 030
Φαξ22 813 031
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο[email protected]
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηwww.ocean-tankers.com
ISINCY0100111612
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκτελεστικός Πρόεδρος/Executive ChairmanΜιχάλης Ιωαννίδης ( 69.960 %)
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος/Executive VCΓιώργος Ιωαννίδης ( 0.040 %)
Μέλος/DirectorΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
Μέλος/DirectorΜιχάλης Μιχαήλ
Μέλος/DirectorAdrian D. Pace
Μέλος/DirectorΛάκης Αναστασιάδης
Μέλος/DirectorΠαναγιώτης Σ. Λιγνός
Secretary
'ΟνομαGeorge M. Ioannides
Διεύθυνση4, Parou str.
Appartment 101
1082 Nicosia
Tel22 813 030
Φαξ22 813 031
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Url
Ελεγκτής
'ΟνομαMoore Stephens Stylianou & Co
ΔιεύθυνσηIris Tower
6th Floor
Corner of Arch. Makarios III
Avenue & 2, Agapinoros Street
1076 Nicosia
Cyprus

Tel: +357 22 717777
Σύμβουλοι Χρηματιστές
'ΟνομαCISCO
ΔιεύθυνσηEUROLIFE HOUSE
Εύρου 4
Τ. Θ. 20597
1660 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ: 02 - 881700
Φαξ: 02 - 338225
Νομικός
'ΟνομαIoannides, Demetriou
ΔιεύθυνσηThe City House,
17-19 Themistocli Dervi Street,
1066 Nicosia,
Cyprus.

P.O. Box 20106,
1601 Nicosia, Cyprus

Tel.: + 357 22 022 999
Fax: + 357 22022900
Email: [email protected]
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H Ocean Τankers Holdings Public Company Limited ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2005 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 ( Αρ Εγγραφής 162533). Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2005 αποφασίστηκε η μετατροπή της Εταιρείας από ιδιωτική σε δημόσια με τροποποίηση του Καταστατικού της και όπως η Εταιρεία υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για εισαγωγή των τίτλων της στο εν λόγω χρηματιστήριο. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2005 αποφασίστηκε όπως το όνομα της Εταιρείας αντικατασταθεί από Ocean Τankers Holdings Limited σε Ocean Τankers Holdings Public Company Limited.

Τα Κεντρικά Γραφεία της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited όπως και η Κεντρική Διοίκηση του Συγκροτήματος στεγάζονται στην Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor House 1082 Λευκωσία, Κύπρος, (τηλέφωνο: +357-22-813030).

H Ocean Τankers Holdings Public Company Limited αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος το οποίο αποτελείται και από 3 εταιρείες που είναι πλοιοκτήτριες και δραστηριοποιούνται στον τομέα της διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου.

Το Συγκρότημα έχει αγοράσει στις 29 Ιουνίου 2005 το δεξαμενόπλοιο M/T ELEOUSA TRIKOUKIOTISSA (built 2000 & 4500 dwt) και στις 18 Ιουλίου 2005 το δεξαμενόπλοιο M/T TIMI (built 2005 & 7500dwt).

Τον Οκτώβριο 2005 η Εταιρεία συμφώνησε να εξαγοράσει το υπό Κυπριακή σημαία δεξαμενόπλοιο M/T VICTOR DUBROVSKIY ( θα μετονομαστεί LIMI) (built 1997 & 8,055 dwt). Το πλοίο M/T VICTOR DUBROVSKIY έχει παραδοθεί στην Εταιρεία στις 30 Νοεμβρίου 2005 (ημερομηνία εξαγοράς).

Και τα τρία πλοία είναι διπλού τοιχώματος (double hull) και διπλού πυθμένα (double bottom). Αυτό κατατάσσει τα πλοία του Συγκροτήματος στην οικογένεια δεξαμενόπλοιων διπλού τοιχώματος όπου μέχρι το 2007 όλα τα πλοία μεταφοράς ακάθαρτου πετρελαίου με μονό τοίχωμα δεν θα εισέρχονται σε λιμάνια της Αμερικής και Ευρώπης. Το πλεονέκτημα του διπλού τοιχώματος δίνει ευκαιρίες ναύλωσης σε καλύτερες τιμές αλλά και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας για τον πλοιοδιαχειριστή (π.χ. χαμηλότερα ασφάλιστρα).

Οι σκοποί της Εταιρίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιημένο Καταστατικό της και όπως τροποποιήθηκαν κατά την έκτακτή Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 18/1/2006 είναι:

· Να εξευρίσκει, εργοδοτεί και τοποθετεί πληρώματα επί πλοίων και να παρέχει σε πλοιοκτήτες και σε άλλους υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσης και είτε γενικά είτε για συγκεκριμένο ταξίδι, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των οικονομικών υποθέσεων πλοίων και της διεύθυνσης αυτών, και να ενεργεί ως ναυτιλιακός πράκτορας, αντιπρόσωπος, μεσίτης για την εξεύρεση ναύλων ή φορτίων, καθώς επίσης και για την αγορά, πώληση, ναύλωση πλοίων ή διαφορετικά, και να διεξάγει τις εργασίες των εργολάβων σε σχέση με κατασκευαστικές ή άλλης φύσης εργασίες ή υπηρεσίες.

· Να ναυλώνει γυμνά πλοία κάθε είδους (bareboat charter) και να προβαίνει στην εγγραφή τους σε οποιοδήποτε νηολόγιο και σύμφωνα με οποιοδήποτε σχετικό νόμο καθώς και να αγοράζει, ανταλλάσσει, μισθώνει, διαχειρίζεται, ναυλώνει, κατασκευάζει ή διαφορετικά αποκτά, κατέχει ή εξοπλίζει πλοία ή ιστιοφόρα κάθε είδους, με ή χωρίς τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη τους, ή μετοχές ή συμφέροντα επί των πλοίων ή ιστιοφόρων αυτών, καθώς και μετοχές ή άλλα έγγραφα εταιρειών που κατέχουν τέτοια πλοία ή ιστιοφόρα, και να τα χρησιμοποιεί για την μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και προϊόντων κάθε είδους, περιλαμβανομένων ζώων, πετρελαίου ή άλλων υγρών, και γενικά όλων των ειδών τα αντικείμενα μεταξύ οποιωνδήποτε λιμανιών ή τόπων, στην Κύπρο ή αλλού, και να αποκτά ταχυδρομικές ενισχύσεις (posta1 subsidies), και να διατηρεί, επιδιορθώνει, καλυτερεύει, τροποποιεί, ενοικιάζει, υποθηκεύει, ή διαφορετικά συναλλάττεται, πωλεί ή αποξενούται τέτοιων πλοίων, ιστιοφόρων, μετοχών ή εγγράφων.

· Να διεξάγει την εργασία πλοιοκτητών, μεταφορέων μέσω ξηράς ή θάλασσας, διαχειριστών, μεταπρατών και πρακτόρων πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, προμηθευτών πλοίων, αποθηκαρίων, κοντρακτόρων, ιδιοκτητών λέμβων, φορτηγίδων, ατμακάτων και άλλων πλοιαρίων, αποστολέων (forwarding agents), πρακτόρων κάθε είδους, φορτωτών και εκφορτωτών, πλοιομεσιτών, ναυλομεσιτών, εφοπλιστών, αποβαθροφυλάκων (wharfingers), κατασκευαστών και εμπόρων πάγου, κατόχων και αποθηκαρίων ψυγείων και ψυκτικών χώρων και να ασφαλίζεται εις οποιαδήποτε εταιρεία ή άτομο εναντίον οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς, κινδύνου ή ευθύνης οποιουδήποτε είδους η οποία δυνατόν να επηρεάσει την Εταιρεία, την περιουσία, τα προϊόντα της ή τα μεταφορικά μέσα, μεταφερόμενα πρόσωπα ή είδη, καθώς και να διεξάγει εργασία αντιπροσώπου ασφαλιστικών εταιρειών για κάθε μορφή ασφαλιστικής εργασίας συμπεριλαμβανομένης και ναυτιλιακής.

· Να συμμετέχει (ως holding company) στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες πλοίων και διεξάγουν, μεταξύ άλλων, πάσης φύσεως εμπορικές ή/και οικονομικές δραστηριότητες και πάσης φύσεως δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη ναυτιλία.

· Να διεξάγει και να ασχολείται με πάσης φύσεως ναυτιλιακά θέματα και να διεξάγει πάσης φύσεως δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τη ναυτιλία.

· Να διεξάγει και να ασχολείται άμεσα ή μέσω θυγατρικών της εταιρειών ή μέσω άλλων εταιρειών με τη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου, υγραερίου, νερού, πετρελαϊκών προϊόντων, άλλων προϊόντων, μηχανημάτων, αντικειμένων, οχημάτων και πάσης φύσεως πρώτων υλών και πάσης φύσεως προϊόντων και αντικειμένων.


Οι λοιποί σκοποί της Εταιρίας εκτίθενται με λεπτομέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρίας το οποίο αποτελεί δημόσιο έγγραφο, κατατεθειμένο στο γραφείο του Εφόρου Εταιριών στην Κύπρο.

Στόχος της Εταιρείας είναι η επέκταση των εργασιών της και η μεγιστοποίηση των λειτουργικών εσόδων και της απόδοσης των επενδύσεων της μέσω εξαγορών και ναυλώσεων σε τρίτους, συγχρόνων πλοίων υψηλής ποιότητας. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εκτιμούν ότι η παρούσα έκδοση είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και την υλοποίηση των στόχων που προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση και εφαρμογή επενδυτικού σχεδίου με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας σε τόνους του στόλου της Εταιρείας. Για την αποπεράτωση αυτού του σχεδίου προβλέπεται ότι θα αγοραστούν, εφόσον το ευνοούν οι συνθήκες ναυλαγοράς, διαφόρων μεγεθών πλοία με στόχο πάντοτε την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Η δομή του Ομίλου Ιωαννίδη κατά την ημερομηνία του παρόντος Εταιρικού Προφίλ παρουσιάζεται στο πιο κάτω οργανόγραμμα. Όλες οι εταιρείες ανήκουν 100% στον Όμιλο Ιωαννίδη εκτός από την Ocean Tankers Holdings Public Company Limited οπού η μετοχική της δομή θα διαμορφωθεί μετά την εισαγωγή των τίτλων της στο ΧΑΚ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

H Ocean Τankers Holdings Public Company Limited αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος το οποίο αποτελείται και από 3 θυγατρικές πλοιοκτήτριες εταιρείες (βλέπε πίνακα (α) & (β) πιο κάτω) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.