You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

AD

AD Shopping Galleries Plc

Τιμή και Αξία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
45.48
6.77
8.02
6.95
15.44
10.87
18.47
Τιμή προς Εισοδήματα
2.03
4.83
5.15
2.68
2.28
2.06
1.59
1.75
1.59
1.84
1.85
3.76
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
14.50
N/A
21.24
N/A
9.05
N/A
N/A
12.30
9.96
16.58
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
2.01
N/A
3.10
2.47
1.73
1.48
1.96
1.84
2.28
3.39
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

200720062005200420032002200120001999199819971996
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-5.99
N/A
-25.77
-42.90
-10.65
3.26
29.00
22.93
32.77
21.95
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
57.14
55.48
52.12
-181.43
-380.00
-85.06
18.40
-13.29
122.27
-29.71
70.11
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
N/A
218.21
-136.03
148.24
-184.10
-360.10
-18.97
66.41
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
36.78
30.31
17.11
18.59
37.36
44.61
56.92
55.47
44.13
40.02
39.55
41.60
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
5.65
N/A
-37.19
-45.50
-8.96
11.07
37.44
37.60
33.88
23.66
28.05
32.14
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-2.99
-3.72
-8.31
-17.39
-6.17
2.20
14.76
12.47
14.39
6.48
9.20
5.41

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-5.99
N/A
-25.77
-42.90
-10.65
3.26
29.00
22.93
32.77
21.95
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
5.59
N/A
-16.39
-33.42
-5.42
6.58
36.10
39.44
48.59
43.66
N/A
N/A
Asset Turnover
0.99
N/A
0.44
0.73
0.61
0.59
0.96
1.05
1.43
1.85
N/A
N/A

Ικανότητα

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
€ 133,744.01
€ 196,333.88
€ 196,446.24
€ 206,522.27
€ 237,571.52
€ 162,465.32
€ 268,603.83
€ 206,475.16
€ 230,806.50
€ 226,615.35
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
€ 28,063.51
€ 30,632.02
€ 32,022.90
€ 28,773.51
€ 15,233.05
€ 7,091.99
€ 8,330.49
€ 6,043.26
€ 7,795.25
€ 6,396.97
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
13
17
20
20
20
12
8
9
8
4

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200720062005200420032002200120001999199819971996
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
6.36
N/A
1.72
1.74
1.65
1.50
1.16
2.29
3.05
2.92
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
0.53
N/A
0.13
0.14
0.23
0.30
0.17
0.30
0.86
0.31
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
4.01
N/A
-4.45
-7.84
-1.46
3.19
14.27
12.67
7.80
5.07
6.16
6.25
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
433.35
N/A
681.54
448.55
670.47
838.81
842.68
660.76
406.74
351.01
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
19.88
N/A
13.13
12.00
40.42
45.12
34.08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
50.58
N/A
63.50
57.42
114.29
171.94
70.01
9.22
4.90
0.29
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
402.650
N/A
631.170
403.130
596.600
711.990
806.750
651.540
401.840
350.720
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
36.72
25.20
25.19
19.80
21.77
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
26.86
20.13
20.12
16.53
17.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
€ 1,059,711
€ 914,696
€ 1,306,204
€ 1,138,630
€ 837,837
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 27,549
N/A
€ 1,857,111
€ 2,028,375
€ 2,801,704
€ 3,227,272
€ 1,995,279
€ 744,922
€ 551,801
€ 332,932
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-0.54
-1.26
-2.83
-5.91
-2.10
0.75
5.02
4.24
4.89
2.20
3.13
1.84
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-0.54
-1.26
-2.83
-5.91
-2.10
0.71
4.24
1.62
1.86
0.84
1.19
0.70
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
1.24
N/A
1.60
-1.35
3.76
-8.19
-3.25
2.77
3.41
2.05
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
8.98
N/A
10.96
13.79
19.70
22.96
17.31
18.49
14.93
10.03
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
8.98
N/A
10.96
13.79
19.70
22.96
17.31
18.49
14.93
10.03
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
26,324,554
26,324,554
26,324,550
26,324,550
26,324,550
25,050,657
22,234,765
10,035,960
10,035,960
10,035,960
10,035,960
10,035,960
Σύνολικός αριθμός μετοχών
26,324,455
26,324,455
26,324,554
26,324,554
26,324,554
26,324,554
26,324,554
26,324,554
26,324,554
26,324,554
26,324,554
26,324,554