You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

ANC

AMATHUS PUBLIC (CR)

Τιμή και Αξία

20072006200520042003200220012000199919981997
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.84
N/A
17.49
0.78
31.74
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
0.17
0.68
0.59
0.51
0.26
0.21
0.19
0.17
0.21
0.24
0.24
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
1.20
10.47
5.05
4.98
1.68
23.84
4.97
2.83
2.23
3.56
5.52
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.11
0.37
0.36
0.35
0.16
0.22
0.24
0.23
0.24
0.35
1.09

Μερισματική Πολιτική

20072006200520042003200220012000199919981997
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.50
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.50
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.06
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
17.10
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

20072006200520042003200220012000199919981997
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-1.46
-2.30
-4.28
-4.18
-3.21
4.45
-1.18
1.30
29.32
1.09
-24.10
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
37.40
47.88
1.26
41.71
-199.27
521.43
-185.96
-95.54
3,960.32
114.29
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
179.12
-51.77
-1.38
-27.72
1,424.38
-79.03
-40.31
-19.46
60.04
55.01
N/A

Κερδοφορία

20072006200520042003200220012000199919981997
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
21.86
23.94
20.63
19.88
22.36
22.92
22.10
26.88
31.73
39.26
37.35
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
5.00
3.21
0.41
0.03
2.50
6.96
5.54
5.33
32.92
8.76
-0.29
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-12.84
-6.15
-11.82
-11.93
-20.48
20.66
-4.91
5.72
127.89
3.15
-22.07

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20072006200520042003200220012000199919981997
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-1.46
-2.30
-4.28
-4.18
-3.21
4.45
-1.18
1.30
31.14
1.09
-24.10
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
2.29
1.16
0.17
0.01
1.06
4.87
3.68
4.27
23.26
6.99
-0.47
Asset Turnover
0.46
0.36
0.41
0.49
0.43
0.70
0.66
0.80
0.71
0.80
1.65

Ικανότητα

20072006200520042003200220012000199919981997
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
€ 55,352.24
€ 63,525.36
€ 72,990.15
€ 69,115.64
€ 73,771.95
€ 82,419.16
€ 94,892.65
€ 79,938.17
€ 71,295.27
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
€ 16,514.44
€ 18,018.75
€ 19,554.94
€ 17,736.30
€ 17,461.11
€ 18,396.64
€ 19,075.14
€ 18,309.30
€ 11,760.45
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
466
466
476
466
492
483
438
429
409
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20072006200520042003200220012000199919981997
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
0.41
0.46
0.38
0.44
0.54
0.48
0.62
0.79
0.85
0.58
0.58
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
0.39
0.44
0.36
0.42
0.51
0.46
0.59
0.76
0.81
0.54
0.54
Δείκτης κάλυψης τόκων
0.89
0.45
0.07
N/A
0.33
1.04
1.01
1.25
5.79
1.54
-0.05
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
5.29
7.77
6.71
8.56
11.35
9.20
7.54
6.90
11.18
14.35
12.73
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
54.24
75.70
67.09
92.13
109.44
98.03
79.06
85.30
90.78
90.28
84.57
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
77.48
107.67
115.20
103.67
98.59
75.28
60.38
65.99
87.25
99.36
115.91
Κύκλος εργασιών (μέρες)
-17.950
-24.200
-41.400
-2.980
22.200
31.950
26.220
26.210
14.710
5.270
-18.610
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
38.30
43.37
38.43
34.14
36.91
35.17
63.91
44.94
46.60
50.60
159.54
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
27.69
30.25
27.76
25.45
26.96
26.02
38.99
31.01
31.79
33.60
61.47
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 18,925,845
€ 20,426,685
€ 18,702,721
€ 17,147,518
€ 19,358,817
€ 12,496,480
€ 20,203,617
€ 14,281,742
€ 13,556,784
€ 10,344,525
€ 10,351,152
Σύνολο Δανείων (€)
€ 30,502,170
€ 32,282,527
€ 31,747,945
€ 31,880,992
€ 33,079,362
€ 34,007,910
€ 31,604,213
€ 21,731,013
€ 17,984,799
€ 19,909,147
€ 19,096,950

Δείκτες ανά μετοχή

20072006200520042003200220012000199919981997
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-0.77
-1.23
-2.36
-2.39
-4.10
4.13
-0.98
1.14
25.58
0.63
-4.41
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-0.82
-1.23
-2.36
-2.39
-1.91
1.80
-0.42
0.47
10.29
0.25
-1.78
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
5.01
1.91
3.96
4.02
11.88
0.84
4.02
7.07
8.99
5.62
3.62
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
52.78
53.49
55.28
57.04
127.41
92.87
83.14
87.67
82.20
57.71
18.32
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
52.78
53.49
55.28
57.04
127.41
92.87
83.14
87.67
82.13
57.71
18.32
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
93,626,881
88,046,198
88,046,198
88,046,198
41,161,767
38,253,010
38,019,558
36,248,984
35,420,963
35,420,963
35,420,963
Σύνολικός αριθμός μετοχών
88,049,110
88,049,825
88,049,825
88,049,825
88,049,825
88,049,825
88,049,825
88,049,825
88,049,825
88,049,825
88,049,825