You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

BOCH

Bank of Cyprus Holdings Plc

Τιμή και Αξία

20172016
Τιμή προς κέρδος
N/A
22.42
Τιμή προς Εισοδήματα
0.52
1.16
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

20172016
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

20172016
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
N/A

Κερδοφορία

20172016
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
N/A
N/A
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
N/A
N/A
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-90.70
4.46

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20172016
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-21.34
2.07
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
N/A
N/A
Asset Turnover
N/A
N/A

Ικανότητα

20172016
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20172016
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
N/A
N/A
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

20172016
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-123.72
14.27
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-0.12
14.27
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
579.65
688.52
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
446,057,000
446,053,450
Σύνολικός αριθμός μετοχών
446,199,933,000
446,147,250