You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

CAIR

CYPRUS AIRWAYS PUBLIC (CR)

Τιμή και Αξία

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Τιμή προς κέρδος
N/A
11.25
11.88
N/A
N/A
N/A
N/A
0.55
2.40
1.45
0.80
0.59
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
0.09
0.06
0.05
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.03
0.03
0.04
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
2.59
0.69
1.74
N/A
N/A
N/A
0.37
N/A
0.27
0.23
0.16
0.22
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
2.49
1.41
1.03
N/A
N/A
0.41
0.10
0.08
0.10
0.10
0.15
0.18
0.40

Μερισματική Πολιτική

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11.33
N/A
4.89
2.44
4.78
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.02
N/A
0.44
0.22
0.43
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.06
N/A
0.07
0.02
0.03
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
16.12
N/A
14.13
51.24
35.36
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-34.94
12.57
8.69
32.90
277.91
-272.97
-38.57
13.11
3.98
6.45
18.71
30.55
-21.51
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
-290.91
N/A
106.31
80.88
42.47
-85.77
-299.14
335.37
-39.45
-44.50
-27.24
421.09
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100.00
-48.84
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
-282.89
N/A
244.19
122.36
-13.04
-24.89
-167.50
601.32
-114.75
-1.61
-30.53
40.35
N/A

Κερδοφορία

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
0.56
3.67
6.15
3.31
-4.52
-7.42
-9.81
4.77
3.85
4.29
7.74
14.31
9.17
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
-2.28
0.65
2.87
-1.39
-10.51
-19.11
-14.19
3.96
3.47
5.78
8.41
10.91
3.33
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-14.01
8.89
8.42
-73.96
-387.16
-672.83
-362.20
181.84
41.73
68.99
124.29
170.92
-53.26

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-34.94
12.57
8.69
N/A
N/A
-272.97
-38.57
13.97
3.98
6.94
19.08
31.44
-21.51
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-6.00
1.95
6.86
-15.73
-81.16
-72.27
-26.09
5.48
6.34
8.82
14.02
17.33
7.41
Asset Turnover
2.63
3.00
2.39
11.35
7.73
3.78
1.84
1.38
1.83
1.53
1.67
1.59
2.23

Ικανότητα

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 175,704.30
€ 212,593.17
€ 189,173.11
€ 194,949.43
€ 166,488.91
€ 140,137.25
€ 128,181.22
€ 136,065.52
€ 137,043.53
€ 127,147.98
€ 120,175.87
€ 118,489.97
€ 109,043.10
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 50,527.88
€ 46,979.52
€ 44,619.67
€ 45,588.91
€ 48,785.28
€ 46,607.44
€ 45,362.76
€ 42,326.02
€ 41,183.48
€ 40,036.50
€ 38,929.40
€ 37,349.04
€ 34,886.05
Αριθμός προσωπικού
1,417
1,465
1,525
1,839
2,119
2,499
2,541
2,364
2,256
2,209
2,122
2,140
2,150

Χρηματοοικονομική Δύναμη

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.11
1.06
1.04
0.41
0.40
0.56
0.86
0.87
0.82
1.06
0.77
0.65
0.34
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
1.08
1.03
1.01
0.40
0.39
0.54
0.83
0.84
0.79
1.02
0.73
0.62
0.32
Δείκτης κάλυψης τόκων
2.31
-53.11
1.44
-0.92
-7.64
-18.20
-11.25
2.77
2.89
2.49
3.49
2.68
0.59
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
4.37
4.07
3.93
2.11
29.07
3.49
5.04
6.45
6.23
6.92
7.80
7.90
7.27
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
22.38
26.46
34.59
29.30
27.31
27.23
39.32
36.96
31.99
39.51
32.21
30.46
32.21
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
23.99
22.56
26.68
20.69
26.71
30.31
25.60
23.88
23.09
33.30
25.83
30.67
25.81
Κύκλος εργασιών (μέρες)
2.760
7.970
11.840
10.720
29.670
0.410
18.760
19.530
15.130
13.130
14.180
7.690
13.670
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
679.12
542.30
683.39
N/A
N/A
192.94
65.84
64.74
43.17
65.58
137.69
202.67
303.90
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
87.17
84.43
87.23
N/A
N/A
65.86
39.70
39.30
30.15
39.61
57.93
66.96
75.24
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 63,892,000
€ 75,222,000
€ 90,843,000
€ 37,234,000
€ 42,076,000
€ 47,528,000
€ 61,780,969
€ 84,195,062
€ 44,751,877
€ 64,384,153
€ 76,305,731
€ 93,728,509
€ 64,000,873
Σύνολο Δανείων (€)
€ 77,298,000
€ 88,575,000
€ 105,544,000
€ 95,294,000
€ 98,315,000
€ 104,717,000
€ 117,158,902
€ 163,150,804
€ 129,819,292
€ 117,151,965
€ 145,622,234
€ 156,284,710
€ 189,834,744

Δείκτες ανά μετοχή

2009200820072006200520042003200220012000199919981997
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-0.84
0.44
0.42
-6.66
-34.84
-60.56
-32.60
16.37
3.76
6.21
11.19
15.38
-4.79
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
N/A
N/A
0.30
-1.89
-9.89
-17.19
-9.25
4.65
1.05
1.74
2.70
3.72
-1.16
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-3.54
1.93
7.21
5.18
-23.17
-20.49
-16.41
24.31
-4.91
33.27
39.26
56.51
40.26
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
2.41
3.54
4.84
-20.23
-12.54
22.18
86.78
117.12
94.48
89.48
58.64
48.93
22.28
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
2.41
3.54
4.84
-20.23
-12.54
22.18
84.51
117.12
94.48
89.48
58.64
48.93
22.28
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
390,904,000
392,140,000
274,470,000
111,039,500
111,039,500
111,039,500
111,039,500
111,039,500
109,720,669
109,720,670
94,511,628
94,511,628
94,511,628
Σύνολικός αριθμός μετοχών
N/A
N/A
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177
391,155,177