You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

CAR

CARAMONDANI BROS PUBL. (CR)

Τιμή και Αξία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Τιμή προς κέρδος
4.68
6.35
26.57
5.72
43.91
N/A
17.87
6.75
5.91
5.23
9.21
14.94
Τιμή προς Εισοδήματα
0.35
0.37
0.46
0.37
0.40
0.51
0.43
0.48
0.43
0.63
0.73
0.80
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
4.96
4.06
11.56
4.63
27.91
8.59
N/A
N/A
8.72
N/A
3.84
11.73
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.52
0.75
0.82
0.82
1.01
1.12
0.98
0.95
0.98
1.81
2.54
3.29

Μερισματική Πολιτική

200720062005200420032002200120001999199819971996
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
9.70
7.28
7.39
4.93
N/A
N/A
2.47
7.39
8.39
5.83
1.99
1.99
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
8.54
6.41
6.50
4.34
N/A
N/A
2.17
6.50
7.38
5.13
1.75
1.75
Λόγ. διανομής μερίσματος
0.45
0.46
1.96
0.28
N/A
N/A
0.44
0.50
0.50
0.30
0.18
0.30
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
2.20
2.16
0.51
3.54
N/A
N/A
2.27
2.01
2.02
3.28
5.47
3.37

Ρυθμός Ανάπτυξης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
6.68
6.92
-3.26
11.17
2.54
-14.90
3.36
7.79
9.33
24.46
22.64
15.55
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
35.64
318.73
-78.46
668.50
118.96
-314.43
-62.30
-12.36
-11.58
76.34
62.14
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
33.23
-1.38
49.77
N/A
N/A
N/A
-66.62
-11.92
43.86
193.14
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
-18.11
184.63
-59.97
503.06
-69.21
813.43
69.41
-152.81
208.54
-146.61
205.14
N/A

Κερδοφορία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
24.36
22.04
21.65
22.30
18.29
14.96
19.41
26.11
21.45
25.91
21.59
18.26
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
10.76
8.43
4.26
9.40
3.36
-3.51
5.18
11.98
12.97
16.70
13.02
8.58
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
21.37
15.75
3.76
17.47
2.28
-11.99
5.59
14.83
16.93
19.13
10.85
6.69

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
12.25
12.87
3.38
15.55
2.54
-14.90
6.00
15.53
18.51
35.18
27.70
22.10
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
14.91
15.73
6.79
19.38
8.17
-7.39
10.25
20.54
25.73
41.30
40.21
29.78
Asset Turnover
1.39
1.87
1.59
2.06
2.43
2.10
1.98
1.71
1.98
2.47
3.09
3.47

Ικανότητα

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 62,291.69
N/A
€ 48,905.87
€ 44,107.47
€ 45,740.89
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 19,586.40
N/A
€ 14,954.46
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
293
N/A
221
210
186

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200720062005200420032002200120001999199819971996
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
2.07
1.97
1.80
1.63
1.45
1.45
1.76
2.30
1.86
1.38
1.56
1.17
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
1.16
1.04
0.84
0.91
0.81
0.77
1.02
1.30
1.24
1.13
1.35
0.92
Δείκτης κάλυψης τόκων
9.93
7.77
2.69
6.01
2.54
-1.57
2.79
6.97
9.77
29.83
12.83
9.59
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
121.59
121.00
163.94
117.90
109.32
130.18
117.08
118.99
82.96
40.53
21.53
29.87
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
67.52
67.05
71.50
79.05
74.21
90.42
74.14
55.68
61.78
59.46
35.17
41.04
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
53.68
55.04
63.66
52.10
44.00
45.71
57.09
41.02
47.62
44.29
69.34
45.88
Κύκλος εργασιών (μέρες)
135.430
133.010
171.780
144.850
139.530
174.890
134.130
133.650
97.120
55.700
-12.640
25.030
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
1.17
5.81
7.56
1.67
0.97
2.43
3.83
5.25
6.53
5.10
8.82
13.78
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
1.15
5.49
7.03
1.64
0.96
2.37
3.69
4.99
6.13
4.85
8.11
12.11
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 179,615
€ 626,929
€ 741,606
€ 165,154
€ 76,935
€ 172,240
€ 314,774
€ 441,967
€ 464,220
€ 187,793
€ 234,011
€ 282,630
Σύνολο Δανείων (€)
€ 3,011,321
€ 2,977,973
€ 4,021,526
€ 3,434,757
€ 4,435,503
€ 4,134,644
€ 4,205,567
€ 2,765,778
€ 2,105,066
€ 1,977,643
€ 280,818
€ 1,139,695

Δείκτες ανά μετοχή

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
18.80
13.86
3.31
15.37
2.00
-10.55
4.92
13.05
14.89
16.84
9.55
5.89
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
18.80
13.86
3.31
15.37
2.00
-10.55
4.92
13.05
13.12
12.92
7.33
4.52
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
17.74
21.67
7.61
19.02
3.15
10.24
-1.44
-4.69
10.09
-10.67
22.89
7.50
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
167.69
117.55
107.10
107.79
87.37
78.90
90.03
92.28
90.02
48.58
34.59
26.77
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
153.54
107.71
97.91
98.84
78.83
70.79
81.99
84.01
80.46
47.85
34.47
26.65
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
8,828,978
7,692,308
7,692,308
7,692,308
Σύνολικός αριθμός μετοχών
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477
10,023,477