You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

CJ

CHRIS JOANNOU PUBLIC (CR)

Τιμή και Αξία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Τιμή προς κέρδος
N/A
9.69
12.58
13.19
9.14
3.86
2.76
2.63
3.53
10.94
15.06
12.58
Τιμή προς Εισοδήματα
0.05
0.22
0.21
0.19
0.20
0.19
0.15
0.14
0.16
0.18
0.19
0.20
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
0.74
N/A
7.87
2.44
5.65
5.95
N/A
2.78
8.56
8.74
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.08
0.33
0.34
0.35
0.36
0.36
0.32
0.65
0.87
1.15
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

200720062005200420032002200120001999199819971996
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.81
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.73
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.39
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-1.42
3.43
2.70
2.65
3.92
5.36
11.74
24.81
24.56
10.50
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
-141.21
29.92
4.96
-30.86
-57.73
-28.50
-4.93
34.14
210.96
37.74
-16.54
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
721.21
-142.83
-69.06
131.80
5.38
122.28
-399.41
207.90
2.19
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

200720062005200420032002200120001999199819971996
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
17.98
20.26
19.87
19.72
21.06
21.70
22.00
21.89
21.49
20.02
18.24
18.82
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
1.51
5.39
4.23
3.93
4.69
7.87
10.11
10.38
9.06
5.40
5.00
4.66
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-16.93
10.32
7.95
7.58
10.94
25.89
36.22
38.07
28.35
9.14
6.64
7.95

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200720062005200420032002200120001999199819971996
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-1.42
3.43
2.70
2.65
3.92
9.22
11.74
24.81
24.56
10.50
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
1.91
6.67
6.33
6.69
7.74
13.50
18.47
43.93
41.24
34.88
N/A
N/A
Asset Turnover
1.26
1.24
1.50
1.70
1.65
1.71
1.83
4.23
4.55
6.46
N/A
N/A

Ικανότητα

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 207,621.03
€ 173,609.64
€ 163,481.72
€ 171,939.63
€ 179,445.05
€ 170,005.81
€ 183,991.27
€ 222,877.11
€ 241,200.64
€ 198,143.94
€ 224,574.24
€ 210,763.57
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 15,732.58
€ 12,750.81
€ 12,535.15
€ 12,018.17
€ 11,573.37
€ 8,982.11
€ 8,796.19
€ 10,930.23
€ 11,812.14
€ 10,222.34
€ 11,016.87
€ 9,835.60
Αριθμός προσωπικού
38
42
47
49
45
51
48
36
29
32
26
27

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200720062005200420032002200120001999199819971996
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.89
2.01
2.04
2.06
1.91
2.03
2.34
1.27
1.26
1.09
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
1.07
1.20
1.21
1.42
1.37
1.44
1.59
0.90
0.88
0.76
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
0.64
1.95
1.82
1.75
2.11
3.72
4.34
3.84
3.27
1.80
1.82
1.84
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
168.32
210.08
196.24
126.67
129.42
121.81
113.39
95.83
77.88
72.80
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
145.20
212.12
184.12
190.84
207.67
184.80
142.32
140.14
119.80
122.21
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
73.75
127.65
123.05
93.91
95.15
88.46
63.31
82.73
67.19
78.32
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
239.770
294.550
257.310
223.600
241.940
218.150
192.400
153.240
130.490
116.690
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
30.33
21.50
8.27
7.43
8.64
11.75
15.62
9.49
18.11
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
23.27
17.70
7.64
6.92
7.96
10.52
13.51
8.67
15.33
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 1,452,901
€ 1,043,241
€ 391,718
€ 342,207
€ 389,191
€ 531,778
€ 652,865
€ 164,289
€ 235,636
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 3,763,945
€ 3,071,836
€ 2,173,931
€ 2,068,786
€ 2,565,555
€ 2,463,674
€ 2,126,392
€ 2,578,259
€ 2,211,227
€ 1,976,601
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

200720062005200420032002200120001999199819971996
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-0.68
1.65
1.27
1.21
1.75
4.14
5.79
6.09
4.54
1.46
1.06
1.27
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-0.68
1.65
1.27
1.21
1.75
4.14
4.88
4.26
3.17
1.02
0.74
0.89
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
5.41
-0.87
2.03
6.57
2.83
2.69
-14.34
5.76
1.87
1.83
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
47.57
48.19
47.03
45.72
44.72
44.93
49.34
24.55
18.46
13.93
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
47.57
48.19
47.03
45.72
44.72
44.93
49.34
24.55
18.46
13.93
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
10,069,842
10,069,842
10,069,841
10,069,841
10,069,842
10,069,841
8,472,462
7,048,889
7,048,889
7,048,889
7,048,889
7,048,889
Σύνολικός αριθμός μετοχών
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842
10,069,842