You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

CYP

CYPRINT PLC (CR)

Τιμή και Αξία

20072006200520042003200220012000
Τιμή προς κέρδος
9.80
N/A
32.21
59.63
N/A
6.91
4.84
5.73
Τιμή προς Εισοδήματα
0.61
1.41
1.63
1.74
1.73
1.25
0.94
1.05
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
7.43
12.24
12.49
11.19
16.82
213.50
3.57
3.41
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.47
1.03
0.94
0.97
0.98
0.88
1.02
0.54

Μερισματική Πολιτική

20072006200520042003200220012000
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13.37
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.56
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.92
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.08
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

20072006200520042003200220012000
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
4.80
-7.53
2.91
1.62
-1.24
0.98
21.09
9.45
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
170.34
-336.73
85.61
232.00
-108.74
-29.90
18.43
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
-16.12
2.03
-10.37
50.31
1,207.35
-97.90
1.63
N/A

Κερδοφορία

20072006200520042003200220012000
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
31.31
28.01
27.77
26.76
22.85
35.28
35.28
38.80
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
9.81
-7.33
7.09
3.85
-0.17
20.22
28.51
29.37
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
10.20
-7.34
3.10
1.68
-1.26
14.48
20.66
17.45

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20072006200520042003200220012000
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
4.80
-7.53
2.91
1.62
-1.24
12.72
21.09
9.45
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
7.15
-4.94
3.98
2.02
-0.09
13.67
27.96
14.24
Asset Turnover
0.73
0.67
0.56
0.53
0.52
0.68
0.98
0.48

Ικανότητα

20072006200520042003200220012000
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
€ 66,630.29
€ 62,507.59
€ 57,328.82
€ 72,794.62
€ 77,303.94
€ 63,591.62
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
€ 23,176.16
€ 22,589.64
€ 21,885.97
€ 21,326.08
€ 17,233.50
€ 13,348.91
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
32
32
35
37
37
38

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20072006200520042003200220012000
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
2.36
2.32
2.66
2.91
3.40
3.82
1.08
3.73
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
2.03
1.86
2.10
2.24
2.55
2.92
0.90
3.16
Δείκτης κάλυψης τόκων
7.77
-5.26
4.25
3.21
-0.12
40.08
18.06
19.08
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
81.50
89.64
108.81
109.87
106.13
93.49
72.43
135.24
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
201.26
216.56
245.51
198.33
188.34
139.80
162.21
122.41
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
27.50
57.43
36.72
54.20
53.58
27.12
125.73
93.09
Κύκλος εργασιών (μέρες)
255.260
248.770
317.600
254.000
240.890
206.170
108.910
164.560
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
2.51
4.78
0.22
2.70
5.10
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
2.45
4.56
0.22
2.63
4.85
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 94,451
€ 161,890
€ 8,212
€ 97,358
€ 180,933
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 858,934
€ 572,629
€ 230,632
€ 296,520
€ 362,484
€ 145,074
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

20072006200520042003200220012000
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
4.08
-5.80
2.45
1.32
-1.00
11.44
16.32
13.78
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
3.51
-4.96
2.10
1.13
-0.85
9.50
10.80
8.58
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
5.39
6.46
6.33
7.06
4.70
0.37
22.12
23.15
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
85.07
77.00
84.22
81.82
80.61
89.91
77.37
145.85
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
85.07
77.00
84.22
81.82
80.61
89.91
77.37
145.85
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
4,422,904
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,271,233
3,400,000
3,197,749
Σύνολικός αριθμός μετοχών
5,140,000
5,140,000
5,140,000
5,140,000
5,140,000
5,140,000
5,140,000
5,140,000