You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

DHH

D.H. CYPROTELS PLC

Τιμή και Αξία

20072006200520042003200220012000199919981997
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.97
10.91
1.84
2.37
28.04
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
0.13
0.44
0.45
0.51
0.52
0.54
0.45
0.47
0.57
2.16
2.84
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
N/A
0.63
1.94
1.74
173.99
N/A
28.75
2.10
9.54
61.89
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.05
0.16
0.15
0.13
0.12
0.12
0.22
0.16
0.31
0.43
0.43

Μερισματική Πολιτική

20072006200520042003200220012000199919981997
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

20072006200520042003200220012000199919981997
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-22.33
-19.68
-38.70
-5.67
-5.32
2.11
2.03
8.48
13.25
1.52
-6.01
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
7.61
58.03
-419.43
-0.48
-338.64
37.50
-83.20
28.72
1,084.00
125.77
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
86.70
-110.54
210.16
-10.40
9,899.88
100.52
-3,822.21
-86.73
1,938.28
548.83
N/A

Κερδοφορία

20072006200520042003200220012000199919981997
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
53.81
51.75
52.65
43.08
44.67
49.36
53.98
53.66
70.27
47.85
36.09
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
1.13
-4.70
-51.76
4.83
8.46
29.49
13.71
36.30
31.12
21.96
-5.29
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-212.28
-65.70
-156.64
-30.18
-29.94
12.55
9.17
54.41
42.24
3.57
-13.85

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20072006200520042003200220012000199919981997
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-22.33
-19.68
-38.70
-5.67
-5.32
2.11
2.03
8.48
13.25
1.52
-6.01
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
0.21
-0.82
-8.53
0.72
1.18
4.06
3.52
10.49
12.87
3.03
-0.54
Asset Turnover
0.18
0.18
0.16
0.15
0.14
0.14
0.26
0.29
0.41
0.14
0.10

Ικανότητα

20072006200520042003200220012000199919981997
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
€ 33,683.18
€ 29,885.60
€ 29,084.62
€ 31,492.57
€ 38,451.56
€ 32,740.78
€ 27,030.27
€ 32,416.52
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
€ 11,219.59
€ 10,593.85
€ 10,558.66
€ 10,438.88
€ 11,546.40
€ 9,716.98
€ 8,207.40
€ 12,140.61
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
752
752
756
678
658
636
350
17
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20072006200520042003200220012000199919981997
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
0.78
0.86
0.81
1.09
1.04
1.41
2.41
1.54
1.06
0.83
1.91
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
0.73
0.78
0.74
1.06
1.00
1.39
2.37
1.48
1.02
0.78
1.84
Δείκτης κάλυψης τόκων
0.05
-0.22
-3.24
0.26
0.45
1.55
1.95
5.53
9.63
1.93
-0.68
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
73.40
86.03
88.80
36.73
48.04
27.41
29.73
33.55
37.88
25.43
17.54
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
83.38
114.86
99.75
100.73
100.84
114.31
138.94
100.07
82.54
46.50
34.41
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
202.14
301.46
326.31
169.57
206.78
123.83
125.99
116.68
218.88
88.53
57.71
Κύκλος εργασιών (μέρες)
-45.360
-100.570
-137.760
-32.110
-57.900
17.890
42.680
16.940
-98.460
-16.600
-5.760
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
202.58
172.85
136.96
77.42
79.48
69.26
81.44
11.49
19.28
22.11
28.22
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
66.95
63.35
57.80
43.64
44.28
40.92
44.89
10.31
16.16
18.11
22.01
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 60,517,112
€ 65,979,099
€ 63,369,556
€ 47,148,163
€ 51,181,479
€ 47,129,530
€ 41,847,816
€ 7,147,099
€ 3,287,227
€ 615,628
€ 773,864
Σύνολο Δανείων (€)
€ 83,884,001
€ 81,468,177
€ 79,811,055
€ 65,938,003
€ 74,399,363
€ 68,801,153
€ 52,121,967
€ 12,635,659
€ 6,045,158
€ 909,436
€ 879,883

Δείκτες ανά μετοχή

20072006200520042003200220012000199919981997
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-4.25
-4.60
-10.96
-2.11
-2.10
0.88
0.64
3.81
2.96
0.25
-0.97
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-4.08
-4.60
-10.96
-2.11
-2.10
0.88
0.64
3.23
1.38
0.03
-0.10
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-0.16
-1.18
11.18
3.60
4.02
0.04
-7.72
0.24
3.33
0.73
0.11
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
39.41
42.67
47.85
54.88
56.67
58.64
31.61
44.90
22.84
16.39
16.14
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
19.01
23.37
28.33
37.29
39.43
41.66
31.61
44.90
22.32
16.39
16.14
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
157,138,389
163,324,884
163,324,884
163,324,884
163,324,884
163,323,094
162,575,054
138,519,289
76,392,345
16,987,770
16,987,770
Σύνολικός αριθμός μετοχών
163,324,889
163,324,889
163,324,889
163,325,000
163,324,889
163,324,889
163,324,889
163,324,889
163,324,889
163,324,889
163,324,889