You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

ERME

ERMES DEP. STORES Plc (CR)

Τιμή και Αξία

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
N/A
1.71
9.12
N/A
68.99
2.16
2.04
1.32
1.41
1.54
2.44
4.23
Τιμή προς Εισοδήματα
0.06
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.05
0.05
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.60
0.83
1.09
0.89
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.15
0.16
0.17
0.18
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
44.87
N/A
43.59
43.85
35.00
16.79
18.59
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.50
N/A
3.40
3.42
2.73
1.31
1.45
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.97
N/A
0.58
0.62
0.54
0.41
0.79
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.03
N/A
1.74
1.62
1.85
2.43
1.27

Ρυθμός Ανάπτυξης

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.23
7.63
5.43
4.81
5.72
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
82.32
-324.56
430.23
407.14
-354.55
-96.96
-4.99
-35.53
7.07
9.09
58.62
73.37
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-0.58
25.27
108.40
-9.66
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
37.41
31.67
-18.34
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34.02
36.13
34.39
34.36
31.64
30.26
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.73
5.76
7.14
7.34
N/A
N/A
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-4.07
-23.19
-131.23
58.44
10.96
-3.62
1.45
46.35
48.91
75.82
70.83
64.92
40.92
23.64

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-0.82
-6.27
-32.85
10.91
1.93
-0.62
0.24
7.21
7.63
12.78
12.62
12.43
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11.64
13.36
14.64
16.12
N/A
N/A
Asset Turnover
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.46
2.32
2.05
2.20
N/A
N/A

Ικανότητα

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.63
0.79
0.78
1.12
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.30
0.42
0.35
0.74
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.52
-261.74
15.81
22.47
N/A
N/A
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
67.56
54.41
69.15
59.66
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8.04
3.49
2.45
5.04
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
75.29
62.69
95.73
93.78
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.310
-4.790
-24.130
-29.080
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
19.82
12.05
13.68
3.22
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
16.54
10.75
12.03
3.12
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
17,304,413
9,758,212
10,481,778
2,294,255
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
47,103,321
27,969,577
21,312,401
9,349,611
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-0.23
-1.81
-10.24
4.56
0.86
-0.28
0.11
3.62
3.81
5.91
5.52
5.06
3.19
1.84
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-0.23
-1.80
-10.24
4.56
0.86
-0.28
0.11
3.62
N/A
N/A
5.52
5.06
3.19
1.84
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12.95
9.40
7.14
8.74
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
52.88
49.74
46.46
42.46
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
27.94
28.84
31.16
41.79
44.24
45.42
47.79
50.17
50.00
46.28
43.79
40.73
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,584,705
174,964,114
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000
Σύνολικός αριθμός μετοχών
175,000,000
175,000,000
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
174,499,710
N/A
N/A
175,000,000
175,000,000
175,000,000
175,000,000