You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

ESI

ERA Split Income Ltd. -Income

Τιμή και Αξία

200220012000199919981997
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
0.33
0.04
1.49
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
N/A
N/A
0.29
0.04
1.09
6.25
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
0.66
N/A
N/A
64.71
15.69
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.24
0.13
0.08
0.03
0.18
0.15

Μερισματική Πολιτική

200220012000199919981997
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
40.00
N/A
24.00
26.23
23.62
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
5.20
N/A
3.12
3.41
3.07
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
-0.08
N/A
0.08
0.01
0.35
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
-13.26
N/A
12.73
87.20
2.84
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

200220012000199919981997
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-134.56
-18.24
23.57
77.30
7.77
-1.74
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
-145.74
-86.64
3,310.34
658.89
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
-8.63
11.30
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
231.14
-76.06
-5,134.57
-67.68
N/A

Κερδοφορία

200220012000199919981997
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
N/A
N/A
99.30
99.90
96.11
-36.05
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-530.79
-139.82
305.66
2,288.54
67.11
-11.95

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200220012000199919981997
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-125.12
-18.24
25.58
78.20
12.00
-1.74
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-124.89
-17.62
28.29
82.94
15.18
-0.83
Asset Turnover
-0.59
-0.17
0.28
0.83
0.16
0.02

Ικανότητα

200220012000199919981997
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200220012000199919981997
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
2.15
3.61
4.30
19.26
18.13
43.91
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
2.15
3.61
4.30
19.26
18.13
43.91
Δείκτης κάλυψης τόκων
-854.74
-81.46
31.00
1,504.40
40.97
-1.06
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
-35.99
-117.34
194.48
6.90
10.68
70.34
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
N/A
0.49
1.64
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
0.49
1.61
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 54,878
€ 167,670
Σύνολο Δανείων (€)
N/A
€ 97,065
€ 1,057,248
€ 1,088,135
€ 581,190
€ 355,062

Δείκτες ανά μετοχή

200220012000199919981997
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-69.00
-18.18
39.74
297.51
8.72
-1.55
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-69.00
-18.18
39.72
252.05
7.39
-0.99
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-18.79
19.78
-15.09
-10.11
0.20
0.83
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
55.15
99.66
155.36
380.44
72.73
89.42
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
55.15
99.66
155.36
380.44
72.73
89.42
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
18,000,000
18,000,000
17,993,446
15,249,353
15,249,353
11,437,993
Σύνολικός αριθμός μετοχών
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000