You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

EXF

G & K EXCLUSIVE FASHIONS (CR)

Τιμή και Αξία

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
1.71
N/A
20.61
14.87
N/A
9.26
9.30
9.49
13.44
56.58
83.16
N/A
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
0.08
0.07
0.03
0.04
1.10
1.14
1.35
0.65
0.77
1.35
2.15
2.65
3.54
4.61
3.46
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
N/A
N/A
0.41
14.19
29.65
19.86
14.77
175.21
9.11
8.57
14.39
21.20
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.13
0.13
0.08
0.05
2.57
2.82
3.11
1.58
2.12
2.34
12.54
188.13
N/A
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
9.60
N/A
53.71
53.00
1.56
3.13
3.13
3.16
3.13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
0.48
N/A
3.76
3.71
0.95
1.91
1.91
1.93
1.91
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
-0.03
N/A
0.92
-0.65
0.32
0.46
-0.17
0.29
0.29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
-35.88
N/A
1.09
-1.54
3.10
2.15
-6.03
3.41
3.44
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-47.10
-78.20
0.40
-11.67
8.73
9.99
-70.50
14.95
16.84
24.66
93.33
332.52
-97.30
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
135.69
-274.74
0.53
1.89
41.60
322.58
47.62
213.51
28.85
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-0.90
0.91
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-33.03
-24.65
1,087.31
-94.03
1.12
67.97
47.32
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
12.50
11.95
21.39
16.33
24.94
28.62
25.38
26.21
25.82
25.70
29.86
21.91
22.16
17.67
17.74
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
-17.60
-32.61
2.92
-4.83
5.62
7.50
-37.15
10.90
12.73
19.82
24.49
11.68
13.73
6.87
5.50
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-342.87
-543.76
58.39
-81.54
4.85
6.73
-18.87
10.80
10.75
10.53
7.44
1.77
1.20
-1.04
-1.47

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-45.82
-78.20
5.06
-7.07
12.89
18.67
-60.48
21.16
23.76
24.66
93.33
332.52
N/A
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-27.45
-61.16
8.48
-5.89
13.09
18.46
-84.47
26.24
34.35
33.51
121.89
240.63
245.21
N/A
N/A
Asset Turnover
1.56
1.88
2.90
1.22
2.33
2.46
2.27
2.41
2.70
1.69
4.98
20.59
17.87
N/A
N/A

Ικανότητα

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 114,672.92
€ 30,113.32
€ 276,441.03
€ 49,869.86
€ 354,821.55
€ 359,862.22
€ 301,661.15
€ 231,013.44
€ 122,487.73
€ 77,184.89
€ 52,234.28
€ 39,721.54
€ 33,232.53
€ 24,603.58
€ 37,760.45
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 27,008.54
€ 8,266.53
€ 38,851.63
€ 10,033.12
€ 30,086.80
€ 38,689.46
€ 42,136.47
€ 17,118.35
€ 14,194.60
€ 11,329.00
€ 10,956.81
€ 9,055.61
€ 9,180.40
€ 7,464.83
€ 8,446.39
Αριθμός προσωπικού
37
230
60
220
42
40
40
107
171
135
116
124
111
115
100

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
0.62
0.89
1.57
3.66
3.11
3.60
3.59
3.15
1.84
5.20
1.32
0.49
0.58
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
0.25
0.41
0.80
2.57
1.67
1.94
2.42
2.14
1.43
4.38
0.79
0.39
0.43
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
-3.19
-6.13
2.67
5.53
34.13
15.73
-64.57
4.83
5.01
6.65
5.23
1.98
1.63
0.59
0.51
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
124.68
122.40
84.13
90.29
71.14
91.74
64.59
44.39
45.29
37.45
35.46
16.03
36.85
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
31.77
62.21
58.29
49.97
21.40
36.64
43.48
34.02
45.54
9.43
9.34
7.07
20.41
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
98.24
69.76
35.69
36.59
32.23
38.22
37.74
25.51
73.93
31.42
35.88
26.35
30.49
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
58.210
114.850
106.730
103.670
60.310
90.160
70.330
52.900
16.900
15.460
8.920
-3.250
26.770
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.83
1.25
10.86
148.32
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.82
1.24
9.80
59.73
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
€ 60,454
€ 75,132
€ 113,045
€ 102,927
€ 297,479
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 1,914,568
€ 1,933,375
€ 1,662,913
€ 655,679
€ 46,441
€ 241,304
€ 244,193
€ 748,189
€ 1,297,315
€ 95,725
€ 170,360
€ 1,322,227
€ 1,781,546
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-17.14
-38.06
4.09
-5.71
2.96
4.10
-11.51
6.59
6.56
6.43
4.54
1.08
0.73
-0.64
-0.90
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
2.96
4.10
-11.51
6.50
6.47
5.52
3.63
0.86
0.59
-0.51
-0.72
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-16.08
-1.63
-8.64
16.94
4.30
2.06
3.07
4.13
0.35
6.70
7.12
4.24
2.88
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
37.41
51.87
84.59
133.46
23.70
21.64
19.60
38.62
28.83
26.06
4.86
0.32
-0.75
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
37.41
48.67
80.78
80.71
22.97
21.97
19.03
31.13
27.61
26.06
4.86
0.32
-0.75
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
6,697,943
6,697,943
6,697,943
6,697,943
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,441,771
26,425,104
23,014,749
21,402,238
21,402,238
21,402,238
21,402,238
21,402,238
Σύνολικός αριθμός μετοχών
N/A
N/A
N/A
N/A
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771
26,791,771