You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

FRH

RENOS HATZIOANNOU FARM PU LTD

Τιμή και Αξία

200620052004200320022001200019991998199719961995
Τιμή προς κέρδος
N/A
N/A
N/A
23.18
1.44
0.90
0.94
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
0.19
0.26
0.20
0.17
0.15
0.14
0.16
4.74
5.99
6.73
6.43
7.62
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
N/A
N/A
N/A
2.69
0.48
N/A
16.32
54.14
32.94
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
0.07
0.15
0.13
0.13
0.13
0.14
0.16
0.29
5.25
27.47
N/A
N/A

Μερισματική Πολιτική

200620052004200320022001200019991998199719961995
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
10.33
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
0.31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
2.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
0.42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

200620052004200320022001200019991998199719961995
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
-32.50
-16.18
-12.73
-0.81
9.30
15.82
17.36
-0.06
-9.46
-78.54
N/A
N/A
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
-51.72
-7.77
-2,376.92
-93.78
-37.05
4.08
32,000.00
80.00
44.44
-28.57
12.50
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
-44.88
-516.71
42.94
-130.00
-81.96
873.02
-696.08
231.97
-39.16
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

200620052004200320022001200019991998199719961995
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
-42.25
-0.70
4.42
24.26
26.53
28.17
30.34
27.40
17.83
11.04
12.06
9.16
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
-54.85
-8.30
-9.90
6.98
15.75
20.78
23.45
9.51
-1.23
-10.47
-8.67
-14.03
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
-483.56
-106.35
-98.64
4.31
69.61
110.53
106.32
-0.22
-1.80
-2.86
-2.39
-2.53

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

200620052004200320022001200019991998199719961995
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
-32.50
-16.18
-12.73
0.57
9.30
15.82
17.36
-0.06
-9.46
-78.54
N/A
N/A
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
-11.73
-3.69
-5.44
4.80
12.59
19.64
23.50
0.58
-0.73
-16.82
N/A
N/A
Asset Turnover
0.21
0.44
0.55
0.69
0.80
0.94
1.00
0.06
0.60
1.61
N/A
N/A

Ικανότητα

200620052004200320022001200019991998199719961995
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
€ 196,328.47
€ 104,096.44
€ 85,479.48
€ 110,703.56
€ 117,013.15
€ 125,564.35
€ 198,425.94
€ 16,766.94
€ 16,814.39
€ 16,021.84
€ 14,664.16
€ 15,250.63
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
€ 11,177.68
€ 5,852.37
€ 10,953.27
€ 9,714.19
€ 8,731.17
€ 8,677.78
€ 8,150.59
€ 8,008.08
€ 9,038.02
€ 9,059.12
€ 8,301.77
€ 8,880.95
Αριθμός προσωπικού
19
78
122
107
116
114
59
19
15
14
16
13

Χρηματοοικονομική Δύναμη

200620052004200320022001200019991998199719961995
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
1.03
0.91
0.83
1.00
1.10
1.18
2.31
4.32
0.15
0.08
N/A
N/A
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
0.95
0.72
0.61
0.83
0.87
0.97
2.10
3.96
0.15
0.08
N/A
N/A
Δείκτης κάλυψης τόκων
-1.85
-0.56
-1.04
1.39
6.79
31.84
70.66
1.17
-0.14
-1.14
-1.22
-2.51
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
50.13
93.96
96.91
57.07
43.73
25.83
21.37
498.65
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
766.58
300.33
210.06
160.54
122.15
80.91
125.35
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
53.57
39.27
54.17
49.35
32.32
37.42
38.74
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
763.140
355.020
252.800
168.260
133.560
69.320
107.980
498.650
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
65.62
30.95
15.46
10.41
9.28
4.60
N/A
N/A
25.58
153.99
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
39.62
23.63
13.39
9.43
8.49
4.39
N/A
N/A
20.37
60.63
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
€ 6,744,320
€ 4,214,385
€ 2,482,135
€ 1,620,774
€ 1,438,501
€ 662,234
N/A
N/A
€ 73,611
€ 84,625
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
€ 12,592,439
€ 11,443,013
€ 10,186,853
€ 7,165,729
€ 3,965,545
€ 1,374,639
€ 541,494
€ 386,586
€ 214,238
€ 216,016
N/A
N/A

Δείκτες ανά μετοχή

200620052004200320022001200019991998199719961995
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
-4.84
-3.19
-2.96
0.13
2.09
3.32
3.19
-0.01
-0.05
-0.09
-0.07
-0.08
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
-4.03
-2.66
-2.46
0.11
1.74
2.75
2.43
N/A
-0.03
-0.05
-0.04
-0.05
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
-1.70
-1.18
-0.19
-0.33
1.11
6.20
-0.87
0.18
0.06
0.09
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
14.88
19.72
23.25
22.54
22.44
20.96
18.37
10.21
0.57
0.11
N/A
N/A
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
14.88
19.72
23.25
22.54
22.44
20.96
18.37
10.21
0.57
0.11
N/A
N/A
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
69,071,684
69,071,684
69,071,684
69,071,684
69,071,684
68,755,689
63,244,696
50,357,095
50,326,684
50,326,684
50,326,684
50,326,684
Σύνολικός αριθμός μετοχών
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684
82,971,684