You are here

Θεμελιώδη Στοιχεία

FRI

Frindlays Investments Ltd.

Τιμή και Αξία

1999199819971996
Τιμή προς κέρδος
0.40
11.58
N/A
N/A
Τιμή προς Εισοδήματα
N/A
N/A
N/A
N/A
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή
N/A
N/A
N/A
N/A
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία
N/A
1.15
0.93
9.12

Μερισματική Πολιτική

1999199819971996
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ)
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος
N/A
N/A
N/A
N/A

Ρυθμός Ανάπτυξης

1999199819971996
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%)
N/A
9.89
-6.21
-10.96
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.)
2,810.67
229.31
-480.00
N/A
Αύξηση Μερίσματος (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ)
N/A
N/A
N/A
N/A

Κερδοφορία

1999199819971996
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%)
252.41
8.63
-6.71
-1.20

Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης

1999199819971996
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%)
N/A
9.89
-6.21
-10.96
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%)
N/A
13.30
-5.19
-5.48
Asset Turnover
N/A
N/A
N/A
N/A

Ικανότητα

1999199819971996
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
Αριθμός προσωπικού
N/A
N/A
N/A
N/A

Χρηματοοικονομική Δύναμη

1999199819971996
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας
N/A
4.64
6.70
1.79
Δείκτης καθαρής ρευστότητας
N/A
4.64
6.70
1.79
Δείκτης κάλυψης τόκων
206.76
5.48
-5.33
-1.09
Πώληση αποθεμάτων (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
Είσπραξη χρεωστών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
Πληρωμή πιστωτών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
Κύκλος εργασιών (μέρες)
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων %
N/A
N/A
N/A
N/A
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€)
N/A
N/A
N/A
N/A
Σύνολο Δανείων (€)
N/A
€ 822,058
€ 617,411
€ 362,469

Δείκτες ανά μετοχή

1999199819971996
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ)
37.86
1.29
-1.01
-0.18
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ)
41.30
1.41
-1.06
-0.19
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή
N/A
N/A
N/A
N/A
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ)
N/A
13.09
16.21
1.64
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ)
N/A
13.09
16.21
1.64
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών
24,000,000
24,000,000
23,103,448
23,103,448
Σύνολικός αριθμός μετοχών
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000